Vi erbjuder

Effektiva team

Teamutveckling kan bidra till att skapa större engagemang och förståelse för den egna organisationens uppdrag. Tjänsten stödjer er att möjliggöra för en mer effektiv hantering, fördelning och prioritering av både arbetsuppgifter och arbetsbelastning.

Effektiva team främjar teamutveckling och engagemang på arbetsplatsen och möjliggör samarbete, erfarenhetsutbyte och nätverkande. I centrum står arbetsgruppens roll i utvecklingen mot hållbart arbetsliv. 

Ta del av vår e-utbildning i Effektiva team (60 minuter): 

Gör en partsgemensam teamutveckling i Effektiva team med hjälp av vår e-utbildning.

Effektiva team har tidigare varit tillgänglig att avropa som en tjänst. Det är inte längre möjligt. Du kan däremot fortfarande ta del av vår e-utbildning – ett summerat innehåll av tjänsten.

Vanliga frågor

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Vem kan vi kontakta för mer information eller ytterligare frågor?

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär så återkommer vi till dig snarast möjligt.