Evenemang

Samskapad nystart i samverkansarbetet

Hållbart arbetsliv

Workshop

Tjänsten Samskapat utvecklingsarbete kan bland mycket annat användas för att förbättra samarbetet och få till ett mer samskapande förhållningssätt i det dagliga arbetet i statliga organisationer. Just nu utvecklar Partsrådet en process med utvalda verktyg från tjänsten riktat till samverkansgrupper. Syftet med processen är att erbjuda tydligt stöd för nystart eller omstart i partssamverkan. Den 16 december har ni som lokala parter möjlighet att prova två av verktygen i en workshop.

Alla statliga organisationer har olika förutsättningar för samverkansarbete, vilket innebär att varje samverkansgrupp behöver hitta fram till den samverkan som fungerar bäst. En organisation med etablerat samverkan kan av olika skäl stannat av i sitt utvecklingsarbete och kan behöva verktyg för att komma vidare. Partsrådet har med detta som utgångspunkt utvecklat ett arbetssätt för lokala parter att hitta tillbaka till varandra och utveckla samarbetet framåt. Det handlar dels om att hitta former för att dialogisera, dels om att skapa en handlingskraft som varar.

Med hjälp av Samskapat utvecklingsarbete kan din organisations samverkansgrupp hitta formerna för vidareutveckling.

Workshop 16 december kl 13.00–14.30
Samskapat utvecklingsarbete är ett processtöd som kännetecknas både av det samskapande och det uppskattande förhållningssättet. Arbetet görs tillsammans och tar avstamp i det som är positivt i nuläget. På så vis förankras målbilden gemensamt. Metoden är uppdelad i fem faser.

Under denna workshop använder vi två verktyg från tjänsten Samskapat utvecklingsarbete för att visa hur samverkansgrupper kan utveckla sitt samarbete. Verktygen ingår i den process riktat till samverkansgrupper som just nu arbetas fram.

Efter workshoppen finns det möjlighet att anmäla intresse för att delta i en pilot av den nya processen för samverkan kopplat till Samskapat utvecklingsarbete.

Var?

Workshoppen sker via mötesverktyget Zoom. Länk skickas ut i förväg till anmälda deltagare.

När?

16 december, 13.00–14.30

Vem?

Workshoppen riktar sig till lokala parter inom det statliga avtalsområdet. Vi ser helst att deltagandet sker partsgemensamt.