Hållbart arbetsliv

Webbinarium 27 oktober 2021: Förbättra arbetsmiljön med IA-systemet

Foto: Mimi Thian, Unsplash.

den 27 oktober 2021

IA-systemet stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med rapportering, åtgärder och uppföljning av exempelvis olycksfall, tillbud och riskobservationer, samt känsliga händelser relaterade till OSA, exempelvis kränkande särbehandling. Men det kan också ligga till grund för utveckling av det interna arbetsmiljö-och samverkansarbetet. Den 27 oktober får du inspiration till hur verktygets samlade erfarenheter kan användas för att förbättra arbetsmiljön och förutsättningarna i er organisation.

Det välbeprövade systemet har utvecklats av Afa Försäkring på partsgemensam grund och har funnits i drift sedan 2005. Partsrådet erbjuder detta digitala verktyg till statliga myndigheter och lärosäten utan kostnad och har idag ett 40-tal statliga myndigheter och högskolor som användare. Dessutom används det av regioner och kommuner liksom av tusentals organisationer i privata näringslivet.

Under detta webbinarium fokuserar vi på det som går att få ut av systemet som kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Afa Försäkrings kundstöd för statliga myndigheter, Karin Erixon och Kajsa Linderborg, visar systemets integrerade möjligheter till rapporter och beslutsstöd. Medverkar gör även Karolina Wikmyr, avdelningschef HR på Swedac, för att dela sina erfarenheter kring hur IA-systemet kan användas till gagn för både arbetsmiljö och samverkansarbete. Därefter följer en frågestund ledd av Partsrådets Magnus Ternerot och Annika Nilsson.

Här kan du se det inspelade webbinariet. Klicka på CC för textning.