Evenemang

Kollektiv förmåga - vad hände sedan?

Hållbart arbetsliv

Webbinarium

2019–2020 genomfördes ett pilottest av tjänsten Kollektiv förmåga, en insats inom ramen för Partsrådets program för Hållbart arbetsliv. Då medverkade Konsumentverket, Statskontoret, Transportstyrelsen, SMHI och Svenska Kraftnät. Utvecklingsarbetet leddes av Andreas Werr, Philip Runsten och Gunnar Westling.

Med tjänsten Kollektiv förmåga får statliga verksamheter möjlighet att hitta former, metoder och verktyg för att utveckla en strategi för ökad kunskapsintegration, vilket i sin tur leder till bättre nyttjande av resurser, bättre arbetsmiljö och högre kvalitet på samarbeten.

Kollektiv förmåga tar avstamp i arbetslivets ökande komplexitet, då stress och ohälsa kan uppstå i dess kölvatten. Med en ökande komplexitet och specialisering blir förmågan till samarbete och kunskapsintegration nyckelfaktorer i fråga om skapandet av friska och engagerande arbetsplatser. Konsumentverket och Statskontoret är två av de myndigheter som har arbetat vidare med sin strategi om kollektiv förmåga efter piloten.

Den 23 maj bjuder Partsrådet in till ett webbinarium där representanter från Konsumentverket och Statskontoret berättar om sin erfarenhet av att delta i piloten, reflektioner, lärdomar och framför allt, vad som har hänt sedan strategin togs fram.

Under webbinariet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till representanterna från Konsumentverket och Statskontoret.

Här ser du filmen från webbinariet:

 

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut vid anmälan.

När?

23 maj kl 12.00-12.45

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer, HR-ansvariga, fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande, men det är inget krav.