Om oss

Fysiska möten i Almedalen efter två långa pandemiår

Två personer stående på balkongen till Partsrådets kansli på Hötorget i Stockholm - med vy över Stockholms tak.

onsdag 29 juni 2022

Sommaren år 2022 blev det så äntligen dags för fysiska träffar och möten under Almedalsveckan efter några år där många har haft fokus på digitala möten, i skuggan av pandemin.

Från den 3:e till 6:e juli fanns Ulrica Engström Nilsson, kanslichef, och Ylva Nordling, chef för programmet Hållbart arbetsliv, på plats. På agendan stod bland annat en rad möten med generaldirektörer för olika myndigheter liksom en presentation av tjänsten IA-systemet tillsammans med Afa försäkring. Den senare ägde rum onsdagen den 6 juli i Almedalsverkstan på Klosterbrunnsgatan 3. I anslutning till seminariet höll Partsrådet en frågestund för speciellt inbjudna.

Läs mer