Samverkan

Film: Avstämning av samverkan

tisdag 4 oktober 2022

Det femte steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal handlar om lokala parters roll i uppföljning och utveckling av samverkansarbetet.

Samverkan är en ständigt pågående process som regelbundet behöver utvärderas och utvecklas efter verksamhetens behov. Parterna behöver därför diskutera hur och utifrån vilka frågeställningar uppföljningar regelbundet ska utföras och på vilket sätt uppföljning ska omsättas i utveckling av samverkan.

Här ser du filmen där centrala parter förmedlar sitt perspektiv på uppföljning och utveckling av samverkan: