Samverkan

Introduktionsfilm: Verktyg för utveckling av lokal samverkan

tisdag 20 december 2022

Centrala parter har gemensamt tagit fram Partsrådets Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal. Här kan du se filmen som introducerar verktyget och förklarar det djupare.

I verktyget kan ni som lokala parter få stöd i ert utvecklingsarbete genom ett processbaserat arbetssätt som både kan användas för att ta fram ett nytt lokalt samverkansavtal eller revidera ett befintligt. Verktyget ger er också möjlighet att partsgemensamt fördjupa er kunskap och förståelse för det centrala samverkansavtalet Samverkan för framtiden.

Se filmen som introducerar och förklarar verktyget djupare: