Evenemang

Arbetsanpassning och rehabilitering – roller och ansvar

Arbetsmiljö

Webbinarium

Tydliga roller och ansvar är tillsammans med väl fungerande samverkan viktiga nycklar, både för det förebyggande arbetsmiljöarbetet och för anpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering.
Det förutsätter gemensamma och väl förankrade mål och rutiner, där det tydligt framgår vad som ska genomföras, när, hur och av vem.

Partsrådet bjöd in till ett webbinarium om roller och ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering på arbetsplatsen.

Hanna Larsson, socialförsäkringsexpert på Arbetsgivarverket, berättar hur långt arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ser ut och visar det material Arbetsgivarverkets har tagit fram som ett stöd till sina medlemmar.

Anna Sjösten och Caroline Amarelle, personalkonsulter, beskriver tillsammans med Katarina Larsdotter Wendel, skyddsombud, hur de jobbar för att skapa ett aktivt arbete med arbetsanpassning och rehabilitering på Lunds universitet.

Terese Östlin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan, berättar om Försäkringskassans uppdrag att samordna rehabilitering i ärenden om sjukpenning. 

Om du har frågor om webbinariet, kontakta projektledare Annika Nilson, annika.nilsson@partsradet.se.

Här ser du filmen från webbinariet:

 

Var?

Digital medverkan, länk skickas ut direkt efter anmälan.

När?

21 juni,  13.00 – 14.15.

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier och workshoppar, men det är inget krav.