Samverkan

Vad är samverkan?

måndag 30 januari 2023

Samverkan är när arbetsgivare och fackliga organisationer, chef och medarbetare, arbetar tillsammans för att förbättra verksamheten och arbetsmiljön. En väl fungerande dialog är grunden och låter fler på arbetsplatsen bidra med sina perspektiv och erfarenheter. Se filmen som förklarar vad samverkan är och hur samverkan kan gå till hos er.

 

Relaterat innehåll