Samverkan

Se webbinarieserien "Digitala workshops om samverkan"

Händer håller i kugghjul som fäster i varandra mot en solig himmel

måndag 25 januari 2021

Med utgångspunkt i kollektivavtalet Samverkan för framtiden bjöd Partsrådet in till tre workshoppar där företrädare för arbetsgivare och fack fick stöd och erfarenhetsutbyte i arbetet med att utveckla det lokala samverkansarbetet. Under workshopparna blandades kunskapsblock med inspirationsföreläsningar.

Den inspelade workshopserien består av tre delar som alla har utgångspunkt i Partsrådets processverktyg för utveckling av samverkan. Titta gärna partsgemensamt på filmerna.

 

Del 1: Varför samverkan?

I den här workshoppen svarar Partsrådet på frågan varför man ska samverka: Vikten av lokala parters gemensamma svar på ”varför ska vi teckna ett samverkansavtal och vilket mervärde förväntas samverkan tillföra”. Detta är grundbulten för det lokala samverkansavtalet och blir också lokala parters ledstjärna i det fortsatta arbetet.

Partsrådet berättar om de centrala parternas syfte och målsättning med Samverkan för framtiden och organisationen Gro berättar om Partsrådets kommande tjänst Samskapat utvecklingsarbete som syftar till att skapa delaktighet och engagemang på arbetsplatserna.

Del 2: Hur ska vi samverka?

Vi diskuterar hur samverkan kan se ut i praktiken och vikten av att skapa strukturer utifrån verksamhetens unika förutsättningar. Här diskuteras också vikten av att väga in våra tidigare lärdomar av partsgemensamt samarbete, delaktighet och engagemang i arbetet, med hur vi vill att samverkan ska se ut framåt. Hur behåller vi det som har fungerat bra och hur undviker vi det som fungerat mindre bra?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delar med sig av sina erfarenheter – hur de har valt att i praktiken strukturera sitt samverkansarbete utifrån sina unika förutsättningar på myndigheten.

Del 3 - Stöd och avstämning

Vi diskuterar implementering av samverkansavtalet och/eller förändringar i samverkansarbetet. Vad är en stor eller liten förändring och hur anpassar man implementeringen efter verksamhetens egna förutsättningar och utgångspunkt? Vi kommer också att diskutera vikten av uppföljning och kontinuerligt förbättringsarbete som förhållningssätt för att utveckla samverkan. Att våga testa, behålla det som fungerar bra och justera arbetssätt som har oönskade effekter.

Arbetsmiljöverket berättar om sina upplevelser av arbetet med implementering och hur de gått till väga för att följa upp och utveckla sitt samverkansavtal.