Samverkan

Stödmaterial för samverkan

Vår utgångspunkt är att allt stödmaterial inom ramen för samverkan är hjälp till självhjälp. Alla verktyg, filmer och processtöd är utformade på ett pedagogiskt sätt för att vägleda lokala parter i arbetet att utveckla samverkan. I särskilda fall kan lokala parter ges ytterligare stöd i det lokala samverkansarbetet.

Ni är välkomna att höra av er till oss:

  • i frågor om stödmaterialet
  • vid behov av vägledning i val av stödmaterial
  • om stödmaterialet inte täcker era behov

För att komma i kontakt med oss, fyll i formuläret nedan.

Namn på dig som fyller i formuläret