Samverkan

Ramavtal om samverkan för framtiden

måndag 30 januari 2023

Hur tar man fram eller vidareutvecklar ett lokalt avtal om samverkan? Se filmen där centrala parter förklarar syftet med ramavtalet, skillnaden mellan samverkan och MBL och få en gemensam grund av kunskap att utgå ifrån när ni tar fram eller vidareutvecklar ert lokala avtal om samverkan.

Ramavtal om samverkan för framtiden är ett kollektivavtal som centrala parter har tagit fram för att göra samverkan till ett alternativt system till MBL (medbestämmandelagen). Med filmen hoppas vi ge er en gemensam grund av kunskap som utgångspunkt och stöd i era fortsatta diskussioner i att ta fram eller vidareutveckla ert lokala avtal om samverkan.

Filmen

Relaterat innehåll