Samverkan

Film: Hur ska vi samverka?

torsdag 10 november 2022

Det tredje steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal handlar om att beskriva hur samverkansarbetet ska ske i er verksamhet, utifrån lokala förutsättningar, med utgångspunkt i era målsättningar med samverkan.

Vad som ska samverkas, förändring av roller och mandat i samverkan, huruvida arbetsmiljöarbetet ska integreras i samverkansarbetet är några av de områden som diskuteras i denna fas.

Se filmen där centrala parter förmedlar sitt perspektiv på hur samverkan kan anpassas efter lokala förutsättningar och behov: