Samverkan

Samtal om samverkan

två personer står vid en dataskärm i ett kontorslandskap

Hur arbetar andra med samverkan? Partsrådet har besökt tre myndigheter för att få veta mer om hur samverkan fungerar i deras organisationer. Representanter för arbetsgivare och fackliga organisationer, men också medarbetare och chefer, resonerar kring framgångsfaktorer och vilka utmaningar som finns.

I Samtal om samverkan delar tre myndigheter av varierande storlek och med olika strukturer, former och historia kring samverkan, med sig av sina erfarenheter.

Om att hålla samverkan levande över tid

Patent- och registreringsverket har haft samverkansavtal i över tjugo år. Hur gör de för att hålla samverkan levande över tid? Och hur upplever fackliga företrädare, medarbetare och chefer på myndigheten att det fungerar?

Om samverkan i en mindre myndighet

Hur fungerar samverkan i en mindre myndighet där till exempel central samverkan sker på personalmötet? Möt lokala parter, chef och medarbetare på Fastighetsmäklarinspektionen

Om samverkan i en geografiskt spridd organisation

Möt lokala parter, chef och medarbetare på Lantmäteriet i samtal om hur samverkan fungerar i en geografiskt spridd organisation.