Evenemang

Lönerevisionsarbetet – före, under och efter

Lönebildning

Seminarium

Partsrådet bjuder in till ett digitalt seminarium med Arbetsgivarverket och Seko.

Välkommen till ett digitalt seminarium om hur ni som lokala parter kan arbeta med att utveckla och förbättra den lokala lönebildningsprocessen enligt RALS. Seminariet riktar sig till lokala företrädare för både arbetsgivaren och Seko. Vi ser gärna ett partsgemensamt deltagande.

Seminariet leds av representanter från de centrala parterna som kommer att gå igenom intentionerna i avtalets olika delar – före, under och efter lönerevision. Under seminariet ges också tillfälle till erfarenhetsutbyte.

Exempel på områden som tas upp:

  • Förberedelsearbetet och analys av lönebilder
  • Förväntningar och förståelse inför lönerevision
  • Dialog i kombination med kollektivavtalsförhandling
  • Betydelsen av lönekriterier
  • Uppföljning – sista steget i processen

Medverkar gör:
Roger Pettersson, Seko
Mårten Pappila, Arbetsgivarverket
Åsa Pyka, Arbetsgivarverket
Anders Stålsby, Arbetsgivarverket

Välkomna!

/Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde centrala parters stöd till lokal lönebildning

 

 

Om du har frågor om seminariet, kontakta:

Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, tfn: 08-700 14 16, e-post: anders.stalsby@arbetsgivarverket.se 

Roger Pettersson, Seko tfn: 08-791 42 86, e-post: roger.pettersson@seko.se

Var?

Digital medverkan via Zoom. Länk skickas ut separat till anmälda i god tid före det digitala seminariet.

När?

Torsdag 9 juni kl 09.00-12.00

Vem?

Seminariet riktar sig till lokala företrädare för både arbetsgivaren och Seko inom det statliga avtalsområdet. Vi ser gärna ett partsgemensamt deltagande. Inbjudan skickas ut i särskild ordning. Om du tillhör målgruppen men inte fått inbjudan, hör av dig till någon av kontaktpersonerna.