Samverkan

Vad är MBL?

måndag 30 januari 2023

MBL (medbestämmandelagen) är en lag som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Arbetsgivaren ska bland annat ge löpande information till arbetstagarorganisationerna som får tycka till och bidra till mer informerade beslut. Se filmen som förklarar vad MBL är, dess bakgrund och hur den hänger ihop med samverkan.

 

Relaterat innehåll