Samverkan

Hur gör andra? Ny filmserie med samtal om samverkan

Tre grupper av människor i samtal i kontorsmiljö

torsdag 23 november 2023

I en ny serie filmer möter vi tre myndigheter som delar med sig av sina erfarenheter kring samverkan. Vad fungerar bra? Vilka utmaningar finns? Vilka är framgångsfaktorerna? Och vad kan en väl fungerande samverkan bidra till i organisationen? Det är några av de frågor som representanter för arbetsgivare och fackliga organisationer, men också andra medarbetare och chefer svarar öppenhjärtigt på.

Samverkan förutsätter en väl fungerande dialog och ett samspel, både mellan arbetsgivare och fackliga organisationer och mellan chef och medarbetare. Tillsammans skapas förutsättningar för att förbättra både verksamheten och arbetsmiljön.

Hur gör andra? Det är en av de vanligaste frågorna vi får.

Men att få samverkan att fungera väl över tid och även längst ut i organisationen, i vardagen och i dialogen mellan medarbetare och chef, kan ibland vara en utmaning. 

– Både utmaningar och framgångsfaktorer kan vara gemensamma för många statliga verksamheter, säger Åsa Pyka från Arbetsgivarverket och även ordförande i styrgruppen för arbetsområdet Samverkan på Partsrådet. 

– För att ge lokala parter inspiration och idéer för att komma igång med eller utveckla sin samverkan har vi besökt tre myndigheter som berättar om hur deras samverkan fungerar.

Samverkan i verkligheten

Det är tre myndigheter av varierande storlek och med olika strukturer, former och historia kring samverkan som generöst valt att dela med sig av sina erfarenheter.

Lantmäteriet har ett femtiotal kontor runt om i landet. Innebär en stor geografisk spridning andra utmaningar för samverkan? På Fastighetsmäklarinspektionen är personalmötet, där alla medarbetare deltar, också ett uttalat forum för samverkan. Hur fungerar samverkan i en mindre myndighet? Patent- och registreringsverket har haft samverkansavtal sedan år 2000. Hur håller de samverkan levande över tid och hur introduceras nya medarbetare i samverkan?

– Vi hoppas och tror att filmerna kompletterar annat stödmaterial som vi tagit fram partsgemensamt för att stödja lokala parter i arbetet med att bygga upp och underhålla sina samverkansprocesser, säger Henrik Sjösten, representant för Saco-S i styrgruppen.

Olika slags stöd i samverkansarbetet

På partsradet.se finns sedan tidigare flera olika slags stöd för samverkansprocessen. Till exempel medverkar centrala parter i filmer där man beskriver intentionerna med det centrala samverkansavtalet. Det finns också ett verktyg som ger praktiskt stöd i processen att utveckla ett samverkansavtal utifrån lokala förutsättningar.

– Hur gör andra? Det är en av de vanligaste frågorna vi får. Nu finns möjlighet att ta del av inte bara en myndighets erfarenheter utan tre, säger Mikael Andersson som representerar OFR/S,P,O i styrgruppen.
– Att lyssna till hur andra arbetar med sin samverkan bidrar förhoppningsvis till energi i det egna samverkansarbetet, avslutar Matts Haglund, Sekos representant.

Se filmerna från Lantmäteriet och Fastighetsmäklarinspektionen.

Om filmserien:

  • I första delen av Samtal om samverkan möter vi representanter för arbetsgivare och fackliga organisationer samt en medarbetare och chef på Lantmäteriet.
  • Del två publiceras i början av december och då är det Fastighetsmäklarinspektionen som delar med sig av sina erfarenheter.
  • Nästa år inleder vi med den tredje och avslutande delen i filmserien. Avsnittet kan du se från mitten av januari. Medarbetare och chefer, representanter för fack och arbetsgivare på Patent- och registreringsverket berättar om hur samverkan fungerar på PRV.

 

Om Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå:

Arbetsområdet stödjer och inspirerar statliga organisationer i arbetet med att utveckla samverkansarbetet utifrån den egna verksamhetens behov och förutsättningar. Dialogen mellan parterna, chef och medarbetare ger utrymme till delaktighet och att bidra med sin kompetens, kreativitet och engagemang. Det i sin tur skapar förutsättningar för en effektivare verksamhet och en bättre arbetsmiljö. 

Styrgruppen för arbetsområdet består av 

  • Åsa Pyka, Arbetsgivarverket, ordförande 
  • Maria Hedin Norling, Arbetsgivarverket
  • Tina Eriksson, Arbetsgivarverket
  • Mikael Andersson, OFR/S,P,O
  • Henrik Sjösten, Saco-S
  • Matts Haglund, Seko

Mer information, inspiration och kunskap