Lönebildning

Lönebildningsdagen för statlig sektor 2021: beställa film och dokumentation

Ett bra förberedelsearbete och ett fungerande samarbete är några av nycklarna för ett gott lönebildningsarbete. Som ett stöd i det arbetet bjöd centrala parter in samtliga representanter för arbetsgivare och fack inom statlig sektor till Lönebildningsdagen i september 2021. Om du inte kunde delta eller vill se delar/hela dagen igen finns det möjlighet att kostnadsfritt beställa tillgång till inspelningen.

Föreläsningarna i filmen ger både kunskap och möjligheter till reflektion. Ett tips är att se den tillsammans (samtidigt eller inom samma tidsrymd) i egenskap av representanter för fack och arbetsgivare inom er verksamhet och på så sätt lägga en god grund för det lokala lönebildningsarbetet.

Agenda:

 • Moderatorer hälsar välkomna. Matilda Nyström Arnek, biträdande förhandlingschef, Arbetsgivarverket, och Andreas Nyström, vice ordförande, Saco-S
 • Inledning med de centrala förhandlingscheferna. Anna Falck, Arbetsgivarverket, Anna Steen, Saco-S/Akavia, Åsa Erba-Stenhammar, OFR/S,P,O, Helen Thornberg, Seko
 • Anslagssystemet, samhällsekonomin och lönebildningen. Håkan Regnér, docent i nationalekonomi, Saco, och Roger Vilhelmsson, chefsekonom, Arbetsgivarverket
 • Medlingsinstitutets funktion och roll: Den statliga lönebildningen i ett sammanhang. Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet
 • Förberedelsearbetet lägger grunden. Matilda Nyström Arnek, biträdande förhandlingschef, Arbetsgivarverket, Marie-Therese Gyllhede, ombudsman, OFR/S, P, O
 • BESTA-systemet. Mårten Pappila, analytiker, Arbetsgivarverket
 • Moderatorer inleder eftermiddagen. Roger Pettersson, ombudsman, Seko, och Mårten Pappila, analytiker, Arbetsgivarverket
 • Metodstödet BESTA-vägen. Åsa Pyka, förhandlare, Arbetsgivarverket, och Roger Pettersson ombudsman, Seko
 • Ett gott samarbetsklimat trots olika intressen. Camilla Saarinen, ledarskaps- och grupputvecklare
 • Psykologiska perspektiv på verksamhetsnära lönebildning. Magnus Sverke, professor i psykologi, Stockholms universitet
 • Panelsamtal med de centrala förhandlingscheferna. Anna Falck, Arbetsgivarverket, Anna Steen, Saco-S/Akavia, Åsa Erba-Stenhammar, OFR/S,P,O, Helen Thornberg, Seko

 

Vanliga frågor

Vilka riktar sig Lönebildningsdagen till och vem kan beställa filmen?

Filmen vänder sig till arbetsgivarföreträdare (chefer och HR-ansvariga) och fackliga företrädare inom statlig sektor. Beställning kan även göras av personer inom Partsrådets ägarorganisationer (Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko).

 

Kostar det något att ta del av den filmade konferensen?

Det stöd som Partsrådet erbjuder statliga verksamheter kostar inget. Det finansieras istället genom den avgift som parterna – Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko – har avtalat om.

Hur gör jag för att ta del av filmen?

På den här sidan finns en knapp som leder till beställningsformuläret där du fyller i dina uppgifter.

Hur levereras filmen?

Vi skickar en länk till den person som beställer materialet.

Vem kan jag kontakta för mer information eller ytterligare frågor?

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till info@partsradet.se.