Om oss

Partsrådet summerar ett händelserikt 2021

Emilia Liljefrost och Ylva Nordling. Foto: Catharina Bièsert.

den 14 december 2021

2021 har trots pandemin varit ett mycket aktivt år för Partsrådet. Flera nya tjänster har lanserats och en rad webbinarie- och workshopserier har genomförts med rekordmånga deltagare. De nya frågor som har uppkommit i samband med pandemin har tematiserats, till exempel hur man skapar en god arbetssituation med hybridarbete, förebygger och hanterar psykisk ohälsa samt hur man underlättar arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete genom det webbaserade IA-systemet. Andra efterfrågade tjänster är till exempel Samskapat utvecklingsarbete och Fånga tidiga tecken.

Under 2021 har många myndigheter och lokala parter visat ett ökat intresse för Partsrådets tjänster och ett stort antal partsgemensamma avrop har gjorts. Efterfrågan på ökad samverkan på arbetsplatser är ett annat exempel. Där erbjuder Partsrådet ett verktyg som många statliga arbetsplatser har haft god hjälp av i att utveckla det lokala samverkansarbetet. Dessutom har Partsrådet arbetat för att öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan de som står inför att börja sin samverkan och de myndigheter som redan kommit längre.

På kansliet sker nu en del personella förändringar; chefen för programmet Hållbart arbetsliv och tillika tillförordnade kanslichefen Emilia Liljefrost går vidare till nytt uppdrag. Ylva Nordling, idag sakkunnig kommunikatör och tjänsteutförare på Partsrådet, tar vid fram till att en ny kanslichef rekryterats under våren 2022 samt tar över som ordinarie programchef för Hållbart arbetsliv.

Emilia Liljefrost går vid årsskiftet vidare till Regeringskansliet. Där kommer Emilia att arbeta för en ny enhet under Socialdepartementet med fokus på just Hållbart arbetsliv. Det nyinrättade kansliet, som leds av Lars Stjernkvist, kommer i stor utsträckning att arbeta med att identifiera behov, föreslå åtgärder, samråda och samordna så att åtgärder och politik för ett hållbart arbetsliv blir en helhet.

Emilia kom till Partsrådet 2018, då från en tjänst som senioranalytiker vid Svenska EFS-rådets GD-stab. Emilia har tidigare även arbetat vid Arbetsmiljöverket och varit utredningssekreterare vid Regeringskansliet. Hennes uppdrag på Partsrådet var då att bli programchef för arbetsområdet Hållbart Arbetsliv och under 2020 tillträdde hon även i rollen som tillförordnad kanslichef.

De senaste tre åren, under Emilias ledning, har programmet Hållbart Arbetsliv uppnått en solid etablering genom ständig dialog med parterna och ett gediget utbud av kvalitativa tjänster. Emilia nämner speciella glädjemoment att se tillbaka på, som den lyckade lanseringen av programmet som hölls på Norra Latin i Stockholm i samarbete med Statens konstråd 2019. Eller när myndighetschefer slöt upp mangrant till Partsrådets samtal i Almedalen samma år.

Flera nya tjänster har lanserats

Inte mindre än totalt 13 nya tjänster har lanserats under Emilias tid som programchef för Hållbart arbetsliv. Och fler är på väg, till exempel Hållbarhetens konst och en tjänst som ska främja ett längre arbetsliv.

– Åren på Partsrådet har varit en kraftfull resa där arbetsområdet Hållbart arbetsliv etablerats och hittat en framgångsrik arbetsform. Inte minst har vårt nätverksarbete med myndigheter, parter och tjänsteutvecklare gjort att vi kunnat lägga örat mot marken och arbetat lyhört utifrån centrala parters beslut och lokala parters behov, säger Emilia Liljefrost

– Det har varit med entusiasm och energi som mitt team tagit sig an det stundtals mycket intensiva arbetet. Vi har utvecklat tjänster, startat poddar, besökt arbetsplatser från norr till söder för att möta och lyssna till målgruppen och stötta för att främja friska och engagerade arbetsplatser.

Under pandemin befäste Partsrådet ytterligare sin roll som serviceorganisation då det blev tydligt att behovet av hjälp och stöd i frågor som rör arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv var stort.

– Genom att vi snabbt kunde etablera digitala workshoppar och webbinarier genom verktyg som Zoom så ökade även möjligheten för fler att delta. Det känns oerhört bra att vi nu regelrätt fångar upp även de som i vanliga fall inte har haft möjlighet att resa till ett seminarium i till exempel Stockholm. Ett exempel är Lönebildningsdagen, i regi av de centrala parterna, som blev en mycket lyckad livesändning, med deltagare från hela Sverige. Givetvis är det viktigt att ses fysiskt och det skall vi fortsatt även planera för i den mån det kommer att vara möjligt.

Ny programchef för arbetsområdet Hållbart arbetsliv och tillförordnad kanslichef

Ylva Nordling arbetar sedan 2017 på Partsrådet och som sakkunnig kommunikatör med fokus på arbetsområdet Hållbart arbetsliv sedan 2019. Ylva har en bakgrund som bland annat kommunikationschef för AFA försäkring och som organisationskonsult. Hon har tidigare också arbetat med att utveckla liknande större nationella partsledda program för att främja arbetshälsa. Från och med årsskiftet axlar hon rollen som ordinarie programchef för arbetsområdet Hållbart arbetsliv men även som tillförordnad kanslichef.

Kommunikation, att främja dialog, relationer och att skapa en ökad medvetenhet hos organisationer, grupper och medarbetare är viktiga frågor för Ylva. Betydelsen av att med olika medel, kanaler och uttryck nå ut till målgruppen blev speciellt tydligt under pandemin då alla var tvungna att ställa om och hitta fungerande sätt att arbeta på. Men också att ställa frågor om hur organisationer värnar medarbetares välmående och ork.

– Med min bakgrund inom kommunikation och konsultativt arbete ser jag värdet av att Partsrådet fortsatt kommunicerar våra arbetsområden och tjänster. Vi ska pågående stödja utvecklingen av hållbara arbetssätt i ett snabbföränderligt statligt arbetsliv, inte minst digitalt – dels genom nya initiativ men även genom att lyfta de tjänster och lärande erfarenheter vi och många statliga organisationer nu har. Samtidigt får vi aldrig glömma människors tidlösa behov av kontakt, att bli sedda, hörda och bekräftade, berättar Ylva Nordling.

Framåt blir det också viktigt att söka hållbara resultat av insatserna och se vilka effekter organisationerna har uppnått genom att nyttja en eller flera tjänster.

– Hållbart arbetsliv ska främja delande av goda exempel och lärande men också ta vara på material som redan finns bland annat i form av en rad digitalt tillgängliga utbildningsmaterial och filmer från våra föreläsare i workshoppar och webbinarier på Partsrådets hemsida.

Rekrytering av en ny kanslichef till Partsrådet är pågående och tjänsten förväntas kunna tillsättas under andra kvartalet 2022.

Mot bakgrund av att pandemin i dagsläget fortfarande är ovisst planerar Partsrådet vidare för olika hybridlösningar. I april 2022 hålls till exempel Partsrådsdagen som förhoppningsvis kan ske både med fysisk och digital närvaro.

Både Emilia och Ylva är överens om att Partsrådets tjänster fortsatt kommer att stärka det partsgemensamma arbetet på arbetsplatser runt om i landet. De menar också att Partsrådet har en unik position då det är få länder i världen där samtliga nationella myndigheter samlas – totalt 270 i Sverige – i en partsgemensamt ideell organisation för att kunna mötas och tillsammans verka för ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö.

Relaterat innehåll