Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Insikter, inspiration och tankar om partsgemensam utveckling.
Partsrådspodden finns även på Soundcloud, Apple Podcast och Spotify.

#hållbartarbetsliv

#16 Hur jobbar vi hållbart i en kris?

Hur ska vi agera för att kunna arbeta hållbart när krisen saknar slutdatum? Vilken roll spelar arbetsmiljön när ovissheten är som störst? I det här avsnittet av Partsrådspodden pratar programchef Emilia Liljefrost med Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik för att dra lärdomar om krishantering. Medverkar gör även Tarja Nevala, ordförande för Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

#hållbartarbetsliv

#15 Effektiva team i ett digitalt arbetsliv

Hög grad av psykologisk trygghet i våra arbetsgrupper är en viktig pusselbit för att skapa kvalité i verksamheten och säkra förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Att jobba systematiskt med teamutveckling bidrar till att skapa de rätta förutsättningarna.

Emilia Liljefrost samtalar här med Karin Alling, HR-chef, och Åsa Lövström, Emelie Buss Augustsson, Nathalie Nord Karlsson, fackliga representanter från Konkurrensverket, om på vilket sätt detta är viktigt i en verksamhet, särskilt nu när många saknar möjligheter att ses och ändå arbetar för att få jobbet gjort. Med i samtalet är också Maria Wigenius Sjöberg, ansvarig för tjänsten Effektiva team på Partsrådet.

#hållbartarbetsliv

#14 Kris, innovation och ett hållbart arbetsliv

Hur kan innovation och utveckling bidra till att vi tar oss igenom pandemin? Vad betyder det för verksamheten och förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv? Och vilka lärdomar kan vi dra ur det vi redan vet om dessa frågor?
I dagens avsnitt har vi med oss Anders Ståhlsby, ordförande för Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv, och Ann Follin, överintendent på Statens museer för Världskultur. Programledare är Emilia Liljefrost.

#innovationoutveckling

#13 När är det rätt att göra fel? Ett samtal om misslyckande

Att misslyckas med projekt som syftar till innovation och utveckling, särskilt när det finansieras av skattepengar, är inget man direkt skryter om. Hur kan man då skapa förutsättningar för att våga testa nya saker OCH därmed våga riskera att misslyckas? I detta avsnitt av Partsrådspodden berättar Olle Carlsson, präst, författare och social entreprenör, om hans erfarenheter och metoder för att driva innovation och utveckling. Han pekar på vikten av delaktighet för att bättre kunna misslyckas tillsammans och att det är misslyckanden i sig som driver oss framåt.

Programledare Susanne Tillqvist samtalar med Olle Carlsson, präst, författare och social entreprenör.

#innovationoutveckling

#12 Att leda och ledas i en snabbrörlig värld

Många offentliga verksamheter är i hög grad inlåsta i strukturer och styrningsmekanismer som gör att de kan upplevas – och bitvis även vara – tröga och svårrörliga. Som anställd i offentlig sektor, och som lokal partsföreträdare, kan det kännas både spännande men också hotfullt med den snabbrörliga förändring som pågår i, och inte minst utanför, offentlig sektor. I detta avsnitt belyser och sorterar vi mellan dessa möjligheter och utmaningar.

Programledare Susanne Tillqvist samtalar med Ann Hellenius, digitaliseringsexpert, mångårig erfarenhet som ledare inom digital innovation och ledamot i regeringens Digitaliseringsråd.

#innovationoutveckling

#11 Bedriva verksamhet och innovation: Gör det svåra enkelt

Vi befinner oss i en tid då både medarbetare på statliga arbetsplatser och användare av dess tjänster ställer nya krav på intern effektivitet och hög tjänsteleverans. Man behöver både bedriva verksamhet och innovation, och gärna samtidigt. I dagens avsnitt belyser Lisa Lindström, VD på digitalbyrån Doberman, bland annat: Hur får man anställda att bli mer delaktiga i verksamheten och varför är det så viktigt? Vilka innovativa metoder finns för att öka medarbetarnas, men också användarnas, involvering och engagemang?

Programledare Susanne Tillqvist samtalar med Lisa Lindström, medgrundare och VD på digitalbyrån Doberman.

#innovationoutveckling

#10 Varför är det så svårt med digital innovation i offentlig sektor?

Offentlig sektor blir bättre och bättre på innovation och utveckling, men vissa utmaningar kvarstår. Johan Magnusson visar att det finns strukturella utmaningar, exempelvis vad gäller möjlighet till finansiering, men också utmaningar kopplat till hur projekt styrs och leds. Vi får en inblick i skillnaden mellan effektivitet och innovation, och varför det är lätt att förväxla de två. Vi får också höra hur lätt det kan vara att gå fel när det gäller begrepp och metoder kopplat till innovation och utveckling.

Programledare Susanne Tillqvist samtalar med Johan Magnusson, docent verksam vid Institutionen för Tillämpad IT och Swedish Center for Digital InnovationGöteborgs universitet.

#innovationoutveckling

#9 Öppenhet, transparens och delaktighet – verktyg för innovation

Kan man använda kommunikativa verktyg för att driva innovation och utveckling? Ja, det menar Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket, som i dag gästar Partsrådspodden. Hon lever efter devisen öppenhet, transparens och delaktighet. Genom att på olika sätt involvera medarbetarna i utvecklingsarbetet, vara öppen med information och att chefen inte alltid har alla svar, delar Christina med sig av sitt ledarskap och hur hon arbetar för att driva innovation och utveckling.

Programledare Susanne Tillqvist samtalar med Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket.

#innovationoutveckling

#8 Kreativitet ligger i allas vårt DNA

Kreativitet är inte förunnat några få utan ligger i allas vårt DNA. Däremot räcker det inte att bara tänka nytt – man måste göra nytt också. Efter att ha studerat världens samtliga 950 nobelpristagare och hur de arbetar har Tobias Degsell, kreativitetsexpert, hittat mönster och strukturer för vad som behövs för att bli kreativ.

Programledare Susanne Tillqvist samtalar med Tobias Degsell, efterfrågad föreläsare, moderator och kreativitetsexpert samt grundare och VD för Combiner.

#innovationoutveckling

#7 Vad kan vi lära oss av ett partsgemensamt innovationsarbete?

Hur får man extra kraft som myndighet i innovations- och utvecklingsarbetet och vad innebär ett innovationslabb? Varför behövs ett partsgemensamt perspektiv (arbetsgivare och fackliga företrädare) när man arbetar med den här typen av frågor? Här möter vi några av deltagarna i ett av Partsrådets innovationslabb och får insyn i deras upplevelse. Bland annat delar de med sig av insikten om hur viktigt det är att förstå kundens behov och att på riktigt bottna i det problem som man vill lösa. ”Vad behöver användaren? Tänk brett och borra dig ner i problemet.”

Programledare Susanne Tillqvist samtalar med Indira Zuzic, produktägare på utvecklingsavdelningen, och Henrik Jones, facklig representant för Saco-S, som båda deltog som Kronofogdens representanter i Partsrådets innovationslabb 2019.

#hållbartarbetsliv

#6 Hållbart arbetsliv: Fyra tjänster på 30 minuter

Är du nyfiken på hur upplägget för Hållbart arbetslivs tjänster ser ut? Hur lång tid tar de i anspråk och vad ska man tänka på när man partsgemensamt avropar dem?

I dagens avsnitt av Partsrådspodden berättar vi om inte mindre än fyra av våra tjänster och hur det går till när man som Partsrådsmedlem tar del av en tjänst från Hållbart arbetsliv. Det handlar om Fånga tidiga tecken, Välkommen tillbaka, Organisationsanpassad möjlighetskarta och Ursäkta röran. Programchef Emilia Liljefrost har med sig Karin Edvardsson och Viktor Aqvilin på EY, som är leverantörer för några av de tjänster som vi erbjuder.

#hållbartarbetsliv

#5 Mitt i kris och efter kris - hur gör vi?

Hur är det att stå mitt i en samhällsförändring och samtidigt fortsätta jobba smart? Just nu pågår den världsomspännande pandemin Covid-19 och det påverkar våra statliga verksamheter på många sätt. Vad är det partsgemensamma guldäggets roll i detta?

Programchef Emilia Liljefrost samtalar med Ken Jonsson, styrgruppsordförande Stöd till lokal samverkan, och Caroline Sahlborn, ordförande stiftelsen Ekskäret och konsult på Gro, om dessa frågor.

#hållbartarbetsliv

#4 Vad är programmet Hållbart arbetsliv?

Programchef Emilia Liljefrost pratar här med sina gäster om hur vi arbetar mot resultat och effekter för att främja friska och engagerade arbetsplatser i staten.

Dessutom får du en överblick över vad vårt tjänsteutbud innebär och hur det kan stötta partsgemensamt arbete. Gäster är Sofia Avdeitchikova, projektansvarig på utvärderingsföretaget Oxford research, och Hedda Lindselius, strateg för kommunikation på Partsrådets program för Hållbart arbetsliv.

#hållbartarbetsliv

#3 Hur går resan mot ett hållbart arbetsliv?

Hur började allt med Partsrådets program Hållbart arbetsliv?

Emilia Liljefrost samtalar med Anna Falck, förhandlingschef på Arbetsgivarverket, och Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef för ST och förhandlingsansvarig för OFR/S,P,O, om när Partsrådets förhandlingsledning 2017 beslutade att etablera ett program för Hållbart arbetsliv och hur programmet utvecklats sedan dess.

#samverkan

#2 Syfte och mål med samverkansavtalet ”Samverkan för framtiden”

I detta avsnitt av Partsrådspodden beskriver Ken Jonsson och Roger Pettersson parternas intentioner med det nya avtalet ”Samverkan för framtiden”.

Här lyfts utmaningar och viktiga frågor fram som parterna hanterat i arbetet med att ta fram det nya avtalet. Ken Jonsson är styrgruppsordförande för arbetsområdet Samverkan och bitr. förhandlingschef på Arbetsgivarverket, och Roger Pettersson är styrgruppsmedlem i arbetsområdet och central ombudsman för Seko.

#samverkan

#1 Viktiga perspektiv i det nya avtalet för framtidens samverkan

Medlemmar i styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Samverkan diskuterar viktiga perspektiv av avtalet ”Samverkan för framtiden”.

Här lyfts bland annat ämnen som samverkan kopplat till verksamhetsutveckling, dialogen mellan chef och medarbetare och roller i samverkan.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.