Samverkan

Film: Varför ska vi samverka?

torsdag 24 november 2022

Det första steget i Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal handlar om varför vi ska samverka. Här kan du se filmen där centrala parter förmedlar sitt perspektiv på varför vi ska samverka:

Samverkan är ett sätt att ge berörda medarbetare möjlighet att bidra med sin kompetens i diskussionen inför beslut om förändringar i verksamheten. Det skapar engagemang och delaktighet och tillför ett mervärde i verksamhetsutvecklingen genom att bredda arbetsgivarens beslutsunderlag. Samverkan bidrar också till att öka förtroendet för efterföljande beslut.

Se filmen där centrala parter förmedlar sitt perspektiv på varför vi ska samverka: