Vi erbjuder

Effektiva team

Teamutveckling kan bidra till att skapa större engagemang och förståelse för den egna myndighetens uppdrag genom att möjliggöra mer effektiv hantering, fördelning och prioritering av arbetsuppgifter och -belastning. I Partsrådets tjänst Effektiva team ingår anpassat stöd, men också ett nätverk för erfarenhetsutbyte.

Genom tjänsten Effektiva team erbjuder Partsrådet ett kompetenscenter som främjar teamutveckling och engagemang på arbetsplatsen och samtidigt möjliggör samarbete, erfarenhetsutbyte och nätverkande. I centrum står arbetsgruppens roll i utvecklingen mot hållbart arbetsliv. 

Tjänsten innebär att myndigheten får metodstöd att implementera teamutvecklingsarbete i organisationen, enligt Susan Wheelans teori. Detta sker genom konsultativt stöd som anpassas efter myndighetens behov. Utöver det direkta stödet har även ett lärnätverk etablerats där myndigheter som idag jobbar enligt modellen kan utbyta erfarenheter med varandra.

Gör en partsgemensam introduktion till Effektiva team med hjälp av vår e-utbildning.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten till myndigheten?

Effektiva team ger er myndighet hjälp till självhjälp i arbetet med att etablera en teambaserad organisation.

Tjänstens utformning varierar utifrån era behov, men kan exempelvis omfatta:
• Studiebesök och inspirationsföreläsningar
• Utbildning för GDQ-certifierade personer som vill ha stöd i att leda teamutveckling
• Generellt stöd till organisationer som redan är igång och arbetar med teamutveckling
• Deltagande på nätverksträffar

GDQ står för Group Development Questionnaire som är en metod som används inom ramen för Susan Wheelans teori om teamutveckling. Observera att Partsrådet genom Effektiva team inte erbjuder några certifieringar enligt GDQ och inte heller finansierar dem. 

Hur mycket tid krävs från mottagande organisation för att ta del av tjänsten?

Omfattningen beror på vilket upplägg för tjänsten som är av intresse, samt organisationens storlek och komplexitet. Stödet från Effektiva team förutsätter ett långsiktigt arbete med teamutveckling.

Partsrådet bidrar med metodstöd, men arbetet måste sedan tas vidare av myndigheten och löpa under flera år. Deltagarna deltar i uppföljningsaktiviteter och organisationen i utvärderingen av tjänsten som helhet.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot programmets tjänster?

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kan vi kontakta för mer information eller ytterligare frågor?

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär så återkommer vi till dig snarast möjligt.