Samverkan

Film: Utveckling av roller i samverkan

fredag 2 december 2022

Att tydliggöra roller i samverkan är ett sätt att skapa samsyn i förväntningar på varandra vilket bidrar till goda förutsättningar för varje individ att bidra med sina perspektiv, erfarenheter och kompetenser för verksamhetens utveckling.

Här ser du filmen där centrala parter förmedlar sitt perspektiv på utveckling av roller i samverkan: