Samverkan

Varför ska man samverka?

Från höger: Åsa Pyka, Henrik Sjösten och Mikael Andersson

torsdag 12 januari 2023

En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare, arbetsgivare och fackliga organisationer (lokala parter) är grunden för samverkan. Men varför ska man samverka överhuvudtaget? Vi frågade företrädare för centrala parter.


Varför ska man samverka?

Åsa Pyka (Arbetsgivarverket) - Genom att skapa samverkansprocesser ges förutsättningar för fler medarbetare i en verksamhet att bidra med kunskaper, erfarenheter och perspektiv.
Det kan tillföra ett mervärde till verksamheten och bredda arbetsgivarens beslutsunderlag.

Henrik Sjösten (Saco-S) - Samverkan handlar om att använda den kompetens och kunskap som finns hos medarbetarna som arbetar i verksamheten. Detta skapar i sig ett ökat engagemang för verksamhetens behov av förändring och utveckling då medarbetarna själva får vara med och bidra.
Arbetsmiljöfrågor kan med fördel hanteras inom ramen för samverkan.

Mikael Andersson (OFR, S/P/O) - Samverkan skapar förutsättningar för en arbetsplats genom att använda sig av dialog. Medarbetaren bidrar då med sina kunskaper, erfarenheter och perspektiv inför att arbetsgivaren tar beslut om förändringar i verksamheten.

Vad är samverkan?
Vad är syftet med den?

Åsa Pyka (Arbetsgivarverket) - Att utveckla verksamheten förutsätter en väl fungerande dialog och samspel mellan chef och medarbetare och mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.
Syftet med det är att, i samverkansprocesser, ges berörda medarbetare möjlighet att bidra med sin kompetens i diskussionen inför beslut.

Henrik Sjösten (Saco-S) - Samverkan skapar en ökad insikt och ett ökat engagemang för verksamhetens behov av förändring och utveckling. Metoden bjuder in till dialog där man knyter an till varandras erfarenheter och perspektiv.

Mikael Andersson (OFR, S/P/O) - En välfungerande dialog mellan
arbetsgivare/arbetstagarorganisationer och chef/medarbetare skapar förutsättning för förståelse för den organisation man arbetar i och varför det finns behov av utveckling och förändring. Samtidigt får
medarbetarna möjlighet att bidra med sin kompetens och erfarenhet och uttrycka sina behov inför arbetsgivarens beslut.

 

Se filmen Ramavtal om samverkan för framtiden: