Evenemang

Att arbeta med psykisk ohälsa – chefens roll

Arbetsmiljö

Workshop

Psykisk ohälsa är det främsta skälet till sjukfrånvaro i Sverige. I en studie har forskare undersökt svenska chefers kunskap, erfarenheter och strategier i relation till medarbetare med depressions- och ångestsjukdom.

Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste anledning till sjukfrånvaro saknas kunskap om hur väl rustade chefer är för att stödja medarbetare med psykiska besvär. 

Vad kan och gör chefer när det gäller medarbetare med psykisk ohälsa? Hur kan vi öka chefers kunskap om psykisk ohälsa för att stödja medarbetare att upprätthålla sin arbetsförmåga? Vilka faktorer kan ha betydelse för chefers preventiva åtgärder?

Partsrådet bjuder in till en workshop med Monica Bertilsson, lektor, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, som undersökt chefers möjligheter och situationer när medarbetare drabbas av depression eller ångestsjukdom.

Se webbinariet i efterhand:

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut i god tid före workshoppen.

När?

8 december, 13.00–14.30

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande, men det är inget krav.