Vi erbjuder

Ursäkta röran

Tjänsten omarbetas och kommer att ingå i en ny tjänst om förändringsstöd.

Ursäkta röran är en tankeväckande, mobil utställning som placeras hos er. I utställningsmiljön leder vi workshoppar som ger deltagarna perspektiv, möjlighet till reflektion, inspiration och konkreta verktyg för att hantera den förändring som ständigt pågår i arbetslivet – och den förändring ni kanske själva står inför. Konceptet ger er möjlighet att arbeta med komplexa frågeställningar på en konkret nivå.

Förändringarna i hur och vad vi människor arbetar med är ingen ny företeelse, men nya förutsättningar skapar också nya krav på statsförvaltningen. Många myndigheter står inför utmanande förändringar av varierande slag – allt från övergång till aktivitetsbaserade kontor till nya arbetssätt, digitalisering och andra stora påverkansfaktorer på verksamheten. Och i en värld av ökad komplexitet behöver vi använda en bredd av metoder för att navigera i nya landskap.

Med Ursäkta röran erbjuder vi ett forum för att diskutera viktiga frågor om hållbart arbetsliv, arbetslivets föränderlighet och vad detta innebär för friska och engagerade arbetsplatser. Vi tillhandahåller inspiration och gör möjliga verktyg som kan användas i den fortsatta processen synliga.

Det mobila konceptet utgår från en större utställning som producerats av Arbetets museum med flera. Syftet är att via blickar på dåtid, nutid och framtid avdramatisera och ge oss olika perspektiv på förändring. I interaktiva workshoppar ökar förståelsen och förmågan att på ett hållbart sätt hantera de förändringar som sker och kommer att fortsätta ske på de flesta arbetsplatser. Gemensamt identifierar vi möjligheter och utmaningar för att hitta metoder att hantera arbetsmiljöfrågor och social hållbarhet i samband med förändring, och för att skapa attraktiva arbetsplatser vi alla vill vara en del av.

Utställningen är producerad av Arbetets museum och Katapultkontoret. Representanter från HELIX, Linköpings universitet, LO, Svenskt Näringsliv, SKR, PTK, TRR Trygghetsrådet, Trygghetsfonden TSL, Trygghetsstiftelsen och Omställningsfonden har ingått i projektgruppen. Utställningen är baserad på forskning som finansierats av AFA Försäkring. Partsrådet har utvecklat egna workshopkoncept anpassade till statlig sektor.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten?

Utställningen erbjuds som ett mobilt rum på 24 kvm (6x4 m) som levereras till och ställs upp hos er myndighet. I och med att vi rör oss både inne och utanför rummet krävs en total fri yta på 48 kvm (6x8 m) med fri takhöjd på minst 3 m. Med utställningen kommer ett antal färdiga workshoppar, men också möjligheten att anpassa workshoppar utifrån era behov.

Som tillval erbjuder vi även stöd för en diskussion på en mer strategisk nivå med fördjupning av frågeställningarna och samtalen från genomförda workshoppar.

Hur mycket tid behövs för att ta del av tjänsten?

Tjänsten är kostnadsfri att ta emot och Partsrådet ansvarar för planering, transport och uppmontering av utställning, genomförande av workshoppar, nedmontering samt uppföljning. Inför leverans av tjänsten utförs alltid ett eller två förberedande möten med er som mottagare för att kunna anpassa innehållet i leveransen. Tidsåtgången när utställningen är på plats beror på hur många workshoppar och vilket antal deltagare ni som myndighet väljer att involvera. I basutförandet innebär en workshop 2–3 timmars aktivitet för en grupp.

I direkt anslutning till basutförandet eller vid ett separat tillfälle kan en eller flera grupper som tagit del av basutförandet tillsammans fördjupa sig i mer strategiska diskussioner om 1,5–2 timmar.

Minsta uppställningstid hos en myndighet är 5 arbetsdagar (exklusive en uppmonteringsdag och en nedmonteringsdag) och det krävs att minst 3 workshoppar utförs under en vecka. Vi genomför även uppföljningar efter utställningens flytt.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Tjänsten vänder sig främst till HR-chefer och avdelningar, fackligt förtroendevalda, skyddsombud, ledningsgrupper, stabsfunktioner, avdelnings-och verksamhetschefer med flera.

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot Partsrådets tjänster?

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kontaktar vi för mer information eller ytterligare frågor?

Har du fortfarande frågor? Välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Intresseanmälan: Klicka på länken för att anmäla att ni är intresserade av tjänsten. Vi återkommer till dig snarast möjligt.