Lönebildning

Beställning: Filmen Lönebildningsdagen för statlig sektor 2021

Här skickar du in din beställning för att få tillgång till filmen från Lönebildningsdagen 2021. Filmen levereras i länkform (ej nedladdningsbar) till den mejladress som du uppger i beställningen. Vi skickar enbart ut filmlänk till representanter för arbetsgivare och fack inom statlig sektor samt till personer inom Partsrådets ägarorganisationer.

Uppgifter


För- och efternamn på dig som beställer

Var jobbar du och/eller vilken organisation representerar du?

Vad har du för roll i det partsgemensamma arbetet, alternativt vad har du för tjänst?

E-postadress till dig (och den adress vi skickar filmlänken till)