Samverkan

Film: Idag och framöver

tisdag 22 november 2022

Det andra steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal handlar om vikten av att få samsyn kring hur ert partsarbete fungerar idag i förhållande till hur ni önskar att ert samverkansarbete ska fungera framöver.

Att reflektera över och få samsyn kring hur partsarbetet fungerar i dag skapar förutsättningar för att hitta en gemensam väg framåt i utvecklingen av nytt samverkansavtal och i utveckling av befintlig samverkan.

Se filmen där centrala parter förmedlar sitt perspektiv om att ta tillvara tidigare erfarenheter för att skapa förutsättningar för utveckling av samverkan: