Tidigare aktiviteter

Oktober 2020

Webbinarium: Perspektiv på jag och vi i våra arbetsliv

Läs mer

2020-10-05 Det här året har inneburit ökat medialt fokus på vissa myndigheter och yrkesroller inom staten. Vi har dessutom behövt förhålla oss annorlunda till vår arbetstid och arbetsmiljö med anledning av ökad andel hemmajobb. Nu har det blivit dags att reflektera över bilden av oss själva. För att få nya perspektiv på arbetslivet kan vi med fördel använda konst och populärkultur som verktyg. Den 20 oktober arrangerar Hållbart arbetsliv ett webbinarium på temat Perspektiv på jag och vi i våra arbetsliv som utgår från de nya tjänsterna Hållbarhetens konst: våra föreställningar, vår tid och våra rum som vi nu ska genomföra piloter med.

Hållbart arbetsliv har bjudit in Annika Wik, doktor i filmvetenskap, som utvecklar de tre tjänsterna inom ramen för Hållbarhetens konst för Partsrådets program Hållbart arbetslivs räkning. Hon arbetar med forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst och kommer under webbinariet att berätta hur konst och populärkultur kan användas för att vidga perspektiven i utvecklingsarbetet.

Diskussionen kretsar kring frågor som:

 • Hur förehåller vi oss till bilden av oss själva?
 • Hur ser andras föreställningar om oss ut?
 • Vem får synas och inte?
 •  Hur ser vi på begreppet tid i en värld som förändras snabbt?
 • Vilka är vi i våra arbetssituationer?

Var: Digital medverkan, detta är ett livestreamat webbinarium. Länk skickas ut i bekräftelsen efter anmälan. Det kommer även att finnas möjlighet att titta i efterhand här.

När: 20 oktober kl 12.00–12.45

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande.

Anmälan: Anmäl dig HÄR.

Programmet Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor. Genom programmet erbjuder Partsrådet operativt stöd direkt till medlemmarna i syfte att nå målsättningen om en bättre arbetsdag, varje dag. Läs mer om programmet här.

Vill du veta mer? Hör av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Webbinarium: Tillit och tydlighet, avgörande i utmanande tider

Läs mer

2020-09-28 En grundläggande faktor för att samverkan skall fungera är att det finns en hög grad av tillit mellan parterna och mellan chef och medarbetare. Att partsgemensamt utveckla tydliga strukturer för samverkan skapar både en tydlighet och en god grund för att bygga tillit och därmed bana väg för ett gott samarbete.

I utmanande tider där snabba och ibland mycket tuffa beslut måste tas utmanas de partsgemensamma relationerna och samverkanssystemet. En myndighet som i hög grad påverkats av den pågående pandemin är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som med sitt uppdrag har stått i händelsernas centrum.

Under detta webbinarium berättar Cathrin Dalmo, HR-chef, och Jan Karlsson, ordförande ST, bland annat om MSB:s resa från låg tillit parterna emellan, till samverkan med en hög grad av tillit och tydlighet. De berättar också och om hur tillit och samverkanssystemet har satts på prov under pandemin.

Datum: 13 oktober 2020
Tid: 14.00-15.00

Anmäler dig gör du HÄR.

Förhoppningen är att webbinariet ska inspirera er till att utveckla era nuvarande samverkansformer. Därför är det angeläget att samtliga lokala parter deltar vid detta webbinarium.

Har du frågor? Kontakta sara.haag@partsradet.se.

Webbinarium: Att hantera konflikter och skapa robusta samarbetskulturer

Läs mer

2020-06-14 Samarbete lönar sig – konflikter kostar. I det här webbinariet berättar Thomas Jordan, som är docent, forskare och lektor vid Göteborgs universitet, om vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som kan uppstå i konfliktsituationer.

Förståelse hur konflikter fungerar är en förutsättning för att kunna bygga en robust samarbetskultur. Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl även när det finns betydande meningsskiljaktigheter.  På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Thomas kommer att presentera en modell för hur man systematiskt kan bygga en robust samarbetskultur. Du får också en introduktion till e-utbildningarna Konflikthantering och Robusta samarbetskulturer.

Var: Digital medverkan.
Länk till webbinariet skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När: 8 oktober kl. 12.00-12.45.
Det kommer även att finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Har du frågor? Hör av dig till annika.nilsson@partsradet.se.

Webbinarium: En lärande organisation

Läs mer

2020-09-14 Ett längre arbetsliv, en ombytlig arbetsmarknad och oväntade samhällsförändringar har satt nytt fokus på det kontinuerliga lärandet i organisationer. Över tid har tyngdpunkten dessutom förskjutits från kompetensutveckling för fåtalet till kollektivt lärande i de grupper vi arbetar i, vilket kräver tydliga strategier för hela organisationen. Den 8 oktober arrangerar Hållbart arbetsliv ett webbinarium på temat En lärande organisation.

Hållbart arbetsliv har bjudit in Karolina Hulterström, chef för Enheten för lärande och organisationsutveckling på Sida, som har gedigen erfarenhet av integrera kontinuerligt lärande i en organisation. Dessutom medverkar Caroline Stiernstedt Sahlborn från konsultnätverket Gro som utvecklar tjänsten Lärande i förändring för Partsrådets program Hållbart arbetsliv. Tjänsten är planerad att lanseras till årsskiftet.

Diskussionen kretsar kring frågor som:

 • Hur ser vi på lärande idag?
 • Varför är lärande en viktig fråga för parterna?
 • Hur kan verksamheten utvecklas mot en lärande organisation?

Var: Digital medverkan, detta är ett livestreamat webbinarium. Länk skickas ut i bekräftelsen efter anmälan. Det kommer även att finnas möjlighet att titta i efterhand här.

När: 8 oktober kl 12.00–12.45

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande.

Anmälan: Anmäl dig HÄR.

September 2020

Digital workshop: Engagemang i det nya normala

Läs mer

Vill du ta del av konkreta exempel på hur medarbetarengagemang kan skapas i en organisation – och även dela med dig av egna erfarenheter? Då är du välkommen att anmäla dig till vår digitala workshop. Här får du möjlighet att byta erfarenheter med andra myndigheter som tagit del av våra tjänster, lära från goda exempel och delta i diskussion i mindre grupp med kollegor från andra myndigheter. Dessutom får du veta mer om tjänsten Effektiva team och hur teamutvecklingsarbete kan bidra till ökat engagemang, tack vare medverkan av Maria Wigenius Sjöberg som är tjänsteansvarig.

Workshoppen leds av Emilia Liljefrost och sker via mötesverktyget Zoom.

Var: Digital medverkan. Länk skickas ut i förväg till anmälda deltagare.

När: 24 september kl 13.00–14.30

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande.

Anmälan: Anmäl dig HÄR.

Webbinarium: Hälsa på jobbet med arbetsuppgiften i fokus

Läs mer

2020-06-14 Ett arbete som känns meningsfullt och som man har inflytande över påverkar både den fysiska och psykiska hälsan positivt, särskilt om det dessutom råder en god stämning på arbetsplatsen. En viktig aspekt i att skapa en hälsosam arbetsplats är att göra de faktiska arbetsuppgifterna meningsfulla. Sara Ingvarsson, psykolog, organisationskonsult och doktorand på Karolinska Institutet, kommer att prata om den organisatoriska aspekten av organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS: 2015:4) och kommer bland annat att beskriva följande:

 • Hur utvecklar man tydliga förväntningar och former för prioritering?
 • Hur kan man utveckla former för systematisk uppföljning av arbetsbelastning?
 • Hur balanserar man krav och resurser?

Webbinariet  kommer att varva teoretiska aspekter med praktiska exempel.

Var: Digital medverkan.
Länk till webbinariet skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När: 23 september kl. 12.00-12.45.
Det kommer även att finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Har du frågor? Hör av dig till annika.nilsson@partsradet.se.

Webbinarium: Engagemang i det nya normala

Läs mer

2020-06-24 Hållbart arbetsliv har bjudit in medarbetarutvecklaren och föreläsaren Niklas Delmar från HejEngagemang till ett samtal om engagemang i det nya normala med programchefen Emilia Liljefrost. Diskussionen kretsar kring frågor som:

• Vad innebär engagemang och varifrån kommer det?
• Hur hänger engagemang ihop med ett hållbart arbetsliv?
• Hur skapar vi engagemang i det nya normala?

Var: Digital medverkan.
Länk till webbinariet skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När: 15 september kl 12.00–12.45
Det kommer även att finnas möjlighet att titta på webbinariet i efterhand.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Webbinarium: Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken

Läs mer

2020-06-14 Ett fungerande arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ofta nyckeln till effektiva och hälsosamma arbetsplatser.

Lasse Frisk, organisationskonsult, kommer att berätta om varför samtalet är ett viktigt verktyg i att skapa en hälsosam arbetsplats.  Det kan handla om något så enkelt som att stämma av dagligen med sina medarbetare hur dagen ser ut.

Lasse kommer också att prata om hur man säkerställer att undersökningar och riskbedömningar också resulterar i åtgärder. Du får även en introduktion till e-utbildningen Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken.

Var: Digital medverkan. Digital medverkan.
Länk till webbinariet skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När: 3 september kl. 12.00-12.20.
Det kommer även att finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Har du frågor? Hör av dig till annika.nilsson@partsradet.se.

Juli 2020

Digital Almedals-Workshop: Kan team leda utveckling framåt?

Läs mer

2020-06-08 Förväntningarna på våra myndigheter förändras utifrån att våra uppdrag blir mer komplexa och att arbetsplatsernas utformning utvecklas. Ett välfungerande team är en bra grund för att hitta vägen framåt. Under denna digitala workshop får du veta mer om vår tjänst Effektiva team, träffa tjänsteleverantörer och ta del av erfarenheter från några av de myndigheter som tagit del av tjänsten. Workshoppen leds av Maria Wigenius Sjöberg, tjänsteansvarig för Effektiva team.

Datum: 1 juli

Tid: 10.00-11.30

Plats: Digitalt via Zoom. Länk skickas ut någon dag innan workshopen.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Digital Almedals-Workshop: Digitalt lärande med Partsrådet – hur kan vi stötta er?

Läs mer

2020-06-08 Hur kan man jobba partsgemensamt digitalt och vilket stöd finns i dag? Partsrådet har tagit fram en bredd av digitalt stödmaterial – från e-utbildningar till Appen. Det digitala har många möjligheter och samtidigt vissa begräsningar i det partsgemensamma arbetet. På den här workshoppen får du en introduktion till Appen och våra e-utbildningar, samt chans att ställa frågor. Det ger en bra förberedelse och fördjupning i hur vi kan fortsätta lära oss arbeta digitalt. Workshoppen leds av Partsrådets experter.

Datum: 1 juli

Tid: 14.00-15.30

Plats: Digitalt via Zoom. Länk skickas ut någon dag innan workshopen.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Juni 2020

Digitalt Almedals-Webbinarium: Hur skapar vi förutsättningar för att främja ett hållbart arbetsliv?

Läs mer

2020-06-08 Hur åstadkommer vi beteendeförändringar på riktigt och vilka konsekvenser får det för ett hållbart arbetsliv om vi inte lyckas nå dit? På vilket sätt påverkar organisationen medarbetares och chefers framgång i att ”få det att hända”? I detta webbinarium samtalar programchef Emilia Liljefrost om beteendeförändringar med Caroline Lornudd, leg psykolog och PhD i Medical management.

Datum: 30 juni

Tid: 12.00-12.45

Plats: Webbsändning. Länk skickas ut någon dag innan workshopen.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Digital Almedals-Workshop: Vilka utmaningar kring ett hållbart arbetsliv är viktigast att prioritera?

Läs mer

2020-06-08 Genom tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta (OMK) kan Partsrådet hjälpa till med att identifiera och prioritera kritiska utmaningar och möjligheter, för att stötta arbetet med ett hållbart arbetsliv. Under denna digitala workshop får du veta mer om vår tjänst Organisationsanpassad möjlighetskarta, träffa tjänsteleverantörer och ta del av erfarenheter och exempel på hur arbetet har tagits vidare från en av de myndigheter som tagit del av tjänsten. Workshoppen leds av Öyvind Näss-Holm, tjänsteansvarig för Organisationsanpassad möjlighetskarta.

Datum: 30 juni

Tid: 14.00-15.30

Plats: Digitalt via Zoom. Länk skickas ut någon dag innan workshopen.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Digital Almedals-Workshop: Arbetsliv i förändring – hur påverkar det oss och hur vill vi påverka?

Läs mer

2020-06-08 Ursäkta röran är en av Hållbart arbetslivs upplevelsebaserade tjänster som ger möjlighet att reflektera över arbetslivets förändring och hur statliga verksamheter genom parterna kan påverka förändringarna så de blir hållbara. I en digital workshop tillsammans med bland annat tjänsteutföraren Ylva Nordling får du veta mer om Hållbart arbetslivs tjänst Ursäkta röran, träffa tjänsteleverantörer, ta del av erfarenheter från några av de myndigheter som tagit del av tjänsten samt samtala om hur förändringarna påverkar dig och er.

Datum: 29 juni

Tid: 10.00-11.30

Plats: Digitalt via Zoom. Länk skickas ut någon dag innan workshopen.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Digital Almedals-Workshop: Hur bygger vi långsiktig motståndskraft mot stress?

Läs mer

2020-06-08 Erik Fernholm, verksamhetsledare på 29k, och Fredrik Livheim, psykolog, leder en workshop med både information och interaktion som ger chans att pröva på Partsrådets nya tjänst – ett stress och resiliensprogram som ger er möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra statstjänstemän och samtidigt utvecklas. Mer information om tjänsten hittar du här.

Datum: 29 juni

Tid: 14.00-15.30

Plats: Digitalt via Zoom. Länk skickas ut någon dag innan workshopen.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Webbinarium: 60 minuter om Arbetsrättsliga aspekter på otillåten påverkan

Läs mer

2020-05-04 Anställda vid statliga myndigheter riskerar allt oftare att drabbas av trakasserier, hot eller våld på jobbet. I vissa fall syftar det till att påverka myndighetsbeslut.

Vilket skydd ger nuvarande lagstiftning för statsanställda som utsätts för trakasserier, hot och våld? Vilka konsekvenser kan trakasserier, hot och våld få för den anställde, verksamheten och samhället?

Vad krävs för att bättre kunna stödja anställda som utsätts hot, våld och trakasserier på arbetet?

Medverkande är chefsjurist Hedda Mann, Arbetsgivarverket och chefsjurist Karin Lundin, Saco-S, Akavia.

Datum: 17 juni kl. 12.00-13.00. Det finns även möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Plats: Digital medverkan

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Pris: Kostnadsfritt

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via vårt chattverktyg under webbinariet.

Har du frågor, kontakta Annika Nilsson, annika.nilsson@partsradet.se, 072- 222 87 85.

Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? #4

Läs mer

2020-01-21 Välkommen till en öppen informationsträff där vi introducerar Partsrådets program Hållbart arbetslivs tjänst IA-systemet!

Ett av programmets mest populära tjänster är det webbaserade verktyget IA-systemet från AFA Försäkring. IA-systemet är ett verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp incidenter. Förutom att det är ett väl beprövat system med över 850.000 användare i många olika branscher, gör användarvänligheten via appen i telefonen att medarbetarna enkelt kan rapportera in incidenter och risker. Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur ni gör för att ta del av den?

Våren 2020 kommer vi ha fyra tillfällen med öppna informationstillfällen: 11 februari, 24 mars, 5 maj och 9 juni.Under två timmar får ni en ordentlig genomgång om hur systemet fungerar och har möjlighet att ställa frågor relaterade till er verksamhets krav.

Idag erbjuder vi åtta tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här. Partsrådet har även beslutat att finansiera IA-systemet långsiktigt, läs mer här.

Var: Digitalt deltagande via Skype. Uppkopplingslänk mejlas ut innan.
När: 11 februari, 24 mars, 5 maj eller 9 juni 2020
Tid: kl. 09.00-11.00
Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Även skyddsombud och arbetsmiljöombud har intresse av denna informationsträff. Vi ser gärna att arbetstagar-och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmäl dig HÄR, antalet platser är begränsat.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Webbinarium: Samskapat utvecklingsarbete – ny tjänst under året

Läs mer

2020-05-28 Partsrådets program Hållbart arbetsliv tar fram nya tjänster under året. En av programmets nya tjänster är Samskapat utvecklingsarbete. Tjänsten erbjuder metodstöd till lokala parter i statliga verksamheter – utifrån era behov och med start i en samskapad nulägesanalys förmedlas en beprövad metodik för att identifiera och omsätta insikter i konkreta steg. Metoden kan adressera många frågor och utmaningar, till exempel verksamhetsutveckling, arbetsmiljöarbete eller teamutveckling.

Nu bjuder vi in till ett webbinarium där vi berättar mer om den nya tjänsten, varför den är viktig, hur den kan stötta arbetet i din statliga verksamhet samt ger några exempel där den redan gjort nytta. Vi kommer också in på hur tjänsten kan förmedlas digitalt och hur metoden i sig kan användas digitalt – en anpassning som gjorts under våren!

I det här webbinariet pratar tjänsteutvecklare Charlotta Linse med Johan Holm från Gro om det gemensamma utvecklingsarbetet av tjänsten, som sker under året. Vi uppmuntrar frågor och interaktivitet under webbinariet: funderar du på om den här tjänsten skulle kunna användas på din arbetsplats? Funderar du på om den metoden passar den utmaning du grubblar över? Ta med dig dina frågor till detta tillfälle!

Var: Digital medverkan

När: 9 juni kl. 12.00-12.45. Det kommer även att finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig HÄR.

Har du frågor? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Maj 2020

Extrainsatt webbinarium: Hur hanterar vi stress och osäkerhet – nu och i framtiden?

Läs mer

2020-04-08 Pandemin Covid-19 har inneburit stora förändringar på kort tid – för samhället i stort liksom för enskilda organisationer. Partsrådet fortsätte stötta er i ert partsgemensamma arbete på olika sätt. Nu bjuder vi in till en extrainsatt webbinarieserie där vi kommer att beröra en bredd av teman som relaterar till att hantera förändring.

Hur hanterar vi stress i vardagen och på arbetsplatsen, både i kris och under normala omständigheter? Vad kan jag göra själv och tillsammans med andra för att fortsätta arbeta med att bygga upp kompetens i hur jag hanterar stress?

I det här webbinariet har programchef Emilia Liljefrost med sig Erik Fernholm på 29k. Under året kommer 29k och Hållbart arbetsliv ta fram ett program för att bygga personlig resiliens mot stress. 29k är en digital applikation där appen är mediet för att tillgängliggöra verktyg inom psykologi. Du kommer få tips om stresshantering men även möjlighet att ställa frågor till Erik och Emilia.

Var: Digital medverkan.

När: 26/5 kl 12.00-12.45. Det kommer även finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig till webbinariet via den här anmälningslänken.

Har du frågor, kontakta programkontoret på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Extrainsatt webbinarium: Vad betyder det att vara kollektivt intelligenta i kris?

Läs mer

2020-04-08 Pandemin Covid-19 har inneburit stora förändringar på kort tid – för samhället i stort liksom för enskilda organisationer. Partsrådet fortsätte stötta er i ert partsgemensamma arbete på olika sätt. Nu bjuder vi in till en extrainsatt webbinarieserie där vi kommer att beröra en bredd av teman som relaterar till att hantera förändring.

Kunskapsintegration, eller kanske mer populärt kollektiv intelligens, handlar om vår förmåga att söka kompetens från andra, att bidra med egen kompetens samt att utnyttja de gemensamma kompetenserna i en reflekterande tolkning och omtolkning av det problem man för tillfället arbetar med.

I tider av kris sätts denna förmåga under press. Vad händer då? Och hur gör vi för att arbeta kollektivt intelligent under kris? Gunnar Westling, Fram och Andreas Werr, professor på Handelshögskolan i Stockholm, leder Partsrådets pilottjänst Kollektiv intelligens. Nu håller de i ett webbinarium på temat kris och samarbete. Gunnar och Andreas berättar mer och svarar på era frågor under sändningen. Som en förberedelse inför webbinariet ber vi dig svara på några frågor som du får innan webbinariet.

Var: Digital medverkan.

När: 18/5 kl 11.45-12.15. Det kommer även finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig till webbinariet via den här anmälningslänken.

Har du frågor, kontakta programkontoret på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Webbinarium: 90 minuter om krisstöd kopplat till trakasserier, hot och våld

Läs mer

2020-05-04 Krishändelser som utmärks av att andra människor vill oss illa är oftast mycket mer påfrestande och svårare att bearbeta än många andra kriser. Hot och våld i arbetslivet är därför ett speciellt problem som kräver särskild uppmärksamhet.

Leg. psykoterapeut Anna Niva kommer att berätta om hur människor kan reagera på en stressfylld situation, vilka insatser som är verkningsfulla och när i tid dessa insatser gör mest nytta.

Människors krisreaktioner; myter och forskning.
Skyddsfaktorer och förebyggande arbete.
Rekommenderade akuta insatser och insatser över tid.
Yrkesrollen som skydd.

Föreläsare är Anna Niva, personalvetare, leg psykoterapeut, senior kriskonsult på BrolinWestrell.

Datum & tid: 15 maj kl 12.00-13.30. Det finns även möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Plats: Digital medverkan

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Pris: Kostnadsfritt

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via vårt chattverktyg under webbinariet.

Har du frågor, kontakta Annika Nilsson, annika.nilsson@partsradet.se, 072- 222 87 85.

Tillsammans ställer vi om – erfarenhetsutbyte om statliga arbetsplatser i en snabbföränderlig tid

Läs mer

2020-04-20 I dessa tider behöver vi jobba smart och effektivt mer än någonsin – både i våra egna organisationer och i utbyte med andra i den statliga världen. Partsrådet och programmet Hållbart arbetsliv vill därför bjuda in till en digital workshop för att tillsammans hjälpa, inspirera och lära av varandra över myndighetsgränser.

Initiativet är en del av utvecklingsarbetet av tjänsten Samskapat utvecklingsarbete som erbjuder metodstöd för att arbeta tillsammans på nya sätt. Utifrån era behov och med start i en samskapad nulägesanalys erbjuds möjligheten att testa en beprövad metodik där vi tillsammans i en kreativ process omsätter insikter i konkreta steg och lär av erfarenheten.

Under workshopen kombineras helgrupp med dialoger i mindre grupper, allt i digital form. Tillsammans kommer vi att samskapa och dokumentera workshoppens utfall, ett material som sedan kan användas för att dela med dina kollegor på hemmaplan.

Följ med oss på en digital utvecklingsworkshop där ni får:

 • Pröva på den kommande tjänsten Samskapat utvecklingsarbeteför att hitta former för att arbeta tillsammans på nya sätt, givet det rådande samhällsläget
 • Diskutera viktiga frågeställningar som: Hur kan vi kortsiktigt hantera krisen på kreativa, uthålliga sätt? Hur kan vägvalen långsiktigt bidra till ett hållbart arbetsliv?
 • Hjälpa och lära av varandra över myndighetsgränser och ta del av tips och goda exempel på hantering av utmaningarna i olika myndigheter

Var: Digital medverkan. Möteslänk kommer att distribueras till samtliga anmälda i god tid innan workshopen.

När: 12/5 kl 10.00-12.00 (öppet för teknisk incheckning från 09.45).

Anmälan: Anmäl dig HÄR.

Vad är Samskapat utvecklingsarbete? För att utveckla verksamheter och främja friska och engagerade arbetsplatser, läggs ofta tid på rigorösa analyser med omfattande planer som tar tid och kräver väsentliga resurser. Resultatet blir ofta att fler strukturer tillkommer i organisationen, men för att ta förändringsarbetet hela vägen behövs även nya sätt att arbeta. Vi behöver utveckla arbetssätt som gör verksamheter hållbara genom att de ständigt utvecklas i takt med yttre krav och möjligheter och med inre faktorer som medarbetarnas upplevelse av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det här gäller även det partsgemensamma arbetet. Samskapat utvecklingsarbete bygger på den ambitionen!

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se

Extrainsatt webbinarium: Vad händer neurologiskt när vi blir stressade och vad betyder det på arbetsplatsen?

Läs mer

2020-04-08 Pandemin Covid-19 har inneburit stora förändringar på kort tid – för samhället i stort liksom för enskilda organisationer. Partsrådet fortsätte stötta er i ert partsgemensamma arbete på olika sätt. Nu bjuder vi in till en extrainsatt webbinarieserie där vi kommer att beröra en bredd av teman som relaterar till att hantera förändring.

Hur funkar stress i kroppen och hur påverkar den vårt sätt att agera? Hur jobbar vi bra ihop i en tid av osäkerhet och stress?  Ylva Nordling, sakkunnig kommunikatör på Partsrådet och Bi Dahlborg, processledare på Partsrådet, pratar om vad detta betyder för individ och för organisation tillsammans med moderatorn Emilia Liljefrost. Du kommer kunna ställa frågor till dem under livesändningen.

Var: Digital medverkan.

När: 12/5 kl 12.00-13.00.  Det kommer även finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig till webbinariet via den här anmälningslänken.

Har du frågor, kontakta programkontoret på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Extrainsatt webbinarium: Lansering av Hållbart arbetslivs app

Läs mer

2020-04-08 Pandemin Covid-19 har inneburit stora förändringar på kort tid – för samhället i stort liksom för enskilda organisationer. Partsrådet fortsätte stötta er i ert partsgemensamma arbete på olika sätt. Nu bjuder vi in till en extrainsatt webbinarieserie där vi kommer att beröra en bredd av teman som relaterar till att hantera förändring.

På detta webbinarium samtalar Charlotta Linse, tjänsteutvecklare på Hållbart arbetsliv med Ylva Nordling och Sofia Karlsson, arbetsmiljökonsulter och tjänsteutförare för Ursäkta röran och Fånga tidiga tecken, med Milad Hawsho, teknisk projektledare om utvecklingen av en webbapplikation som erbjuds som ett nytt verktyg till er medlemmar.

Appen är ett stöd i arbetet med att ta hem och sprida lärdomarna från tjänsterna. Du kommer ha möjlighet att ställa frågor direkt till oss genom en chattfunktion.

Var: Digital medverkan.

När: 7/5 kl 12.00-12.30. Det kommer även finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig till webbinariet via den här anmälningslänken.

Har du frågor, kontakta programkontoret på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? #3

Läs mer

2020-01-21 Välkommen till en öppen informationsträff där vi introducerar Partsrådets program Hållbart arbetslivs tjänst IA-systemet!

Ett av programmets mest populära tjänster är det webbaserade verktyget IA-systemet från AFA Försäkring. IA-systemet är ett verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp incidenter. Förutom att det är ett väl beprövat system med över 850.000 användare i många olika branscher, gör användarvänligheten via appen i telefonen att medarbetarna enkelt kan rapportera in incidenter och risker. Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur ni gör för att ta del av den?

Våren 2020 kommer vi ha fyra tillfällen med öppna informationstillfällen: 11 februari, 24 mars, 5 maj och 9 juni. Under två timmar får ni en ordentlig genomgång om hur systemet fungerar och har möjlighet att ställa frågor relaterade till er verksamhets krav.

Idag erbjuder vi åtta tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här. Partsrådet har även beslutat att finansiera IA-systemet långsiktigt, läs mer här.

Var: Enbart digitalt deltagande via Skype.  Uppkopplingslänk kommer mailas ut ett par dagar innan.
När: 5 maj eller 9 juni 2020
Tid: kl. 09.00-11.00
Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Även skyddsombud och arbetsmiljöombud har intresse av denna informationsträff. Vi ser gärna att arbetstagar-och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmäl dig HÄR, antalet platser är begränsat.

Det finns ingen möjlighet att delta via webbsändning.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Extrainsatt webbinarium: Hållbart arbete på distans – hur ska vi tänka?

Läs mer

2020-04-08 Pandemin Covid-19 har inneburit stora förändringar på kort tid – för samhället i stort liksom för enskilda organisationer. Partsrådet fortsätte stötta er i ert partsgemensamma arbete på olika sätt. Nu bjuder vi in till en extrainsatt webbinarieserie där vi kommer att beröra en bredd av teman som relaterar till att hantera förändring.

 

Hur jobbar vi på distans på ett hållbart sätt och vad är viktigt att tänka på? Rutiner och kontinuerlig kontakt med kollegor är några av knepen för en produktiv arbetsdag på distans.

Professor Ann Bergman vid Karlstad universitet menar att vi tidigare har pratat om hemarbete som ett framtidsscenario, men nu är det verklighet. Ta del av hennes bästa tips för att hantera det i ett samtal med Emilia Liljefrost på Partsrådet. Du kommer ha möjlighet att ställa frågor om distansarbete via vårt chattverktyg under föreläsningen.

Var: Digital medverkan.

När: 4/5 kl 12.00-12.45.  Det kommer även finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig till webbinariet via den här anmälningslänken.

Har du frågor, kontakta programkontoret på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

April 2020

Extrainsatt webbinarium: 20 minuter om Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr?

Läs mer

2020-04-08 Pandemin Covid-19 har inneburit stora förändringar på kort tid – för samhället i stort liksom för enskilda organisationer. Partsrådet fortsätte stötta er i ert partsgemensamma arbete på olika sätt. Nu bjuder vi in till en extrainsatt webbinarieserie där vi kommer att beröra en bredd av teman som relaterar till att hantera förändring.

Pandemin Covid-19 har inneburit stora förändringar på kort tid – för samhället i stort liksom för enskilda organisationer. Partsrådet fortsätte stötta er i ert partsgemensamma arbete på olika sätt. Nu bjuder vi in till en extrainsatt webbinarieserie där vi kommer att beröra en bredd av teman som relaterar till att hantera förändring.

En bra arbetsmiljö ger förutsättningar för både effektivitet och arbetsglädje. I detta webbinarium berättar Per Axell, arbetsmiljöjurist, om hur systematiskt arbetsmiljöarbete kan bidra till en bättre arbetsmiljö och om riskbedömning vid Covid-19. Du får också en introduktion till e-utbildningen Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr, som du hittar här.

Var: Digital medverkan.

När: 27/4 kl 12.00-12.20.  Det kommer även finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig till webbinariet via den här anmälningslänken.

Har du frågor, kontakta programkontoret på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Extrainsatt webbinarium: Hur fångar vi tidiga tecken på stress när vi jobbar på distans?

Läs mer

2020-04-08 Pandemin Covid-19 har inneburit stora förändringar på kort tid – för samhället i stort liksom för enskilda organisationer. Partsrådet fortsätte stötta er i ert partsgemensamma arbete på olika sätt. Nu bjuder vi in till en extrainsatt webbinarieserie där vi kommer att beröra en bredd av teman som relaterar till att hantera förändring.

Hur gör vi för att fånga tidiga tecken på stress när vi jobbar på distans? Vilka lärdomar har vi från forskningen och vilka goda exempel har vi från statlig sektor?

Psykologen Caroline Lornudd, leg psykolog och PhD i Medical management och Sofia Karlsson managementkonsult inom organisationsutveckling på EY berättar om lärdomar utifrån sitt arbete med våra tjänster Fånga tidiga tecken och Välkommen tillbaka.

Du har möjlighet att ställa frågor direkt till dem under webbinariet och de kommer lyfta konkreta tips för hur ni kan arbeta med att fånga tidiga tecken när många jobbar hemma.

Var: Digital medverkan.

När: 20/4 kl 12.00-12.45. Det kommer även finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Du anmäler dig till webbinariet via den här anmälningslänken.

Har du frågor, kontakta programkontoret på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Webbinarium: 20 minuter med Välkommen tillbaka

Läs mer

2020-01-31 Välkommen till Hållbart arbetslivs webbinarie-serie för våren 2020. Vi kommer att presentera några av våra tjänster, lansera nya produkter och även bjuda in till digital medverkan i seminarier.

På detta webbinarium samtalar Emilia Liljefrost, programchef på Hållbart arbetsliv med Caroline Lornudd, psykolog, arbetsmiljöexpert samt konsult om tjänsten Välkommen tillbaka. I samtalet ges en översiktlig bild av hur en organisation kan arbeta framgångsrikt med rehabiliteringskedjans olika delar, utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Webbinariet börjar kl. 12.00 och pågår cirka 20 minuter. Du kommer ha möjlighet att ställa frågor direkt till oss genom en chattfunktion.

Idag erbjuder Partsrådet sju tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan läsa mer om dem här, men ta chansen att ställa frågor till oss under webbinariet.

Var: Digital medverkan.

När: 15/4 kl 12.00.  Det kommer även finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Anmäl dig här.

Har du frågor, kontakta programkontoret på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Mars 2020

INSTÄLLT: Webbinarium om distansarbete

Läs mer

2020-03-26 Hållbart arbetslivs extrainsatta webbinarium den 27 mars är tyvärr inställt. Vi skickar ett stort tack till alla som visat intresse!

INSTÄLLT: Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? #2

Läs mer

2020-01-21 Välkommen till en öppen informationsträff där vi introducerar Partsrådets program Hållbart arbetslivs tjänst IA-systemet!

Ett av programmets mest populära tjänster är det webbaserade verktyget IA-systemet från AFA Försäkring. IA-systemet är ett verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp incidenter. Förutom att det är ett väl beprövat system med över 850.000 användare i många olika branscher, gör användarvänligheten via appen i telefonen att medarbetarna enkelt kan rapportera in incidenter och risker. Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur ni gör för att ta del av den?

Våren 2020 kommer vi ha fyra tillfällen med öppna informationstillfällen: 11 februari, 24 mars, 5 maj och 9 juni.Under två timmar får ni en ordentlig genomgång om hur systemet fungerar och har möjlighet att ställa frågor relaterade till er verksamhets krav.

Idag erbjuder vi åtta tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här. Partsrådet har även beslutat att finansiera IA-systemet långsiktigt, läs mer här.

Var: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm
När: 11 februari, 24 mars, 5 maj eller 9 juni 2020
Tid: kl. 09.00-11.00
Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Även skyddsombud och arbetsmiljöombud har intresse av denna informationsträff. Vi ser gärna att arbetstagar-och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmäl dig HÄR, antalet platser är begränsat.

Det finns ingen möjlighet att delta via webbsändning.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Ursäkta röran: en upplevelse för att prata om förändring

Läs mer

2020-02-14 Välkommen till ett öppet seminarium där vi introducerar programmet Hållbart arbetslivs tjänst Ursäkta röran!

Tjänsten Ursäkta röran är en tankeväckande mobil utställning. Den kan placeras direkt hos myndighet, men vi har också planerade stopp på en turné runt i landet. I den interaktiva utställningsmiljön leder Hållbart arbetslivs team workshops som kan stötta er i er förändringsresa. Workshopen ger deltagarna perspektiv, reflektion, inspiration och konkreta verktyg för att hantera den förändring som ständigt pågår i arbetslivet och, om så önskas, den förändring ni själva står inför. Utställningskonceptet ger er möjlighet att arbeta med komplexa frågeställningar på en konkret nivå.

Partsrådet erbjuder er ett forum för att diskutera viktiga frågor om hållbart arbetsliv, arbetslivets föränderlighet och vad detta innebär för friska och engagerade arbetsplatser genom inspiration och synliggörande av möjliga verktyg som kan användas i processen. Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur du gör för att ta del av den?

Den 19 mars bjuder Hållbart arbetsliv in till informationsträff om tjänsten där du får en introduktion till programmet för Hållbart arbetsliv, tjänstens syfte och innehåll samt har möjlighet att ställa frågor.

Idag erbjuder Partsrådet sju tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan läsa mer om dem här, men ta chansen att träffa oss i mars.

Var: Institutet för språk och folkminnen, von Kraemers allé 19, Uppsala.

När: 19 mars. När du anmäler dig bokar du in vilken tid du vill komma och träffa oss.

Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmälan: Anmäl dig HÄR
Det finns ingen möjlighet att delta via webbsändning.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Informationsträff om vår nya tjänst Samskapat utvecklingsarbete

Läs mer

2020-02-17 Välkommen till en informationsträff där vi berättar mer om bakgrunden till vår nya tjänst Samskapat utvecklingsarbete och möjligheterna för er att vara med redan under våren.

Idag erbjuder Partsrådet sju tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan läsa mer om dem här. Under 2020 kommer Partsrådets program för Hållbart arbetsliv att ta fram ytterligare tjänster. En tjänst är Samskapat utvecklingsarbete, som ska ge metodstöd till lokala parter att arbeta tillsammans på nya sätt.

Under våren erbjuder vi en unik möjlighet: Vi söker nu organisationer med avdelningar/grupper som är villiga, nyfikna och har en välfungerande partsgemensam samverkan att ta till nästa nivå. Genom att ta del av denna nya tjänst tidigt får ni både ett skräddarsytt stöd för att genomföra samskapat utvecklingsarbete utifrån era behov, samt möjlighet att påverka hur tjänsten förfinas för en bredare mottagargrupp.

Utifrån ert behov och med start i en samskapad nulägesanalys får ni testa en beprövad metodik där vi i en kreativ process omsätter insikter i konkreta steg och lär av erfarenheten. Verksamhetsutveckling, arbetsmiljöarbete och teamutveckling går ofta i varandra. Den här metoden kan adressera alla dessa frågor. Metoden passar för en enskild arbetsgrupp likväl som en hel organisation. Syftet är att under året arbeta med ett antal utvalda grupper och deras verklighet för att förfina denna tjänst. Första steget för medverkan är en informationsträff.

Var: Ekskäret Klustret, Birger Jarlsgatan 58, Stockholm.

När: 12 mars 2020 kl. 09.00-10.30.

Anmälan: Anmäl dig HÄR.

Du förbinder dig inte att delta i tjänsten genom att gå på informationsträffen. Det finns ingen möjlighet att delta via webbsändning. Har du inte möjlighet att komma, men vill arbeta med oss i detta ser vi gärna att du hör av dig!

Kort om Samskapat utvecklingsarbete: För att utveckla verksamheter och främja friska och engagerade arbetsplatser, läggs ofta tid på rigorösa analyser som tar tid och är resurskrävande. Resultatet blir ofta fler strukturer, men det behövs även nya sätt att arbeta. Vi behöver arbetssätt som gör verksamheter hållbara genom att de utvecklas i takt med yttre krav och möjligheter och med inre faktorer som den upplevda organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det här gäller även det partsgemensamma arbetet. Samskapat utvecklingsarbete bygger på den ambitionen!

Om metoden integreras som en del i det gemensamma arbetssättet och utvecklingsarbetet skapas en puls i verksamheten där man kan göra regelbundna nulägesanalyser, med snabbare implementation av förslagen på insatser, vilket bidrar till att verksamheten och arbetsmiljön kontinuerligt utvecklas ihop. Arbetsgivare och arbetstagarföreträdare får en gemensam förståelse för helheten, kan hantera risker bättre och graden av engagemang stiger.

Under året kommer det arbetas fram en verktygslåda, handledningsmaterial, e-kurs och erbjudas fördjupat konsultstöd så att fler verksamheter kan utveckla sin förmåga att på egen hand arbeta mer samskapat i sitt partsgemensamma utvecklingsarbete.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Samverkan för framtiden – en inspirationsdag

Läs mer

FULLTECKNAD

2020-01-16 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare på en statlig myndighet till en inspirationsdag gällande avtalet Samverkan för framtiden.

OM SEMINARIET

En samverkan som syftar till att utveckla verksamheten förutsätter en väl fungerande dialog och samspel mellan chef och medarbetare och mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. En samverkansprocess där berörda medarbetare ges möjlighet att bidra med sin kompetens i diskussionen inför beslut skapar ett ökat engagemang för verksamhetens behov, vilket i sin tur skapar förutsättningar för bättre verksamhet.

Under seminariet ges deltagarna möjlighet att inspireras till att utveckla lokala avtal inom ramen för Samverkan för framtiden. Centrala parter kommer att beskriva och leda gemensamma diskussioner kring bland annat syftet med det centrala avtalet samt möjliga vinster och utmaningar med lokala avtal. Det kommer också att ges utrymme för gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte med utgångspunkt i Partsrådets metodstöd för framtagande av lokala avtal

Partsrådet vill också öppna upp för möjligheten att påverka seminariets innehåll och diskussionsfrågor. Har ni prioriterade frågor som ni med fördel vill diskutera inom ramen för detta seminarium – skicka era förslag till sara.haag@partsradet.se.

Förhoppningen är att dagen ska inspirera er till att utveckla era nuvarande samverkansformer. Därför är det angeläget att samtliga lokala parter kommer på samma inspirationsdag.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Lokala parter på strategisk nivå. Anmälan ska ske partsgemensamt, dvs. arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare ser till att samtliga lokala parter är med på samma konferens. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.

Tid och plats: Tisdag 3 mars 2020, kl. 10.00-15.00, World Trade Center, lokal Atlanta, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. Seminariet avslutas med kaffe klockan 15.00.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 17 februari.
Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.
Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om seminariet, kontakta Partsrådet: Sara Haag: 070-299 11 69, Arbetsgivarverket: Stefan Lagervall, 08-700 14 62; OFR/S,P,O: Susanne Nyberg, 08-440 83 30, Saco-s: Christina Kans,08-665 29 17 eller Seko: Roger Pettersson, 08-791 42 86.

Om du har frågor om anmälan, kontakta Halina Sandler, 08-556 029 03, eller Irene Öst, 070-558 28 37, irene.ost@partsradet.se.

Februari 2020

Webbinarium: 20 minuter med IA-systemet

Läs mer

2020-01-31 Välkommen till Hållbart arbetslivs webbinarie-serie för våren 2020. Vi kommer att presentera några av våra tjänster, lansera nya produkter och även bjuda in till digital medverkan i seminarier.

På detta webbinarium samtalar Magnus Ternerot från Hållbart arbetsliv med Karin Erixon från AFA försäkring om IA-systemet. Det är ett webbaserat verktyg som ger stöd för ett strukturerat arbetsmiljöarbete, som genom Partsrådet nu är tillgängligt i statlig sektor. På 20 minuter får du en kort introduktion där Magnus och Karin presenterar hur IA-systemet ger organisationer bättre möjligheter att på ett systematiskt sätt kartlägga och få en överblick över sin arbetsmiljö.

Webbinariet börjar kl. 12.00 och pågår cirka 20 minuter. Du kommer ha möjlighet att ställa frågor direkt till oss genom en chattfunktion.

Idag erbjuder Partsrådet sju tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan läsa mer om dem här, men ta chansen att ställa frågor till oss under webbinariet.

Var: Digital medverkan.

När:  26/2 kl 12.00.  Det kommer även finnas möjlighet att titta på webbinariet efteråt.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Anmäl dig här.

Den 24 mars 2020 kan du även följa det öppna informationsträffen om IA-systemet digitalt genom att anmäla dig här.

Har du frågor, kontakta programkontoret på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? #1

Läs mer

2020-01-21 Välkommen till en öppen informationsträff där vi introducerar Partsrådets program Hållbart arbetslivs tjänst IA-systemet!

Ett av programmets mest populära tjänster är det webbaserade verktyget IA-systemet från AFA Försäkring. IA-systemet är ett verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp incidenter. Förutom att det är ett väl beprövat system med över 850.000 användare i många olika branscher, gör användarvänligheten via appen i telefonen att medarbetarna enkelt kan rapportera in incidenter och risker. Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur ni gör för att ta del av den?

Våren 2020 kommer vi ha fyra tillfällen med öppna informationstillfällen: 11 februari, 24 mars, 5 maj och 9 juni.Under två timmar får ni en ordentlig genomgång om hur systemet fungerar och har möjlighet att ställa frågor relaterade till er verksamhets krav.

Idag erbjuder vi åtta tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här. Partsrådet har även beslutat att finansiera IA-systemet långsiktigt, läs mer här.

Var: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm
När: 11 februari, 24 mars, 5 maj eller 9 juni 2020
Tid: kl. 09.00-11.00
Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Även skyddsombud och arbetsmiljöombud har intresse av denna informationsträff. Vi ser gärna att arbetstagar-och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmäl dig HÄR, antalet platser är begränsat.

Det finns ingen möjlighet att delta via webbsändning.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Hur kan er organisation jobba med teamutveckling?

Läs mer

2019-11-14 Välkommen till ett öppet seminarium där vi introducerar programmet Hållbart arbetslivs tjänst Effektiva team!

Hur skapar vi ökat engagemang och förståelse för den egna myndighetens uppdrag genom att möjliggöra effektivare hantering, fördelning och prioritering av arbetsuppgifter och arbetsbelastning? Ett svar kan vara teamutveckling. Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur nu gör för att ta del av den?

Den 6 februari 2020 bjuder Hållbart arbetsliv in till ett lunchseminarium om tjänsten där du får en introduktion till programmet för Hållbart arbetsliv, tjänstens syfte och innehåll samt har möjlighet att ställa frågor.

Idag erbjuder Partsrådet åtta tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan läsa mer om dem här, men ta chansen att träffa oss i februari.

Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm
När: 6 februari 2020, kl. 09.30-13.00 inkl. förfika och lunchmingel. Seminariet pågår mellan 10.00-12.00.
Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.
Anmälan: Anmäl dig HÄR.

Har du frågor kontakta programkontoret på hallbartarbetsliv@partsradet.se. Du hittar mer information om programmet och höstens evenemang på www.hallbartarbetsliv.nu.

Hur kan lokala parter kvalitetssäkra arbetet med den lokala lönebildningen – centrala parters tankar om tillämpning av RALS mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O

Läs mer

2019-10-30 Välkomna till ett seminarium om hur ni som lokala parter kan kvalitetssäkra och utveckla tillämpningen av RALS. Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för OFR/S,P,O deltar från respektive myndighet.

OM SEMINARIET

Seminariet genomförs i form av ett tvådagarsinternat. Seminariet omfattar de olika momenten i den lokala löneprocessen med fördjupningar om lokal lönebildning, lönebild och förändring av lönebild samt den återkommande dialogen. Innehållet utgår från en tillämpning av RALS som sker på enbart en nivå inom myndigheten.

Dagarna leds av representanter för centrala parter som ger konkreta råd utifrån både avtalet och de partsgemensamma kommentarerna. Under seminariet ges också tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan deltagande verksamheter och tillfälle till samtal mellan lokala parter om utveckling av lönebildningsarbetet i den egna verksamheten.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Både företrädare för arbetsgivaren och lokala företrädare för OFR/S,P,O deltar från respektive myndighet, i normalfallet max fyra deltagare från respektive myndighet.

Tid och plats: Måndagen den 3 februari kl 10.00 – tisdagen 4 februari 2020 kl. 16.00, Scandic Foresta, Herserudsvägen 22, Lidingö

Anmälan: Anmäl er HÄR så snart som möjligt, dock senast den 6 december 2019. Antalet platser är begränsat. Partsrådet står för seminariekostnaderna. Partsrådet står också för logi däremot inte för resekostnader.

Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, tfn: 08 700 14 16, e post: anders.stalsby@arbetsgivarverket.se eller Marie-Therese Gyllhede, OFR/S,P,O, tfn: 08 790 51 56, e-post: marie-therese.gyllhede@st.org

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn: 08- 556 029 03 eller Iréne Öst, tfn 070 558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Januari 2020

Webbinarium: 20 minuter med Effektiva team

Läs mer

2019-12-16 Välkommen till Hållbart arbetslivs första webbinarium för våren. Vi inleder vårens webbinarieserie genom att fokusera på vår tjänst Effektiva team och har därför bjudit in Krister Nordlund som tidigare arbetade på Livsmedelsverket. Tillsammans med programchef Emilia Liljefrost kommer du få en introduktion till tjänsten och ta del av lärdomar från arbetet med ett stort antal myndigheter.

Webbinariet börjar kl. 12.00 och pågår cirka 20 minuter. Du kommer att ha möjlighet att ställa frågor direkt till oss genom en chattfunktion.

Idag erbjuder Partsrådet sju tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan läsa mer om dem här, men ta chansen att ställa frågor till oss under webbinariet.

Var: Digital medverkan

När: 16 januari 2020, kl 12.00.

Vem: Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier, men det är inget krav.

Anmälan: Anmäl dig HÄR för att få länk till webbinariet, påminnelse och mer information.

Den 6 februari 2020 kan du även följa det öppna seminariet om Effektiva team digitalt genom att anmäla dig här.

Har du frågor kontakta programkontoret på hallbartarbetsliv@partsradet.se. Du hittar mer information om programmet och höstens evenemang på www.hallbartarbetsliv.nu.

December 2019

”När är det rätt att göra fel?” Välkommen till ett samtal om misslyckanden.

Läs mer

2019-10-29 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare inom det statliga avtalsområdet till ett samtal om misslyckanden vid Östasiatiska museet i Stockholm.

OM AKTIVITETEN

Misslyckanden är ofta förknippat med skam, stress och dålig självkänsla. Att misslyckas med projekt som syftar till innovation och utveckling, särskilt när det finansierats av skattepengar, är inget man gärna skryter om. Risk för uppmärksamhet från både chefer, kollegor, uppdragsgivare och media är stor. Ofta kan den paniska rädslan att göra fel vara dominerande, vilket gör att man gör stora misstag istället för att göra små misstag. Hur undviker man dom stora misstagen genom att göra dom små misstagen? Med detta samtal vill vi skapa insikt om att det ibland är rätt att göra fel genom att belysa frågan om misslyckanden både ur ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv. Två mycket inspirerande personer kommer att delta i samtalet, Dr. Samuel West och kyrkoherden Olle Carlsson.

Dr. Samuel West, mest känd som upphovsmannen till Museum of Failures (museum av misslyckanden), kommer att inleda samtalet. Museet innehåller ett hundratal exempel på misslyckade projekt.

Dr. West är klinisk psykolog och doktor i organisatorisk psykologi. Hans forskning fokuserar på innovation och vad organisationer kan göra för att skapa förutsättningar för ett klimat som gynnar utforskande och experiment. Hans forskning, liksom andras, visar att majoriteten av innovationsprojekt misslyckas. Hur kan man som ledare och medarbetare inom statlig förvaltning använda misslyckande till något positivt, till exempel som en lärande process.

Olle Carlsson är präst, författare och social entreprenör. Som präst vid Katarina Församling har Olle drivit på att göra kyrkan till en mer dynamisk plats, något som från olika håll ansetts vara provokativt. Kyrkan, liksom offentlig sektor, andas ofta en enorm ängslighet när det gäller förändring och att ta risk. Olle har efter en egen kris, ett eget misslyckande, lyckats ta sig ur och lagt grunden till en ny yrkeskarriär. Olle kommer att ge sitt perspektiv på risktagande och misslyckande i samband med utveckling av verksamhet.

Två perspektiv med lika men ändå olika utgångspunkter kommer att presenteras, diskuteras och utmanas. Ett spännande samtal utlovas.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under dagen. Presentationer som visas på skärm kommer efter avslutad aktivitet att skickas ut till samtliga deltagare. Vi välkomnar ett aktivt deltagande.Varmt välkommen!

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt vid innovationsdagen, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Torsdagen den 5 december, kl. 08.30 – 10.00 vid Östasiatiska museet, Tyghusplan (på Skeppsholmen), 111 49 Stockholm. SL buss 65 går bland annat från Centralstationen och T-centralen till Skeppsholmen och hållplats Östasiatiska museet. Frukost serveras 08.00 – 08.30. Presentationer och samtalet börjar kl. 08.30 och pågår till ca kl. 09.45.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 28 november. Antalet platser är begränsade och först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information. Delar av aktiviteten kan komma att filmas.

Läs mer om Partsrådets behandling av personuppgifter HÄR.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 2837, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på studiebesöket och förtäring, men står inte för logi- och resekostnader.

Webbaserat verktyg för arbetsmiljöarbete #3

Läs mer

2019-07-05 Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? Välkommen till en öppen informationsträff där vi introducerar Partsrådets program Hållbart arbetslivs tjänst IA-systemet!

Ett av programmets mest populära tjänster är det webbaserade verktyget IA-systemet från AFA Försäkring. IA-systemet är ett verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp incidenter. Förutom att det är ett väl beprövat system med över 850 000 användare i många olika branscher, gör användarvänligheten via appen i telefonen att medarbetarna enkelt kan rapportera in incidenter och risker. Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur ni gör för att ta del av den?

Hösten 2019 kommer vi ha tre tillfällen med öppna informationstillfällen: 18 september, 30 oktober och 4 december. Under två timmar får ni en ordentlig genomgång om hur systemet fungerar och har möjlighet att ställa frågor relaterade till er verksamhets krav.

Idag erbjuder vi åtta tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här. Partsrådet har även beslutat att finansiera IA-systemet långsiktigt, läs mer här.

Var: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm
När: 18 september, 30 oktober eller 4 december
Tid: Kl. 09.00-11.00
Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Även skyddsombud och arbetsmiljöombud har intresse av denna informationsträff. Vi ser gärna att arbetstagar-och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmäl dig HÄR, antalet platser är begränsat.

Det finns ingen möjlighet att delta via webbsändning.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Mingel med Trygghetsstiftelsen #2

Läs mer

2019-07-10 Förändring pågår hela tiden och arbetsmarknaden utvecklas ständigt. För att möta den allt snabbare förändringstakten har centrala parter gemensamt fattat beslut och skapat möjligheter för statliga myndigheter att möta utmaningarna.

Dels genom att 2017 inrätta Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv och dels genom uppdraget till Trygghetsstiftelsen 2015 att inspirera lokala parter till en effektivare användning av de lokala omställningsmedlen.

Under hösten kommer vi att ordna två informationstillfällen i Partsrådets nya lokaler i Stockholm, där du har möjlighet att lära dig mer om Partsrådets respektive Trygghetsstiftelsens stöd till er lokala parter. Läs mer och anmäl er här.

Du anmäler dig genom att klicka på anmälan i cirkeln. Vi har ett begränsat antal deltagare och du kan anmäla flera personer samtidigt, upp till tre gäster.

ÄR DU NYFIKEN PÅ MER?

Ta del av Olika svar på liknande utmaningar– en kortfilm som reflekterar kring partssystemet olika svar på liknande förändringsutmaningar genom Partsrådets program Hållbart arbetsliv och möjligheten Avtal om lokala omställningsmedel ger och som Trygghetsstiftelsen anordnar inspirationsseminarier om.

MER INFORMATION I KORTHET

Partsrådets program Hållbart arbetsliv

Partsrådet erbjuder tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv som statliga myndigheter kan avropa partsgemensamt. Verksamheten finansieras av en avgift på 0,055% av lönesumman. Idag erbjuds 8 tjänster. Läs mer om dem här.

Lokala omställningsmedel

Varje år avsätter de statliga arbetsgivarna 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel. Pengarna kan till exempel användas för att öka medarbetarnas anställningsbarhet på arbetsmarknaden genom utbildningsinsatser eller karriärväxling i syfte att också bidra till ett längre arbetsliv. Läs mer om lokala omställningsmedel på Trygghetsstiftelsens webb.

November 2019

Workshop för större myndigheter som förhandlar/tecknar avtal på både lokal och lokal-lokal nivå samt centrala parters tankar om tillämpning av RALS mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Läs mer

2019-10-07 Välkomna till en workshop om hur ni som lokala parter kan kvalitetssäkra och utveckla tillämpningen av RALS med fokus på de särskilda förutsättningar som råder i er verksamhet. Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren, företrädesvis förhandlingschef eller motsvarande, och lokala företrädare för OFR/S, P, O, på central myndighetsnivå, deltar.

OM SEMINARIET

Syftet med workshopen är att vi tillsammans inventerar, resonerar och utbyter erfarenheter kring de särskilda förutsättningar som en lokal lönebildningsprocess på flera nivåer innebär.

Dagen leds av representanter för centrala parter och omfattar de olika momenten i den lokala löneprocessen med fördjupningar om lokal lönebildning, lönebild och förändring av lönebild samt den återkommande dialogen.

Medverkar gör bl.a. Anna Falck förhandlingschef på Arbetsgivarverket och Åsa Erba Stenhammar förhandlingsledare för OFR/S, P, O, som kommer att delge sina tankar kring RALS och dess tillämpning.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Både företrädare för arbetsgivaren, företrädesvis förhandlingschef eller motsvarande och lokala företrädare för OFR/S, P, O på central myndighetsnivå deltar. I normalfallet är antal deltagare från respektive myndighet fyra personer.

Tid och plats: Tisdagen den 26 november 2019 kl. 10.00-16.30, 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

Anmälan: Anmäl er HÄR så snart som möjligt, dock senast den 1 november 2019. Antalet platser är begränsat. Partsrådet står för seminariekostnaderna men inte för logi- och resekostnader.

Läs mer om Partsrådets behandling av personuppgifter HÄR.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, tfn: 08-700 14 16, e-post: anders.stalsby@arbetsgivarverket.se eller Evalill Tagesson, OFR/S,P,O, tfn: 08-790 52 19, e-post: evalill.tagesson@st.org

Om du har frågor kring anmälan, kontakta: Halina Sandler, tfn: 08- 556 029 03 eller Irene Öst, 070-558 28 37, e-post: irene.ost@partsradet.se

Ursäkta röran: Omställning pågår – en mobil utställning

Läs mer

2019-10-21 Välkommen till ett öppet seminarium där vi introducerar programmet Hållbart arbetslivs tjänst Ursäkta röran: Omställning pågår!

Tjänsten Ursäkta röran: Omställning pågår är en tankeväckande mobil utställning. Den placeras direkt hos myndighet och i utställningsmiljön leder Hållbart arbetslivs team, workshops som kan stötta er i er förändringsresa. Dessa workshops ger deltagarna perspektiv, reflektion, inspiration och konkreta verktyg för att hantera den förändring som ständigt pågår i arbetslivet och, om så önskas, den förändring ni själva står inför. Utställningskonceptet ger er möjlighet att arbeta med komplexa frågeställningar på en konkret nivå.

Partsrådet erbjuder er ett forum för att diskutera viktiga frågor om hållbart arbetsliv, arbetslivets föränderlighet och vad detta innebär för friska och engagerade arbetsplatser genom inspiration och synliggörande av möjliga verktyg som kan användas i processen.Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur nu gör för att ta del av den?

Den 19 november bjuder Hållbart arbetsliv in till informationsträff om tjänsten där du får en introduktion till programmet för Hållbart arbetsliv, tjänstens syfte och innehåll samt har möjlighet att ställa frågor.

Idag erbjuder Partsrådet åtta tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan läsa mer om dem här, men ta chansen att träffa oss i november.

Var: Plats Norra Latin, (rum 356), Drottninggatan 71B, Stockholm

När: 19 november. När du anmäler dig bokar du in vilken tid du vill komma och träffa oss.

Måltider: Vi bjuder på kaffe, te och frukt.

Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmälan: Anmäl dig HÄR. Det finns ingen möjlighet att delta via webbsändning.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Löneseminarium med Arbetsgivarverket och Seko

Läs mer

2019-05-21 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare för Seko till ett lönebildningsseminarium om RALS 2017-2020. Seminariet genomförs gemensamt av Arbetsgivarverket och Seko.

OM SEMINARIET

Seminariet tar sin utgångspunkt i RALS 2017-2020 mellan Arbetsgivarverket och Seko. Genom att blanda presentation och diskussion vill centrala parter förmedla innehållet i avtalet och tankar om det gemensamma arbete som lokala parter har att genomföra enligt bestämmelserna i avtalet.

Seminariet genomförs den 12 november mellan klockan 10.00 och 15.00. Avsikten är att såväl företrädare för arbetsgivaren och lokala företräder för Seko hos arbetsgivare deltar gemensamt. Vi ser att maximalt fyra företrädare från respektive arbetsgivare kan delta samtidigt.

Medverkande:
Matilda Nyström Arnek (Arbetsgivarverket)
Roger Pettersson (Seko)

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Arbetstagarrepresentanter för Seko och arbetsgivarrepresentanter inom samma verksamhet med ansvar för löneförhandlingar och lönebildning deltar gemensamt.

Tid och plats: Tisdagen den 12 november 2019, kl. 10.00 – 15.00, Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Lokal: Viktor Arendorff. Kaffe serveras från 09.30.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 11 oktober. Notera att antalet platser är begränsad och att först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per arbetsgivare.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Matilda Nyström Arnek e-post, matilda.nystrom.arnek@arbetsgivarverket.se eller Roger Pettersson e-post, roger.pettersson@seko.se

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08-556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet, kaffe och lunch men står inte för logi- och resekostnader.

Välkommen!

Studiebesök vid Kungliga Operan – Innovation genom kommunikation

Läs mer

2019-07-31 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare inom det statliga avtalsområdet till ett studiebesök vid Kungliga Operan i Stockholm.

OM STUDIEBESÖKET

Kungliga Operan är Sveriges nationalscen för opera och balett/modern dans med anor ända sedan 1773. Som verksamhet är Kungliga operan ett statligt ägt bolag. Den 12 november bjuder Partsrådet in till studiebesök vid Kungliga Operan på temat ”Innovation genom kommunikation”.

Att kommunikation är viktigt är något vi alla är överens om. Kommunikation blir ännu viktigare när en verksamhet fokuserar på att innovera och utveckla sin verksamhet. Under studiebesöket kommer vi att få höra på två perspektiv om hur kommunikation används för att leda och driva arbete med innovation och utveckling.

Det ena perspektivet är från Kungliga Operan. Kungliga Operans kommunikationschef, Catarina Falkenhav, kommer att beskriva hur de har arbetat med kommunikation för att förflytta verksamheten med sitt särskilda uppdrag att driva utvecklingen av publikupplevelsen framåt. Vi kommer att få lyssna till Anna Karinsdotter, konstnärlig chef Unga på Operan, berätta om Kungliga Operans fokuserade insatser för att nå ut till en yngre publik.

Det andra perspektivet kommer att ges av Christina Nordin, generaldirektör vid Jordbruksverket. Christina vann i mars i år utmärkelsen ”Årets kommunikativa ledare”, en utmärkelse som ges av Sveriges Kommunikatörer. Så här lät juryns motivering;”Christina lever efter ledorden öppenhet, delaktighet och transparens och har på det sättet lyckats få medarbetare, samarbetspartners och kunder att känna sig sedda och delaktiga. Hennes kommunikativa ledarskap gör att anställda delar idéer och framför sina åsikter.”

Vi kommer under dagen att sitta i Guldfoajén. Rummet är återställt i exakt det skick det hade vid invigningen av det nya operahuset 1898. Vi kommer att omges av guldstuckatur på väggar och i taket, kristallkronor, stora speglar och med gardiner och möbelklädslar i florentinsk guldbrokad. Ett studiebesök med guldkant, med andra ord. Förmiddagen avslutas med en mingel-lunch som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under dagen. Presentationer som visas på skärm kommer efter innovationsdagen att skickas ut till samtliga deltagare. Vi välkomnar ett aktivt deltagande. Varmt välkommen!

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt vid innovationsdagen, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Tisdagen den 12 november, kl. 10.00 – ca 12.45 vid Kungliga Operan, Gustav Adolfs torg 2, 111 52 Stockholm.  Kaffe serveras från 09.30. Presentationer börjar kl. 10.00 och pågår till ca kl. 12.00. Lättare lunch serveras mellan 12.00 – 12.45.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 1 november. Antalet platser är begränsade och först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information. Delar av aktiviteten kommer att filmas.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 2837, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet genomför studiebesöket i samarbete med Kungliga Operan. Partsrådet bjuder på studiebesöket och förtäring, men står inte för logi- och resekostnader.

Oktober 2019

Webbaserat verktyg för arbetsmiljöarbete #2

Läs mer

2019-07-05 Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? Välkommen till en öppen informationsträff där vi introducerar Partsrådets program Hållbart arbetslivs tjänst IA-systemet!

Ett av programmets mest populära tjänster är det webbaserade verktyget IA-systemet från AFA Försäkring. IA-systemet är ett verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp incidenter. Förutom att det är ett väl beprövat system med över 850 000 användare i många olika branscher, gör användarvänligheten via appen i telefonen att medarbetarna enkelt kan rapportera in incidenter och risker. Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur ni gör för att ta del av den?

Hösten 2019 kommer vi ha tre tillfällen med öppna informationstillfällen: 18 september, 30 oktober och 4 december. Under två timmar får ni en ordentlig genomgång om hur systemet fungerar och har möjlighet att ställa frågor relaterade till er verksamhets krav.

Idag erbjuder vi åtta tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här. Partsrådet har även beslutat att finansiera IA-systemet långsiktigt, läs mer här.

Var: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm
När: 18 september, 30 oktober eller 4 december
Tid: Kl. 09.00-11.00
Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Även skyddsombud och arbetsmiljöombud har intresse av denna informationsträff. Vi ser gärna att arbetstagar-och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmäl dig HÄR, antalet platser är begränsat.

Det finns ingen möjlighet att delta via webbsändning.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Lunchseminarium Organisationsanpassad möjlighetskarta

Läs mer

2019-08-27 Vill ni ha stöd för att kartlägga och tydliggöra möjligheter relaterat till ett hållbart arbetsliv i er organisation?Välkommen till ett öppet lunchseminarium där vi introducerar programmet Hållbart arbetslivs tjänst Organisationsanpassad möjlighetskarta!

Genom tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta skräddarsyr vi ett externt analysteam en kartläggning av arbetsplatsen utifrån era behov och era förutsättningar. Kartläggningen syftar att bidra till friska och engagerade arbetsplatser genom att tydliggöra organisationsspecifika möjligheter och ge en grund för effektiva åtgärder samt aktualisera frågor om ett hållbart arbetsliv. Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur ni gör för att ta del av den?

Den 29 oktober bjuder vi in till ett lunchseminarium om tjänsten där du får en introduktion till programmet för Hållbart arbetsliv, tjänstens syfte och innehåll samt erfarenhetsutbyten med tidigare myndigheter som tagit del av tjänsten.

Idag erbjuder vi åtta tjänster inom programmet. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan läsa mer om dem här, men ta chansen att träffa oss i september.

Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

När: 29 oktober klockan 09.30-13.00 inkl. förfika och lunchmingel. Seminariet är mellan 10.00-11.30.

Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmäl dig HÄR.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Mingel med Trygghetsstiftelsen #1

Läs mer

2019-07-10 Förändring pågår hela tiden och arbetsmarknaden utvecklas ständigt. För att möta den allt snabbare förändringstakten har centrala parter gemensamt fattat beslut och skapat möjligheter för statliga myndigheter att möta utmaningarna.

Under hösten kommer vi att ordna två informationstillfällen i Partsrådets nya lokaler i Stockholm, där du har möjlighet att lära dig mer om Partsrådets respektive Trygghetsstiftelsens stöd till er lokala parter. Läs mer och anmäl er här.

Du anmäler dig genom att klicka på anmälan i cirkeln. Vi har ett begränsat antal deltagare och du kan anmäla flera personer samtidigt, upp till tre gäster.

ÄR DU NYFIKEN PÅ MER?

Ta del av Olika svar på liknande utmaningar– en kortfilm som reflekterar kring partssystemet olika svar på liknande förändringsutmaningar genom Partsrådets program Hållbart arbetsliv och möjligheten Avtal om lokala omställningsmedel ger och som Trygghetsstiftelsen anordnar inspirationsseminarier om.

MER INFORMATION I KORTHET

Partsrådets program Hållbart arbetsliv

Partsrådet erbjuder tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv som statliga myndigheter kan avropa partsgemensamt. Verksamheten finansieras av en avgift på 0,055% av lönesumman. Idag erbjuds 8 tjänster. Läs mer om dem här.

Lokala omställningsmedel

Varje år avsätter de statliga arbetsgivarna 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsmedel. Pengarna kan till exempel användas för att öka medarbetarnas anställningsbarhet på arbetsmarknaden genom utbildningsinsatser eller karriärväxling i syfte att också bidra till ett längre arbetsliv. Läs mer om lokala omställningsmedel på Trygghetsstiftelsens webb.

Att förebygga psykisk ohälsa och om kollegiala samtalsgrupper

Läs mer

2019-06-17 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om olika metoder och strategier som kan bidra till att minska den psykiska ohälsan hos individen och på arbetsplatsen.

OM SEMINARIET

Förmiddagens föreläsning utgår från boken Handbok för oglada – Vetenskapliga förankrade metoder för ökad glädje och livskvalitet. Författaren och psykologen Lars Ström talar om människans förmåga att förändra sig själv och vilka verktyg man kan använda sig av för att öka sitt välmående.

Eftermiddagen bjuder på två talare. Rickard Bracken från Uppdrag Psykisk Hälsa berättar om hur projektet har identifierat insatser som bedöms ha potential att minska den korta respektive längre sjukfrånvaron. Därefter talar Ulla Peterson om hur kollegialt stöd i form av en samtalsgrupp kan minska utmattning, depressiva symtom samt stress.

OM FÖRELÄSARNA

Lars Ström är leg psykolog och doktor i klinisk psykologi.

Rickard Bracken är en av projektledarna för Uppdrag Psykisk Hälsa som är ett resultat av en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Ulla Peterson är universitetslektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet. Hennes forskning fokuserar på psykisk hälsa och ohälsa, där reflekterande samtalsgrupper för att förebygga stress och depression är en stor del.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 10 oktober kl.10.00–15.00. Kaffe och smörgås kl. 09.30-10.00. Seminariet avslutas med kaffe.
Kapitel 8,  Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Lokal: Ängsö.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 27 september.

Läs mer om Partsrådets behandling av personuppgifter HÄR.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08-556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Innovationslabb: Innovationskultur och prototyping på riktigt — 6-stegsmetod för partsgemensam innovation

Läs mer

2019-04-12 Partsrådet välkomnar dig som är lokal part, arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare, i en myndighet eller annan verksamhet inom det statliga avtalsområdet, till ett unikt innovationslabb vid Tekniska museet i Stockholm, i samarbete med Doberman.

OM INNOVATIONSLABBET

Partsrådet erbjuder lokala parter, arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare i verksamheter på det statliga avtalsområdet, att delta i ett innovationslabb. Ett innovationslabb karaktäriseras av en tydlig experimenterande ansats där deltagarna (ofta i mindre skala) får experimentera, utvärdera och tillsammans bygga vidare på sina idéer.

Varför genomför Partsrådet ett innovationslabb för lokala parter?

Den tekniska utvecklingen går i rasande fart. Den driver på behovet av snabbare förändringsprocesser och behovet av att få tiden för att genomföra utvecklingsprojekt nedkortade. Det kan till exempel åstadkommas genom så kallade agila metoder vilka ofta inkluderar en hög grad av experimenterande. Design Thinking är en sådan metod och dessutom en metod som i hög grad tar kundens/brukarens/invånarens perspektiv i utvecklingsarbetet. – Lokala parter måste kunna fungera som stöd till chefer och medarbetare respektive medlemmar i utvecklingen av verksamheten och för det krävs bland annat kunskap om hur innovationsprocesser fungerar, säger Anders Stålsby, ordförande för styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv.

Innovationslabbet syftar till att trigga deltagarna till en partsgemensam resa mot en innovationskultur. Genom en kombination av inspiration och att påvisa nya arbetssätt skapas förutsättningar som möjliggör innovation i den dagliga verksamheten. Under labbet får deltagarna möjlighet att praktiskt pröva på metoden Design Thinking genom olika innovationsövningar från verksamhets- och/eller organisationsutmaning till prototyp och test.

Innovationslabbet bygger på kontinuerlig närvaro. Det är viktigt att deltagarna fullföljer de två dagarna i sin helhet. Viss partsgemensam förberedelse kommer att behövas.

Om Doberman: Doberman är en digital designfirma som arbetar med att stötta organisationer med att innovera sina verksamheter. För mer information om Doberman, se www.doberman.se.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Anmälan ska ske partsgemensamt och lokala parter ska åta sig att delta vid båda dagarna, dvs minst en deltagare ska vara arbetsgivarrepresentant och minst en deltagare ska vara arbetstagarrepresentant. Detta för att inspiration och lärdomar ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Innovationslabbet börjar onsdagen den 9 oktober kl. 10.00 på Tekniska museet, Museivägen 7 i Stockholm. Kaffe serveras från från kl. 09.30. Plats finns för att förvara bagage, etc. Dag 1 avslutas vid ca 17.30. Dag 2 börjar kl. 09.00 och kaffe serveras från kl. 08.30. Labbet avslutas torsdagen den 10 oktober ca kl. 13.00.

Anmälan: Anmäl er HÄR senast den 27 augusti. Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här. Notera att antalet platser är begränsade och att först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information. Vid anmälan finns möjlighet att notera eventuella allergier eller önskemål om särskild kost.

Partsrådet bjuder på innovationslabbet och förtäring i samband med labbet. Partsrådet står för logi för natten 9-10 oktober för de deltagare som reser in till Stockholm och inte har möjlighet till eget lokalt boende. Partsrådet står inte för middag på kvällen den 9 oktober eller för resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 1000 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 2500 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare. Notera att en plats inte kan delas mellan två personer.

Om du har frågor om innovationslabbet, kontakta projektledare: Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e post: susanne.tillqvist@partsradet.se eller Irene Öst, tfn: 070 558 2837, e-post: irene.ost@partsradet.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08-556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se  eller Iréne Öst, tfn 070 558 28 37, e-post: irene.ost@partsradet.se.

September 2019

Är du nyfiken på tjänsterna från Hållbart arbetsliv?

Läs mer

2019-06-18 Nu har du möjlighet att höra mer om programmet och träffa oss från programkontoret Hållbart arbetsliv. Den 25 september bjuder vi in till ett seminarium i Göteborg. Under en eftermiddag får du en presentation av programmet, möjlighet att ställa frågor om tjänsterna och utbyta erfarenheter med andra myndigheter. Du kommer även att få möjlighet att träffa Trygghetsstiftelsens medarbetare för lokala omställningsmedel.

Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor. Vi drivs av att bidra till en bättre arbetsdag, varje dag i statlig sektor. Genom Hållbart arbetsliv erbjuder Partsrådet operativt stöd till statliga myndigheter. Vi stöttar verksamhetsutveckling för långsiktig social och organisatorisk hållbarhet, genom att rusta statliga myndigheter för framtidens utmaningar idag. Vårt program av tjänster är utvecklat tillsammans med statliga verksamheter och är centralt förankrat inom det statliga avtalsområdet.

Idag erbjuder vi åtta tjänster inom programmet. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här, ta chansen att träffa oss i september.

Var: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg

När: 25 september klockan 13-16.30. Vi börjar med lunch kl 12, meddela i din anmälan om du vill delta i lunchen.

Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmäl dig HÄR.
Det finns ingen möjlighet att delta via webbsändning.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Vi ses där,
Emilia Liljefrost
Programchef för Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor. Genom programmet erbjuder Partsrådet operativt stöd direkt till myndigheterna i syfte att nå målsättningen om en bättre arbetsdag, varje dag. Läs mer om programmet här.

Hantera hot och hat på nätet

Läs mer

2019-06-17 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om näthatets utbredning i arbetslivet och hur man kan arbeta förebyggande

OM SEMINARIET

Dagen inleds med att Rebecka Cowen Forssell föreläser om cybermobbning, ett fenomen som aktualiserats i och med ökad kommunikation via digitala och sociala medier. Fenomenet har även tagit plats i arbetslivet och antas växa. Föreläsningen syftar till att förklara vad cybermobbning egentligen är och hur man kan arbeta förebyggande på arbetsplatsen.

Under eftermiddagen talar Ulrika Sundling om näthat, hur du skyddar dig och vad arbetsplatsen kan göra. Näthat är ett samlingsbegrepp för när någon kränker, trakasserar eller utsätter någon annan person för hot via Internet, t.ex. sociala medier eller e-post. Även utvecklingen inom lagstiftningen kommer att belysas.

OM FÖRELÄSARNA

Rebecka Cowen Forssell är forskare vid Malmö universitet. I sin avhandling kartlägger hon förekomsten av cybermobbning i arbetslivet samt belyser konsekvenserna av cybermobbning för den enskilde arbetstagaren.

Ulrika Sundling är informationssäkerhetssamordnare vid Säkerhetsavdelningen, Uppsala universitet. Avdelningen samordnar, stödjer och utbildar inom informationssäkerhet.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 19 september kl.10.00–13.30. Kaffe och smörgås kl. 09.30-10.00. Seminariet avslutas med kaffe.
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Lokal: Atlanta.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 9 september.

Läs mer om Partsrådets behandling av personuppgifter HÄR.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08-556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Webbaserat verktyg för arbetsmiljöarbete #1

Läs mer

2019-07-05 Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? Välkommen till en öppen informationsträff där vi introducerar Partsrådets program Hållbart arbetslivs tjänst IA-systemet!

Ett av programmets mest populära tjänster är det webbaserade verktyget IA-systemet från AFA Försäkring. IA-systemet är ett verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp incidenter. Förutom att det är ett väl beprövat system med över 850 000 användare i många olika branscher, gör användarvänligheten via appen i telefonen att medarbetarna enkelt kan rapportera in incidenter och risker. Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur ni gör för att ta del av den?

Hösten 2019 kommer vi ha tre tillfällen med öppna informationstillfällen: 18 september, 30 oktober och 4 december. Under två timmar får ni en ordentlig genomgång om hur systemet fungerar och har möjlighet att ställa frågor relaterade till er verksamhets krav.

Idag erbjuder vi åtta tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här. Partsrådet har även beslutat att finansiera IA-systemet långsiktigt, läs mer här.

Var: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm
När: 18 september, 30 oktober eller 4 december
Tid: Kl. 09.00-11.00
Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Även skyddsombud och arbetsmiljöombud har intresse av denna informationsträff. Vi ser gärna att arbetstagar-och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmäl dig HÄR, antalet platser är begränsat.

Det finns ingen möjlighet att delta via webbsändning.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Stöttande rehabilitering

Läs mer

2019-07-03 Hur kan er organisation ta en aktiv och stöttande roll genom hela rehabiliteringsarbetet? Välkommen till ett öppet seminarium där vi introducerar programmet Hållbart arbetslivs tjänst Välkommen tillbaka!

Tjänsten Välkommen tillbaka är en halvdagsworkshop som täcker vilka åtgärder som visat sig vara effektiva för att förkorta tiden från sjukskrivning till återgång i arbete. Utifrån era behov och förutsättningar tittar vi på stöd i rehabiliteringens olika faser, och försöker tydliggöra processen från sjukskrivningens första dag till full återgång i arbete. Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur du gör för att ta del av den?

Den 12 september bjuder Hållbart arbetsliv in till ett lunchseminarium om tjänsten där du får en introduktion till programmet för Hållbart arbetsliv, tjänstens syfte och innehåll samt har möjlighet att ställa frågor.

Idag erbjuder Partsrådet åtta tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan läsa mer om dem här.

Var: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm

När: 12 september klockan 9.30-13.00 inkl. förfika och lunchmingel. Seminariet pågår mellan kl. 10.00-12.00.

Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmäl dig HÄR.

Det finns ingen möjlighet att delta via webbsändning.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Workshopserie – kom vidare med ert lokala samverkansavtal (tillfälle 5)

Läs mer

2019-02-01 Partsrådet välkomnar er som företräder arbetsgivaren och fackliga organisationer på strategisk myndighets-/motsvarande nivå till deltagande i en workshopserie som syftar till att ge er verktyg för framtagande av ett lokalt samverkansavtal.

OM WORKSHOPSERIEN

Partsrådets arbetsområde Samverkan ger 4–5 verksamheter möjlighet att delta i en workshopserie i syfte att ta ett kliv framåt i sitt utvecklingsarbete mot ett lokalt samverkansavtal. Avsikten är att tillsammans skapa goda förutsättningar att teckna lokala samverkansavtal med utgångspunkt i ramavtalet Samverkan för framtiden.

Workshopserien omfattar fem heldagar och startar i april 2019 med ett internat om två heldagar. Deltagande myndigheter kommer att, med stöd av processledare, arbeta sig igenom de fem faser som ingår i Partsrådets verktyg för framtagande av lokalt samverkansavtal https://partsradet.se/arbetsomraden/samverkan/verktyg/ och som beskrivs i bilden nedan. Frågeställningarna i bilden är exempel på de frågor som kommer att diskuteras i workshopserien.

 

Målsättningen är att ni efter genomförd workshopserie har tagit ett stort kliv framåt i samverkansarbetet och lagt en god grund för ett kommande lokalt avtal. Genom deltagandet bidrar ni även till att ge Partsrådet ett gediget underlag för att vidareutveckla stödet till lokala parter i deras arbete för ett lokalt samverkansavtal i samtliga verksamheter inom avtalsområdet.

Vi erbjuder företrädare för 4-5 myndigheter/motsvarande att delta vid workshoptillfällena. Upplägget under workshopserien bygger till stor del på erfarenhetsutbyte er emellan och förutsätter därför ett aktivt engagemang under och mellan de olika mötestillfällena. Vi vill därför att intresserade myndigheter gör en intresseanmälan med en motivering till varför just er myndighet bör erbjudas möjlighet till deltagande. Ett urval kommer sedan att göras bland intresserade myndigheter. Urvalet kommer att påverkas av myndighetens motivering men bedömning kommer också att göras utifrån matchning med övriga deltagande myndigheter för att skapa en bra grupp. Besked om deltagande lämnas senast den 8 mars.

Ni förväntas delta partsgemensamt med 3–5 företrädare för lokala parter på strategisk nivå som praktiskt kommer att processa fram avtalet i respektive organisation. Vi tycker det är bra om ni redan initierat ett utvecklingsarbete för lokalt samverkansavtal men ser behov av stöd för att komma vidare.

För att utfallet av workshopserien ska bli så bra som möjligt är det viktigt att delta på alla mötestillfällena med stort engagemang både under heldagarna och i arbetet mellan workshoptillfällena.

Välkomna att skicka in er intresseanmälan!

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Lokala parter på strategisk nivå i myndigheter och andra verksamheter inom det statliga avtalsområdet. Anmälan ska ske partsgemensamt, dvs. arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare ser till att samtliga lokala parter är med. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.

Tillfällen: Nedan redogörs för planerade datum för tvådagarsinternat och följande workshopdagar. Plats för tillfällena är ännu inte klart men planeras att genomföras i Stockholmsområdet. Deltagande myndigheter förväntas kunna delta vid samtliga tillfällen och byte av representanter bör helst undvikas.

Tvådagarsinternat (workshopdag 1 och 2) den 4-5 april 2019
Workshopdag 3 den 8 maj 2019
Workshopdag 4 den 3 juni 2019
Workshopdag 5 den 11 september 2019

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före workshoptillfället. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor.

Partsrådet bjuder på workshopserien, på lunch/kaffe vid samtliga tillfällen samt för middag och logi vid tvådagarsinternatet mellan den 4-5 april. Varje deltagare står för sina egna resekostnader.

Om du har frågor om workshopserien, kontakta Partsrådet: Sara Haag, tfn: 070 299 11 69, Arbetsgivarverket: Ken Johnsson, 08 700 13 93; OFR/S,P,O: Susanne Nyberg, 08 440 83 30, Saco-S: Magnus Berg, 08 480 040 15 eller Seko: Roger Pettersson, 08 791 42 86.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08 556 029 03, e-post halina.sandler@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070 558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Du kan läsa om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Innovation – en partsgemensam angelägenhet i Sundsvall

Läs mer

2019-03-25 Partsrådet välkomnar dig som är lokal part, arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare, i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till en innovationsdag i Sundsvall, i samarbete med DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. 

 OM INNOVATIONSDAGEN 

”Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. Den påverkar hur vi lever, arbetar – och ger möjligheter att göra sånt vi tidigare aldrig har gjort. Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En effektiv och innovativ offentlig sektor är av stor betydelse för Sverige.” 

Ovanstående citat står att läsa på DIGG:s hemsida. Det speglar väl varför det även är en partsgemensam angelägenhet att förstå hur ett arbete mot att bli innovativ verksamhet kan se ut och fungera. Att inom och mellan verksamheter lära av och med varandra för att dra nytta av framgångar och undvika misstag. Lokala parter – också i Sundsvall – behöver öka sin egen men också sin gemensamma medvetenhet och förståelse för hur verksamheter inom det statliga avtalsområdet kan arbeta effektivt med innovation och utveckling. 

Innovationsdagen kombinerar föreläsningar med frågestunder, gruppövningar och paneldiskussioner – allt i syfte att erbjuda en interaktiv dag med möjlighet till erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande. 

Bland annat deltar; 

 • Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Anna kommer att ge en överblick av DIGG´s uppdrag, dela med sig av hennes erfarenheter av innovation och digitalisering i samhällsutvecklingen och inom offentlig sektor, OCH berätta om varför det är så viktigt att även lokala parter tar en aktiv roll i arbetet. 
 • CSN och Lantmäteriet deltar med lokala partsrepresentanter för att berätta hur de arbetar med innovation och utveckling, och vilka framgångar respektive motgångar de har haft. 
 • Lars Persson Skandevall, VD vid Bron Innovation, en verksamhet som bland annat initierar och stödjer projekt som utvecklar det digitala samhället. Lars kommer att hålla en provokativ presentation på temat ”Därför är innovation i offentlig sektor så svårt.” 

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under hela dagen. Presentationer som visas på skärm kommer efter innovationsdagen att skickas ut till samtliga deltagare. Vi välkomnar ett aktivt deltagande. 

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser gärna lokala parter, att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter, deltar gemensamt vid innovationsdagen, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Tisdagen den 10 september, kl. 10.00 – 15.00 på Grönborg, Storgatan 73, Sundsvall. Kaffe serveras från 09.30. Presentationer börjar kl 10.00 och pågår till kl 15.00. Lunch serveras mellan 12.00 – 13.00. Mellan kl 15.15 – 16.15 serveras lättare förtäring och möjlighet finns till mingel hos DIGG (särskild anmälan krävs), Storgatan 37, Sundsvall.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 3 september. Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här. Antalet platser är begränsade och först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Hål utkik på hemsidan för uppdaterad information. Delar av aktiviteten kommer att filmas.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kr. Det går bra att överlåta platsen till en annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet,se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Om du har frågor om din anmälan, Halina Sandler, tfn 08 556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

 

Bättre möten med bättre kommunikation

Läs mer

2019-05-23 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om Bättre möten – hur kan man genom bättre dialog skapa mer inspirerande och effektiva möten.

OBS! Fullbokat.

OM SEMINARIET

Hur vi samtalar under möten spelar en viktig roll för hur vi löser problem tillsammans och utvecklar kunskap. Hur vi samtalar kan också ha en inverkan på arbetsklimatet. Under seminariet arbetar vi med en lättanvänd modell för mötesdialog, som kan göra möten mer effektiva, till exempel i lednings-, samverkans- och arbetsgrupper. Modellen bygger på en forskningsstudie, som också visade att kommunikation kan stärka psykosociala friskfaktorer. Hur kan vi forma möten så de blir mer inspirerande? Hur gör man rent praktiskt för att få bättre dialog? Teori, övningar och erfarenhetsutbyte varvas under dagen.

Forskningsstudien ligger till grund för ett utvecklingsverktyg som tagits fram och som är gratis att använda.

Om föreläsaren: Birgitta Södergren är organisationsforskare och docent. Hon var projektledare för studien Balanserad Kommunikation, som genomfördes vid Uppsala universitet i samverkan mellan Enheten för Arbetsmiljömedicin och IPF (Institutet för Personal- och Företagsutveckling).

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp:
 Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 4 september 2019 kl. 10.00 – 15.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00. Seminariet avslutas med kaffe. Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- resekostnader.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.
Lokal: Stockholm

Läs mer om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-postirene.ost@partsradet.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08-556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se  eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Juli 2019

Frukostklubb #2 i Almedalen

Läs mer

2019-06-10 Är du nyfiken på tjänsterna från Hållbart arbetsliv?
Nu har du möjlighet att höra mer om programmet och träffa oss från programkontoret Hållbart arbetsliv. Vi bjuder in till frukostklubb både tisdag och onsdag under Almedalsveckan, och du är varmt välkommen! Till frukosten får du en presentation av programmet, har möjlighet att ställa frågor om tjänsterna och utbyta erfarenheter med andra myndigheter.

Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor. Vi drivs av att bidra till en bättre arbetsdag, varje dag i statlig sektor. Genom Hållbart arbetsliv erbjuder Partsrådet operativt stöd till statliga myndigheter. Vårt program av tjänster är utvecklat tillsammans med statliga verksamheter och är centralt förankrat inom det statliga avtalsområdet.

Idag erbjuder vi åtta tjänster inom programmet. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här, ta chansen att träffa oss i Visby.

Var: I utställningen Ursäkta röran: omställning pågår, Donnersgatan 6, Visby.
När: 2 och 3 juli kl. 9-10. (I anmälan väljer du vilken dag du vill delta).
Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Sprid gärna inbjudan till kollegor som är på plats i Almedalen.

Anmälan: Anmäl dig HÄR.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Frukostklubb #1 i Almedalen

Läs mer

2019-06-10 Är du nyfiken på tjänsterna från Hållbart arbetsliv?
Nu har du möjlighet att höra mer om programmet och träffa oss från programkontoret Hållbart arbetsliv. Vi bjuder in till frukostklubb både tisdag och onsdag under Almedalsveckan, och du är varmt välkommen! Till frukosten får du en presentation av programmet, har möjlighet att ställa frågor om tjänsterna och utbyta erfarenheter med andra myndigheter.

Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor. Vi drivs av att bidra till en bättre arbetsdag, varje dag i statlig sektor. Genom Hållbart arbetsliv erbjuder Partsrådet operativt stöd till statliga myndigheter. Vårt program av tjänster är utvecklat tillsammans med statliga verksamheter och är centralt förankrat inom det statliga avtalsområdet.

Idag erbjuder vi åtta tjänster inom programmet. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här, ta chansen att träffa oss i Visby.

Var: I utställningen Ursäkta röran: omställning pågår, Donnersgatan 6, Visby.
När: 2 och 3 juli kl. 9-10. (I anmälan väljer du vilken dag du vill delta).
Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Sprid gärna inbjudan till kollegor som är på plats i Almedalen.

Anmälan: Anmäl dig HÄR.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Juni 2019

Organisatorisk och social arbetsmiljö – Att bygga robusta samarbetskulturer

Läs mer

2018-12-18 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om att bygga robusta samarbetskulturer.

Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väläven när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Metodiken som lärs ut på utbildningsdagen lämpar sig såväl för den enskilda enheten som för en större organisation.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • insikt i vad som präglar en god samarbetskultur
 • pröva en konkret metodik för att kartlägga en verksamhets förutsättningar vad gäller samarbete och konflikthantering
 • hjälp att utveckla och sammanställa förslag på hur verksamheter kan skapa bättre förutsättningar för en robust samarbetskultur
 • verktyg att ta med sig hem till den egna arbetsplatsen.

Forskaren Thomas Jordan har identifierat åtta egenskaper som kännetecknar ett bra klimat för internt samarbete. Diskussionerna utgår från dessa egenskaper samt från fem dimensioner för att stärka en samarbetskultur. De fem dimensionerna handlar om forum för problemlösning, medarbetarskap, ledarskap, kulturen och organisationen.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt.

___________________________________________________________________________

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. 12 juni 2019, Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Har du frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, 073-415 96 67,annika.nilsson@partsradet.se, Ylva Nordling, 070-408 80 71, ylva.nordling@partsradet.seeller Iréne Öst, 070-558 28 37, irene.ost@partsradet.se

Svåra samtal – färdigheter och metoder

Läs mer

2019-04-11 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till en utbildning om det svåra samtalet.

OBS! Fullbokat.

OM SEMINARIET

Det ingår i arbetslivet att ibland ta samtal som känns obekväma och svåra. Dessa typer av situationer kan kännas så pass besvärliga att många gör allt för att undvika dem. Men ett sådant beteende riskerar att försämra arbetsmiljön och hindra ett effektivt samarbete. Patrik Nyström talar om hur teori, reflektion, diskussioner och praktiska övningar kan användas för att utveckla färdigheter som gör det svåra samtalet lättare.

Dagen varvas med teori och grupparbeten, där deltagarnas egna erfarenheter och behov är utgångspunkten.

OM FÖRELÄSAREN

Patrik Nyström är legitimerad psykolog med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Han har bred erfarenhet av ledarskap, teamutveckling, handledning, coachning och arbete med organisationsutveckling.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 5 juni kl.10.00–17.00. Kaffe och smörgås kl. 09.30-10.00. Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Lokal: Milano

Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost @partsradet.se.

Workshopserie – kom vidare med ert lokala samverkansavtal (tillfälle 4)

Läs mer

2019-02-01 Partsrådet välkomnar er som företräder arbetsgivaren och fackliga organisationer på strategisk myndighets-/motsvarande nivå till deltagande i en workshopserie som syftar till att ge er verktyg för framtagande av ett lokalt samverkansavtal.

OM WORKSHOPSERIEN

Partsrådets arbetsområde Samverkan ger 4–5 verksamheter möjlighet att delta i en workshopserie i syfte att ta ett kliv framåt i sitt utvecklingsarbete mot ett lokalt samverkansavtal. Avsikten är att tillsammans skapa goda förutsättningar att teckna lokala samverkansavtal med utgångspunkt i ramavtalet Samverkan för framtiden.

Workshopserien omfattar fem heldagar och startar i april 2019 med ett internat om två heldagar. Deltagande myndigheter kommer att, med stöd av processledare, arbeta sig igenom de fem faser som ingår i Partsrådets verktyg för framtagande av lokalt samverkansavtal https://partsradet.se/arbetsomraden/samverkan/verktyg/ och som beskrivs i bilden nedan. Frågeställningarna i bilden är exempel på de frågor som kommer att diskuteras i workshopserien.

 

Målsättningen är att ni efter genomförd workshopserie har tagit ett stort kliv framåt i samverkansarbetet och lagt en god grund för ett kommande lokalt avtal. Genom deltagandet bidrar ni även till att ge Partsrådet ett gediget underlag för att vidareutveckla stödet till lokala parter i deras arbete för ett lokalt samverkansavtal i samtliga verksamheter inom avtalsområdet.

Vi erbjuder företrädare för 4-5 myndigheter/motsvarande att delta vid workshoptillfällena. Upplägget under workshopserien bygger till stor del på erfarenhetsutbyte er emellan och förutsätter därför ett aktivt engagemang under och mellan de olika mötestillfällena. Vi vill därför att intresserade myndigheter gör en intresseanmälan med en motivering till varför just er myndighet bör erbjudas möjlighet till deltagande. Ett urval kommer sedan att göras bland intresserade myndigheter. Urvalet kommer att påverkas av myndighetens motivering men bedömning kommer också att göras utifrån matchning med övriga deltagande myndigheter för att skapa en bra grupp. Besked om deltagande lämnas senast den 8 mars.

Ni förväntas delta partsgemensamt med 3–5 företrädare för lokala parter på strategisk nivå som praktiskt kommer att processa fram avtalet i respektive organisation. Vi tycker det är bra om ni redan initierat ett utvecklingsarbete för lokalt samverkansavtal men ser behov av stöd för att komma vidare.

För att utfallet av workshopserien ska bli så bra som möjligt är det viktigt att delta på alla mötestillfällena med stort engagemang både under heldagarna och i arbetet mellan workshoptillfällena.

Välkomna att skicka in er intresseanmälan!

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Lokala parter på strategisk nivå i myndigheter och andra verksamheter inom det statliga avtalsområdet. Anmälan ska ske partsgemensamt, dvs. arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare ser till att samtliga lokala parter är med. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.

Tillfällen: Nedan redogörs för planerade datum för tvådagarsinternat och följande workshopdagar. Plats för tillfällena är ännu inte klart men planeras att genomföras i Stockholmsområdet. Deltagande myndigheter förväntas kunna delta vid samtliga tillfällen och byte av representanter bör helst undvikas.

Tvådagarsinternat (workshopdag 1 och 2) den 4-5 april 2019
Workshopdag 3 den 8 maj 2019
Workshopdag 4 den 3 juni 2019
Workshopdag 5 den 11 september 2019

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före workshoptillfället. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor.

Partsrådet bjuder på workshopserien, på lunch/kaffe vid samtliga tillfällen samt för middag och logi vid tvådagarsinternatet mellan den 4-5 april. Varje deltagare står för sina egna resekostnader.

Om du har frågor om workshopserien, kontakta Partsrådet: Sara Haag, tfn: 070 299 11 69, Arbetsgivarverket: Ken Johnsson, 08 700 13 93; OFR/S,P,O: Susanne Nyberg, 08 440 83 30, Saco-S: Magnus Berg, 08 480 040 15 eller Seko: Roger Pettersson, 08 791 42 86.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08 556 029 03, e-post halina.sandler@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070 558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Du kan läsa om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Maj 2019

Att arbeta långsiktigt med lönebildningen

Läs mer

2019-03-25 Partsrådet bjuder härmed in företrädare för arbetsgivaren och Saco-S till en partsgemensam inspirationsdag som stöd till lokala parter i deras lönebildningsarbete. Seminariedagen ger även utrymme till erfarenhetsutbyte allt i syfte att ge stöd i att utveckla arbetet med den lokala lönebildningsprocessen.

OM SEMINARIET

En framgångsrik lokal lönebildning bygger på några viktiga utgångspunkter. En av dessa är att grunden för lönebildningsprocessen inte begränsas till att enbart omfatta den närmaste verksamhetsperioden utan också innehåller ett långsiktigt perspektiv. Därutöver behöver den lokala lönebildningen ha en tydlig koppling till verksamhetens mål och resultat både på organisatorisk och på individuell nivå. När dessa utgångspunkter och samband finns, blir den lokala lönebildningen ett reellt verktyg för verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning.

För att stödja lokala parter i det egna arbetet med att utveckla en framgångsrik lokal lönebildning har centrala parter tagit fram ett inspirationsmaterial som stöd för ett sådant arbete utifrån RALS 2010-T.  Vi ser gärna att du som deltagare har tagit del av innehållet i detta material.

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet bedriver idag ett forskningsarbete kring lönebildning vad som ger legitimitet i lönebildningen. Under seminariet kommer de slutsatser som de dragit hittills att redovisas.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: För seminariet förutsätts att lokala parter deltar gemensamt. För att bereda så många lokala parter som möjligt är antalet platser begränsat till två företrädare för arbetsgivaren respektive Saco-S.

Tid och plats: Tisdag den 28 maj 2019, kl. 10.00-16.00 på 7A Odenplan, lokal Embla, Norrtullsgatan 6, Stockholm.

Anmälan: Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för Saco-S deltar, respektive part kan dock bara anmäla två personer.

Anmäl dig HÄR senast 13 maj. Antalet deltagare är begränsat.

Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Deltagandet är kostnadsfritt. Partsrådet bjuder på för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09:30. För logi och resekostnader ansvarar respektive verksamhet.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor.

Om du har frågor om seminariet, kontakta Åsa Pyka Arbetsgivarverket,  e-post: asa.pyka@arbetsgivarverket.se eller Camilla Gannvik Saco-S, e-post: camilla.gannvik@jusek.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08-556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se eller Irene Öst, tfn 070-558 28 37, e-post, irene.ost@partsradet.se.

Välkommen!
Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde centrala parters stöd till lokal lönebildning

Utvecklingslabb för ett hållbart arbetsliv

Läs mer

2019-04-24 Vill du utforska arbetsmiljöfrågor och utvecklingsfrågor för att bidra till ett forum om hur vi tar nästa steg i att konkretisera hur inkluderande kompetensförsörjning stöttar utvecklingen av hållbara organisationer? Partsrådets program Hållbart arbetsliv samverkar med Saco-S via Akademikerförbundet SSR:s projekt Lärandeforum UUA, som finansieras av Europeiska Socialfonden.

Vi kommer arbeta i form av ett utvecklingslabb som ger dig möjlighet att få inspiration från andra experter och reflektera kring den egna arbetsplatsens möjligheter. Gemensamt utforskar vi möjligheterna med att organisera arbetsplatsen utifrån en universell utformning som främjar ett hållbart arbetsliv. I samverkan kan vi går från inspiration till att börja ett förändringsarbete med andra intressenter och bilda nätverk. Framförallt får du ta del av den utvecklingspotential som finns i Lärandeforum UUA och i programmet Hållbart arbetsliv.

Var: Stockholm
När: Onsdagen den 22 maj kl. 10.00-12.00
Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 29 april.
Antalet platser är begränsat så anmäl dig snarast möjligt. 

Läs mer om Partsrådets program Hållbart arbetsliv här och Lärandeforum UUA här.

Är du nyfiken på tjänsterna från Hållbart arbetsliv?

Läs mer

2019-04-03 Nu har du möjlighet att höra mer om programmet och träffa dem som utför Hållbart arbetslivs tjänster. Den 20 maj bjuder vi in till öppet hus tillsammans med programkontoret. Under en förmiddag får du en presentation av programmet, möjlighet att ställa frågor om tjänsterna till utövare och utbyta erfarenheter med andra myndigheter.

Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor. Vi drivs av att bidra till en bättre arbetsdag, varje dag i statlig sektor. Genom Hållbart arbetsliv erbjuder Partsrådet operativt stöd till statliga myndigheter. Vi stöttar verksamhetsutveckling för långsiktig social och organisatorisk hållbarhet, genom att rusta statliga myndigheter för framtidens utmaningar idag. Vårt program av tjänster är utvecklat tillsammans med statliga verksamheter och är centralt förankrat inom det statliga avtalsområdet.

Idag erbjuder vi sex tjänster inom programmet. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här, men ta chansen att träffa oss i maj.

Var:    7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm
När:   20 maj klockan 10-12
Vem:  Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmäl dig till eventet HÄR.

Vi ses där,
Emilia Liljefrost,
programchef för Hållbart arbetsliv

Seminarium om en lönebildningsprocess med lönesättande samtal

Läs mer

2019-03-25 Partsrådet bjuder härmed in företrädare för arbetsgivaren och Saco-S till en partsgemensam inspirationsdag som stöd till lokala parter i deras lönebildningsarbete. Seminariedagen ger även utrymme till allt i syfte att ge stöd i att utveckla arbetet med den lokala lönebildningsprocessen.

OM SEMINARIET

Seminariet vänder sig i första hand till de lokala parter som nyligen har eller står inför att genomföra en löneöversyn med lönesättande samtal. Under seminariet kommer vi att beröra lönebildningsprocessen olika beståndsdelar såsom förberedelsearbetet, differentiering av löner utifrån olika perspektiv, dialogen som verktyg, lönesättande samtal inkl. möjligheteten till alternativa slutstation samt uppföljning.

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet bedriver idag ett forskningsarbete kring lönebildning och vad som ger legitimitet i lönebildningen. Företrädare för forskningsprojektet
kommer att delta under seminariet och förmedla kunskap kring de slutsatser som de dragit hittills.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Seminariet vänder sig till lokala parter, arbetsgivarföreträdare och lokala fackliga företrädare, som aktivt arbetar med lönebildningsfrågor inom det statliga avtalsområdet. Företrädare för arbetsgivaren och företrädare för Saco-S-föreningen deltar tillsammans från respektive verksamhet.

Tid och plats: Måndag den 20 maj 2019, kl.10.00-16.00 på 7A Centralen, lokal Vasa, Stockholm

Anmälan: Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för Saco-S deltar, respektive part kan dock bara anmäla två personer.

Anmäl dig HÄR senast 6 maj. Antalet deltagare är begränsat.

Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Deltagandet är kostnadsfritt. Partsrådet bjuder på för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09:30. För logi och resekostnader ansvarar respektive verksamhet.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: e-post: asa.pyka@arbetsgivarverket.se eller Mats Eriksson Saco-S, e-post: mats.eriksson@srat.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08-556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se eller Irene Öst, tfn 070-558 28 37, e-post, irene.ost@partsradet.se.

Välkommen!
Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde centrala parters stöd till lokal lönebildning

Bättre möten med bättre kommunikation

Läs mer

OM SEMINARIET
Hur vi samtalar under möten spelar en viktig roll för hur vi löser problem tillsammans och utvecklar kunskap. Hur vi samtalar kan också ha en inverkan på arbetsklimatet.

Under seminariet arbetar vi med en lättanvänd modell för mötesdialog, som kan göra möten mer effektiva, till exempel i lednings-, samverkans- och arbetsgrupper. Modellen bygger på en forskningsstudie, som också visade att kommunikation kan stärka psykosociala friskfaktorer. Hur kan vi forma möten så de blir mer inspirerande? Hur gör man rent praktiskt för att få bättre dialog? Teori, övningar och erfarenhetsutbyte varvas under dagen.

Forskningsstudien ligger till grund för ett utvecklingsverktyg som tagits fram och som är gratis att använda.

Birgitta Södergren är organisationsforskare och docent. Hon var projektledare för studien Balanserad Kommunikation, som genomfördes vid Uppsala Universitet i samverkan mellan Enheten för Arbetsmiljömedicin och IPF (Institutet för Personal- och Företagsutveckling)

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 15 maj kl.10.00–15.00. Kaffe och smörgås kl. 09.30-10.00. Seminariet avslutas med kaffe. Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Lokal: Tändstickan

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 3 maj FULLBOKAT!

Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se 

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om Bättre möten – hur kan man genom bättre dialog skapa mer inspirerande och effektiva möten.

Vill ni ha stöd för att arbeta mer proaktivt för att fånga tidiga tecken på stress och ohälsa?

Läs mer

2019-04-17 Välkommen till ett öppet seminarium där vi introducerar programmet Hållbart arbetslivs tjänst Fånga Tidiga tecken.

Ett av programmets mest populära tjänster är den interaktiva halvdagsworkshopen Fånga Tidiga Tecken vars syfte är att stärka förmågan att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa. Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur du gör för att ta del av den?

Den 14 maj bjuder Hållbart arbetsliv in till lunchseminarium om tjänsten där du får en introduktion till programmet för Hållbart arbetsliv, tjänstens syfte och innehåll samt erfarenhetsutbyten med tidigare deltagare.

Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor. Vi drivs av att bidra till en bättre arbetsdag, varje dag i statlig sektor. Genom Hållbart arbetsliv erbjuder Partsrådet operativt stöd till statliga myndigheter. Vi stöttar verksamhetsutveckling för långsiktig social och organisatorisk hållbarhet, genom att rusta statliga myndigheter för framtidens utmaningar idag. Vårt program av tjänster är utvecklat tillsammans med statliga verksamheter och är centralt förankrat inom det statliga avtalsområdet.

Idag erbjuder vi sju tjänster inom programmet. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här, men ta chansen att träffa oss i maj.

Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm
När: 14 maj klockan 11.00-13.00
Vem: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Anmäl dig HÄR, antalet platser är begränsat.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Vi ses där,
Emilia Liljefrost,
programchef för Hållbart arbetsliv

Innovationslabb: Innovationskultur och prototyping på riktigt – 6-stegsmetod för partsgemensam innovation

Läs mer

2019-01-31 Partsrådet välkomnar dig som är lokal part, arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare, i en myndighet eller annan verksamhet inom det statliga avtalsområdet, till ett unikt innovationslabb vid Tekniska museet i Stockholm, i samarbete med Doberman. 

 OM INNOVATIONSLABBET:

Partsrådet erbjuder lokala parter, arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare i verksamheter på det statliga avtalsområdet, att delta i ett innovationslabb. Ett innovationslabb karaktäriseras av en tydlig experimenterande ansats där deltagarna (ofta i mindre skala) får experimentera, utvärdera och tillsammans bygga vidare på sina idéer. 

Varför genomför Partsrådet ett innovationslabb för lokala parter? 

Den tekniska utvecklingen går i rasande fart. Den driver på behovet av snabbare förändringsprocesser och behovet av att få tiden för att genomföra utvecklingsprojekt nedkortade. Det kan till exempel åstadkommas genom så kallade agila metoder vilka ofta inkluderar en hög grad av experimenterande. Design Thinking är en sådan metod och dessutom en metod som i hög grad tar kundens/brukarens/invånarens perspektiv i utvecklingsarbetet.

– Lokala parter måste kunna fungera som stöd till chefer och medarbetare respektive medlemmar i utvecklingen av verksamheten och för det krävs bland annat kunskap om hur innovationsprocesser fungerar, säger Anders Stålsby, ordförande för styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv. 

Innovationslabbet syftar till att trigga deltagarna till en partsgemensam resa mot en innovationskultur. Genom en kombination av inspiration och att påvisa nya arbetssätt skapas förutsättningar som möjliggör innovation i den dagliga verksamheten. Under labbet får deltagarna möjlighet att praktiskt pröva på metoden Design Thinking genom olika innovationsövningar från verksamhets- och/eller organisationsutmaning till prototyp och test. 

Innovationslabbet bygger på kontinuerlig närvaro. Det är viktigt att deltagarna fullföljer de två dagarna i sin helhet. Viss partsgemensam förberedelse kommer att behövas. 

Om Doberman: Doberman är en digital designfirma som arbetar med att stötta organisationer med att innovera sina verksamheter. För mer information om Doberman: www.doberman.co.

Vi ser fram emot er anmälan! 

PRAKTISK INFORMATION:

Målgrupp: Anmälan ska ske partsgemensamt och lokala parter ska åta sig att delta vid båda dagarna. Detta för att inspiration och lärdomar ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Innovationslabbet börjar onsdagen den 8 maj kl. 10.00 på Tekniska museet, Museivägen 7 i Stockholm. Kaffe serveras från kl 09.30. Plats finns för att förvara bagage, etc. Dag 1 avslutas vid ca 18.30. Dag 2 börjar kl 09.00 och kaffe serveras från kl 08.30. Labbet avslutas torsdagen den 9 maj kl 14.00.

Mer information lämnas i samband med anmälan.

Anmälan: Anmäl er HÄR senast den 8 april. Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här. Notera att antalet platser är begränsade och att först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information. Vid anmälan finns möjlighet att notera eventuella allergier eller önskemål om särskild kost.

Partsrådet bjuder på innovationslabbet och förtäring i samband med labbet. Partsrådet bokar och står för logi för natten 8-9 maj för de deltagare som reser in till Stockholm och inte har möjlighet till eget lokalt boende. Partsrådet står inte för middag på kvällen den 8 maj och inte heller för resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 1 000 kronor vid avbokning senare än sju dagar före aktiviteten. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 2 500 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare. Notera att en plats inte kan delas mellan två personer.

Om du har frågor om innovationslabbet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 2837, e-post irene.ost@partsradet.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-post rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

 

Workshopserie – kom vidare med ert lokala samverkansavtal (tillfälle 3)

Läs mer

2019-02-01 Partsrådet välkomnar er som företräder arbetsgivaren och fackliga organisationer på strategisk myndighets-/motsvarande nivå till deltagande i en workshopserie som syftar till att ge er verktyg för framtagande av ett lokalt samverkansavtal.

OM WORKSHOPSERIEN

Partsrådets arbetsområde Samverkan ger 4–5 verksamheter möjlighet att delta i en workshopserie i syfte att ta ett kliv framåt i sitt utvecklingsarbete mot ett lokalt samverkansavtal. Avsikten är att tillsammans skapa goda förutsättningar att teckna lokala samverkansavtal med utgångspunkt i ramavtalet Samverkan för framtiden.

Workshopserien omfattar fem heldagar och startar i april 2019 med ett internat om två heldagar. Deltagande myndigheter kommer att, med stöd av processledare, arbeta sig igenom de fem faser som ingår i Partsrådets verktyg för framtagande av lokalt samverkansavtal https://partsradet.se/arbetsomraden/samverkan/verktyg/ och som beskrivs i bilden nedan. Frågeställningarna i bilden är exempel på de frågor som kommer att diskuteras i workshopserien.

Målsättningen är att ni efter genomförd workshopserie har tagit ett stort kliv framåt i samverkansarbetet och lagt en god grund för ett kommande lokalt avtal. Genom deltagandet bidrar ni även till att ge Partsrådet ett gediget underlag för att vidareutveckla stödet till lokala parter i deras arbete för ett lokalt samverkansavtal i samtliga verksamheter inom avtalsområdet.

Vi erbjuder företrädare för 4-5 myndigheter/motsvarande att delta vid workshoptillfällena. Upplägget under workshopserien bygger till stor del på erfarenhetsutbyte er emellan och förutsätter därför ett aktivt engagemang under och mellan de olika mötestillfällena. Vi vill därför att intresserade myndigheter gör en intresseanmälan med en motivering till varför just er myndighet bör erbjudas möjlighet till deltagande. Ett urval kommer sedan att göras bland intresserade myndigheter. Urvalet kommer att påverkas av myndighetens motivering men bedömning kommer också att göras utifrån matchning med övriga deltagande myndigheter för att skapa en bra grupp. Besked om deltagande lämnas senast den 8 mars.

Ni förväntas delta partsgemensamt med 3–5 företrädare för lokala parter på strategisk nivå som praktiskt kommer att processa fram avtalet i respektive organisation. Vi tycker det är bra om ni redan initierat ett utvecklingsarbete för lokalt samverkansavtal men ser behov av stöd för att komma vidare.

För att utfallet av workshopserien ska bli så bra som möjligt är det viktigt att delta på alla mötestillfällena med stort engagemang både under heldagarna och i arbetet mellan workshoptillfällena.

Välkomna att skicka in er intresseanmälan!

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Lokala parter på strategisk nivå i myndigheter och andra verksamheter inom det statliga avtalsområdet. Anmälan ska ske partsgemensamt, dvs. arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare ser till att samtliga lokala parter är med. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.

Tillfällen: Nedan redogörs för planerade datum för tvådagarsinternat och följande workshopdagar. Plats för tillfällena är ännu inte klart men planeras att genomföras i Stockholmsområdet. Deltagande myndigheter förväntas kunna delta vid samtliga tillfällen och byte av representanter bör helst undvikas.

Tvådagarsinternat (workshopdag 1 och 2) den 4-5 april 2019
Workshopdag 3 den 8 maj 2019
Workshopdag 4 den 3 juni 2019
Workshopdag 5 den 11 september 2019

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före workshoptillfället. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor.

Partsrådet bjuder på workshopserien, på lunch/kaffe vid samtliga tillfällen samt för middag och logi vid tvådagarsinternatet mellan den 4-5 april. Varje deltagare står för sina egna resekostnader.

Om du har frågor om workshopserien, kontakta Partsrådet: Sara Haag, tfn: 070 299 11 69, Arbetsgivarverket: Ken Johnsson, 08 700 13 93; OFR/S,P,O: Susanne Nyberg, 08 440 83 30, Saco-S: Magnus Berg, 08 480 040 15 eller Seko: Roger Pettersson, 08 791 42 86.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08 562 862 03, e-post rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070 558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Du kan läsa om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet?

Läs mer

OM SEMINARIET

Ett av programmets mest populära tjänster är det webbaserade verktyget IA-systemet från AFA Försäkring. IA-systemet är ett verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp incidenter. Förutom att det är att väl beprövat system med över 850.000 användare i många olika branscher, gör användarvänligheten via appen i telefonen att medarbetarna enkelt kan rapportera in incidenter och risker.

Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur du gör för att ta del av den?

Den 8 maj bjuder Hållbart arbetsliv in till öppen informationsträff för alla myndigheter om tjänsten där ni under 2 timmar får en ordentlig genomgång hur systemet fungerar och tid för att ställa frågor relaterade till er verksamhets krav.

Idag erbjuder vi sju tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här, men ta chansen att träffa oss den 8 maj.

PRAKTISK INFORMATION
Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, som t.ex chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Även skyddsombud och arbetsmiljöombud har intresse av denna informationsträff. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.

Tid och plats: 8 maj klockan 9 -11

AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Anmälan: Anmäl dig här, antalet platser är begränsat.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Välkommen till en öppen informationsträff där vi introducerar programmet Hållbart arbetslivs tjänst IA-systemet!

Organisatorisk och social arbetsmiljö – Att bygga robusta samarbetskulturer

Läs mer

2018-12-18 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om att bygga robusta samarbetskulturer.

Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väläven när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Metodiken som lärs ut på utbildningsdagen lämpar sig såväl för den enskilda enheten som för en större organisation.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • insikt i vad som präglar en god samarbetskultur
 • pröva en konkret metodik för att kartlägga en verksamhets förutsättningar vad gäller samarbete och konflikthantering
 • hjälp att utveckla och sammanställa förslag på hur verksamheter kan skapa bättre förutsättningar för en robust samarbetskultur
 • verktyg att ta med sig hem till den egna arbetsplatsen.

Forskaren Thomas Jordan har identifierat åtta egenskaper som kännetecknar ett bra klimat för internt samarbete. Diskussionerna utgår från dessa egenskaper samt från fem dimensioner för att stärka en samarbetskultur. De fem dimensionerna handlar om forum för problemlösning, medarbetarskap, ledarskap, kulturen och organisationen.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt.

___________________________________________________________________________

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. 2 maj 2019, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Har du frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, 073-415 96 67,annika.nilsson@partsradet.se, Ylva Nordling, 070-408 80 71, ylva.nordling@partsradet.seeller Iréne Öst, 070-558 28 37, irene.ost@partsradet.se

April 2019

Lansering av Hållbart arbetsliv

Läs mer

2019-03-07 Välkommen till lanseringen av Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv!

Under en framåtblickande eftermiddag tillsammans med bland annat civilminister Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och f.d. partiledare Göran Hägglund lanseras det nya programmet Hållbart arbetsliv, som erbjuder operativt stöd för friska och engagerade arbetsplatser inom staten.

I en partsgemensam miljö med inspirerande samtal och interaktiva inslag delas erfarenheter om hur vi främjar ett hållbart arbetsliv, där vi både vill och kan arbeta längre. Under lanseringen ges även möjlighet att generera nya idéer om hur programmets kostnadsfria tjänster kan formas för att stärka dig och din organisations utvecklingsarbete framöver – för en bättre arbetsdag, varje dag.

Var: Pelarsalen, Norra Latin, Stockholm
När: 24 april 2019 kl 14.00-17.00 med efterföljande mingel

Anmäl dig till eventet HÄR. Det kommer även att finnas möjlighet att delta digitalt.

Vi ses där,

Emilia Liljefrost
programchef för Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor. Genom programmet erbjuder Partsrådet operativt stöd direkt till myndigheterna i syfte att nå målsättningen om en bättre arbetsdag, varje dag. Läs mer om programmet här

Svåra samtal – färdigheter och metoder

Läs mer

OM SEMINARIET
Det ingår i arbetslivet att ibland ta samtal som känns obekväma och svåra. Dessa typer av situationer kan kännas så pass besvärliga att många gör allt för att undvika dem. Men ett sådant beteende riskerar att försämra arbetsmiljön och hindra ett effektivt samarbete. Patrik Nyström talar om hur teori, reflektion, diskussioner och praktiska övningar kan användas för att utveckla färdigheter som gör det svåra samtalet lättare.

Dagen varvas med teori och grupparbeten, där deltagarnas egna erfarenheter och behov är utgångspunkten.

OM FÖRELÄSAREN
Patrik Nyström är legitimerad psykolog med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Han har bred erfarenhet av ledarskap, teamutveckling, handledning, coachning och arbete med organisationsutveckling.

PRAKTISK INFORMATION
Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 23 april kl.10.00–17.00. Kaffe och smörgås kl. 09.30-10.00. Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Lokal: Washington

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 8 mars Fullbokat!

Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost @partsradet.se

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till en utbildning om det svåra samtalet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – arbetsmiljöarbete i praktiken

Läs mer

2018-12-18 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildning om arbetsmiljöarbete i praktiken.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 samt att uppmärksamma och utveckla faktorer som skapar en hälsofrämjande arbetsmiljö. Frågor som arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling tas upp. Utbildningen fokuserar på det praktiska arbetsmiljöarbetet och tar bland annat upp hur arbetsmiljöansvarig och skyddsombud tillsammans kan förbättra arbetsmiljön och hur man kan göra en riskbedömning och handlingsplan. Deltagarna får med sig verktyg att använda för att utveckla arbetsmiljön på den egna myndigheten.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Lasse Frisk har arbetat med ledarskap under cirka 30 års tid. Han har mångårig chefserfarenhet i flera företag och på så sätt arbetat praktiskt med arbetsmiljöfrågor, främst med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Lasse arbetar numera som konsult inom områdena ledarskap, arbetsmiljö, grupputveckling och mötesledning.

___________________________________________________________________________

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. 10 april 2019, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Har du frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, 073-415 96 67, annika.nilsson@partsradet.se, Ylva Nordling, 070-408 80 71, ylva.nordling@partsradet.se.

Workshopserie – kom vidare med ert lokala samverkansavtal (tillfälle 1 & 2)

Läs mer

2019-02-01 Partsrådet välkomnar er som företräder arbetsgivaren och fackliga organisationer på strategisk myndighets-/motsvarande nivå till deltagande i en workshopserie som syftar till att ge er verktyg för framtagande av ett lokalt samverkansavtal.

OM WORKSHOPSERIEN

Partsrådets arbetsområde Samverkan ger 4–5 verksamheter möjlighet att delta i en workshopserie i syfte att ta ett kliv framåt i sitt utvecklingsarbete mot ett lokalt samverkansavtal. Avsikten är att tillsammans skapa goda förutsättningar att teckna lokala samverkansavtal med utgångspunkt i ramavtalet Samverkan för framtiden.

Workshopserien omfattar fem heldagar och startar i april 2019 med ett internat om två heldagar. Deltagande myndigheter kommer att, med stöd av processledare, arbeta sig igenom de fem faser som ingår i Partsrådets verktyg för framtagande av lokalt samverkansavtal https://partsradet.se/arbetsomraden/samverkan/verktyg/ och som beskrivs i bilden nedan. Frågeställningarna i bilden är exempel på de frågor som kommer att diskuteras i workshopserien.

 

Målsättningen är att ni efter genomförd workshopserie har tagit ett stort kliv framåt i samverkansarbetet och lagt en god grund för ett kommande lokalt avtal. Genom deltagandet bidrar ni även till att ge Partsrådet ett gediget underlag för att vidareutveckla stödet till lokala parter i deras arbete för ett lokalt samverkansavtal i samtliga verksamheter inom avtalsområdet.

Vi erbjuder företrädare för 4-5 myndigheter/motsvarande att delta vid workshoptillfällena. Upplägget under workshopserien bygger till stor del på erfarenhetsutbyte er emellan och förutsätter därför ett aktivt engagemang under och mellan de olika mötestillfällena. Vi vill därför att intresserade myndigheter gör en intresseanmälan med en motivering till varför just er myndighet bör erbjudas möjlighet till deltagande. Ett urval kommer sedan att göras bland intresserade myndigheter. Urvalet kommer att påverkas av myndighetens motivering men bedömning kommer också att göras utifrån matchning med övriga deltagande myndigheter för att skapa en bra grupp. Besked om deltagande lämnas senast den 8 mars.

Ni förväntas delta partsgemensamt med 3–5 företrädare för lokala parter på strategisk nivå som praktiskt kommer att processa fram avtalet i respektive organisation. Vi tycker det är bra om ni redan initierat ett utvecklingsarbete för lokalt samverkansavtal men ser behov av stöd för att komma vidare.

För att utfallet av workshopserien ska bli så bra som möjligt är det viktigt att delta på alla mötestillfällena med stort engagemang både under heldagarna och i arbetet mellan workshoptillfällena.

Välkomna att skicka in er intresseanmälan!

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Lokala parter på strategisk nivå i myndigheter och andra verksamheter inom det statliga avtalsområdet. Anmälan ska ske partsgemensamt, dvs. arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare ser till att samtliga lokala parter är med. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.

Tillfällen: Nedan redogörs för planerade datum för tvådagarsinternat och följande workshopdagar. Plats för tillfällena är ännu inte klart men planeras att genomföras i Stockholmsområdet. Deltagande myndigheter förväntas kunna delta vid samtliga tillfällen och byte av representanter bör helst undvikas.

Tvådagarsinternat (workshopdag 1 och 2) den 4-5 april 2019
Workshopdag 3 den 8 maj 2019
Workshopdag 4 den 3 juni 2019
Workshopdag 5 den 11 september 2019

Anmälan: Intresseanmälan och motivering lämnas HÄR senast den 1 mars.

Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före workshoptillfället. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor.

Partsrådet bjuder på workshopserien, på lunch/kaffe vid samtliga tillfällen samt för middag och logi vid tvådagarsinternatet mellan den 4-5 april. Varje deltagare står för sina egna resekostnader.

Om du har frågor om workshopserien, kontakta Partsrådet: Sara Haag, tfn: 070 299 11 69, Arbetsgivarverket: Ken Johnsson, 08 700 13 93; OFR/S,P,O: Susanne Nyberg, 08 440 83 30, Saco-S: Magnus Berg, 08 480 040 15 eller Seko: Roger Pettersson, 08 791 42 86.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08 562 862 03, e-post rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070 558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Organisatorisk och social arbetsmiljö – En utbildningsdag om konflikthantering

Läs mer

2018-12-18 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om konflikthantering.

Hur förhindrar man att konflikter uppstår? Och hur agerar man om en konflikt väl uppstår? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Utbildningen utgår från en närmare granskning av vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som uppstår i konfliktsituationer. Arbetsplatskonflikter har oftast rötter på tre olika nivåer: hos individer, i relationer och i system/organisationer.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • ta del av den så kallade ABC-modellen, för att sortera konflikter i olika beståndsdelar.
 • en översikt över redskap för att förstå vad konflikter handlar om – och för att kunna hantera och förebygga dem arbeta med ett konkret konfliktfall.
 • en översikt över de olika redskap och strategier som finns för hantering av konflikter på hemmaplan.Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt. 

__________________________________________________________________________

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. 3 april 2019, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Studiebesök Microsoft – ”Innovation i samhällets tjänst”

Läs mer

2019-01-11 Innovation och utveckling
Partsrådet välkomnar dig som är lokal part, arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare, i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett studiebesök vid Microsoft och Microsoft Technology Center i Kista.

OM STUDIEBESÖKET

Som lokal partsföreträdare är det viktigt att hålla sig ajour med vad som händer i omvärlden. Den tekniska utvecklingen går i exponentiell hastighet. Det som var nytt i förra veckan är gammalt om några månader. Verksamheter inom det statliga avtalsområdet kommer att stå inför stora utmaningar när det gäller att omfamna den tekniska utvecklingen. För lokala partsföreträdare, arbetsgivarrepresentant eller facklig företrädare, är utmaningen att stötta verksamheten i den förändring som pågår. För att som lokal partsföreträdare kunna vara ett bra stöd till sina medlemmar respektive sina medarbetare, är det viktigt att vara uppdaterad även i tekniska frågor.

Studiebesöket på Microsoft ger lokala partsföreträdare en unik insyn i den senaste tekniska utvecklingen och möjlighet att få ta del av hur offentlig förvaltning använder sig av tekniken. Det är även ett mycket bra tillfälle att utbyta erfarenheter och lärdomar med andra lokala partsföreträdare.

Studiebesöket kommer att handla om vad digital transformation innebär för offentlig sektor och vilka kompetenser som kommer att vara nödvändiga i den digitala världen. Vi kommer särskilt att diskutera etiska aspekter kring AI. Vi kommer att ges en visning av tekniskapartnerlösningar ”i samhällets tjänst” i Microsoft Technology Center, där möjlighet ges att testa nya tekniska lösningar, och Microsoft innovativa arbetslokaler. Vi avslutar med en mingel-lunch med representanter från Microsoft – allt i syfte att erbjuda en interaktiv dag med möjlighet till erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under hela dagen. Presentationer som visas på skärm kommer efter innovationsdagen att skickas ut till samtliga deltagare. Vi välkomnar ett aktivt deltagande.

Varmt välkommen!
___________________________________________________________________________

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt vid innovationsdagen, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Tisdagen den 2 april, kl. 10.00 – ca 13.30 vid Microsoft, Finlandsgatan 36, 164 74 Kista (strax norr om Stockholm). Kaffe serveras från 09.30. Presentationer börjar kl. 10.00 och pågår till ca kl. 12.30. Lunch serveras mellan 12.30 – 13.30. Närmaste tunnelbanestation är Akalla, röd linje.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 26 mars. Antalet platser är begränsade och först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information. Delar av aktiviteten kommer att filmas.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 2837, e-postirene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på studiebesöket och förtäring, men står inte för logi- och resekostnader.

Mars 2019

Organisatorisk och social arbetsmiljö – En utbildningsdag om konflikthantering

Läs mer

2018-12-18 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om konflikthantering.

Hur förhindrar man att konflikter uppstår? Och hur agerar man om en konflikt väl uppstår? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Utbildningen utgår från en närmare granskning av vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som uppstår i konfliktsituationer. Arbetsplatskonflikter har oftast rötter på tre olika nivåer: hos individer, i relationer och i system/organisationer.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • ta del av den så kallade ABC-modellen, för att sortera konflikter i olika beståndsdelar.
 • en översikt över redskap för att förstå vad konflikter handlar om – och för att kunna hantera och förebygga dem arbeta med ett konkret konfliktfall.
 • en översikt över de olika redskap och strategier som finns för hantering av konflikter på hemmaplan.Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt. 

__________________________________________________________________________

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. 27 mars 2019, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Svåra samtal — färdigheter och metoder

Läs mer

2018-12-18 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till en utbildning om det svåra samtalet.

OM SEMINARIET
Det ingår i arbetslivet att ibland ta samtal som känns obekväma och svåra. Dessa typer av situationer kan kännas så pass besvärliga att många gör allt för att undvika dem. Men ett sådant beteende riskerar att försämra arbetsmiljön och hindra ett effektivt samarbete. Patrik Nyström talar om hur teori, reflektion, diskussioner och praktiska övningar kan användas för att utveckla färdigheter som gör det svåra samtalet lättare.

Dagen varvas med teori och grupparbeten, där deltagarnas egna erfarenheter och behov är utgångspunkten.

OM FÖRELÄSAREN
Patrik Nyström är legitimerad psykolog med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Han har bred erfarenhet av ledarskap, teamutveckling, handledning, coachning och arbete med organisationsutveckling.

___________________________________________________________________________

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 19 mars 2019 kl. 10.00 – 17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00. Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- resekostnader.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Lokal: Washington

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 8 mars.

Läs mer om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-post rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Samverkan för framtiden – en inspirationsdag

Läs mer

2019-02-15 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare på en statlig myndighet till en inspirationsdag gällande avtalet Samverkan för framtiden.

OM SEMINARIET

En samverkan som syftar till att utveckla verksamheten förutsätter en väl fungerande dialog och samspel mellan chef och medarbetare och mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.
En samverkansprocess där berörda medarbetare ges möjlighet att bidra med sin kompetens i diskussionen inför beslut skapar ett ökat engagemang för verksamhetens behov, vilket i sin tur skapar förutsättningar för bättre verksamhet.

Under seminariet ges deltagarna möjlighet att inspireras till att utveckla lokala avtal inom ramen för Samverkan för framtiden. Centrala parter kommer att beskriva och leda gemensamma diskussioner kring bland annat syftet med det centrala avtalet samt möjliga vinster och utmaningar med lokala avtal. Det kommer också att ges utrymme för gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte med utgångspunkt i Partsrådets metodstöd för framtagande av lokala avtal.

Partsrådet vill också öppna upp för möjligheten att påverka seminariets innehåll och diskussionsfrågor. Har ni prioriterade frågor som ni med fördel vill diskutera inom ramen för detta seminarium – skicka era förslag till sara.haag@partsradet.se.

Förhoppningen är att dagen ska inspirera er till att utveckla era nuvarande samverkansformer. Därför är det angeläget att samtliga lokala parter kommer på samma inspirationsdag.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Lokala parter på strategisk nivå. Anmälan ska ske partsgemensamt, d.v.s arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare ser till att samtliga lokala parter är med på samma konferens. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.

Tid och plats: Tisdag 19 mars 2019, kl. 10.00-15.00, World Trade Center, lokal Atlanta, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. Seminariet avslutas med kaffe klockan 15.00.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 8 mars.

Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta Partrådet: Sara Haag: 070-299 11 69, Arbetsgivarverket: Ken Jonsson, 070-509 13 29; OFR/S,P,O: Susanne Nyberg, 08-440 83 30, Saco-s: Magnus Berg,
08-480 040 15 eller Seko: Roger Pettersson, 08-791 42 86.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-post rebecca@blick.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Organisatorisk och social arbetsmiljö – Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet förändras

Läs mer

2018-12-18 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildning om hållbart medarbetarskap och ledarskap i gränslöst arbete.

Det moderna arbetslivet ställer höga krav på organisationer att vara flexibla och klara av snabba omställningar, vilket kan skapa stress för både ledare och medarbetare. Medarbetarna kan känna förväntningar på att ständigt vara nåbara, tillgängliga och uppkopplade. Samtidigt ställer det gränslösa arbetet nya krav på ledare.

Utbildningen behandlar det nya arbetslivet ur såväl ett medarbetar- som ett ledarperspektiv och tar bland annat upp följande frågor:

 • Hur förhåller vi oss som medarbetare till den nya teknikens möjligheter att arbeta gränslöst i tid och rum?
 • Vilka behov har vi av gränser mellan arbete och privatliv?
 • Hur sammanhänger allt detta med stress, sömn, återhämtning, hälsa och livsbalans?
 • Hur ser ledares villkor ut? Vilka krav och förväntningar behöver de leva upp till i sin roll?
 • Hur ser förutsättningarna och möjligheterna ut för att man som ledare i dagens organisationsstruktur, där det blir allt vanligare att leda på distans, ska kunna upptäcka tecken på stress och ohälsa bland sina medarbetare?
 • Hur ser ledares förutsättningar ut för att kunna, orka, och vilja leda i ett föränderligt arbetsliv?

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Christin Mellner är filosofie doktor och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Utbildningen är baserad på hennes forskningsprojekt Balansakt (2013 – 2015) bland över 3 800 anställda samt Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv (2014 – 2017) bland över 1 800 ledare.
___________________________________________________________________________

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: 10.00-16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. 13 mars 2019, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Har du frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, 073-415 96 67, annika.nilsson@partsradet.se, Ylva Nordling, 070-408 80 71, ylva.nordling@partsradet.seeller Iréne Öst, 070-558 28 37, irene.ost@partsradet.se

Innovationsdag – ”Innovation – en partgemensam angelägenhet”

Läs mer

2019-01-11 Partsrådet välkomnar dig som är lokal part, arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare, i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till en innovationsdag vid Tekniska museet i Stockholm.

OM INNOVATIONSDAGEN

Vårt samhälle står inför omvälvande förändringar, inte minst genom den enorma omställning som digitaliseringen medför. Det ställer krav på omställning i hela vårt samhälle, även i verksamheter inom det statliga avtalsområdet. Det är således en partsgemensam angelägenhet att förstå vilka krafter som driver på omställningen, att inom och mellan myndigheter lära av och med varandra för att dra nytta av framgångar och undvika misstag. Lokala parter behöver öka sin egen men också sin gemensamma medvetenhet och förståelse för hur verksamheter inom det statliga avtalsområdet kan arbeta effektivt med innovation och utveckling.

Innovationsdagen kombinerar föreläsningar med frågestunder, gruppövningar och paneldiskussioner – allt i syfte att erbjuda en interaktiv dag med möjlighet till erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.

Bland annat deltar;

  • Åsa Zetterberg, med erfarenhet som Sveriges och regeringens första CDO (Chief Digital Officer) under 2018, numera föreläsare och senior advisor inom digitaliseringsfrågor, kommer att dela med sig av hennes erfarenheter av innovation och digitalisering i samhällsutvecklingen och inom offentlig sektor, OCH varför det är så viktigt att lokala parter tar en aktiv roll i arbetet.
  • Post- och Telestyrelsen och Naturvårdsverket deltar med lokala partsrepresentanter för att berätta hur de arbetar med innovation och utveckling, och vilka framgångar respektive motgångar de har haft.
  • Johan Magnusson, Docent vid Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet kommer att hålla en provokativ presentation på temat ”Varför innovation är omöjlig i offentlig sektor.”

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under hela dagen. Presentationer som visas på skärm kommer efter innovationsdagen att skickas ut till samtliga deltagare. Vi välkomnar ett aktivt deltagande.

Varmt välkommen!
__________________________________________________________________________

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt vid innovationsdagen, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: tisdagen den 12 mars, kl. 10.00 – 15.00 på Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm. Kaffe serveras från 09.30. Presentationer börjar kl. 10.00 och pågår till kl. 15.00. Lunch serveras mellan 12.00 – 13.00. Möjlighet finns att mellan 12.30 – 12.55 delta på en särskild visning av delar av muséets utställning kopplat till innovation (särskild anmälan krävs, se nedan). Mellan kl. 15.00-16.00 serveras lättare förtäring och möjlighet till mingel (särskild anmälan krävs).

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 5 mars. Notera att särskild anmälan krävs för att delta vid den särskilda visningen av muséet respektive för att delta på minglet. Antalet platser är begränsade och först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information. Delar av aktiviteten kommer att filmas.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 2837, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på innovationsdagen och förtäring, men står inte för logi- och resekostnader.

Februari 2019

Säkerhetskultur och interkulturell kommunikation

Läs mer

2018-12-18 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller fackligt företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om säkerhetskultur och interkulturell kommunikation på arbetsplatsen.

OM SEMINARIET
Dagen inleds med att Marianne Törner föreläser om säkerhetskultur. Föreläsningen syftar till att ge deltagarna en förståelse för begreppen säkerhetskultur och säkerhetsklimat, vilken funktion dessa fenomen fyller för de anställda, ledningens roll och hur säkerhetsklimat- och kultur påverkar säkerheten på arbetsplatsen. Marianne Törner presenterar även enkätinstrumentet Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire.

Eftermiddagen handlar om att förstå och hantera kulturskillnader på arbetsplatsen. Många arbetsplatser har idag medarbetare, chefer, kunder eller intressenter med bakgrund i olika kulturer. Gilliz Herlitz talar om kommunikation och relationer på arbetsplatser, värderingar och attityder och om de kulturella skillnader som även finns svenskar emellan. Med kunskap om kulturskillnader och hur de påverkar våra beteenden och värderingar minskar risken för fördomar och missförstånd.

OM FÖRELÄSAREN
Marianne Törner är forskare vid Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet. Hennes forskning rör säkerhet i organisationen ur ett organisationspsykologiskt perspektiv och är främst inriktad på säkerhetskultur och säkerhetsklimat.

Gillis Herlitz är fil dr i etnologi och antropolog och skriver och föreläser om kulturmöten, social kompetens och arbetsplatsrelationer. Han har bland annat arbetat på uppdrag av Sida, UD och FN i Asien och Afrika.

___________________________________________________________________________

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 21 februari 2019 kl. 10.00 – 16.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00. Seminariet avslutas med kaffe. Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm. Lokal: Manhattan

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 11 februari.

Läs mer om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-post rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Hur kan lokala parter kvalitetssäkra arbetet med den lokala lönebildningen — centrala parters tankar om tillämpning av RALS mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Läs mer

2018-10-17 Välkomna till ett seminarium om hur ni som lokala parter kan kvalitetssäkra och utveckla tillämpningen av RALS. Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för OFR/S,P,O deltar från respektive myndighet, i normalfallet max fyra deltagare från respektive myndighet.

OM SEMINARIET

Seminariet genomförs antingen i form av ett tvådagarsinternat, eller som två heldagar för att ge möjlighet att välja den form som passar bäst för ert deltagande. Seminariet omfattar de olika momenten i den lokala löneprocessen med fördjupningar om lokal lönebildning, lönebild och förändring av lönebild samt den återkommande dialogen. Innehållet utgår från en tillämpning av RALS som sker på enbart en nivå inom myndigheten.

Dagarna leds av representanter för centrala parter som ger konkreta råd utifrån både avtalet och de partsgemensamma kommentarerna. Under seminariet ges också tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan deltagande verksamheter och tillfälle till samtal mellan lokala parter om utveckling av lönebildningsarbetet i den egna verksamheten.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för OFR/S,P,O deltar från respektive myndighet, i normalfallet max fyra deltagare från respektive myndighet.

Internat
Tid och plats: Onsdag den 6 februari 2019 kl. 10.00 – torsdag den 7 februari 2019 kl. 16.00, Elite Marina Tower vid Danvikstull, Saltsjöqvarns Kaj 25, 131 71 Nacka.

Heldagseminarium
Tid och plats: Tisdag 29 januari kl. 10.00 – 16.30 och torsdag 14 februari 2019 kl. 10.00 – 16.30, 7A Centralen

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 9 november. Antalet platser är begränsat.  Partsrådet står för seminariekostnaderna. Partsrådet står också för logi vid internatet, däremot inte för eventuell logi i samband med våra heldagsseminarier eller resekostnader.

Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, tfn: 08 700 14 16, epost: anders.stalsby@arbetsgivarverket.se eller Marie-Therese Gyllhede, OFR/S,P,O, tfn: 08 790 51 56, e-post: marie-therese.gyllhede@st.org

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08 562 862 03, e-post: rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070 558 28 37, e-post: irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr

Läs mer

2018-12-18 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Utbildningen beskriver vad man som arbetsmiljöansvarig och skyddsombud behöver känna till enligt Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Du får som deltagare ta del av en metod för proaktivt arbetsmiljöarbete och får bland annat kunskap om vilka krav som ställs på arbetsplatsen, om arbetsgivarens skyldigheter, om samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud och om skyddsombudets befogenheter. Ett rättsfall ingår som grupparbete.

Om föreläsaren: Per Axell är arbetsrättsjurist, specialiserad på allmän arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet.

___________________________________________________________________________

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. 12 februari 2019, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Har du frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, 073-415 96 67,annika.nilsson@partsradet.se, Ylva Nordling, 070-408 80 71, ylva.nordling@partsradet.se eller Iréne Öst, 070-558 28 37, irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Hur kan lokala parter kvalitetssäkra arbetet med den lokala lönebildningen — centrala parters tankar om tillämpning av RALS mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Läs mer

2018-10-17 Välkomna till ett seminarium om hur ni som lokala parter kan kvalitetssäkra och utveckla tillämpningen av RALS. Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för OFR/S,P,O deltar från respektive myndighet, i normalfallet max fyra deltagare från respektive myndighet.

OM SEMINARIET

Seminariet genomförs antingen i form av ett tvådagarsinternat, eller som två heldagar för att ge möjlighet att välja den form som passar bäst för ert deltagande. Seminariet omfattar de olika momenten i den lokala löneprocessen med fördjupningar om lokal lönebildning, lönebild och förändring av lönebild samt den återkommande dialogen. Innehållet utgår från en tillämpning av RALS som sker på enbart en nivå inom myndigheten.

Dagarna leds av representanter för centrala parter som ger konkreta råd utifrån både avtalet och de partsgemensamma kommentarerna. Under seminariet ges också tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan deltagande verksamheter och tillfälle till samtal mellan lokala parter om utveckling av lönebildningsarbetet i den egna verksamheten.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för OFR/S,P,O deltar från respektive myndighet, i normalfallet max fyra deltagare från respektive myndighet.

Internat
Tid och plats: Onsdag den 6 februari 2019 kl. 10.00 – torsdag den 7 februari 2019 kl. 16.00, Elite Marina Tower vid Danvikstull, Saltsjöqvarns Kaj 25, 131 71 Nacka.

Heldagseminarium
Tid och plats: Tisdag 29 januari kl. 10.00 – 16.30 och torsdag 14 februari 2019 kl. 10.00 – 16.30, 7A Centralen

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 9 november. Antalet platser är begränsat.  Partsrådet står för seminariekostnaderna. Partsrådet står också för logi vid internatet, däremot inte för eventuell logi i samband med våra heldagsseminarier eller resekostnader.

Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, tfn: 08 700 14 16, e post: anders.stalsby@arbetsgivarverket.se eller Marie-Therese Gyllhede, OFR/S,P,O, tfn: 08 790 51 56, e-post: marie-therese.gyllhede@st.org

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08 562 862 03, e-post: rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070 558 28 37, e-post: irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Januari 2019

Hur kan lokala parter kvalitetssäkra arbetet med den lokala lönebildningen — centrala parters tankar om tillämpning av RALS mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Läs mer

2018-10-17 Välkomna till ett seminarium om hur ni som lokala parter kan kvalitetssäkra och utveckla tillämpningen av RALS. Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för OFR/S,P,O deltar från respektive myndighet, i normalfallet max fyra deltagare från respektive myndighet.

OM SEMINARIET

Seminariet genomförs antingen i form av ett tvådagarsinternat, eller som två heldagar för att ge möjlighet att välja den form som passar bäst för ert deltagande. Seminariet omfattar de olika momenten i den lokala löneprocessen med fördjupningar om lokal lönebildning, lönebild och förändring av lönebild samt den återkommande dialogen. Innehållet utgår från en tillämpning av RALS som sker på enbart en nivå inom myndigheten.

Dagarna leds av representanter för centrala parter som ger konkreta råd utifrån både avtalet och de partsgemensamma kommentarerna. Under seminariet ges också tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan deltagande verksamheter och tillfälle till samtal mellan lokala parter om utveckling av lönebildningsarbetet i den egna verksamheten.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för OFR/S,P,O deltar från respektive myndighet, i normalfallet max fyra deltagare från respektive myndighet.

Internat
Tid och plats: Onsdag den 6 februari 2019 kl. 10.00 – torsdag den 7 februari 2019 kl. 16.00, Elite Marina Tower vid Danvikstull, Saltsjöqvarns Kaj 25, 131 71 Nacka.

Heldagseminarium
Tid och plats: Tisdag 29 januari kl. 10.00 – 16.30 och torsdag 14 februari 2019 kl. 10.00 – 16.30, 7A Centralen

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 9 november. Antalet platser är begränsat.  Partsrådet står för seminariekostnaderna. Partsrådet står också för logi vid internatet, däremot inte för eventuell logi i samband med våra heldagsseminarier eller resekostnader.

Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, tfn: 08 700 14 16, e post: anders.stalsby@arbetsgivarverket.se eller Marie-Therese Gyllhede, OFR/S,P,O, tfn: 08 790 51 56, e-post: marie-therese.gyllhede@st.org

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08 562 862 03, e-post: rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070 558 28 37, e-post: irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Bättre möten med bättre kommunikation

Läs mer

2018-12-18 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om Bättre möten — hur kan man genom bättre dialog skapa mer inspirerande och effektiva möten.

OM SEMINARIET
Hur vi samtalar under möten spelar en viktig roll för hur vi löser problem tillsammans och utvecklar kunskap. Hur vi samtalar kan också ha en inverkan på arbetsklimatet. Under seminariet arbetar vi med en lättanvänd modell för mötesdialog, som kan göra möten mer effektiva, till exempel i lednings-, samverkans- och arbetsgrupper. Modellen bygger på en forskningsstudie, som också visade att kommunikation kan stärka psykosociala friskfaktorer. Hur kan vi forma möten så de blir mer inspirerande? Hur gör man rent praktiskt för att få bättre dialog? Teori, övningar och erfarenhetsutbyte varvas under dagen.

Forskningsstudien ligger till grund för ett utvecklingsverktyg som tagits fram och som är gratis att använda.

Birgitta Södergren är organisationsforskare och docent. Hon var projektledare för studien Balanserad Kommunikation, som genomfördes vid Uppsala universitet i samverkan mellan Enheten för Arbetsmiljömedicin och IPF (Institutet för Personal- och Företagsutveckling).

___________________________________________________________________________

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 24 januari 2019 kl. 10.00 – 15.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00. Seminariet avslutas med kaffe. Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- resekostnader.

Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Lokal: Viktor Arendorff

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 14 januari.

Läs mer om Partsrådets behandling av personuppgifter här

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67,
e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-postrebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

December 2018

Att möta medborgare med rättshaveristiskt beteende

Läs mer

2018-09-14

OBS! Fullbokat

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om att möta medborgare med rättshaveristiskt beteende.

 

OM SEMINARIET

Medborgare med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron mycket besvärlig för anställda inom kontaktyrken.

På seminariet ger Jakob Carlander kunskap och redskap för hur man bemöter personer med ett rättshaveristiskt beteende. Föreläsningen beskriver orsakerna bakom ett rättshaveristiskt beteende och visar hur detta kan yttra sig, lär dig att se de kännetecken som finns samt ger redskap för hur du kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den du möter. Föreläsningen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

Jakob Carlander är leg. psykoterapeut. Han är också en uppskattad föreläsare och har skrivit ett flertal böcker om bemötande, bland annat Möta människor med rättshaveristiskt beteende.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 12 december 2018 kl. 10.00 – 15.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Lokal: Atlanta
Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 30 november.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

När du anmäler dig till en Partsrådsaktivitet samtycker du till att dina personuppgifter i anmälan kommer att användas för att administrera din anmälan och följa upp vad du tycker om aktiviteten efteråt. Partsrådet kan komma att skicka information t.ex. om liknande aktiviteter, till din mejladress. Partsrådet behåller uppgifterna som längst två kalenderår efter att du lämnat dem. Sedan tas de bort. Som deltagare kommer du att bli medlem i Partsrådets lösenordsskyddade intranät och där få tillgång till framför allt deltagarlistor, presentationer och annat material från aktiviteten du deltagit i. Där är namn och mejladress samt uppgifter som du själv lägger till, tillgängliga för alla som har tillgång till intranätet. Du har tillgång till materialet i två kalenderår efter året du deltog. Du kan avsluta ditt medlemskap i intranätet tidigare genom att meddela Partsrådet på info@partsradet.se. Läs Partsrådets integritetspolicy HÄR.

Partsrådet är en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans tillhandahåller vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser, www.partsradet.se

Seminarium om effektiva team som en del i ett hållbart arbetsliv

Läs mer

2018-11-23 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om Effektiva team – en ny tjänst som Partsrådet erbjuder inom ramen för arbetsområdet Hållbart arbetsliv.

OM SEMINARIET

Att skapa effektiva team med medarbetare som själva leder och tar ansvar för sin egen utveckling är en viktig förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Under seminariet beskriver Maria Wigenius Sjöberg och Eva Andersson på Livsmedelverket hur myndigheten har arbetat med teamutveckling för att skapa en kultur i organisationen som stödjer utveckling och lärande.

OM FÖRELÄSARNA

Maria Wigenius Sjöberg är HR-strateg och Eva Andersson är HR-chef på Livsmedelsverket. De är engagerade av Partsrådet för att leverera tjänsten kompetenscenter för Effektiva team inom arbetsområdet Hållbart arbetsliv. De har genomfört ett omfattande utvecklingsarbete på den egna myndigheten med att skapa välfungerande arbetsgrupper – ett arbete som nu ligger till grund för tjänsten Effektiva team.

–Vi såg att vi behövde arbeta smartare och använda varandras kompetens bättre. Vi kunde inte ha folk som jobbade i stuprör, berättar Maria Wigenius Sjöberg.

Tillsammans med Eva Andersson kommer hon att stötta intresserade myndigheter i arbetet med att få en mer effektiv arbetsorganisation, inom ramen för tjänsten Effektiva team.

–Genom att jobba strukturerat med arbetsgrupperna får man en bättre arbetsmiljö. När man börjar prata om vad vi gör tillsammans istället för vad jag gör minskar stressen, vilket bidrar till hållbara arbetsplatser, säger hon.

OM HÅLLBART ARBETSLIV

Hållbart arbetsliv är ett nytt arbetsområde inom Partsrådet som genom olika tjänster erbjuder operativt stöd anpassat efter de skilda behov som finns på statliga myndigheter. Målsättningen med Hållbart arbetsliv är att bidra till en bättre arbetsdag, varje dag genom friska och engagerade arbetsplatser.
Läs mer om arbetsområdet här.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer samt fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: Fredag den 7 december 2018 kl. 10.00 – 13.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00. Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4, Uppsala

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 3 december.

Läs mer om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta Maria Wigenius Sjöberg, tfn 070-352 34 75, e-post maria.wigenius@partsradet.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-postrebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader. 

 

Innovationsfrukost – Att innovera som Nobelpristagare

Läs mer

2018-08-27 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare på en statlig myndighet till en innovationsfrukost om samarbete och kreativitet i en digital tidsålder.

OM SEMINARIET

Nej, det var inte bättre förr. Om vi jämför världen idag med till exempel 1901 (då det första Nobelpriset delades ut) så är världen idag för de allra flesta mycket bättre, tack vare samhällsutvecklingen.Den snabba tekniska utvecklingen förändrar samhället i grunden och ställer också krav på fler kreativa människor. Vi behöver inte fler murar. Vi behöver fler broar. Vi behöver fler människor, inte färre, som vill och vågar vara med och skapa framtiden. Vi behöver fler kreativa människor. Frågan blir då; Kan alla människor vara kreativa? Entreprenören Tobias Degsell menar att det ligger i människans natur att vara kreativ, det finns i vårt DNA. Det betyder däremot inte att alla människor från början är kreativa. Att tänka, och framför allt att agera, nytt innebär alltid ett visst risktagande, vilket de flesta är ovilliga att utsätta sig för.

Tobias Degsell menar att det går att träna sig själv i att bli mer kreativ, bland annat genom att göra som nobelpristagare gör, som verkar i miljöer där broar byggs mellan olika discipliner, miljöer och strukturer.

Innovationsfrukosten handlar om samarbete och kreativitet i en digital tidsålder. Hur kan vi skapa större engagemang kring innovation? Hur får vi fler som både kan och vill delta i innovationsarbetet, och hur leder man ett sådant arbete på bästa sätt?

Seminariet inleds med frukost och möjlighet till nätverkande. Därefter följer en föreläsning om ca 45 minuter följt av gemensam diskussion och reflektion. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsaren och vi välkomnar ett aktivt deltagande.

Om föreläsaren: Tobias Degsell är expert på kreativitet och har tidigare arbetat bland annat som curator på Nobelmuseet i Stockholm. Han har länge varit intraprenör, och tagit ansvar för utveckling och förändring inom de organisationer där han har arbetat. År 2016 blev han istället entreprenör på heltid. I dag hjälper han företag och organisationer att tänka och agera nytt.

Varmt välkomna!

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt på innovationsfrukosten. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Fredagen den 7 december, kl. 07.45 – 09.30 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Frukost serveras från 07.45. Seminariet börjar kl. 08.15.  Mer information ges i samband med anmälan.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 30 november. Notera att antalet platser är begränsade och att först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e-post susanne.tillqvist@partsradet.seeller Iréne Öst, tfn: 070 558 2837, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på frukosten men står inte för logi- och resekostnader.

När du anmäler dig till en Partsrådsaktivitet samtycker du till att dina personuppgifter i anmälan kommer att användas för att administrera din anmälan och följa upp vad du tycker om aktiviteten efteråt. Partsrådet kan komma att skicka information t.ex. om liknande aktiviteter, till din mejladress. Partsrådet behåller uppgifterna som längst två kalenderår efter att du lämnat dem. Sedan tas de bort. Som deltagare kommer du att bli medlem i Partsrådets lösenordskyddade intranät och där få tillgång till framför allt deltagarlistor, presentationer och annat material från aktiviteten du deltagit i. Där är namn och mejladress samt uppgifter som du själv lägger till, tillgängliga för alla som har tillgång till intranätet. Du har tillgång till materialet i två kalenderår efter året du deltog. Du kan avsluta ditt medlemskap i intranätet tidigare genom att meddela Partsrådet på info@partsradet.se. Läs Partsrådets integritetspolicy HÄR.

Samverkan för framtiden — nycklar till framgång

Läs mer

2018-10-30 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till en heldag om tillit, aktiv dialog och engagemang som nycklar till framgång i ert samverkansarbete.

OM SEMINARIET

Parternas uppfattning är att en samverkan som syftar till att utveckla verksamheten förutsätter en väl fungerande dialog och samspel mellan chef och medarbetare och mellan arbetsgivare och fackliga företrädare. För att lyckas med samverkan ser parterna att tillit, aktiv dialog och att skapa engagemang är viktiga framgångsfaktorer. Partsrådet har för detta seminarium därför bjudit in Louise Bringselius och Mikael Wallteg att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Louise Bringselius är fil. doktor och docent i organisation och ledning vid Lunds universitet, vetenskaplig rådgivare (f.d. forskningsledare) för Tillitsdelegationen, författare och föreläsare m.m. Inom ramen för Tillitsdelegationens uppdrag har Louise lett utvecklingen av ramverk och teori gällande tillitsbaserad styrning och ledning med utgångspunkt i tolv försöksverksamheter i vård, omsorg och statlig tillsynsverksamhet.

Mikael Wallteg har som Vice VD/försäljningsdirektör under 16 år haft ledarskapet över Systembolagets 441 butiker och den resa som tagit företaget från lägsta förtroende till högsta förtroende i Sverige. Mikael berättar om hur Systembolaget har gått från ett regelstyrt företag till ett företag som bygger på värderingar och personligt ansvarstagande.

 

Frågeställningar som kommer att lyftas är exempelvis:

– Hur skapa en aktiv dialog och engagemang på arbetsplatsen så att alla känner sig delaktiga?
– Hur skapa förutsättningar för delaktighet?
– Hur skapa tillit på arbetsplatsen och mellan roller?
– Tillitsdelegationens arbete kopplat till samverkan?
– Hur komma framåt när vi inte är överens?

Förhoppningen är att dagen skall ge stöd åt myndigheterna att komma vidare i sitt arbete att teckna lokala avtal med utgångspunkt i Samverkan för framtiden.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Lokala parter på strategisk nivå. Anmälan ska ske partsgemensamt, dvs. arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare ser till att samtliga lokala parter är med på samma konferens. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.

Tid och plats: Tisdag 4 december 2018, kl. 10.00 – 15.00, 7A Odenplan, lokal Embla, Norrtullsgatan 6, Stockholm. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. Seminariet avslutas med kaffe kl. 15.00.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 20 november. Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om seminariet, kontakta Partsrådet: Sara Haag: 070 299 11 69, Arbetsgivarverket: Ken Johnsson, 08 700 13 93, OFR/S.P.O: Susanne Nyberg 08 440 83 30, Saco-S: Magnus Berg, 08 480 040 15 eller Seko: Roger Pettersson, 08 791 42 86

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08 562 862 03, e-post rebecca@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070 558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

November 2018

Ett seminarium om genus och arbetsmiljö — och värdet av arbetsmiljöinsatser

Läs mer

2018-09-18 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om genus och arbetsmiljö — och om hur man kan beräkna den ekonomiska nyttan av arbetsmiljöinsatser.

OM SEMINARIET

På förmiddagen föreläser professor Annika Härenstam om genus och arbetsmiljö. Annika Härenstam är professor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon menar att vi istället för att fokusera på kvinnors ohälsa behöver studera arbetsplatsen ur en mer generell synvinkel.

Annika Härenstam har i sin forskning jämfört mäns och kvinnors arbetsvillkor och kan konstatera att en stor del av problemet handlar om den könssegregerade arbetsmarknaden och att vi organiserar arbetet olika i olika sektorer. Därför är det mer relevant att prata om strukturer som ligger bakom och hur arbetet är organiserat än om kvinnors arbetsmiljö.

Efter lunch presenterar Malin Lohela Karlsson en modell för analys och beräkning av den ekonomiska nyttan av förebyggande insatser mot ohälsa och dålig arbetsmiljö. Malin Lohela Karlsson är forskare och arbetshälsoekonom på Uppsala universitet. Hon har i sin forskning utvecklat ett verktyg som gör att man kan räkna ut vad arbetsmiljöinsatser kostar och vilka besparingar de kan ge.

 

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 28 november 2018 kl. 10.00 – 15.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Lokal: Stockholm
Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader. 

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 16 november.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-post rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

När du anmäler dig till en Partsrådsaktivitet samtycker du till att dina personuppgifter i anmälan kommer att användas för att administrera din anmälan och följa upp vad du tycker om aktiviteten efteråt. Partsrådet kan komma att skicka information t.ex. om liknande aktiviteter, till din mejladress. Partsrådet behåller uppgifterna som längst två kalenderår efter att du lämnat dem. Sedan tas de bort. Som deltagare kommer du att bli medlem i Partsrådets lösenordsskyddade intranät och där få tillgång till framför allt deltagarlistor, presentationer och annat material från aktiviteten du deltagit i. Där är namn och mejladress samt uppgifter som du själv lägger till, tillgängliga för alla som har tillgång till intranätet. Du har tillgång till materialet i två kalenderår efter året du deltog. Du kan avsluta ditt medlemskap i intranätet tidigare genom att meddela Partsrådet på info@partsradet.se. Läs Partsrådets integritetspolicy HÄR.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – arbetsmiljöarbete i praktiken

Läs mer

2018-03-14 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig och skyddsombud eller fackliga företrädare till en utbildning om arbetsmiljöarbete i praktiken.

 

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 samt att uppmärksamma och utveckla faktorer som skapar en hälsofrämjande arbetsmiljö. Frågor som arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling tas upp. Utbildningen fokuserar på det praktiska arbetsmiljöarbetet och tar bland annat upp hur arbetsmiljöansvarig och skyddsombud tillsammans kan förbättra arbetsmiljön och hur man kan göra en riskbedömning och handlingsplan. Deltagarna får med sig verktyg att använda för att utveckla arbetsmiljön på den egna myndigheten.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Lasse Frisk har arbetat med ledarskap under cirka 30 års tid. Han har mångårig chefserfarenhet i flera företag och på så sätt arbetat praktiskt med arbetsmiljöfrågor, främst med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Lasse arbetar numera som konsult inom områdena ledarskap, arbetsmiljö, grupputveckling och mötesledning.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen.  Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

12 oktober 2018, Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Göteborg

27 november 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta
projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se
projektmedarbetare Ylva Nordling, tfn 070 408 80 71, e-post ylva.nordling@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Att bygga robusta samarbetskulturer

Läs mer

2018-03-14 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig och skyddsombud eller fackliga företrädare till en utbildningsdag om att bygga robusta samarbetskulturer.

 

Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl även när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Metodiken som lärs ut på utbildningsdagen lämpar sig såväl för den enskilda enheten som för en större organisation.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • insikt i vad som präglar en god samarbetskultur
 • pröva en konkret metodik för att kartlägga en verksamhets förutsättningar vad gäller samarbete och konflikthantering
 • hjälp att utveckla och sammanställa förslag på hur verksamheter kan skapa bättre förutsättningar för en robust samarbetskultur
 • verktyg att ta med sig hem till den egna arbetsplatsen.

Forskaren Thomas Jordan har identifierat åtta egenskaper som kännetecknar ett bra klimat för internt samarbete. Diskussionerna utgår från dessa egenskaper samt från fem dimensioner för att stärka en samarbetskultur. De fem dimensionerna handlar om forum för problemlösning, medarbetarskap, ledarskap, kulturen och organisationen.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås från kl. 09.30.

Stockholm

3 oktober 2018, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Göteborg

26 november 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta
projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se, projektmedarbetare Ylva Nordling, tfn 070-408 80 71, e-post ylva.nordling@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Studiebesök – Arbetsförmedlingen. Att skapa ett innovationscenter

Läs mer

2018-08-28 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare på en statlig myndighet till ett studiebesök vid Arbetsförmedlingens innovationscenter i Stockholm.

 

OM STUDIEBESÖKET

Sedan två år tillbaka driver Arbetsförmedlingen ett Digitalt innovationscenter i syfte att gå i bräschen för resten av verksamheten. Innovationscenter arbetar utforskande och prototypande med digital teknologi samt visualiserar morgondagens arbetsmarknad. Uppdraget är att inspirera och driva på så att Arbetsförmedlingen går från att vara i utkanten av arbetsmarknaden till att bli expertmyndighet i centrum. För det krävs både en mental förflyttning samt nya angreppssätt. Innovationscenter arbetar även med virtuell verklighet (VR), artificiell intelligens (AI), färdigheter från gaming samt den sociala roboten Robin som praktiserar på Af.

Studiebesöket inkluderar möjligheten att fördjupa sig inom olika områden så som virtuell verklighet (VR) och sociala robotar.

Det går att följa innovationscenters olika initiativ på: www.digitaltinnovationscenter.se .

Arbetsförmedlingens innovationscenter finns även på Twitter, Facebook och Instagram.

www.futureskillslounge.se

https://hackforsweden.se/

Om Arbetsförmedlingen – Arbetsförmedlingens huvudsakliga uppdrag är att ansvara för den offentliga arbetsförmedlingen. Myndighetens övergripande mål är att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. För mer information: www.arbetsformedlingen.se

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under presentationen. Vi välkomnar ett aktivt deltagande.

Varmt välkomna!

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt vid studiebesöket. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: torsdagen den 15 november, kl. 10.00 – 12.30 på H2 HealthHub, Hälsingegatan 45, Stockholm https://www.h2healthhub.com/contact/ . Kaffe serveras från 09.30. Presentationen börjar kl. 10.00 och pågår till ca 11.45. Från kl. 11.45 – 12.30 serveras lättare lunch och ges möjlighet till mingel.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 7 november. Notera att antalet platser är begränsade och att först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 2837, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på studiebesöket och lunchen, men står inte för logi- och resekostnader.

När du anmäler dig till en Partsrådsaktivitet samtycker du till att dina personuppgifter i anmälan kommer att användas för att administrera din anmälan och följa upp vad du tycker om aktiviteten efteråt. Partsrådet kan komma att skicka information t.ex. om liknande aktiviteter, till din mejladress. Partsrådet behåller uppgifterna som längst två kalenderår efter att du lämnat dem. Sedan tas de bort. Som deltagare kommer du att bli medlem i Partsrådets lösenordskyddade intranät och där få tillgång till framför allt deltagarlistor, presentationer och annat material från aktiviteten du deltagit i. Där är namn och mejladress samt uppgifter som du själv lägger till, tillgängliga för alla som har tillgång till intranätet. Du har tillgång till materialet i två kalenderår efter året du deltog. Du kan avsluta ditt medlemskap i intranätet tidigare genom att meddela Partsrådet på info@partsradet.se . Läs Partsrådets integritetspolicy HÄR .

En utbildningsdag om konflikthantering

Läs mer

2018-03-14 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig och skyddsombud eller fackliga företrädare till en utbildningsdag om konflikthantering.

Hur förhindrar man att konflikter uppstår? Och hur agerar man om en konflikt väl uppstår? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Utbildningen utgår från en närmare granskning av vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som uppstår i konfliktsituationer. Arbetsplatskonflikter har oftast rötter på tre olika nivåer: hos individer, i relationer och i system/organisationer.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • ta del av den så kallade ABC-modellen, för att sortera konflikter i olika beståndsdelar
 • en översikt över redskap för att förstå vad konflikter handlar om – och för att kunna hantera och förebygga dem arbeta med ett konkret konfliktfall
 • en översikt över de olika redskap och strategier som finns för hantering av konflikter på hemmaplan.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

5 september 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

14 november 2018, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

Göteborg

30 oktober 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta
projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se, projektmedarbetare Ylva Nordling, tfn 070-408 80 71, e-post ylva.nordling@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

 

Löneseminarium – Arbetsgivarverket och Seko

Läs mer

2018-09-13 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare för Seko till ett lönebildningsseminarium om RALS 2017-2020. Seminariet genomförs gemensamt av Arbetsgivarverket och Seko.

 

OM SEMINARIET

Seminariet tar sin utgångspunkt i RALS 2017-2020 mellan Arbetsgivarverket och Seko. Genom att blanda presentation och diskussion vill centrala parter förmedla innehållet i avtalet och tankar om det gemensamma arbete som lokala parter har att genomföra enligt bestämmelserna i avtalet.

Seminariet genomförs den 13 november mellan kl. 10.00 och 15.00. Avsikten är att såväl företrädare för arbetsgivaren och lokala företrädare för Seko hos arbetsgivare deltar gemensamt. Vi ser att maximalt fyra företrädare från respektive arbetsgivare kan delta samtidigt.

Medverkande:
Matilda Nyström Arnek (Arbetsgivarverket och Roger Pettersson (Seko).

 

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Representanter för Seko och arbetsgivarrepresentanter inom samma verksamhet med ansvar för löneförhandlingar och lönebildning deltar gemensamt.

Tid och plats: Tisdag den 13 november 2018 kl. 10.00 – 15.00, 7A Centralen, Vasagatan 7 Stockholm.

Anmälan: Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per arbetsgivare. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information. Anmäl dig HÄR senast den 8 oktober. Antalet platser är begränsat.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Matilda Nyström Arnek e-post, matilda.nystrom.arnek@arbetsgivarverket.se eller Roger Pettersson e-post, roger.pettersson@seko.se

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-post rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde centrala parters stöd till lokal lönebildning

När du anmäler dig till en Partsrådsaktivitet samtycker du till att dina personuppgifter i anmälan kommer att användas för att administrera din anmälan och följa upp vad du tycker om aktiviteten efteråt. Partsrådet kan komma att skicka information t.ex. om liknande aktiviteter, till din mejladress. Partsrådet behåller uppgifterna som längst två kalenderår efter att du lämnat dem. Sedan tas de bort. Som deltagare kommer du att bli medlem i Partsrådets lösenordskyddade intranät och där få tillgång till framför allt deltagarlistor, presentationer och annat material från aktiviteten du deltagit i. Där är namn och mejladress samt uppgifter som du själv lägger till, tillgängliga för alla som har tillgång till intranätet. Du har tillgång till materialet i två kalenderår efter året du deltog.

Du kan avsluta ditt medlemskap i intranätet tidigare genom att meddela Partsrådet på info@partsradet.se. Läs Partsrådets integritetspolicy HÄR.

Partsrådet är en ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten.Tillsammans tillhandahåller vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö, bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser, www.partsradet.seInbjudan går framför allt till kontaktpersoner som Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S eller Seko anmält. Kontakta info@partsradet.se om du vill veta mer om adresslistan.

Att arbeta långsiktigt med lönebildningen

Läs mer

2018-10-08

OBS! Fullbokat.

OM SEMINARIET

En framgångsrik lokal lönebildning bygger på några viktiga utgångspunkter. En av dessa är att grunden för lönebildningsprocessen inte begränsas till att enbart omfatta den närmaste verksamhetsperioden utan också innehåller ett långsiktigt perspektiv. Därutöver behöver den lokala lönebildningen ha en tydlig koppling till verksamhetens mål och resultat både på organisatorisk och individuell nivå. När dessa utgångspunkter och samband finns, blir den lokala lönebildningen ett reellt verktyg för verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning.

För att stödja lokala parter i det egna arbetet med att utveckla en framgångsrik lokal lönebildning har centrala parter tagit fram ett inspirationsmaterial som stöd för ett sådant arbete utifrån RALS 2010-T.

I syfte att presentera och diskutera inspirationsmaterialets syfte och innehåll bjuder Partsrådet in till ett seminarium i syfte att stödja och inspirera lokala parter i det egna utvecklingsarbetet.

På seminariet medverkar företrädare från Arbetsgivarverket och Saco-S centralt och företrädare från lokala parter.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: För seminariet förutsätts att lokala parter deltar gemensamt. För att bereda så många lokala parter som möjligt är antalet platser begränsat till två företrädare för arbetsgivare respektive Saco-S

Om du har frågor om seminariet, kontakta Maria Made, e-post: maria.made@arbetsgivarverket.se eller Mats Eriksson Saco-S, e-post; mats.eriksson@srat.se 

Tid och plats: Onsdag den 7 november 2018, kl. 10.00 – 16.00 på Clarion Sign Hotell, Stockholm

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 19 oktober. Antalet platser är begränsat.

Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Deltagande är kostnadsfritt. Partsrådet bjuder på för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. För logi och resekostnader ansvarar respektive myndighet.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-post rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde centrala parters stöd till lokal lönebildning

Samverkan för framtiden — HUR?

Läs mer

2018-10-03 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till en halvdag om hur det praktiskt kan gå till vid framtagande och implementering av lokala avtal utifrån Samverkan för framtiden.

OM SEMINARIET

Parternas uppfattning är att en samverkan som syftar till att utveckla verksamheten förutsätter en väl fungerande dialog och samspel mellan chef och medarbetare och mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Genom samverkansprocessen ges berörda medarbetare möjlighet att bidra med sin kompetens i diskussionen inför beslut. Därigenom skapas en ökad insikt och ett ökat engagemang för verksamhetens behov av förändring och utveckling. En sådan samverkan skapar förutsättningar för såväl en effektivare och bättre verksamhet för arbetsgivare och arbetstagare som en god arbetsmiljö.

Under detta seminarium kommer lokala parter att berätta om sina erfarenheter av att implementera Samverkan för framtiden lokalt. Praktiska exempel kommer att kompletteras med Partsrådets processbaserade utvecklingsverktyg. Frågeställningar som kommer att lyftas är exempelvis:

 • Varför samverkan?
 • Vad samverka om och inte? Samverkan i förhållande till MBL?
 • Hur kan det gå till att skriva ett lokalt avtal och frågeställningar i utvecklingsarbetet?
  Hur kan implementeringen gå till?
 • Hur fungerar samverkan längst ut i organisationen? Hur förändras roller i organisationen?

Förhoppningen är att halvdagen skall ge stöd åt myndigheterna att komma vidare i sitt arbete att teckna lokala avtal med utgångspunkt i Samverkan för framtiden.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Lokala parter på strategisk nivå. Anmälan ska ske partsgemensamt, dvs. arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare ser till att samtliga lokala parter är med på samma konferens. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.

Tid och plats: Måndag den 5 november 2018, kl. 13.00 – 16.00, 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6 Stockholm, lokal Tor

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 22 oktober. Antalet platser är begränsat.
Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Sara Haag: 0702 99 11 69, Arbetsgivarverket: Ken Johnsson, 08 700 13 93, OFR/S,P,O: Susanne Nyberg, 08 440 83 30, Saco-S: Magnus Berg, 08 480 040 15 eller Seko: Roger Pettersson, 08 791 42 86.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08 562 862 03, e-post rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070 558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Oktober 2018

Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr

Läs mer

2018-03-14 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig och skyddsombud eller fackliga företrädare till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

 

Utbildningen beskriver vad man som arbetsmiljöansvarig och skyddsombud behöver känna till enligt Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Du får som deltagare ta del av en metod för proaktivt arbetsmiljöarbete och får bland annat kunskap om vilka krav som ställs på arbetsplatsen, om arbetsgivarens skyldigheter, om samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud och om skyddsombudets befogenheter. Ett rättsfall ingår som grupparbete.

Om föreläsaren: Per Axell är arbetsrättsjurist, specialiserad på allmän arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet.

 

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

13 september 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarbergsviadukten 90, Stockholm.

Göteborg

31 oktober 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta
projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se
projektmedarbetare Ylva Nordling, tfn 070-408 80 71, e-post ylva.nordling@partsradet.se

En utbildningsdag om konflikthantering

Läs mer

2018-03-14 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig och skyddsombud eller fackliga företrädare till en utbildningsdag om konflikthantering.

 

Hur förhindrar man att konflikter uppstår? Och hur agerar man om en konflikt väl uppstår? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Utbildningen utgår från en närmare granskning av vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som uppstår i konfliktsituationer. Arbetsplatskonflikter har oftast rötter på tre olika nivåer: hos individer, i relationer och i system/organisationer.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • ta del av den så kallade ABC-modellen, för att sortera konflikter i olika beståndsdelar
 • en översikt över redskap för att förstå vad konflikter handlar om – och för att kunna hantera och förebygga dem arbeta med ett konkret konfliktfall
 • en översikt över de olika redskap och strategier som finns för hantering av konflikter på hemmaplan.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

5 september 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

14 november 2018, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

Göteborg

30 oktober 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta
projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se
projektmedarbetare Ylva Nordling, tfn 070-408 80 71, e-post ylva.nordling@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Studiebesök – Vinnova. Att innovera en arbetsplats

Läs mer

2018-05-07 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare på en statlig myndighet till ett unikt studiebesök vid Vinnova i Stockholm.

 

OM STUDIEBESÖKET

Välkommen på ett studiebesök i en speciell arbetsmiljö där respekt, ansvarstagande och mod också syns i arbetsplatsens utformning.

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har skapat en arbetsplats som ger förutsättningar för att kreativitet och effektivitet ska kunna samverka. Myndigheten sitter sedan två år i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö som ofta refereras till som ett gott exempel på hur man kan utforma en innovativ och funktionell arbetsplats. Det handlar inte bara om den fysiska utformningen utan det krävs även nya sätt att leda för att få arbetet att fungera.

Vår värd är Peter Lindelöf, Direktör och avdelningschef Innovationsledning. Studiebesöket inkluderar en rundvandring i Vinnovas lokaler.

Om Vinnova – Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Myndigheten har som uppgift att skapa hållbar tillväxt och samhällsnytta genom att bland annat investera i innovativa projekt där många parter samverkar. För mer information: www.vinnova.se

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under presentationen. Vi välkomnar ett aktivt deltagande. Varmt välkomna!

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt vid studiebesöket. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Torsdagen den 18 oktober, kl. 10.00 – 12.30 på Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm. Kaffe serveras från 09.30. Presentationen börjar kl. 10.00 och pågår till ca 11.45. Från kl. 11.45 – 12.30 serveras lättare lunch och ges möjlighet till mingel.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 10 oktober. Notera att antalet platser är begränsade och att först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 2837, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på studiebesöket och lunchen, men står inte för logi- och resekostnader.

När du anmäler dig till en Partsrådsaktivitet samtycker du till att dina personuppgifter i anmälan kommer att användas för att administrera din anmälan och följa upp vad du tycker om aktiviteten efteråt. Partsrådet kan komma att skicka information t.ex. om liknande aktiviteter, till din mejladress. Partsrådet behåller uppgifterna som längst två kalenderår efter att du lämnat dem. Sedan tas de bort. Som deltagare kommer du att bli medlem i Partsrådets lösenordskyddade intranät och där få tillgång till framför allt deltagarlistor, presentationer och annat material från aktiviteten du deltagit i. Där är namn och mejladress samt uppgifter som du själv lägger till, tillgängliga för alla som har tillgång till intranätet. Du har tillgång till materialet i två kalenderår efter året du deltog. Du kan avsluta ditt medlemskap i intranätet tidigare genom att meddela Partsrådet på info@partsradet.se . Läs Partsrådets integritetspolicy HÄR .

Systematiskt arbetsmiljöarbete – arbetsmiljöarbete i praktiken

Läs mer

2018-03-14 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig och skyddsombud eller fackliga företrädare till en utbildning om arbetsmiljöarbete i praktiken.

 

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 samt att uppmärksamma och utveckla faktorer som skapar en hälsofrämjande arbetsmiljö. Frågor som arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling tas upp. Utbildningen fokuserar på det praktiska arbetsmiljöarbetet och tar bland annat upp hur arbetsmiljöansvarig och skyddsombud tillsammans kan förbättra arbetsmiljön och hur man kan göra en riskbedömning och handlingsplan. Deltagarna får med sig verktyg att använda för att utveckla arbetsmiljön på den egna myndigheten.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Lasse Frisk har arbetat med ledarskap under cirka 30 års tid. Han har mångårig chefserfarenhet i flera företag och på så sätt arbetat praktiskt med arbetsmiljöfrågor, främst med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Lasse arbetar numera som konsult inom områdena ledarskap, arbetsmiljö, grupputveckling och mötesledning.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen.  Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

12 oktober 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Göteborg

27 november 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta
projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se
projektmedarbetare Ylva Nordling, tfn 070 408 80 71, e-post ylva.nordling@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Om hälsa och friska arbetsplatser

Läs mer

2018-07-03 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om hur man skapar långtidsfriska arbetsplatser och om vad det är som avgör om man känner sig frisk eller sjuk.

OM SEMINARIET

Seminariet är uppdelat i två block. På förmiddagen föreläser Magnus Svartengren om vilka faktorer som kännetecknar en frisk organisation och vad som skiljer organisationer som har en låg andel långtidssjuskrivna från andra organisationer.

Han har i sin forskning kunnat se att viktiga förutsättningar för friska arbetsplatser är att organisationen är medveten om vilka faktorer som påverkar arbetshälsan — och även lyckats ta hänsyn till detta i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

På eftermiddagen pratar Mats Lekander om hur kroppen kan styra och påverka hjärnan, och om hur stress och sömn påverkar om vi känner oss friska eller sjuka. Han forskar kring kommunikationen mellan immunsystemet och hjärnan för att förstå hur hjärnan tar emot och tolkar ”ohälsosignaler”.

OM FÖRELÄSARNA

Magnus Svartengren är professor i arbets-och miljömedicin vid Uppsala universitet samt överläkare. Han forskar sedan många år tillbaka kring vad som kännetecknar friska arbetsplatser, i såväl offentlig som privat verksamhet.

Mats Lekander är professor i hälsopsykologi vid Stockholms universitet och vid Karolinska Institutet, KI. Han är även föreståndare för Stockholm Stress Center som drivs gemensamt av de båda lärosätena. Förutom samverkan mellan hjärnan och immunsystemet forskar Mats kring behandling av stress, störd sömn och hälsoångest.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 11 oktober 2018 kl. 10.00 – 14.30. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00.
Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Lokal: Atlanta

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 27 september. Begränsat antal platser.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor.
Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67,
e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-postirene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Seminarium om en lönebildningsprocess med lönesättande samtal

Läs mer

2018-09-13 Partsrådet bjuder härmed in till en partsgemensam inspirationsdag som stöd till lokala parters lönebildningsarbete. Seminariet vänder sig till företrädare för arbetsgivare och Saco-S. Dagen ger även utrymme till erfarenhetsutbyte, allt i syfte att ge stöd i att utveckla arbetet med den lokala lönebildningsprocessen.

OM SEMINARIET

Seminariet kommer att beröra lönebildningsprocessens olika beståndsdelar såsom förberedelsearbetet, differentiering ur olika aspekter, dialogen som verktyg, lönesättande samtal inkl. möjligheten till en alternativ slutstation samt uppföljning av den genomförda löneöversynen.

Under dagen kommer partsföreträdare att dela med sig av sina erfarenheter av en lönebildningsprocess med lönesättande samtal.

 

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Seminariet vänder sig till lokala parter, arbetsgivarföreträdare och lokala fackliga företrädare, som aktivt arbetar med lönebildningsfrågor inom det statliga avtalsområdet. Företrädare för arbetsgivaren och företrädare för Saco-S föreningen deltar tillsammans från respektive verksamhet.

Tid och plats: Tisdag den 9 oktober 2018, kl. 10.00 – 16.00, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 Stockholm. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Anmälan: Avsikten är att företrädare för både arbetsgivare och lokala företrädare för Saco-S deltar, respektive part kan dock bara anmäla två personer.

Anmäl dig HÄR senast den 28 september. Antalet platser är begränsade.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Maria Made Arbetsgivarverket, e-post: maria.made@arbetsgivarverket.se eller Mats Eriksson Saco-S, e-post: mats.eriksson@srat.se

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-post rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkomna!

Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde centrala parters stöd till lokal lönebildning

När du anmäler dig till en Partsrådsaktivitet samtycker du till att dina personuppgifter i anmälan kommer att användas för att administrera din anmälan och följa upp vad du tycker om aktiviteten efteråt. Partsrådet kan komma att skicka information t.ex. om liknande aktiviteter, till din mejladress. Partsrådet behåller uppgifterna som längst två kalenderår efter att du lämnat dem. Sedan tas de bort. Som deltagare kommer du att bli medlem i Partsrådets lösenordskyddade intranät och där få tillgång till framför allt deltagarlistor, presentationer och annat material från aktiviteten du deltagit i. Där är namn och mejladress samt uppgifter som du själv lägger till, tillgängliga för alla som har tillgång till intranätet. Du har tillgång till materialet i två kalenderår efter året du deltog.

Du kan avsluta ditt medlemskap i intranätet tidigare genom att meddela Partsrådet på info@partsradet.se. Läs Partsrådets integritetspolicy HÄR.

Att bygga robusta samarbetskulturer

Läs mer

2018-03-14 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig och skyddsombud eller fackliga företrädare till en utbildningsdag om att bygga robusta samarbetskulturer.

Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl även när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Metodiken som lärs ut på utbildningsdagen lämpar sig såväl för den enskilda enheten som för en större organisation.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • insikt i vad som präglar en god samarbetskultur
 • pröva en konkret metodik för att kartlägga en verksamhets förutsättningar vad gäller samarbete och konflikthantering
 • hjälp att utveckla och sammanställa förslag på hur verksamheter kan skapa bättre förutsättningar för en robust samarbetskultur
 • verktyg att ta med sig hem till den egna arbetsplatsen.

Forskaren Thomas Jordan har identifierat åtta egenskaper som kännetecknar ett bra klimat för internt samarbete. Diskussionerna utgår från dessa egenskaper samt från fem dimensioner för att stärka en samarbetskultur. De fem dimensionerna handlar om forum för problemlösning, medarbetarskap, ledarskap, kulturen och organisationen.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås från kl. 09.30.

Stockholm

3 oktober 2018, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Göteborg

26 november 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta
projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se
projektmedarbetare Ylva Nordling, tfn 070-408 80 71, e-post ylva.nordling@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

September 2018

Samverkan för framtiden – en inspirationsdag

Läs mer

2018-08-15 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare på en statlig myndighet till en inspirationsdag gällande avtalet Samverkan för framtiden.

OM SEMINARIET

Parternas uppfattning är att en samverkan som syftar till att utveckla verksamheten förutsätter en väl fungerande dialog och samspel mellan chef och medarbetare och mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Genom samverkansprocessen ges berörda medarbetare möjlighet att bidra med sin kompetens i diskussionen inför beslut. Därigenom skapas en ökad insikt och ett ökat engagemang för verksamhetens behov av förändring och utveckling. En sådan samverkan skapar förutsättningar för såväl en effektivare och bättre verksamhet för arbetsgivare och arbetstagare som en god arbetsmiljö.

Under seminariet ges deltagarna möjlighet att inspireras till att utveckla lokala avtal inom ramen för Samverkan för framtiden. Centrala parter kommer att beskriva och leda gemensamma diskussioner kring bland annat motivet bakom avtalet, möjliga vinster och utmaningar med lokala avtal, vilka frågor som bör integreras i det lokala avtalet och vilka frågor som lämpar sig mindre för samverkan.

Förhoppningen är att dagen ska inspirera er till att utveckla era nuvarande samverkansformer. Därför är det angeläget att samtliga lokala parter kommer på samma inspirationsdag.

 

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Lokala parter på strategisk nivå. Anmälan ska ske partsgemensamt, dv.s arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare ser till att samtliga lokala parter är med på samma konferens. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.

Tid och plats: Måndag den 24 september 2018, kl. 10.00 – 15.00, 7A Odenplan, lokal Embla, Norrtullsgatan 6, Stockholm. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. Seminariet avslutas med kaffe kl. 15.00.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 5 september.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta Partsrådet: Sara Haag, tfn 070-754 94 66,Arbetsgivarverket: Ken Johnsson, tfn 08-700 13 93, OFR/S,P,O: Susanne Nyberg, tfn 08-440 83 30, Saco-s: Magnus Berg, tfn 08-450 040 15 eller Seko: Roger Pettersson, tfn 08-791 42 86.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-post rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader. 

När du anmäler dig till en Partsrådsaktivitet samtycker du till att dina personuppgifter i anmälan kommer att användas för att administrera din anmälan och följa upp vad du tycker om aktiviteten efteråt. Partsrådet kan komma att skicka information t.ex. om liknande aktiviteter, till din mejladress. Partsrådet behåller uppgifterna som längst två kalenderår efter att du lämnat dem. Sedan tas de bort. Som deltagare kommer du att bli medlem i Partsrådets lösenordskyddade intranät och där få tillgång till framför allt deltagarlistor, presentationer och annat material från aktiviteten du deltagit i. Där är namn och mejladress samt uppgifter som du själv lägger till, tillgängliga för alla som har tillgång till intranätet. Du har tillgång till materialet i två kalenderår efter året du deltog.

Du kan avsluta ditt medlemskap i intranätet tidigare genom att meddela Partsrådet på info@partsradet.se. Läs Partsrådets integritetspolicy HÄR.

Publicerad: 2018-08-15

Innovationsfrukost – Att innovera i kaos

Läs mer

2018-05-07 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare och facklig
företrädare på en statlig myndighet till en innovationsfrukost på
Tändstickspalatset i Stockholm.

 

OM SEMINARIET

I en allt mer snabbrörlig värld där medarbetare och användare ställer nya krav, hur kan du som facklig företrädare respektive arbetsgivarföreträdare driva både verksamhet och innovation? Vilka innovativa metoder ökar medarbetarnas grad av involvering och engagemang? Hur får man anställda att bli mer delaktiga i verksamheten och varför är det en nyckelfaktor för framgång? Lisa Lindström menar att innovation är inget som händer i ett vakuum utan att det sker genom ett långsiktigt och medvetet arbete som i mångt och mycket bygger på kaos och kreativitet.

Seminariet inleds med frukost och möjlighet till nätverkande. Därefter följer en föreläsning om
ca 45 minuter följt av gemensam diskussion och reflektion. Det kommer att finnas möjlighet till att ställa frågor till föreläsaren och vi välkomnar ett aktivt deltagande.

Om föreläsaren: Lisa Lindström är VD på digitalbyrån Doberman. Under Lisas ledning har Doberman mottagit flertalet designutmärkelser, utsetts till Sveriges bästa arbetsplats samt kvalificerat sig som gasellföretag. Lisa kommer att dela med sig av konkreta exempel på metoder att använda och exempel från såväl små som stora och offentliga verksamheter.

 

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt på innovationsfrukosten. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Fredag den 21 september, kl. 07.45 – 09.30 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Frukost serveras från 07.45, seminariet börjar kl. 08.15. Möjlighet finns att vara med via live-stream. Mer information i samband med anmälan.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 12 september. Notera att antalet platser är begränsad och att först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn 070-318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Partsrådet bjuder på seminariet och på frukosten men står inte för logi- och resekostnader.

När du anmäler dig till en Partsrådsaktivitet samtycker du till att dina personuppgifter i anmälan kommer att användas för att administrera din anmälan och följa upp vad du tycker om aktiviteten efteråt. Partsrådet kan komma att skicka information t.ex. om liknande aktiviteter, till din mejladress. Partsrådet behåller uppgifterna som längst två kalenderår efter att du lämnat dem. Sedan tas de bort. Som deltagare kommer du att bli medlem i Partsrådets lösenordskyddade intranät och där få tillgång till framför allt deltagarlistor, presentationer och annat material från aktiviteten du deltagit i. Där är namn och mejladress samt uppgifter som du själv lägger till, tillgängliga för alla som har tillgång till intranätet. Du har tillgång till materialet i två kalenderår efter året du deltog.

Du kan avsluta ditt medlemskap i intranätet tidigare genom att meddela Partsrådet på info@partsradet.se. Läs Partsrådets integritetspolicy HÄR.

 

 

Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet förändras

Läs mer

2018-03-14 Det moderna arbetslivet ställer höga krav på organisationer att vara flexibla och klara av snabba omställningar, vilket kan skapa stress för både ledare och medarbetare. Medarbetarna kan känna förväntningar på att ständigt vara nåbara, tillgängliga och uppkopplade. Samtidigt ställer det gränslösa arbetet nya krav på ledare.

 

Utbildningen behandlar det nya arbetslivet ur såväl ett medarbetar- som ett ledarperspektiv och tar bland annat upp följande frågor:

 • Hur förhåller vi oss som medarbetare till den nya teknikens   möjligheter att arbeta gränslöst i tid och rum?
 • Vilka behov har vi av gränser mellan arbete och privatliv?
 • Hur sammanhänger allt detta med stress, sömn, återhämtning, hälsa och livsbalans?
 • Hur ser ledares villkor ut? Vilka krav och förväntningar behöver de leva upp till i sin roll?
 • Hur ser förutsättningarna och möjligheterna ut för att man som ledare i dagens organisationsstruktur, där det blir allt vanligare att leda på distans, ska kunna upptäcka tecken på stress och ohälsa bland sina medarbetare?
 • Hur ser ledares förutsättningar ut för att kunna, orka, och vilja leda i ett föränderligt arbetsliv?

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Christin Mellner är filosofie doktor och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Utbildningen är baserad på hennes forskningsprojekt Balansakt (2013 – 2015) bland över 3 800 anställda samt Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv (2014 – 2017) bland över 1 800 ledare.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: 10.00-16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

18 september 2018, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta
projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se
projektmedarbetare Ylva Nordling, tfn 070-408 80 71, e-post ylva.nordling@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig och skyddsombud eller fackliga företrädare till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Utbildningen beskriver vad man som arbetsmiljöansvarig och skyddsombud behöver känna till enligt Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Du får som deltagare ta del av en metod för proaktivt arbetsmiljöarbete och får bland annat kunskap om vilka krav som ställs på arbetsplatsen, om arbetsgivarens skyldigheter, om samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud och om skyddsombudets befogenheter. Ett rättsfall ingår som grupparbete.

Om föreläsaren: Per Axell är arbetsrättsjurist, specialiserad på allmän arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet.

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

13 september 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarbergsviadukten 90, Stockholm.

Göteborg

31 oktober 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta
projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se
projektmedarbetare Ylva Nordling, tfn 070-408 80 71, e-post ylva.nordling@partsradet.se

Mentala förberedelser och bemötande i hotfulla situationer

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i
verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium med Alexander Tilly, om hur man kan hantera hotfulla situationer.

Utbildningen utgår från deltagarnas exempel på svåra situationer och varvar teori och praktiska övningar. Alexander Tilly är leg. psykolog. Han har lång erfarenhet av arbete med konfliktsituationer och har specialiserat sig på konfilkter och hot och våld i arbetslivet.

OM SEMINARIET
På seminariet tar vi bland annat upp:

 • Hot och påverkansförsök — olika typer av aggressivitet
 • Hur man kan bemöta hot, aggressivitet och manipulation
 • Förberedelser – att förstå en hotfull situation
 • Så reagerar vi då vi hotas – konfliktpsykologi och krisstöd
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – rutiner, utbildning, organisation, ledarskap

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 11 september 2018 kl. 10.00 – 15.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00.
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Lokal: Atlanta
Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 31 augusti. Begränsat antal platser.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67,
e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Innovationslabb – Innovation ur ett partsgemensamt perspektiv

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare på en statlig myndighet till ett unikt innovationslabb i samarbete med Epicenter i Stockholm.

Om innovationslabbet

För första gången erbjuder Partsrådet lokala parter att delta i ett innovationslabb. Ett innovationslabb karaktäriseras av en tydlig experimenterande ansats där deltagarna (ofta i mindre skala) får experimentera, utvärdera och tillsammans bygga vidare på sina idéer. Labbarbete kräver ofta samarbete mellan flera verksamheter – antingen inom en eller mellan flera organisationer.

Varför genomför Partsrådet ett innovationslabb för lokala parter?

Många frågeställningar spänner idag över flera områden och nivåer inom offentlig förvaltning. Allt oftare kräver lösningarna att myndigheter samverkar med varandra, med akademin och/eller med näringslivet. –Nya problem och utmaningar kan inte lösas med gamla tillvägagångssätt utan kräver snabbare och mer innovativa metoder för innovation och utveckling. Lokala parter har nytta av att kunna fungera som stöd för medarbetare respektive medlemmar och även, för att kunna bidra i utvecklingen, vara införstådda med hur innovationsprocesser fungerar, säger Maria Made, ordförande för styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv.

Innovationslabbet syftar till att ge deltagarna mer konkret och praktisk insikt i metoder, arbetssätt, tekniska möjligheter och miljöer som skapar förutsättningar för innovation och utveckling. Deltagarna får genomföra innovationsövningar för att testa att arbeta i en innovativ labbmiljö med case och agila arbetssätt. Innovationslabbet inkluderar en digital safari, en tankeväckande aktivitet där deltagarna får prova på den senaste tekniken med erfarna instruktörer, bland annat artificiell intelligens (AI), ”bodyhacking” och virtuell verklighet.

Innovationslabbet bygger på kontinuerlig närvaro. Det är viktigt att deltagarna fullföljer de två dagarna i sin helhet. Viss partsgemensam förberedelse kommer att behövas.

Om Epicenter: Epicenter i Stockholm är en mötesplats och innovationshub för entreprenörsbolag och startups. Deras lokaler är specifikt anpassade till innovation och labbmiljö. För mer information om Epicenter: www.epicenterstockholm.se .

Vi ser fram emot er anmälan!

Praktisk information

Målgrupp: Anmälan ska ske partsgemensamt och lokala parter ska åta sig att delta vid båda dagarna. Detta för att inspiration och lärdomar ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Innovationslabbet börjar torsdagen den 6 september kl. 10.00 på EpiCenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm. Kaffe serveras från kl. 09.30. Plats finns för att förvara bagage, etc. Dag 1 avslutas vid ca 17.15. Mellan kl. 17.15 -18.30 är det fri tid. Möjlighet finns då att checka in på hotellet (Scandic Downtown Camper) som ligger på gångavstånd och där övernattning sker. Middag serveras på Epicenter. Dag 2 börjar kl. 09.00 och kaffe serveras från 08:30. Labbet avslutas fredagen den 7 september efter lunch ca kl. 13.00.

Mer information i samband med anmälan.

Anmälan: Anmäl er HÄR senast den 15 juni. Notera att antalet platser är begränsade och att först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 2 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 5 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare. Notera dock att en plats inte kan delas mellan två personer.

Om du har frågor om innovationslabbet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 2837, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på innovationslabbet i sin helhet, inklusive kostnad för logi natten 6-7 september och mat. Partsrådet står inte för resekostnader.

En utbildningsdag om konflikthantering

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig och skyddsombud eller fackliga företrädare till en utbildningsdag om konflikthantering.

Hur förhindrar man att konflikter uppstår? Och hur agerar man om en konflikt väl uppstår? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Utbildningen utgår från en närmare granskning av vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som uppstår i konfliktsituationer. Arbetsplatskonflikter har oftast rötter på tre olika nivåer: hos individer, i relationer och i system/organisationer.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • ta del av den så kallade ABC-modellen, för att sortera konflikter i olika beståndsdelar
 • en översikt över redskap för att förstå vad konflikter handlar om – och för att kunna hantera och förebygga dem arbeta med ett konkret konfliktfall
 • en översikt över de olika redskap och strategier som finns för hantering av konflikter på hemmaplan.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

5 september 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

14 november 2018, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

Göteborg

30 oktober 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta
projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se
projektmedarbetare Ylva Nordling, tfn 070-408 80 71, e-post ylva.nordling@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Juni 2018

Innovationsfrukost – Att digitalisera med hjärtat

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare på en statlig myndighet till en innovationsfrukost på Tändstickspalatset i Stockholm. Seminariet kommer även att livestreamas.

Om seminariet

Vad krävs för att göra en verksamhet innovativ? Ska man genomföra radikala förändringar – eller ta några steg i taget? Vilka olika roller behövs? Och hur skapar man ett kreativt klimat som präglas av samarbetsvilja? Det är några av de frågor som Partsrådet vill belysa under vår tredje innovationsfrukost 2018. För första gången finns möjligheten att även delta via livestream.

Seminariet inleds med frukost och möjlighet till nätverkande. Därefter följer en föreläsning om ca 45 minuter följt av gemensam diskussion och reflektion. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsaren. Vi välkomnar ett aktivt deltagande.

Om föreläsaren: Farida Rasulzada är doktor i psykologi, forskare och universitetslektor vid Lunds universitet. Faridas forskning kretsar kring hur man kan främja hälsa och innovationer på arbetsplatser samt vad organisationen uppnår när personalen ges utrymme att vara kreativ och innovativ. Hennes vetenskapliga studier visar på en koppling mellan kreativitet och välbefinnande och att ett kreativt ledarskap kan vara ett sätt att motverka stress hos de anställda. För mer information: www.farida.se .

Varmt välkommen!

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt på innovationsfrukosten. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: fredagen den 15 juni, kl. 07.45 – 09.30 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Frukost serveras från 07.45. Seminariet börjar kl. 8.15. Möjlighet finns att delta via live-stream. Mer information i samband med anmälan.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 7 juni.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 2837, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på frukosten men står inte för logi- och resekostnader.

Tillbaka till jobbet – så kan sjukfrånvaron minskas

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till en heldag om rehabilitering och hållbar återgång till arbetslivet.

Om seminariet

Seminariet är uppdelat i tre block:

 • Åsa Kruse, psykolog och psykoterapeut, är författare till boken Tillbaka till jobbet – hållbar återgång efter stressrelaterad ohälsa, som utsågs till årets HR-bok 2016. Hon berättar om hur man kan få en hållbar återgång till arbetslivet genom att den sjukskrivne och arbetsgivaren hjälps åt att skapa nya beteendemönster hos såväl individen som på arbetsplatsen.
 • Arbetsförmedlingen i Trollhättan minskade korttidssjukfrånvaron från 7 till 2 procent på två år. Britt-Inger Gravander, chef för Arbetsförmedlingens enhet Norra Älvsborg och Edina Svensson, skyddsombud berättar om hur man genom att ge medarbetarna ett större inflytande över sina arbetsuppgifter lyckades få ett positivt trendbrott i sjukfrånvaron.

Psykiatriska diagnoser är idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken. På kort tid har stressreaktioner och anpassningsstörningar blivit ett folkhälsoproblem. Åsa Kadowaki, läkare och specialist i psykiatri, menar att läkare måste bli bättre på att hjälpa patienter med lättare psykiatriska diagnoser att klara sin vardag och komma tillbaka till arbetet, istället för att sjukskriva dem. På seminariet utvecklar hon detta resonemang. Åsa Kadowaki är författare till debattboken svensk sjukvård till vanvett om patienten bestämmer (2010).

Praktisk information

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 14 juni kl. 10.00-15.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30-10.00.

7 A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm. Lokal: Vasa

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 1 juni.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se 

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – arbetsmiljöarbete i praktiken

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildning om arbetsmiljöarbete i praktiken.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 samt att uppmärksamma och utveckla faktorer som skapar en hälsofrämjande arbetsmiljö. Frågor som arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling tas upp. Utbildningen fokuserar på det praktiska arbetsmiljöarbetet och tar bland annat upp hur arbetsmiljöansvarig och skyddsombud tillsammans kan förbättra arbetsmiljön och hur man kan göra en riskbedömning och handlingsplan. Deltagarna får med sig verktyg att använda för att utveckla arbetsmiljön på den egna myndigheten.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Lasse Frisk har arbetat med ledarskap under cirka 30 års tid. Han har mångårig chefserfarenhet i flera företag och på så sätt arbetat praktiskt med arbetsmiljöfrågor, främst med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Lasse arbetar numera som konsult inom områdena ledarskap, arbetsmiljö, grupputveckling och mötesledning.

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen.  Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

18 april 2018, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

13 juni 2018, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Göteborg

7 februari 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om hur man kan arbeta förebyggande för att skapa en arbetsmiljö som är fri från sexuella trakasserier.

Om seminariet

Seminariet ger en överblick över vad sexuella trakasserier är, vilka krav lagstiftningen ställer på hur sexuella trakasserier ska hanteras på arbetsplatsen samt hur man kan arbeta förebyggande för att skapa en arbetsmiljö som är fri från sexuella kränkningar. Du får tips och råd om hur du kan genomföra en utredning kring sexuella trakasserier samt övningar att genomföra på arbetsplatsen.

Föreläsaren Gabriella Fägerlind arbetar sedan 1999 som jämställdhets- och mångfaldskonsult, med uppdrag för både offentlig och privat verksamhet. Hon är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har även forskat inom ämnet arbetsorganisation.

Gabriella Fägerlind har utvecklat appen #hurärdethososs, ett digitalt verktyg för diskussioner och utveckling på arbetsplatsen när det gäller jämställdhet och mångfald. Hon är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling och Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats.

Praktisk information

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 1 juni kl. 10.00–12.30. Kaffe och smörgås kl. 09.30-10.00. Seminariet avslutas med lunch.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Lokal: Atlanta.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 18 maj.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost @partsradet.se 

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Maj 2018

Studiebesök vid Estlands ambassad – Att digitalisera en nation

Läs mer

Om seminariet

31/5 – Estlands ambassad. En unik insyn i hur digitaliseringen av en nation har gått till.

Mer information kommer inom kort.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 20 maj.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

 

Utbildningen beskriver vad man som arbetsmiljöansvarig och skyddsombud behöver känna till enligt Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Du får som deltagare ta del av en metod för proaktivt arbetsmiljöarbete och får bland annat kunskap om vilka krav som ställs på arbetsplatsen, om arbetsgivarens skyldigheter, om samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud och om skyddsombudets befogenheter. Ett rättsfall ingår som grupparbete.

Om föreläsaren: Per Axell är arbetsrättsjurist, specialiserad på allmän arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

15 februari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarbergsviadukten 90, Stockholm

14 mars 2018, Freys hotell och konferens, Bryggargatan 12, Stockholm

10 april 2018, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

22 maj 2018, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR  

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Innovationsfrukost – ”Att innovera mellan strukturer”

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare på en statlig myndighet till en innovationsfrukost på Tändstickspalatset i Stockholm.

Om seminariet

Hur kan man skapa förutsättningar för innovation och utveckling genom att använda sig av metoder som spelteknik, 3D och visualiseringsteknik? Hur kan man samordna flera olika komponenter i samma flöde? Hur kan man samarbeta mellan olika strukturer och skapa innovation? Det är några frågor som Partsrådet vill belysa i årets andra innovationsfrukost.

Seminariet inleds med frukost och möjlighet till nätverkande. Därefter följer en föreläsning om ca 45 minuter följt av gemensam diskussion och reflektion. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsaren och vi välkomnar ett aktivt deltagande.

Sebastian - föreläsare

Om föreläsaren: Sebastiaan Meijer är Professor i vårdlogistik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hans forskargrupp använder sig av bland annat spelsimulering och andra interaktiva metoder för att utveckla användningen av innovativa logistiska metoder i vården. Sebastiaan kommer att dela med sig av sin erfarenhet av hur man får olika strukturer att verka tillsammans och olika metoder för att innovera och utveckla verksamhet.

Varmt välkommen!

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt på innovationsfrukosten. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: fredagen den 18 maj, kl. 07.45 – 09.30 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Frukost serveras från 07.45. Seminariet börjar kl. 8.15.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 10 maj.

Notera att antalet platser är begränsade och att först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information.

Att förebygga hot och våld – hantera påverkansförsök

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till en workshop om att förebygga och hantera påverkansförsök.

Om workshopen

Workshopen tar sin utgångspunkt i handboken ”Att förebygga och hantera påverkansförsök”, som har tagits fram av Brottsförebyggande rådet och bygger på intervjuer med statliga tjänstemän. Deltagarna i workshopen får med sig ett eget exemplar av handboken.

Johanna Skinnari, projektledare på Brottsförebyggande rådet, berättar om hur man kan använda handboken.

Två myndigheter som har blivit intervjuade inför arbetet med handboken delar med sig av sina erfarenheter. Carl Hedin, verksamhetsskyddschef på Ekobrottsmyndigheten, pratar om strategiskt och operativt säkerhetsarbete – exempel från en myndighet.

Håkan Persson, säkerhetsstrateg, och Maria Marten, verksamhetssamordnare, på Arbetsförmedlingen diskuterar statstjänstemannarollen ur ett säkerhetsperspektiv.

Vidare ger leg psykolog Alexander Tilly råd om bemötande i spända situationer och verktyg att använda då någon är hotfull.

Korta föreläsningar varvas med gruppdiskussioner, under ledning av Jan Platander som processleder dagen. Det finns även gott om tid avsatt för erfarenhetsutbyte med andra myndigheter.

Praktisk information

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 15 maj kl. 10.00-16.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30-10.00.

Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 4 maj.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost @partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

April 2018

Att bygga robusta samarbetskulturer

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om att bygga robusta samarbetskulturer.

Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl även när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Metodiken som lärs ut på utbildningsdagen lämpar sig såväl för den enskilda enheten som för en större organisation.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 •  insikt i vad som präglar en god samarbetskultur
 •  pröva en konkret metodik för att kartlägga en verksamhets förutsättningar vad gäller samarbete och konflikthantering
 •  hjälp att utveckla och sammanställa förslag på hur verksamheter kan skapa bättre förutsättningar för en robust samarbetskultur
 •  verktyg att ta med sig hem till den egna arbetsplatsen.

Forskaren Thomas Jordan har identifierat åtta egenskaper som kännetecknar ett bra klimat för internt samarbete. Diskussionerna utgår från dessa egenskaper samt från fem dimensioner för att stärka en samarbetskultur. De fem dimensionerna handlar om forum för problemlösning, medarbetarskap, ledarskap, kulturen och organisationen.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås från kl. 09.30.

Stockholm

22 januari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

16 februari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

26 april 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Göteborg

20 mars 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

En utbildningsdag om konflikthantering

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om konflikthantering.

Hur förhindrar man att konflikter uppstår? Och hur agerar man om en konflikt väl uppstår? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Utbildningen utgår från en närmare granskning av vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som uppstår i konfliktsituationer. Arbetsplatskonflikter har oftast rötter på tre olika nivåer: hos individer, i relationer och i system/organisationer.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • ta del av den så kallade ABC-modellen, för att sortera konflikter i olika beståndsdelar
 • en översikt över redskap för att förstå vad konflikter handlar om – och för att kunna hantera och förebygga dem arbeta med ett konkret konfliktfall
 • en översikt över de olika redskap och strategier som finns för hantering av konflikter på hemmaplan.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

5 september 2017, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

23 januari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

25 april 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

 

Göteborg

2 november 2017, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

21 mars 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Systematiskt arbetsmiljöarbete – arbetsmiljöarbete i praktiken

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildning om arbetsmiljöarbete i praktiken.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 samt att uppmärksamma och utveckla faktorer som skapar en hälsofrämjande arbetsmiljö. Frågor som arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling tas upp. Utbildningen fokuserar på det praktiska arbetsmiljöarbetet och tar bland annat upp hur arbetsmiljöansvarig och skyddsombud tillsammans kan förbättra arbetsmiljön och hur man kan göra en riskbedömning och handlingsplan. Deltagarna får med sig verktyg att använda för att utveckla arbetsmiljön på den egna myndigheten.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Lasse Frisk har arbetat med ledarskap under cirka 30 års tid. Han har mångårig chefserfarenhet i flera företag och på så sätt arbetat praktiskt med arbetsmiljöfrågor, främst med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Lasse arbetar numera som konsult inom områdena ledarskap, arbetsmiljö, grupputveckling och mötesledning.

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen.  Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

18 april 2018, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

13 juni 2018, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Göteborg

7 februari 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Innovationsfrukost – ”Att innovera en elefant”

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare på en statlig myndighet till en innovationsfrukost på Tändstickspalatset i Stockholm.

OM SEMINARIET
Hur får man komplexa, politiskt styrda verksamheter att bli snabbfotade och innovativa? Vad krävs för att skapa en innovativ och utvecklande miljö – organisatoriskt, styrningsmässigt och strukturellt? Det är några frågor som vi vill belysa under årets första innovationsfrukost. Seminariet inleds med frukost och möjlighet till nätverkande. Därefter följer en föreläsning om ca 45 minuter följt av gemensam diskussion och reflektion. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsaren och vi välkomnar ett aktivt deltagande. 

Om föreläsaren: Ann Hellenius är nyligen tillträdd CIO/it-chef på Bankgirot, och var dessförinnan CIO på Stockholms stad. Under större delen av sin karriär har Ann arbetat med innovation och utveckling, särskilt i gränslandet till digitalisering och digitala verktyg. Många politiskt styrda verksamheter är i hög grad inlåsta i strukturer och styrningsmekanismer som gör att de kan upplevas och bitvis även vara tröga och svårrörliga, likt elefanter. Ann kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att leda och driva innovation och utveckling i en stor, komplex och mångfacetterad politiskt styrd verksamhet.

förläsare13april150px

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt på innovationsfrukosten. Detta för att inspiration och lärdomar från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Fredag den 13 april, kl. 07.45 – 09.30 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.
Frukost serveras från 07.45, seminariet börjar kl. 08.15.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 4 april. Notera att antalet platser är begränsad och att först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn 070-318 91 77,
e-post susanne.tillqvist@partsradet.se  eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på frukost men står inte för logi- och resekostnader.

Välkommen!

Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Utbildningen beskriver vad man som arbetsmiljöansvarig och skyddsombud behöver känna till enligt Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Du får som deltagare ta del av en metod för proaktivt arbetsmiljöarbete och får bland annat kunskap om vilka krav som ställs på arbetsplatsen, om arbetsgivarens skyldigheter, om samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud och om skyddsombudets befogenheter. Ett rättsfall ingår som grupparbete.

Om föreläsaren: Per Axell är arbetsrättsjurist, specialiserad på allmän arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

15 februari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarbergsviadukten 90, Stockholm

14 mars 2018, Freys hotell och konferens, Bryggargatan 12, Stockholm

10 april 2018, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

22 maj 2018, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR  

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Mars 2018

En utbildningsdag om konflikthantering

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om konflikthantering.

Hur förhindrar man att konflikter uppstår? Och hur agerar man om en konflikt väl uppstår? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Utbildningen utgår från en närmare granskning av vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som uppstår i konfliktsituationer. Arbetsplatskonflikter har oftast rötter på tre olika nivåer: hos individer, i relationer och i system/organisationer.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • ta del av den så kallade ABC-modellen, för att sortera konflikter i olika beståndsdelar
 • en översikt över redskap för att förstå vad konflikter handlar om – och för att kunna hantera och förebygga dem arbeta med ett konkret konfliktfall
 • en översikt över de olika redskap och strategier som finns för hantering av konflikter på hemmaplan.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

5 september 2017, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

23 januari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

25 april 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

 Göteborg

2 november 2017, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

21 mars 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR  

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Att bygga robusta samarbetskulturer

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om att bygga robusta samarbetskulturer.

Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl även när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Metodiken som lärs ut på utbildningsdagen lämpar sig såväl för den enskilda enheten som för en större organisation.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 •  insikt i vad som präglar en god samarbetskultur
 •  pröva en konkret metodik för att kartlägga en verksamhets förutsättningar vad gäller samarbete och konflikthantering
 •  hjälp att utveckla och sammanställa förslag på hur verksamheter kan skapa bättre förutsättningar för en robust samarbetskultur
 •  verktyg att ta med sig hem till den egna arbetsplatsen.

Forskaren Thomas Jordan har identifierat åtta egenskaper som kännetecknar ett bra klimat för internt samarbete. Diskussionerna utgår från dessa egenskaper samt från fem dimensioner för att stärka en samarbetskultur. De fem dimensionerna handlar om forum för problemlösning, medarbetarskap, ledarskap, kulturen och organisationen.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås från kl. 09.30.

Stockholm

22 januari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

16 februari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

26 april 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Göteborg

20 mars 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR  

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om hur man kan arbeta förebyggande för att skapa en arbetsmiljö som är fri från sexuella trakasserier. 

OM SEMINARIET

SEMINARIET ÄR FULLBOKAT 

Seminariet ger en överblick över vad sexuella trakasserier är, vilka krav lagstiftningen ställer på hur sexuella trakasserier ska hanteras på arbetsplatsen samt hur man kan arbeta förebyggande för att skapa en arbetsmiljö som är fri från sexuella kränkningar. Du får tips och råd om hur du kan genomföra en utredning kring sexuella trakasserier samt övningar att genomföra på arbetsplatsen. Föreläsaren

Gabriella Fägerlind arbetar sedan 1999 som jämställdhets- och mångfaldskonsult, med uppdrag för både offentlig och privat verksamhet. Hon är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har även forskat inom ämnet arbetsorganisation

Gabriella Fägerlind har utvecklat appen #hurärdethososs, ett digitalt verktyg för diskussioner och utveckling på arbetsplatsen när det gäller jämställdhet och mångfald. Hon är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling och Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: Torsdag 15 mars 2018 kl. 10.00 – 12.30.

Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00. Seminariet avslutas med lunch.

World Trade Center, Klarabersviadukten 70 , Stockholm. Lokal: Atlanta

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 26 februari.

 Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67,

e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Välkommen!

Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Utbildningen beskriver vad man som arbetsmiljöansvarig och skyddsombud behöver känna till enligt Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Du får som deltagare ta del av en metod för proaktivt arbetsmiljöarbete och får bland annat kunskap om vilka krav som ställs på arbetsplatsen, om arbetsgivarens skyldigheter, om samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud och om skyddsombudets befogenheter. Ett rättsfall ingår som grupparbete.

Om föreläsaren: Per Axell är arbetsrättsjurist, specialiserad på allmän arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

15 februari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarbergsviadukten 90, Stockholm

14 mars 2018, Freys hotell och konferens, Bryggargatan 12, Stockholm

10 april 2018, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

22 maj 2018, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR  

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Tillbaka till jobbet — så kan sjukfrånvaron minskas

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till en heldag om rehabilitering och hållbar återgång till arbetslivet.

OM SEMINARIET
SEMINARIET ÄR FULLBOKAT 

Seminariet är uppdelat i tre block:

 •  Åsa Kruse, psykolog och psykoterapeut, är författare till boken Tillbaka till jobbet – hållbar återgång efter stressrelaterad ohälsa, som utsågs till årets HR-bok 2016. Hon berättar om hur man kan få en hållbar återgång till arbetslivet genom att den sjukskrivne och arbetsgivaren hjälps åt att skapa nya beteendemönster hos såväl individen som på arbetsplatsen.
 • Arbetsförmedlingen i Trollhättan minskade korttidssjukfrånvaron från 7 till 2 procent på två år. Britt-Inger Gravander, chef för Arbetsförmedlingens enhet Norra Älvsborg, berättar om hur man genom att ge medarbetarna ett större inflytande över sina arbetsuppgifter lyckades få ett positivt trendbrott i sjukfrånvaron.
 • Psykiatriska diagnoser är idag den vanligaste sjukskrivningsorsaken. På kort tid har stressreaktioner och anpassningsstörningar blivit ett folkhälsoproblem. Åsa Kadowaki, läkare och specialist i psykiatri, menar att läkare måste bli bättre på att hjälpa patienter med lättare psykiatriska diagnoser att klara sin vardag och komma tillbaka till arbetet, istället för att sjukskriva dem. På seminariet utvecklar hon detta resonemang. Åsa Kadowsaki är författare till debattboken Svensk sjukvård till vanvett om patienten bestämmer (2010).

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: Torsdag 8 mars 2018 kl. 10.00-ca 15.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00. Seminariet avslutas med kaffe och kaka. World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm. Lokal: Manhattan

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 23 februari.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Välkommen!

Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet förändras

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildning om hållbart medarbetarskap och ledarskap i gränslöst arbete.

Det moderna arbetslivet ställer höga krav på organisationer att vara flexibla och klara av snabba omställningar, vilket kan skapa stress för både ledare och medarbetare. Medarbetarna kan känna förväntningar på att ständigt vara nåbara, tillgängliga och uppkopplade. Samtidigt ställer det gränslösa arbetet nya krav på ledare.

Utbildningen behandlar det nya arbetslivet ur såväl ett medarbetar- som ett ledarperspektiv och tar bland annat upp följande frågor:

 • Hur förhåller vi oss som medarbetare till den nya teknikens möjligheter att arbeta gränslöst i tid och rum?
 • Vilka behov har vi av gränser mellan arbete och privatliv?
 • Hur sammanhänger allt detta med stress, sömn, återhämtning, hälsa och livsbalans?
 • Hur ser ledares villkor ut? Vilka krav och förväntningar behöver de leva upp till i sin roll?
 • Hur ser förutsättningarna och möjligheterna ut för att man som ledare i dagens organisationsstruktur, där det blir allt vanligare att leda på distans, ska kunna upptäcka tecken på stress och ohälsa bland sina medarbetare?
 • Hur ser ledares förutsättningar ut för att kunna, orka, och vilja leda i ett föränderligt arbetsliv?

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Christin Mellner är filosofie doktor och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Utbildningen är baserad på hennes forskningsprojekt Balansakt (2013 – 2015) bland över 3 800 anställda samt Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv (2014 – 2017) bland över 1 800 ledare.

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: 10.00-16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

31 oktober 2017, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

7 november 2017, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

21 februari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Göteborg

12 december 2017, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen

6 mars 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR 

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Februari 2018

Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet förändras

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildning om hållbart medarbetarskap och ledarskap i gränslöst arbete.

Det moderna arbetslivet ställer höga krav på organisationer att vara flexibla och klara av snabba omställningar, vilket kan skapa stress för både ledare och medarbetare. Medarbetarna kan känna förväntningar på att ständigt vara nåbara, tillgängliga och uppkopplade. Samtidigt ställer det gränslösa arbetet nya krav på ledare.

Utbildningen behandlar det nya arbetslivet ur såväl ett medarbetar- som ett ledarperspektiv och tar bland annat upp följande frågor:

 • Hur förhåller vi oss som medarbetare till den nya teknikens möjligheter att arbeta gränslöst i tid och rum?
 • Vilka behov har vi av gränser mellan arbete och privatliv?
 • Hur sammanhänger allt detta med stress, sömn, återhämtning, hälsa och livsbalans?
 • Hur ser ledares villkor ut? Vilka krav och förväntningar behöver de leva upp till i sin roll?
 • Hur ser förutsättningarna och möjligheterna ut för att man som ledare i dagens organisationsstruktur, där det blir allt vanligare att leda på distans, ska kunna upptäcka tecken på stress och ohälsa bland sina medarbetare?
 • Hur ser ledares förutsättningar ut för att kunna, orka, och vilja leda i ett föränderligt arbetsliv?

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Christin Mellner är filosofie doktor och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Utbildningen är baserad på hennes forskningsprojekt Balansakt (2013 – 2015) bland över 3 800 anställda samt Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv (2014 – 2017) bland över 1 800 ledare.

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: 10.00-16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

31 oktober 2017, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

7 november 2017, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

21 februari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Göteborg

12 december 2017, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen

6 mars 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR 

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Att bygga robusta samarbetskulturer

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om att bygga robusta samarbetskulturer.

Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl även när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Metodiken som lärs ut på utbildningsdagen lämpar sig såväl för den enskilda enheten som för en större organisation.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 •  insikt i vad som präglar en god samarbetskultur
 •  pröva en konkret metodik för att kartlägga en verksamhets förutsättningar vad gäller samarbete och konflikthantering
 •  hjälp att utveckla och sammanställa förslag på hur verksamheter kan skapa bättre förutsättningar för en robust samarbetskultur
 •  verktyg att ta med sig hem till den egna arbetsplatsen.

Forskaren Thomas Jordan har identifierat åtta egenskaper som kännetecknar ett bra klimat för internt samarbete. Diskussionerna utgår från dessa egenskaper samt från fem dimensioner för att stärka en samarbetskultur. De fem dimensionerna handlar om forum för problemlösning, medarbetarskap, ledarskap, kulturen och organisationen.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås från kl. 09.30.

Stockholm

22 januari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

16 februari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

26 april 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Göteborg

20 mars 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR 

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Utbildningen beskriver vad man som arbetsmiljöansvarig och skyddsombud behöver känna till enligt Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Du får som deltagare ta del av en metod för proaktivt arbetsmiljöarbete och får bland annat kunskap om vilka krav som ställs på arbetsplatsen, om arbetsgivarens skyldigheter, om samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud och om skyddsombudets befogenheter. Ett rättsfall ingår som grupparbete.

Om föreläsaren: Per Axell är arbetsrättsjurist, specialiserad på allmän arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

15 februari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarbergsviadukten 90, Stockholm

14 mars 2018, Freys hotell och konferens, Bryggargatan 12, Stockholm

10 april 2018, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

22 maj 2018, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Systematiskt arbetsmiljöarbete – arbetsmiljöarbete i praktiken

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildning om arbetsmiljöarbete i praktiken.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 samt att uppmärksamma och utveckla faktorer som skapar en hälsofrämjande arbetsmiljö. Frågor som arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling tas upp. Utbildningen fokuserar på det praktiska arbetsmiljöarbetet och tar bland annat upp hur arbetsmiljöansvarig och skyddsombud tillsammans kan förbättra arbetsmiljön och hur man kan göra en riskbedömning och handlingsplan. Deltagarna får med sig verktyg att använda för att utveckla arbetsmiljön på den egna myndigheten.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Lasse Frisk har arbetat med ledarskap under cirka 30 års tid. Han har mångårig chefserfarenhet i flera företag och på så sätt arbetat praktiskt med arbetsmiljöfrågor, främst med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Lasse arbetar numera som konsult inom områdena ledarskap, arbetsmiljö, grupputveckling och mötesledning.

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen.  Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

18 april 2018, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

13 juni 2018, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Göteborg

7 februari 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Digital arbetsmiljö och hållbart arbetsliv för alla åldrar

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om digital arbetsmiljö och hållbart arbetsliv för alla åldrar.

Om seminariet

Seminariet består av två block. På förmiddagen pratar professor Jan Gulliksen om att leda och arbeta i det digitala arbetslivet.

Den digitala tekniken kan bidra till att monotona och tunga arbetsuppgifter ersätts av mer stimulerande och den ger oss också större geografisk rörlighet. Samtidigt kommer rapporter om för mycket stillasittande, stress och krångel vid interaktionen med mobil teknik.

Vad kan samhället, organisationen och individen göra för att skapa fungerande digitala arbetsmiljöer? Vilka krav ställs både på chefskap och medarbetarskap för att bäst nyttja den digitala utvecklingen?

Om föreläsaren: Jan Gulliksen är professor i människa-datorinteraktion vid KTH, vicerektor för digitalisering och dekan för Skolan för datavetenskap och kommunikation. Han är även medlem i Digitaliseringsrådet.

På eftermiddagen föreläser Kerstin Nilsson om hållbart arbetsliv för alla åldrar. Hon har tagit fram en modell för ett hållbart arbetsliv – SwAge (Sustainable Working Life for All Ages), som syftar till att skapa friska arbetsplatser utifrån olika åldrars förutsättningar. Modellen är ett verktyg för chefer och medarbetare i arbetet med att göra arbetslivet hållbart för alla åldrar.

SwAge tar upp olika typer av överväganden som kan ha betydelse för personer som väljer mellan att gå i pension eller att fortsätta jobba. Det kan till exempel handla om ekonomi, hälsa, delaktighet och självförverkligande.

Om föreläsaren: Kerstin Nilsson är docent vid avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Praktisk information

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, IT-chefer och säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 1 februari kl. 10.00-15.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30-10.00.

Lundqvist & Lindqvist, lokal Ängsö, Klarabergsviadukten, 90, Stockholm.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 22 januari

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost @partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

 

Januari 2018

En utbildningsdag om konflikthantering

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om konflikthantering.

Hur förhindrar man att konflikter uppstår? Och hur agerar man om en konflikt väl uppstår? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Utbildningen utgår från en närmare granskning av vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som uppstår i konfliktsituationer. Arbetsplatskonflikter har oftast rötter på tre olika nivåer: hos individer, i relationer och i system/organisationer.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • ta del av den så kallade ABC-modellen, för att sortera konflikter i olika beståndsdelar
 • en översikt över redskap för att förstå vad konflikter handlar om – och för att kunna hantera och förebygga dem arbeta med ett konkret konfliktfall
 • en översikt över de olika redskap och strategier som finns för hantering av konflikter på hemmaplan.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen.  Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

5 september 2017, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

23 januari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

25 april 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

 Göteborg

2 november 2017, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

21 mars 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR 

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Att bygga robusta samarbetskulturer

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om att bygga robusta samarbetskulturer.

Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl även när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Metodiken som lärs ut på utbildningsdagen lämpar sig såväl för den enskilda enheten som för en större organisation.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 •  insikt i vad som präglar en god samarbetskultur
 •  pröva en konkret metodik för att kartlägga en verksamhets förutsättningar vad gäller samarbete och konflikthantering
 •  hjälp att utveckla och sammanställa förslag på hur verksamheter kan skapa bättre förutsättningar för en robust samarbetskultur
 •  verktyg att ta med sig hem till den egna arbetsplatsen.

Forskaren Thomas Jordan har identifierat åtta egenskaper som kännetecknar ett bra klimat för internt samarbete. Diskussionerna utgår från dessa egenskaper samt från fem dimensioner för att stärka en samarbetskultur. De fem dimensionerna handlar om forum för problemlösning, medarbetarskap, ledarskap, kulturen och organisationen.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås från kl. 09.30.

Stockholm

22 januari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

16 februari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

26 april 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Göteborg

20 mars 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR 

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

December 2017

Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet förändras

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildning om hållbart medarbetarskap och ledarskap i gränslöst arbete.

Det moderna arbetslivet ställer höga krav på organisationer att vara flexibla och klara av snabba omställningar, vilket kan skapa stress för både ledare och medarbetare. Medarbetarna kan känna förväntningar på att ständigt vara nåbara, tillgängliga och uppkopplade. Samtidigt ställer det gränslösa arbetet nya krav på ledare.

Utbildningen behandlar det nya arbetslivet ur såväl ett medarbetar- som ett ledarperspektiv och tar bland annat upp följande frågor:

 • Hur förhåller vi oss som medarbetare till den nya teknikens möjligheter att arbeta gränslöst i tid och rum?
 • Vilka behov har vi av gränser mellan arbete och privatliv?
 • Hur sammanhänger allt detta med stress, sömn, återhämtning, hälsa och livsbalans?
 • Hur ser ledares villkor ut? Vilka krav och förväntningar behöver de leva upp till i sin roll?
 • Hur ser förutsättningarna och möjligheterna ut för att man som ledare i dagens organisationsstruktur, där det blir allt vanligare att leda på distans, ska kunna upptäcka tecken på stress och ohälsa bland sina medarbetare?
 • Hur ser ledares förutsättningar ut för att kunna, orka, och vilja leda i ett föränderligt arbetsliv?

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Christin Mellner är filosofie doktor och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Utbildningen är baserad på hennes forskningsprojekt Balansakt (2013 – 2015) bland över 3 800 anställda samt Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv (2014 – 2017) bland över 1 800 ledare.

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud eller fackliga företrädare med särskild inriktning på arbetsmiljö deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: 10.00-16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

31 oktober 2017, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

7 november 2017, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

21 februari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Göteborg

12 december 2017, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen

6 mars 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan: Anmäl dig HÄR 

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundutbildning

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Utbildningen beskriver vad man som arbetsmiljöansvarig och skyddsombud behöver känna till enligt Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Du får som deltagare ta del av en metod för proaktivt arbetsmiljöarbete och får bland annat kunskap om vilka krav som ställs på arbetsplatsen, om arbetsgivarens skyldigheter, om samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud och om skyddsombudets befogenheter. Ett rättsfall ingår som grupparbete.

Om föreläsaren: Per Axell är arbetsrättsjurist, specialiserad på allmän arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet

Om föreläsaren: Per Axell är arbetsrättsjurist, specialiserad på allmän arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.00. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

12 september 2017, Freys hotell och konferens, Bryggargatan 12, Stockholm

26 september 2017, Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

15 februari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

14 mars 2018, Freys hotell och konferens, Bryggargatan 12, Stockholm

Göteborg

5 december 2017, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Innovation, inspiration och idégenerering

Läs mer

Få inspiration i ditt förändringsarbetet som partsföreträdare genom att delta vid Partrådets seminarium den 1 december.

Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare på en statlig myndighet till ett heldagsseminarium om innovation den 1 december. 

OM SEMINARIET
På seminariet får du som partsföreträdare inblick i nya globala möjligheter och framtidsutmaningar som påverkar din myndighet. Du får även exempel på hur innovationsarbetet kan bedrivas praktiskt på arbetsplatsen.

Claudia Olsson inleder dagen med en föreläsning  om framtidens samhälle och globala möjligheter. Hon är entreprenör och rådgivare i innovationsfrågor och blev i år utsedd till Young Global Leader av World Economic Forum.
Ivar Björkman, chef på Openlab, illustrerar hur användarcentrerad innovation kan användas inom statliga myndigheter, med exempel från bland annat Naturvårdsverket och UD. Design Thinking är en verktygslåda av metoder och ett förhållningssätt till utveckling för att skapa hållbar innovation med samhällsnytta.
Peter Säll från Arbetsförmedlingen berättar om myndighetens innovationscenter – en digital uppfinnarverkstad där specialister från olika områden arbetar tillsammans. I innovationscentret föds och utvecklas idéer om nya digitala tjänster för Arbetsförmedlingens kundgrupper.
Susanne Nilsson, forskare inom innovation och ansvarig för enheten Integrerad Produktutveckling vid KTH, avslutar dagen med en föreläsning om ledarskapets betydelse i innovationsprocesser. Susanne är en av författarna till rapporten  ”Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare. Det är ett önskemål från Partsrådet att anmälan sker partsgemensamt, men inte ett krav.
Tid och plats: Fredag 1 december 2017 kl. 10.00-ca 15.45. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Lokal: Nio rum, Hamngatan 2, Stockholm.
Anmälan: Anmäl dig HÄR senast  den 16 november 2017. Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.
Om du har frågor om seminariet, maila cecilia.akerblom@partsradet.se

Om du har frågor kring anmälan, kontakta, Madeleine Persson, tfn. 08-556 029 02, madeleine@blick.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

 

November 2017

Att hitta balans mellan arbete och privatliv

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om balansen mellan arbete och privatliv.

Om seminariet

Vid seminariet presenteras modellen Balansa som ett exempel på ett sätt att skapa verktyg och rutiner strukturellt på arbetsplatsen, för att underlätta för chefer och medarbetare att hitta balans i livet. Modellen är avsedd att genomsyra hela organisationen.

På seminariet berättar Cecilia Nahnfeldt om forskningen som ligger bakom modellen. Deltagarna får prova på några av verktygen.

Cecilia Nahnfeldt är forskare i genusvetenskap och i religionskunskap och har utifrån sin forskning utarbetat Balansamodellen. Hon arbetar idag som forskningschef på Svenska Kyrkan. Tidigare har hon bland annat varit föreståndare för Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet.

Praktisk information

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 15 november kl. 10.00-12.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30-10.00. Lunch serveras efter seminariet kl. 12.00.

World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost @partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet förändras

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildning om hållbart medarbetarskap och ledarskap i gränslöst arbete.

Det moderna arbetslivet ställer höga krav på organisationer att vara flexibla och klara av snabba omställningar, vilket kan skapa stress för både ledare och medarbetare. Medarbetarna kan känna förväntningar på att ständigt vara nåbara, tillgängliga och uppkopplade. Samtidigt ställer det gränslösa arbetet nya krav på ledare.

Utbildningen behandlar det nya arbetslivet ur såväl ett medarbetar- som ett ledarperspektiv och tar bland annat upp följande frågor:

 • Hur förhåller vi oss som medarbetare till den nya teknikens möjligheter att arbeta gränslöst i tid och rum?
 • Vilka behov har vi av gränser mellan arbete och privatliv?
 • Hur sammanhänger allt detta med stress, sömn, återhämtning, hälsa och livsbalans?
 • Hur ser ledares villkor ut? Vilka krav och förväntningar behöver de leva upp till i sin roll?
 • Hur ser förutsättningarna och möjligheterna ut för att man som ledare i dagens organisationsstruktur, där det blir allt vanligare att leda på distans, ska kunna upptäcka tecken på stress och ohälsa bland sina medarbetare?
 • Hur ser ledares förutsättningar ut för att kunna, orka, och vilja leda i ett föränderligt arbetsliv?

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Christin Mellner är filosofie doktor och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Utbildningen är baserad på hennes forskningsprojekt Balansakt (2013 – 2015) bland över 3 800 anställda samt Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv (2014 – 2017) bland över 1 800 ledare.

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: 10.00-16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

31 oktober 2017, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

7 november 2017, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

21 februari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Göteborg

12 december 2017, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen

6 mars 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

En utbildningsdag om konflikthantering

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om konflikthantering.

Hur förhindrar man att konflikter uppstår? Och hur agerar man om en konflikt väl uppstår? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Utbildningen utgår från en närmare granskning av vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som uppstår i konfliktsituationer. Arbetsplatskonflikter har oftast rötter på tre olika nivåer: hos individer, i relationer och i system/organisationer.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • ta del av den så kallade ABC-modellen, för att sortera konflikter i olika beståndsdelar
 • en översikt över redskap för att förstå vad konflikter handlar om – och för att kunna hantera och förebygga dem arbeta med ett konkret konfliktfall
 • en översikt över de olika redskap och strategier som finns för hantering av konflikter på hemmaplan.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

5 september 2017, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

23 januari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

25 april 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

 Göteborg

2 november 2017, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

21 mars 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Oktober 2017

Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet förändras

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildning om hållbart medarbetarskap och ledarskap i gränslöst arbete.

Det moderna arbetslivet ställer höga krav på organisationer att vara flexibla och klara av snabba omställningar, vilket kan skapa stress för både ledare och medarbetare. Medarbetarna kan känna förväntningar på att ständigt vara nåbara, tillgängliga och uppkopplade. Samtidigt ställer det gränslösa arbetet nya krav på ledare.

Utbildningen behandlar det nya arbetslivet ur såväl ett medarbetar- som ett ledarperspektiv och tar bland annat upp följande frågor:

 • Hur förhåller vi oss som medarbetare till den nya teknikens möjligheter att arbeta gränslöst i tid och rum?
 • Vilka behov har vi av gränser mellan arbete och privatliv?
 • Hur sammanhänger allt detta med stress, sömn, återhämtning, hälsa och livsbalans?
 • Hur ser ledares villkor ut? Vilka krav och förväntningar behöver de leva upp till i sin roll?
 • Hur ser förutsättningarna och möjligheterna ut för att man som ledare i dagens organisationsstruktur, där det blir allt vanligare att leda på distans, ska kunna upptäcka tecken på stress och ohälsa bland sina medarbetare?
 • Hur ser ledares förutsättningar ut för att kunna, orka, och vilja leda i ett föränderligt arbetsliv?

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Christin Mellner är filosofie doktor och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Utbildningen är baserad på hennes forskningsprojekt Balansakt (2013 – 2015) bland över 3 800 anställda samt Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv (2014 – 2017) bland över 1 800 ledare.

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: 10.00-16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

31 oktober 2017, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

7 november 2017, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

21 februari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Göteborg

12 december 2017, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen

6 mars 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Att bedöma och förbättra den organisatoriska arbetsmiljön

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till en utbildning om organisatorisk arbetsmiljö och hur man bedömer, hanterar och förebygger arbetsmiljörisker med en diskursiv ansats.

Du får en utökad repertoar av metoder för att bedöma och förbättra den organisatoriska arbetsmiljön. Metodiken bygger på aktuell forskning och tar sin utgångspunkt i vad det är för diskurser (principer/tankefigurer/logiker) som styr organiserandet på arbetsplatsen, vilka situationer de skapar och vilka risker det kan medföra.

Utbildningen har en diskursiv ansats och utgår ifrån seminariedeltagarnas egna tankar, idéer och utmaningar.

Frågor som tas upp är bland annat:

 • Vilken sorts risker kan uppmärksammas genom diskursiv riskbedömning?
 • Organisatorisk skyddsrond
 • Bedömningsprocessen – från underlag till intervention
 • Exempel på hur man kan använda den diskursiva ansatsen på vanliga organisatoriska utmaningar.

Om föreläsaren: Lisbeth Rydén är filosofie master från ekonomihögskolan, Lunds universitet, och doktorand i företagsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hon forskar sedan 2010 om organisatorisk arbetsmiljö och har utvecklat en metodik för att bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker som hon kallar Diskursiva arbetsmiljörisker. Lisbeth Rydén är författare till boken Komma till tals, komma till sin rätt, komma till rätta med. Om organisatoriska arbetsmiljörisker och hur man kan hantera, förebygga och bedöma dem som blev nominerad till årets HR-bok 2015. Boken ingår som kurslitteratur.

Praktisk information

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid: Kl. 10.00-16.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

19 september 2017

24 oktober 2017

Utbildningen den 19 september samt den 24 oktober är fullbokad. 

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Systematiskt arbetsmiljöarbete – fördjupning

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildning om arbetsmiljöarbete i praktiken.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 samt att uppmärksamma och utveckla faktorer som skapar en hälsofrämjande arbetsmiljö. Frågor som arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling tas upp. Utbildningen fokuserar på det praktiska arbetsmiljöarbetet och tar bland annat upp hur arbetsmiljöansvarig och skyddsombud tillsammans kan förbättra arbetsmiljön och hur man kan göra en riskbedömning och handlingsplan. Deltagarna får med sig verktyg att använda för att utveckla arbetsmiljön på den egna myndigheten.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Lasse Frisk har arbetat med ledarskap under cirka 30 års tid. Han har mångårig chefserfarenhet i flera företag och på så sätt arbetat praktiskt med arbetsmiljöfrågor, främst med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Lasse arbetar numera som konsult inom områdena ledarskap, arbetsmiljö, grupputveckling och mötesledning.

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

3 oktober 2017, Freys hotell och konferens, Bryggargatan 12, Stockholm

11 oktober 2017, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Göteborg

7 februari 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Göteborg

7 februari 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

8 februari 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Inspirationsdag – Samverkan för framtiden

Läs mer

Styrgruppen för arbetsområdet Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå bjuder in lokala parter till information om det nya avtalet Samverkan för framtiden.

OM SEMINARIET

Centrala parter kommer att beskriva de bakomliggande motiven kring varför vi tecknat ett processavtal i denna fråga. Det nya centrala ramavtalet, Samverkan för framtiden, bygger på att lokala parter gemensamt diskuterar och stegvis tar ställning till ett antal frågeställningar. Genom denna process ges svar på vad samverkan kan tillföra verksamhet och medarbetare, hur respektive partsrollers ansvarsområden kan tydliggöras, hur dialogen mellan chefs- och medarbetarnivå kan utvecklas och tydliggöras samt hur kontinuerlig uppföljning kan förbättra arbetet med samverkan.

Förhoppningen är att presentationen ska inspirera er till att utveckla era nuvarande samverkansformer. Därför är det angeläget att samtliga lokala parter kommer på samma inspirationsdag.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Lokala parter på strategisk nivå. Anmälan ska ske partsgemensamt, dvs. arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare ser till att samtliga lokala parter är med på samma konferens. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.

Tid och plats: Alternativ 1: Onsdag 23 augusti, kl. 10.00-16.00, 7A Odenplan, lokal Embla, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Alternativ 2: Tisdag 10 oktober, kl. 10.00-16.00, 7A Odenplan, lokal Tor, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Intresseanmälan: Anmäl dig HÄR senast 2 juni 2017. Partsrådet bjuder på kaffe/lunch under utbildningsdagen, men står inte för logi eller reskostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Kontakt: Om du har frågor om seminariet, kontakta Arbetsgivarverket: Johan Huhtamaa, tfn 08-700 13 22, OFR/S,P,O: Oskar Falk, tfn 08-790 51 02, Saco-S Peter Wikander, tfn 08-665 29 34 eller Seko: Roger Pettersson, tfn 08 791 4286.

Om du har frågor kring anmälan, kontakta: Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03, e-post: halina@blick.se eller Irene Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post: irene.ost@partsradet.se

Systematiskt arbetsmiljöarbete – fördjupning

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildning om arbetsmiljöarbete i praktiken.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna förståelse för och kunskap om vilka krav som ställs i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 samt att uppmärksamma och utveckla faktorer som skapar en hälsofrämjande arbetsmiljö. Frågor som arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling tas upp. Utbildningen fokuserar på det praktiska arbetsmiljöarbetet och tar bland annat upp hur arbetsmiljöansvarig och skyddsombud tillsammans kan förbättra arbetsmiljön och hur man kan göra en riskbedömning och handlingsplan. Deltagarna får med sig verktyg att använda för att utveckla arbetsmiljön på den egna myndigheten.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Lasse Frisk har arbetat med ledarskap under cirka 30 års tid. Han har mångårig chefserfarenhet i flera företag och på så sätt arbetat praktiskt med arbetsmiljöfrågor, främst med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Lasse arbetar numera som konsult inom områdena ledarskap, arbetsmiljö, grupputveckling och mötesledning.

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

3 oktober 2017, Freys hotell och konferens, Bryggargatan 12, Stockholm

11 oktober 2017, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Göteborg

7 februari 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

 

 

September 2017

Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundutbildning

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Utbildningen beskriver vad man som arbetsmiljöansvarig och skyddsombud behöver känna till enligt Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Du får som deltagare ta del av en metod för proaktivt arbetsmiljöarbete och får bland annat kunskap om vilka krav som ställs på arbetsplatsen, om arbetsgivarens skyldigheter, om samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud och om skyddsombudets befogenheter. Ett rättsfall ingår som grupparbete.

Om föreläsaren: Per Axell är arbetsrättsjurist, specialiserad på allmän arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet

Om föreläsaren: Per Axell är arbetsrättsjurist, specialiserad på allmän arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.00. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

12 september 2017, Freys hotell och konferens, Bryggargatan 12, Stockholm

26 september 2017, Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

15 februari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

14 mars 2018, Freys hotell och konferens, Bryggargatan 12, Stockholm

Göteborg

5 december 2017, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Att bedöma och förbättra den organisatoriska arbetsmiljön

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till en utbildning om organisatorisk arbetsmiljö och hur man bedömer, hanterar och förebygger arbetsmiljörisker med en diskursiv ansats.

Du får en utökad repertoar av metoder för att bedöma och förbättra den organisatoriska arbetsmiljön. Metodiken bygger på aktuell forskning och tar sin utgångspunkt i vad det är för diskurser (principer/tankefigurer/logiker) som styr organiserandet på arbetsplatsen, vilka situationer de skapar och vilka risker det kan medföra.

Utbildningen har en diskursiv ansats och utgår ifrån seminariedeltagarnas egna tankar, idéer och utmaningar.

Frågor som tas upp är bland annat:

 • Vilken sorts risker kan uppmärksammas genom diskursiv riskbedömning?
 • Organisatorisk skyddsrond
 • Bedömningsprocessen – från underlag till intervention
 • Exempel på hur man kan använda den diskursiva ansatsen på vanliga organisatoriska utmaningar.

Om föreläsaren: Lisbeth Rydén är filosofie master från ekonomihögskolan, Lunds universitet, och doktorand i företagsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hon forskar sedan 2010 om organisatorisk arbetsmiljö och har utvecklat en metodik för att bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker som hon kallar Diskursiva arbetsmiljörisker. Lisbeth Rydén är författare till boken Komma till tals, komma till sin rätt, komma till rätta med. Om organisatoriska arbetsmiljörisker och hur man kan hantera, förebygga och bedöma dem som blev nominerad till årets HR-bok 2015. Boken ingår som kurslitteratur.

Praktisk information

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid: Kl. 10.00-16.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

19 september 2017

24 oktober 2017

Utbildningen den 19 september samt 24 oktober är fullbokad.

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundutbildning

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Utbildningen beskriver vad man som arbetsmiljöansvarig och skyddsombud behöver känna till enligt Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. Du får som deltagare ta del av en metod för proaktivt arbetsmiljöarbete och får bland annat kunskap om vilka krav som ställs på arbetsplatsen, om arbetsgivarens skyldigheter, om samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud och om skyddsombudets befogenheter. Ett rättsfall ingår som grupparbete.

Om föreläsaren: Per Axell är arbetsrättsjurist, specialiserad på allmän arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet

Om föreläsaren: Per Axell är arbetsrättsjurist, specialiserad på allmän arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Han är lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms Universitet

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00 -16.00. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

12 september 2017, Freys hotell och konferens, Bryggargatan 12, Stockholm

26 september 2017, Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

15 februari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

14 mars 2018, Freys hotell och konferens, Bryggargatan 12, Stockholm

Göteborg

5 december 2017, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

En utbildningsdag om konflikthantering

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om konflikthantering.

Hur förhindrar man att konflikter uppstår? Och hur agerar man om en konflikt väl uppstår? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Utbildningen utgår från en närmare granskning av vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som uppstår i konfliktsituationer. Arbetsplatskonflikter har oftast rötter på tre olika nivåer: hos individer, i relationer och i system/organisationer.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • ta del av den så kallade ABC-modellen, för att sortera konflikter i olika beståndsdelar
 • en översikt över redskap för att förstå vad konflikter handlar om – och för att kunna hantera och förebygga dem arbeta med ett konkret konfliktfall
 • en översikt över de olika redskap och strategier som finns för hantering av konflikter på hemmaplan.

Korta föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren: Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningen. Detta för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det dagliga arbetsmiljöarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Kl. 10.00-16.30. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Stockholm

5 september 2017, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

23 januari 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

25 april 2018, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

 Göteborg

2 november 2017, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

21 mars 2018, Centralhuset konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn:070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

 

Augusti 2017

Inspirationsdag – Samverkan för framtiden

Läs mer

Styrgruppen för arbetsområdet Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå bjuder in lokala parter till information om det nya avtalet Samverkan för framtiden.

OM SEMINARIET

Centrala parter kommer att beskriva de bakomliggande motiven kring varför vi tecknat ett processavtal i denna fråga. Det nya centrala ramavtalet, Samverkan för framtiden, bygger på att lokala parter gemensamt diskuterar och stegvis tar ställning till ett antal frågeställningar. Genom denna process ges svar på vad samverkan kan tillföra verksamhet och medarbetare, hur respektive partsrollers ansvarsområden kan tydliggöras, hur dialogen mellan chefs- och medarbetarnivå kan utvecklas och tydliggöras samt hur kontinuerlig uppföljning kan förbättra arbetet med samverkan.

Förhoppningen är att presentationen ska inspirera er till att utveckla era nuvarande samverkansformer. Därför är det angeläget att samtliga lokala parter kommer på samma inspirationsdag.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Lokala parter på strategisk nivå. Anmälan ska ske partsgemensamt, dvs. arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare ser till att samtliga lokala parter är med på samma konferens. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.

Tid och plats: Alternativ 1: Onsdag 23 augusti, kl. 10.00-16.00, 7A Odenplan, lokal Embla, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Alternativ 2: Tisdag 10 oktober, kl. 10.00-16.00, 7A Odenplan, lokal Tor, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Intresseanmälan: Anmäl dig HÄR senast 2 juni 2017. Partsrådet bjuder på kaffe/lunch under utbildningsdagen, men står inte för logi eller reskostnader.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Kontakt: Om du har frågor om seminariet, kontakta Arbetsgivarverket: Johan Huhtamaa, tfn 08-700 13 22, OFR/S,P,O: Oskar Falk, tfn 08-790 51 02, Saco-S Peter Wikander, tfn 08-665 29 34 eller Seko: Roger Pettersson, tfn 08 791 4286.

Om du har frågor kring anmälan, kontakta: Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03, e-post: halina@blick.se eller Irene Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post: irene.ost@partsradet.se

Juni 2017

Välkommen till Partsrådets inspirationsdagar – Samverkan för framtiden

Läs mer

Styrgruppen för arbetsområdet Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå bjuder in lokala parter till information om det nya avtalet Samverkan för framtiden. Vi kommer att beskriva de bakomliggande motiven kring varför vi tecknat ett processavtal i denna fråga.

Det nya centrala ramavtalet – Samverkan för framtiden – bygger på att lokala parter gemensamt diskuterar och stegvis tar ställning till ett antal frågeställningar. Genom denna process ges svar på vad samverkan kan tillföra verksamhet och medarbetare, hur respektive partsrollers ansvarsområden kan tydliggöras och hur dialogen mellan chefs– och medarbetarenivå kan utvecklas och tydliggöras, samt att kontinuerligt följa upp och förbättra arbetet med samverkan.

Vi hoppas att vår presentation av ramavtalet ska inspirera er till att utveckla era nuvarande samverkansformer.

Intresseanmälan till seminariedag i Stockholm där nya avtalet – Samverkan för framtiden – kommer att presenteras.

Målgrupp

Lokala parter på strategisk nivå. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.Tid och plats

Alternativ 1: Måndagen den 29 maj, kl. 10.00-16.00, 7A Odenplan, lokal Embla,
Norrtullsgatan 6, Stockholm

Alternativ 2: Tisdagen den 13 juni, Citykonferensen Ingenjörshuset, lokal Polhemsalen,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Partsrådet bjuder på kaffe/lunch under utbildningsdagen, men står inte för logi eller reskostnader.

Anmälan

Då intresset förväntas vara stort, ange i anmälningsformuläret vilket alternativt datum som passar. Vi kommer att bekräfta er medverkan så snart som möjligt, dock senast 1 månad innan.

Anmäl dig HÄR senast 7 april

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta Arbetsgivarverket: Johan Huhtamaa, tel 08-700 13 22, 
OFR/S,P,O: Oskar Falk, tel 08-790 51 02, Saco-S Peter Wikander, tfn 08-665 29 34 eller Seko: Roger Pettersson, tfn 08 791 4286.

Om du har frågor kring anmälan, kontakta: Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03, e-post: halina@blick.se eller Irene Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post: irene.ost@partsradet.se

Maj 2017

Att möta medborgare med rättshaveristiskt beteende

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om att möta medborgare med rättshaveristiskt beteende.

Medborgare med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron mycket besvärlig för anställda inom kontaktyrken. Seminariet vill ge kunskap och redskap för att bemöta dessa personer på ett sätt som lindrar deras lidande och ger dig själv andrum. Föreläsningen beskriver orsakerna bakom ett rättshaveristiskt beteende och visar hur detta kan yttra sig samt ger redskap för hur du kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den du möter. Föreläsningen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

Ur innehållet

 • Rättshaveristiskt beteende – en återspegling av psykisk ohälsa
 • Bakgrund i psykiatri och sociologi
 • Lär dig se de kännetecken som finns
 • Varför utvecklas ett rättshaveristiskt beteende?
 • Hur bemöter du medborgare med dessa svårigheter?
 • Sätta gränser, är det bra? Hur gör du?
 • Att bli anmäld – vad händer sedan?

 

Om föreläsaren

Jakob Carlander är leg. psykoterapeut. Han är också en uppskattad föreläsare och har skrivit ett flertal böcker om bemötande, bland annat Möta människor med rättshaveristiskt beteende.

Målgrupp

Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats

När: Onsdag 31 maj 2017 kl. 09.30-16.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Seminariet börjar kl. 10.00.

Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm. Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan Anmäl dig HÄR senast 22 maj 2017. Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare. Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se Om du har frågor kring anmälan, kontakta, Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03, e-post: halina@blick.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen! Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Välkommen till Partsrådets inspirationsdagar – Samverkan för framtiden

Läs mer

Styrgruppen för arbetsområdet Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå bjuder in lokala parter till information om det nya avtalet Samverkan för framtiden. Vi kommer att beskriva de bakomliggande motiven kring varför vi tecknat ett processavtal i denna fråga.

Det nya centrala ramavtalet – Samverkan för framtiden – bygger på att lokala parter gemensamt diskuterar och stegvis tar ställning till ett antal frågeställningar. Genom denna process ges svar på vad samverkan kan tillföra verksamhet och medarbetare, hur respektive partsrollers ansvarsområden kan tydliggöras och hur dialogen mellan chefs– och medarbetarenivå kan utvecklas och tydliggöras, samt att kontinuerligt följa upp och förbättra arbetet med samverkan.

Vi hoppas att vår presentation av ramavtalet ska inspirera er till att utveckla era nuvarande samverkansformer.

Intresseanmälan till seminariedag i Stockholm där nya avtalet – Samverkan för framtiden – kommer att presenteras.

Målgrupp

Lokala parter på strategisk nivå. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.Tid och plats

Alternativ 1: Måndagen den 29 maj, kl. 10.00-16.00, 7A Odenplan, lokal Embla,
Norrtullsgatan 6, Stockholm

Alternativ 2: Tisdagen den 13 juni, Citykonferensen Ingenjörshuset, lokal Polhemsalen,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Partsrådet bjuder på kaffe/lunch under utbildningsdagen, men står inte för logi eller reskostnader.

Anmälan

Då intresset förväntas vara stort, ange i anmälningsformuläret vilket alternativt datum som passar. Vi kommer att bekräfta er medverkan så snart som möjligt, dock senast 1 månad innan.

Anmäl dig HÄR senast 7 april

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta Arbetsgivarverket: Johan Huhtamaa, tel 08-700 13 22, 
OFR/S,P,O: Oskar Falk, tel 08-790 51 02, Saco-S Peter Wikander, tfn 08-665 29 34 eller Seko: Roger Pettersson, tfn 08 791 4286.

Om du har frågor kring anmälan, kontakta: Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03, e-post: halina@blick.se eller Irene Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post: irene.ost@partsradet.se

Mars 2017

Välkommen till Partsrådets inspirationsdagar – Samverkan för framtiden

Läs mer
Styrgruppen för arbetsområdet Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå bjuder in lokala parter till information om det nya avtalet Samverkan för framtiden. Vi kommer att beskriva de bakomliggande motiven kring varför vi tecknat ett processavtal i denna fråga.

 

Det nya centrala ramavtalet – Samverkan för framtiden – bygger på att lokala parter gemensamt diskuterar och stegvis tar ställning till ett antal frågeställningar. Genom denna process ges svar på vad samverkan kan tillföra verksamhet och medarbetare, hur respektive partsrollers ansvarsområden kan tydliggöras och hur dialogen mellan chefs– och medarbetarenivå kan utvecklas och tydliggöras, samt att kontinuerligt följa upp och förbättra arbetet med samverkan.

 

Vi hoppas att vår presentation av ramavtalet ska inspirera Er till att utveckla Era nuvarande samverkansformer.

 

Intresseanmälan till seminariedag i Stockholm där nya avtalet – Samverkan för framtiden – kommer att presenteras.

 

Målgrupp

Lokala parter på strategisk nivå. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.

Tid och plats
Alternativ 1: Måndagen den 29 maj, kl. 10.00-16.00, 7A Odenplan, lokal Embla,
Norrtullsgatan 6, Stockholm

Alternativ 2: Tisdagen den 13 juni, Citykonferensen Ingenjörshuset, lokal Polhemsalen,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Partsrådet bjuder på kaffe/lunch under utbildningsdagen, men står inte för logi eller reskostnader.

Anmälan
Då intresset förväntas vara stort, ange i anmälningsformuläret vilket alternativt datum som passar. Vi kommer att bekräfta Er medverkan så snart som möjligt, dock senast 1 månad innan.

Anmäl dig HÄR senast 7 april

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

 

Om du har frågor om seminariet, kontakta Arbetsgivarverket: Johan Huhtamaa, tel 08-700 13 22, 
OFR/S,P,O: Oskar Falk, tel 08-790 51 02, Saco-S Peter Wikander, tfn 08-665 29 34 eller Seko: Roger Pettersson, tfn 08 791 4286.

Om du har frågor kring anmälan, kontakta: Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03, e-post: halina@blick.se eller Irene Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post: irene.ost@partsradet.se
November 2016

Välkommen till ett seminarium om lönebildningsprocess med lönesättande samtal

Läs mer

Partsrådet bjuder härmed in till en partsgemensam inspirationsdag som stöd till lokala parter i verksamheter som nyligen infört lönebildningsprocess med lönesättande samtal. Det blir ett tillfälle till erfarenhetsutbyte som syftar till att ge stöd för att utveckla arbetet med den lokala lönebildningsprocessen.

Seminariet kommer att fokusera på lönebildningsprocessen i dess beståndsdelar såsom parternas förberedelsearbete, dialog mellan såväl lokala parter som chef och medarbetare, differentiering på individuell och organisatorisk nivå, prioriteringar, lönesättande samtal och uppföljning. Under dagen kommer partsföreträdare från en verksamhet att dela med sig av sina erfarenheter kring införandet av en lönebildningsprocess med lönesättande samtal.

Målgrupp
Seminariet vänder sig till lokala parter, arbetsgivarföreträdare och lokala fackliga företrädare, som aktivt arbetar med lönebildningsfrågor inom det statliga avtalsområdet. Företrädare för arbetsgivaren och företrädare för Saco-S-föreningen deltar tillsammans från respektive verksamhet.

Tid och plats
När: tisdag 29 november 2016 kl. 10.00-16.00.

Var:7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm.

Information
Deltagande är kostnadsfritt. Partsrådet bjuder på för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09:30. För logi och resekostnader ansvarar respektive myndighet.

Antalet deltagare är begränsat.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Nikki Vagner, Arbetsgivarverket, e-post: nikki.vagner@arbetsgivarverket.se eller Robert Andersson, Saco-S, e-post: ra@sulf.se

Anmälan
Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för Saco-S deltar från respektive myndighet, med i normalfallet max fyra deltagare från respektive myndighet.

Seminariet är fulltecknat.

För mer information om anmälan, kontakta Irene Öst,
tfn 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Välkommen!

Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde centrala parters stöd till lokal lönebildning

Hur hanterar man alkohol och alkoholproblem på arbetsplatsen?

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare på en statlig myndighet till ett seminarium om hur man tidigt upptäcker och åtgärdar alkoholproblem på arbetsplatsen.

Om seminariet


En hög alkoholkonsumtion ökar risken för sjukfrånvaro, sjuknärvaro, olyckor och arbetsrelaterade skador. Idag finns det dock effektiva metoder för att  förebygga och åtgärda alkoholproblem. På seminariet presenterar Ulric Hermansson kunskapsläget och forskningsresultaten från Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen.

Exempel på frågor som tas upp:

 • Hur omfattande är alkoholproblem i arbetslivet?
 • Varför ska arbetslivet bry sig om alkoholproblem?
 • Vilka är möjligheterna att tidigt upptäcka och åtgärda alkoholproblem?
 • Vad bör man tänka på när man tar fram en alkoholpolicy?
 • Hur hanterar man de ”omöjliga fallen”?

Om föreläsaren


Ulric Hermansson är socionom, med dr och universitetslektor vid Karolinska Institutet. Hans forskning är inriktad på prevention och behandling av alkohol- och narkotikaproblem i arbetslivet. Ulric Hermansson är även verksam som behandlare på mottagningen för alkohol och hälsa i Stockholm.

Målgrupp

Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats

När: Tisdag 22 november 2016 kl. 09.30-14.30.
Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Seminariet börjar kl. 10.00.
Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm.

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan

Anmäl dig HÄR senast 14 november 2016.
Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.
Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet.
För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor.
Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Om du har frågor kring anmälan, kontakta:
Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03, e-post: halina@blickmoteskonsult.se

Hur kan lokala parter kvalitetssäkra arbetet med den lokala lönebildningen – centrala parters tankar om tillämpning av RALS mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O

Läs mer

Välkomna till en seminarieserie som avser att ge er som lokala parter stöd och kunskaper kring hur ni kan kvalitetssäkra och utveckla tillämpningen av RALS mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O. Seminarierna tar upp tillämpningen av avtalet i dess helhet, inte bara de delar som är specifika för
OFR/S, P, O. Innehållet i utgår från en tillämpning av RALS som sker på enbart en nivå inom myndigheten.

Upplägget i seminarieserien är sammanhållet men genomförs vid två tillfällen. Det första äger rum tisdagen den 8 november 2016 och det andra och avslutande tillfället är onsdagen den 23 november 2016.

Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för OFR/S, P, O deltar från respektive myndighet.
De olika avsnitten leds av representanter för de centrala parterna. Kursledningen kommer att ge konkreta råd utifrån både avtalet och de partsgemensamma kommentarerna.

Del 1 – Tisdagen den 8 november
Tyngdpunkten ligger på de förberedande och uppföljande momenten
Avsnitt 1: Individuell lönesättning, kl.10.00 – 12.30
Avsnitt 2: De olika stegen i den lokala löneprocessen, kl.13.30 – 16.00

Del 2 – Onsdagen den 23 november
Tyngdpunkten ligger på arbetet med lönebilden och hur man kan stärka den återkommande dialogens roll i den lokala löneprocessen och den individuella lönesättningen
Avsnitt 3: Lönebild och förändring av lönebild, kl.10.00 – 12:30.
Avsnitt 4: Den återkommande dialogen, kl.13.30 – 16.00

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan
Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för OFR/S, P, O deltar från respektive myndighet i normalfallet max fyra deltagare från respektive myndighet. Detta utesluter dock inte att det är möjligt för en enstaka representant från en myndighet att delta om det finns behov av detta.

Seminarieserien är fullbokad.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, tfn: 08-700 14 16, e-post: anders.stalsby@arbetsgivarverket.se eller Marie-Therese Gyllhede, OFR/S,P,O, tfn: 08-790 51 56, e-post: marie-therese.gyllhede@st.org

Om du har frågor kring anmälan, kontakta: Irene Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post: irene.ost@partsradet.se

Välkomna!
Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde centrala parters stöd till lokal lönebildning

Oktober 2016

Så skapar man friska arbetsplatser

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare på en statlig myndighet till ett seminarium om hur man skapar friska organisationer samt om arbetstider, sömn och hälsa.

Om seminariet

Seminariet består av två block:

 1. Från risk till frisk – Så skapar man en frisk organisation.
  Eva Vingård, läkare, professor emerita vid Uppsala universitetFöreläsningen handlar om vilka faktorer som gör att vissa arbetsplatser har friskare personal än andra och om hur man skapar en frisk arbetsplats så kallade ”friskfaktorer”. Frågan om hur framtidens arbetsmiljö bör utformas för att möjliggöra ett längre arbetsliv är en av vår tids stora utmaningar. Kraven som ställs på arbetsmiljön ökar i takt med att arbetskraften blir äldre.
 2. Arbetstider, sömn och hälsa
  Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet och chef för Stockholm Stress Center.Torbjörn Åkerstedt har i sin forskning fokuserat på stress, sömn och återhämtning. Han ger råd om hur man kan få bättre sömn genom att ändra på ett antal negativa livsstilsfaktorer och pratar även om vilken betydelse olika arbetstider har för hälsan. Föreläsningen hölls tidigare hösten 2015 och går nu i repris på grund av stort intresse.

Målgrupp
Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid 
När: Måndag 24 oktober kl 09.30-15.00. Kaffe och smörgås från 09.30. Seminariet börjar 10.00.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se
Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Ett seminarium om att förebygga hot och våld och om otillåten påverkan vid myndighetsutövning

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare på en statlig myndighet till ett seminarium om hur man gör riskbedömningar, för att förebygga och förhindra hot och våld och otillåten påverkan vid myndighetsutövning.

Om seminariet
Seminariet består av två block:

Under förmiddagen berättar Henrik Belfrage om hur man praktiskt kan bedöma risker för hot och våld och otillåten påverkan vid myndighetsutövning.

Henrik Belfrage är professor i kriminologi vid Linköpings universitet och forskningschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena samt professor vid psykologiska institutionen, Universitetet i Bergen. Henrik Belfrage har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar och har tagit fram flera riskbedömningsinstrument som används såväl nationellt som internationellt.

Under eftermiddagen presenterar projektledaren Johanna Skinnari och utredarna Karolina Hurve och Anna Jonsson på Brottsförebyggande rådet, Brå, en ny rapport om otillåten påverkan vid myndighetsutövning. I föredraget beskriver de hur utsattheten bland dem som utsätts för otillåten påverkan ser ut, vilka former påverkansförsöken tar, vilka som utför påverkansförsök samt vilka konsekvenserna blir för tjänsteutövningen och i privatlivet.
Rapporten bygger på drygt 45 500 enkätsvar och 140 intervjuer på olika myndigheter.

Målgrupp
Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats
När: Onsdag 12 oktober kl. 09.30-15.00.
Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Seminariet börjar kl. 10.00.
Var: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm.

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan
Anmäl dig HÄR senast den 5 oktober 2016.

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet.
För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor.
Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Om du har frågor kring anmälan, kontakta:
Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03, e-post: halina@blickmoteskonsult.se

 

Klokare beslutsfattande i en komplex värld

Läs mer

Partsrådets arbetsområde Förändring och Utveckling bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete den 
7 oktober. Temat för dagen är beslutsfattande i ständig förändring och utveckling.

Hur fattar vi bättre beslut? Hur stödjer vi andra att fatta bättre beslut? Och kanske viktigast av allt – vad är ett bra beslut?

Dr Mona Riabacke kommer under en förmiddag att hålla en inspirerande föreläsning om hur människor fungerar när de kommunicerar, leder och fattar beslut, både som individer och i grupp. Hon kommer att ge dig som partsföreträdade en ökad insikt i hur och varför beslut fattas, och hur du kan påverka och arbeta för att bättre beslut ska fattas.

Mona Riabacke är doktor i risk-och beslutsanalys och medlem i Decide Research Group vid Stockholms Universitet. Hon driver företaget Riabacke & Co som erbjuder workshops, utbildningar och föreläsningar om beslutsfattande.

Varför du som arbetsgivarrepresentant ska delta i seminariet:


De beslut vi fattar påverkar allt fler och får allt mer långtgående konsekvenser. Arbetsgivaren måste ta hänsyn till fler och fler faktorer i sitt beslutsfattande. För att kunna fatta bättre beslut ges här ett tillfälle för dig som arbetsgivarrepresentant att utveckla och bättre förstå de mekanismer som påverkar ditt och andras beslutsfattande.

Varför du som facklig företrädare ska delta i seminariet:


Även som facklig företrädare fattar du beslut i din fackliga roll som påverkar förhållandet till medlemmar och arbetsgivare. Det finns med andra ord ett stort värde för dig som arbetstagarrepresentant att förstå vilka mekanismer som påverkar beslutsfattande vilket ger dig större möjlighet att vara ett stöd för dina medlemmar.

Plats: 7A Odenplan, Odengatan 65, Stockholm

Tid: Fredag 7 oktober  kl. 09.00-13.00. Lunch serveras från kl. 12.00
(bokas i förhand i samband med anmälan).

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för eventuella logi- och resekostnader.

Anmälan


Anmäl dig HÄR senast den 26 september. Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud


Partsrådet debiterar en avgift på 500 kr vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. Deltagare som uteblir utan att avboka eller överlåta platsen till annan deltagare debiteras en avgift på 1 000 kr.

Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd är ett av Partsrådets fyra arbetsområden. Inom arbetsområdet får lokala parter stöd i sitt arbete med att stärka bl.a. chefers och medarbetares förmåga och beredskap att leda och verka under ständig förändring och utveckling.

Om du har frågor om seminariet, kontakta:
Susanne Tillqvist, tfn 070-318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Venus Shahriari,
tfn 070-236 15 43, e-post venus.shahriari@partsradet.se

Om du har frågor kring anmälan, kontakta:
 Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se eller Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03,
e-post: halina@blickmoteskonsult.se 

Välkommen!Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd

September 2016

Tänkande maskiner i en digital värld – teknologi i ständig förändring och utveckling

Läs mer

Partsrådets arbetsområde Förändring och Utveckling bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete den 16 september. Temat för dagen är teknologi i ständig förändring och utveckling.

Det har aldrig funnits så mycket information som idag. Varannan dag skapar vi lika mycket information som skapades under hela den mänskliga civilisationen fram till 2003.

Det innebär också att vår relation till information har förändrats kraftigt. Allt ifrån smartphonens introduktion till användingen av BankID har förändrat hur vi får tillgång till, lagrar och utnyttjar information.

Inte bara människor hanterar information annorlunda idag jämfört med för några år sedan. Datorer utvecklas i en takt som är svår att greppa, med självkörande bilar och smarta mediciner som några exempel på innovationer som inte ligger alltför långt fram i tiden.

Förändringar ställer stora krav på myndigheter. Det gäller inte bara att förstå den nya teknologin men att kunna utnyttja den på ett optimalt sätt.

Under en förmiddag beskriver Dr Carl Henrik Ek, biträdande lektor i datavetenskap vid KTH och lärare vid University of Bristol, den nya sortens teknologi. Vad är egentligen en lärande maskin? Vad innebär det att all data vi genererar kan spåras? Och hur kommer artificiell intelligens att påverka arbetslivet?

I ett av höstens mest tankeväckande seminarier får du som arbetar inom staten en grund för att förstå utmaningarna och möjligheterna med den teknologiska utvecklingen, samt att förstå potentialen med utvecklingen så att du ska kunna hänga med i förändringarna.

Varför du som arbetsgivarrepresentant ska delta i seminariet:
Datalagring, artificiell intelligens och digitalisering är uttryck som ofta omnämns, men det talas sällan om vad de faktiskt betyder för framtidens arbetsgivare. Under seminariet får du en genomgång av den viktigaste utvecklingen, och vilken påverkan den kommer att ha på arbetsmarknaden, samt vad du kan tänka på för att kunna stötta chefer och medarbetare.

Varför du som facklig företrädare ska delta i seminariet:
Hur kommer dina medlemmar att arbeta i framtiden? Vilken utbildning kommer att krävas? Den teknologiska utvecklingen kommer att innebära monumentala förändringar på arbetsmarknaden, och du som facklig representant måste ha insikt i dem för att kunna ge dina medlemmar det stöd de behöver.

Tid: Fredag 16 september kl. 09.00-13.00. Lunch serveras från kl. 12.00 (bokas i förhand i samband med anmälan). Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för eventuella logi- och resekostnader.

Anmälan


Anmäl dig HÄR senast den 5 september.
Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kr vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. Deltagare som uteblir utan att avboka eller överlåta platsen till annan deltagare debiteras en avgift på 1 000 kr.

Juni 2016

Välkommen till ett seminarium om organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö med fokus på kränkande särbehandling

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare på en statlig myndighet till ett seminarium om kränkande särbehandling. Seminariet tar sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, som träder i kraft 31 mars 2016.

Seminariet är fulltecknat.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är ekonomie doktor och docent vid Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Hans forskning är inriktad på arbetsplatskonflikter och robusta samarbetskulturer.

Om seminariet

Under seminariet får deltagarna reflektera kring hur en rutin vid mobbning/kränkande särbehandling bör utformas på den egna arbetsplatsen. Seminariet är indelat i tre olika så kallade reflektionsblock:

 • olika synsätt på mobbning/kränkande särbehandling och dess orsaker
 • komponenter i handlingsplan/rutin vid mobbning/kränkande särbehandling
 • ställningstaganden kring utredningsmetodik.

Reflektion och dialog blandas med kortare föreläsningar.

Målgrupp

Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Seminariet är fulltecknat. 

Kompetensförsörjning nu och för framtiden

Läs mer

Partsrådets arbetsområde Förändring och Utveckling bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete den 17 juni. Temat för dagen är kompetensförsörjning i ständig förändring och utveckling.

Nya och högre krav på myndigheter, stora pensionsavgångar och ökat behov av samverkan inom och utom myndigheterna kommer att ha stor påverkan på den framtida kompetensförsörjningen. Vidare ställer digitalisering och ökad grad av automatisering nya krav på kompetens och arbetssätt. Detta är bara några exempel på faktorer som gör att myndigheters sätt att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser behöver utvecklas. Strategisk kompetensförsörjning är en allt viktigare konkurrensfaktor inte bara för offentlig sektor, utan även för privat näringsliv och en av de viktigaste frågorna för statliga myndigheter idag.

2030 beräknas Sverige sakna ca 50 000 arbetsföra personer. Hur gör man då för att möta morgondagens kompetensbehov på bästa sätt? Daniel Brämhagen, konsult med mer än 18 års erfarenhet inom verksamhetsutveckling, kommer att ge dig som deltagare en överskådlig och lättillgänglig bild av hur du kan arbeta med förändringarna och inte mot dem. Hur adresserar vi utmaningarna på bästa sätt så att samhället fortsätter att fungera under dessa förändrade förhållanden? Daniel kommer att beskriva hur kraven på användning av kunskap och kompetens kommer att skilja sig åt i framtiden, och hur vi når dit. Han kommer också att ge praktiska exempel från sin egen erfarenhet av att arbeta med långsiktiga kompetensförsörjningsprojekt. Föreläsningen blandas med tankeväckande övningar och reflektioner kring deltagarnas egna arbetssituationer och ger deltagarna verktyg för hur de kan arbeta med att ta fram strategier och planer för kompetensförsörjning inom sin egen verksamhet.

Varför du som arbetsgivarrepresentant ska delta i seminariet:
De nära förestående förändringarna på arbetsmarknaden kommer att kräva mycket av både chefer och medarbetare. Seminariet ger dig som arbetsgivarrepresentant verktyg och idéer om hur du kan stötta din myndighet med kompetensförsörjning och -planering och ger dig insikt i vad som kommer att krävas i framtiden för att uppfylla kompetensbehovet.

Varför du som facklig företrädare ska delta i seminariet:
Sättet vi arbetar på kommer att förändras, och du som arbetstagarrepresentant måste kunna stötta dina medlemmar under förändringen. Seminariet syftar till att skapa förståelse och beredskap inför de kommande förändringarna, och ge verktyg för att hantera utvecklingen på bästa sätt.

Plats: 7A Odenplan, Odengatan 65, Stockholm

Tid: Fredag 17 juni kl. 09.00-13.00. Lunch serveras från kl. 12.00 (bokas i förhand i samband med anmälan). Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för eventuella logi- och resekostnader.

Anmälan
Anmäl dig HÄR senast den 5 juni.
Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kr vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. Deltagare som uteblir utan att avboka eller som inte överlåter platsen till annan deltagare debiteras en avgift på 1 000 kr.

Om du har frågor om seminariet, kontakta:
Susanne Tillqvist, tfn 070-318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Venus Shahriari, tfn 070-236 15 43, e-post venus.shahriari@partsradet.se.

Om du har frågor kring anmälan, kontakta:
Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03, e-post: halina@blickmoteskonsult.se eller Irene Öst,
tfn 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!
Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd

Maj 2016

En utbildning om psykosocial arbetsmiljö – Ska du gå hem redan? Om nya gränser i arbetslivet.

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på nya gränser i arbetslivet.

Teknikutvecklingen har bland annat skapat nya förutsättningar att kunna utföra arbete på fler platser och tider. Arbetstidens längd och förläggning har gått från att vara strikt reglerad och avgränsad från fritiden till att bli alltmer uppgiftsorienterad och gränslös. Denna utveckling kan skapa oklarheter kring vad som är att betrakta som arbetstid.

Utbildningen fokuserar på hur arbetsmiljön påverkas av de otydliga gränserna, hur gemensamma spelregler för arbetet kan diskuteras fram på arbetsplatserna samt hur man kan ta tillvara på de positiva aspekterna av det nya sättet att arbeta.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en belysning av arbetsmiljöaspekter som är relaterade till arbetslivets nya gränser, bland annat hur arbetstagare förhåller sig till förväntningar på tillgänglighet
 • insikt i teknikanvändning, normer och individuella strategier för att hantera de nya kraven och möjligheter i arbetslivet
 • diskutera verklighetsbaserade händelser
 • handlingsstrategier att ta med sig tillbaka till den egna arbetsplatsen.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsarna

Calle Rosengren, fil.dr i arbetsvetenskap, bedriver forskning kring arbetsvillkoren i kunskapsintensiva arbeten, med ett särskilt fokus på frågor som rör arbetstid. Han har kompetens inom områdena organisationskultur, psykosocial arbetsmiljö, work-life balance samt self-leadership.

Mikael Ottosson, fil dr i historia, bedriver forskning om den förändring arbetslivets villkor och sociala relationer genomgår. I centrum för hans forskning står frågor kring vilken roll som förtroende och lojalitet har i den normbildning som rör arbetstid. Han har också studerat hur synen på arbetet och dess värde har förändrats.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 20 maj 2016 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En utbildning om psykosocial arbetsmiljö – Ska du gå hem redan? Om nya gränser i arbetslivet.

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på nya gränser i arbetslivet.

Teknikutvecklingen har bland annat skapat nya förutsättningar att kunna utföra arbete på fler platser och tider. Arbetstidens längd och förläggning har gått från att vara strikt reglerad och avgränsad från fritiden till att bli alltmer uppgiftsorienterad och gränslös. Denna utveckling kan skapa oklarheter kring vad som är att betrakta som arbetstid.

Utbildningen fokuserar på hur arbetsmiljön påverkas av de otydliga gränserna, hur gemensamma spelregler för arbetet kan diskuteras fram på arbetsplatserna samt hur man kan ta tillvara på de positiva aspekterna av det nya sättet att arbeta.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en belysning av arbetsmiljöaspekter som är relaterade till arbetslivets nya gränser, bland annat hur arbetstagare förhåller sig till förväntningar på tillgänglighet
 • insikt i teknikanvändning, normer och individuella strategier för att hantera de nya kraven och möjligheter i arbetslivet
 • diskutera verklighetsbaserade händelser
 • handlingsstrategier att ta med sig tillbaka till den egna arbetsplatsen.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsarna

Calle Rosengren, fil.dr i arbetsvetenskap, bedriver forskning kring arbetsvillkoren i kunskapsintensiva arbeten, med ett särskilt fokus på frågor som rör arbetstid. Han har kompetens inom områdena organisationskultur, psykosocial arbetsmiljö, work-life balance samt self-leadership.

Mikael Ottosson, fil dr i historia, bedriver forskning om den förändring arbetslivets villkor och sociala relationer genomgår. I centrum för hans forskning står frågor kring vilken roll som förtroende och lojalitet har i den normbildning som rör arbetstid. Han har också studerat hur synen på arbetet och dess värde har förändrats.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 19 maj 2016 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Seminarium om människan i ständig förändring och utveckling

Läs mer

Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete den 13 maj. Temat för dagen är Människan i ständig förändring och Utveckling. Seminariet kommer att genomföras som en interaktiv session där vi kompletterar föreläsning med olika övningar.

Hur förändringsbenägen är du?

Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete den 13 maj. Temat för dagen är Människan i ständig förändring och Utveckling. Seminariet kommer att genomföras som en interaktiv session där vi kompletterar föreläsning med olika övningar.

Människan och synen på förändring

Seminariet kommer att ledas och genomföras av Per Bjergestam. Per har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med hur människor hanterar och driver förändring. I hans arbete tar han utgångspunkt i individen för att möjliggöra ett framgångsrikt förändringsarbete. Per kommer att bjuda på ett seminarium innehållande förhållningssätt, modeller och verktyg som kan lägga grunden för ett aktivt förändringsarbete. Per förenar teoretiska resonemang med praktiska exempel och övningar för att kunna nå ut till en bred publik.

Hur reagerar du på förändring?

Per kommer inte bara att ge en teoretisk bakgrund till varför vi reagerar olika på förändring utan kommer även genomföra flera olika övningar. Du som deltagare kommer att tillsammans med övriga deltagare att få öva på att lära känna dig själv genom att förstå hur du och övriga reagerar på förändring och på så sätt även kunna förstå hur andra hanterar och reagerar på förändring.

Varför du som arbetsgivarrepresentant ska delta i seminariet: Seminariet syftar till att skapa beredskap och förståelse för hur du som arbetsgivarrepresentant kan stötta chefer och medarbetare i kontinuerlig förändring och utveckling. Du får inblick i hur människor reagerar på förändring samt hur du själv hanterar förändring. Vidare tar du även med dig tips och förslag på att stödja andra i förändring som du kan använda i din roll på din myndighet.

Varför du som arbetstagarrepresentant ska delta i seminariet: Seminariet syftar till att inspirera, skapa beredskap och förståelse för hur du som arbetstagarrepresentant kan stötta medlemmar i frågor som avser kontinuerlig förändring och utveckling. Du får inblick i hur människor reagerar på förändring samt hur du själv hanterar förändring. Vidare tar du även med dig tips och förslag på att stödja andra i förändring i utveckling som du kan använda i din roll på din myndighet.

Plats: 7A Odenplan, Odengatan 65, Stockholm

Datum & tid: Fredag 13 maj kl. 09.00-13.00. Lunch serveras från kl 12.00 (bokas i förhand i samband med anmälan). Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för eventuell logi- och resekostnader.

Anmälan

Anmäl dig HÄR senast den 2 maj.

Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kr vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. Deltagare som uteblir utan att avboka eller överlåta platsen till annan deltagare debiteras en avgift på 1 000 kr.

Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd är ett av Partsrådets fyra arbetsområden. Inom arbetsområdet får lokala parter stöd i sitt arbete med att stärka bl.a. chefers och medarbetares förmåga och beredskap att leda och verka under ständig förändring och utveckling.

Om du har frågor om seminariet, kontakta:

Susanne Tillqvist, tfn 070-318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Venus Shahriari, tfn 070-236 15 43, e-post venus.shahriari@partsradet.se.

Om du har frågor kring anmälan, kontakta:

Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03, e-post halina@blickmoteskonsult.se eller Irene Öst, tfn 08-402 28 30, e-post  irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd

April 2016

Välkommen till ett seminarium om organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö med fokus på kränkande särbehandling

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare på en statlig myndighet till ett seminarium om kränkande särbehandling. Seminariet tar sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, som träder i kraft 31 mars 2016.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är ekonomie doktor och docent vid Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Hans forskning är inriktad på arbetsplatskonflikter och robusta samarbetskulturer.

Om seminariet

Under seminariet får deltagarna reflektera kring hur en rutin vid mobbning/kränkande särbehandling bör utformas på den egna arbetsplatsen. Seminariet är indelat i tre olika så kallade reflektionsblock:

 • olika synsätt på mobbning/kränkande särbehandling och dess
 • orsaker komponenter i handlingsplan/rutin vid
 • mobbning/kränkande särbehandling ställningstaganden kring utredningsmetodik.

Reflektion och dialog blandas med kortare föreläsningar.

Målgrupp

Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats

När: Torsdag 21 april 2016 kl. 09.30-14.30.
Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.
Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm.
Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan

Anmäl dig senast 12 april 2016. För anmälan, kontakta projektledare Annika Nilsson på annika.nilsson@partsradet.se.

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än tio dagar före utbildningen.
För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor.
Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare. Om du har frågor, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!
Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö – konflikthantering

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på konflikthantering.

Hur förhindrar man att konflikter uppstår? Och hur agerar man om en konflikt väl uppstår? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Utbildningen utgår från en närmare granskning av vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som uppstår i konfliktsituationer. Arbetsplatskonflikter har oftast rötter på tre olika nivåer: hos individer, i relationer och i system/organisationer.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • ta del av den så kallade ABC-modellen, för att sortera konflikter i olika beståndsdelar
 • en översikt över redskap för att förstå vad konflikter handlar om – och för att kunna hantera och förebygga dem
 • arbeta med ett konkret konfliktfall
 • en översikt över de olika redskap och strategier som finns för hantering av konflikter på hemmaplan.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med bikupereflektioner och diskussion.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 6 april 2016 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Deltagarna kan antingen ha grundläggande kunskaper sedan tidigare eller ha deltagit i Partsrådets grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen omfattar även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsgivare ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan verksamheten organiseras så att många orsaker till ohälsa förebyggs och en god hälsa främjas.

I den här fördjupningsutbildningen får du kunskap och verktyg om hur du praktiskt går till väga så att arbetsmiljöarbetet – även i fråga om den psykosociala arbetsmiljön – blir en del i den dagliga verksamheten.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en kort repetition av grunder och principer samt rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • lyfta aktuella frågeställningar från den egna arbetsplatsen
 • råd och stöd i arbetet med att bedriva ett lösningsorienterat arbetsmiljöarbete på den egna myndigheten

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 5 april 2016 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Deltagarna kan antingen ha grundläggande kunskaper sedan tidigare eller ha deltagit i Partsrådets grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen omfattar även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsgivare ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan verksamheten organiseras så att många orsaker till ohälsa förebyggs och en god hälsa främjas.

I den här fördjupningsutbildningen får du kunskap och verktyg om hur du praktiskt går till väga så att arbetsmiljöarbetet – även i fråga om den psykosociala arbetsmiljön – blir en del i den dagliga verksamheten.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en kort repetition av grunder och principer samt rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • lyfta aktuella frågeställningar från den egna arbetsplatsen
 • råd och stöd i arbetet med att bedriva ett lösningsorienterat arbetsmiljöarbete på den egna myndigheten

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 4 april 2016 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Mars 2016

Hur agerar vi och bedriver vår verksamhet i en värld i ständig förändring och utveckling?

Läs mer

Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete den 18 mars. Temat för dagen är en omvärld i ständig förändring och utveckling. Seminaret kommer att inledas med en föreläsning följt av en paneldiskussion.

En utblick i framtiden – vad ligger bakom hörnet?

Henrik Mattsson har mer än 40 års erfarenhet av att forska om framtiden. Han har kallats för omvärldsanalytiker, framtidsforskare, trendinformatör och i vissa kretsar till och med guru. Han har dedikerat sitt liv åt att förstå vilka framtidstrender som ligger framför oss och hur dessa kommer att påverka privat och offentlig verksamhet. Henrik kommer att ge oss en utblick in i framtiden och även ge tips och förslag på hur du i din partsroll med enkla medel kan göra din egen enkla omvärldsanalys. Henrik förenar teoretiska resonemang med praktiska exempel för att kunna nå ut till en bred publik.

Vad innebär utblicken i framtiden för statlig verksamhet? – en paneldiskussion

Efter Henriks föresläsning följer en paneldiskussion med Henrik Mattsson och lokala partsrepresentanter från ett antal myndigheter. Diskussionen kommer att modereras av Susanne Tillqvist. Diskussionen kommer att fokusera på hur myndigheter påverkas av den ständiga omvärldsutvecklingen, framtida förändringar som t ex införande av så kallade ”robotics” och digitalisering, samt på vilket sätt det påverkar den lokala partsrollen i form av att stödja chefer, medarbetare och medlemmar i arbete kring förändring och utveckling.

Varför du som arbetsgivarrepresentant ska delta i seminariet: Seminariet syftar till att skapa beredskap och förståelse för hur du som arbetsgivarrepresentant kan stötta chefer och medarbetare i kontinuerlig förändring och utveckling. Du får dels inblick i framtidstrender, samt tips och förslag som du sen kan använda i din roll på din myndighet.

Varför du som arbetstagarrepresentant ska delta i seminariet: Seminariet syftar till att inspirera, skapa beredskap och förståelse för hur du som arbetstagarrepresentant kan stötta medlemmar i frågor som avser kontinuerlig förändring och utveckling. Du får dels inblick i framtidstrender, samt tips och förslag som du sen kan använda i din roll på din myndighet.

Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Tid: Fredag 18 mars kl. 09.00-13.00.

Lunch serveras från kl. 12.00 (bokas i förhand i samband med anmälan). Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för eventuella logi- och resekostnader.

Anmälan

Anmäl dig HÄR senast den 7 mars.

Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kr vid avbokning senare än tio dagar före seminariet. Deltagare som uteblir utan att avboka eller som inte överlåter platsen till annan deltagare debiteras en avgift på 1 000 kr.

Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd är ett av Partsrådets fyra arbetsområden. Inom arbetsområdet får lokala parter stöd i sitt arbete med att stärka bl.a. chefers och medarbetares förmåga och beredskap att leda och verka under ständig förändring och utveckling.

Om du har frågor om seminariet, kontakta:

Susanne Tillqvist, tfn 070-318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller

Venus Shahriari, tfn 070-236 15 43, e-post venus.shahriari@partsradet.se

Om du har frågor kring anmälan, kontakta:

Irene Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

 

En grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) beskriver hur arbetsgivaren på ett strukturerat sätt ska arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete.

Utbildningen ska ge grundläggande kunskap om det regelverk som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet, så att deltagarna efteråt kan identifiera risker på den egna arbetsplatsen.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • god kunskap om kraven i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), med särskilt fokus på riskidentifiering och genomförande av förebyggande insatser på arbetsplatsen
 • kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt angränsande lagstiftning
 • diskutera arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning, samt hur man kan utveckla arbetsmiljön genom ett lösningsorienterat arbetssätt
 • öva på exempel från den egna verksamheten.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats                     

När: Kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

 

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) beskriver hur arbetsgivaren på ett strukturerat sätt ska arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete.

Utbildningen ska ge grundläggande kunskap om det regelverk som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet, så att deltagarna efteråt kan identifiera risker på den egna arbetsplatsen.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • god kunskap om kraven i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), med särskilt fokus på riskidentifiering och genomförande av förebyggande insatser på arbetsplatsen
 • kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt angränsande lagstiftning
 • diskutera arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning, samt hur man kan utveckla arbetsmiljön genom ett lösningsorienterat arbetssätt
 • öva på exempel från den egna verksamheten.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats                     

När: Kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

 

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö – att bygga robusta samarbetskulturer

Läs mer

En utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö – att bygga robusta samarbetskulturer

Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl även när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Metodiken som lärs ut på utbildningsdagen lämpar sig såväl för den enskilda enheten som för en större organisation.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • insikt i vad som präglar en god samarbetskultur
 • pröva en konkret metodik för att kartlägga en verksamhets förutsättningar vad gäller samarbete och konflikthantering
 • hjälp att utveckla och sammanställa förslag på hur verksamheter kan skapa bättre förutsättningar för en robust samarbetskultur
 • verktyg att ta med sig hem till den egna arbetsplatsen.

Forskaren Thomas Jordan har identifierat åtta egenskaper som kännetecknar ett bra klimat för intern samarbete. Diskussionerna utgår från dessa egenskaper samt från fem dimensioner för att stärka en samarbetskultur. De fem dimensionerna handlar om forum för problemlösning, medarbetarskap, ledarskap, kulturen och organisationen.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 9 mars 2016 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Välkommen till ett seminarium om organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö med fokus på kränkande särbehandling

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare på en statlig myndighet till ett seminarium om kränkande särbehandling. Seminariet tar sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, som träder i kraft 31 mars 2016.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är ekonomie doktor och docent vid Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Hans forskning är inriktad på arbetsplatskonflikter och robusta samarbetskulturer.

Om seminariet

Under seminariet får deltagarna reflektera kring hur en rutin vid mobbning/kränkande särbehandling bör utformas på den egna arbetsplatsen. Seminariet är indelat i tre olika så kallade reflektionsblock:

 • olika synsätt på mobbning/kränkande särbehandling och dess
 • orsaker komponenter i handlingsplan/rutin vid
 • mobbning/kränkande särbehandling ställningstaganden kring utredningsmetodik.

Reflektion och dialog blandas med kortare föreläsningar.

Målgrupp

Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats

När: Tisdag 1 mars 2016 kl. 09.30-14.30.
Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.
Var: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.
Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan

Anmäl dig HÄR senast 16 februari 2016. Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än tio dagar före utbildningen.
För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor.
Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare. Om du har frågor, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!
Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Februari 2016

En utbildning om psykosocial arbetsmiljö – Ska du gå hem redan? Om nya gränser i arbetslivet.

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud på universitet eller högskola till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på nya gränser i arbetslivet.

Teknikutvecklingen har bland annat skapat nya förutsättningar att kunna utföra arbete på fler platser och tider. Arbetstidens längd och förläggning har gått från att vara strikt reglerad och avgränsad från fritiden till att bli alltmer uppgiftsorienterad och gränslös. Denna utveckling kan skapa oklarheter kring vad som är att betrakta som arbetstid.

Utbildningen fokuserar på hur arbetsmiljön påverkas av de otydliga gränserna, hur gemensamma spelregler för arbetet kan diskuteras fram på arbetsplatserna samt hur man kan ta tillvara på de positiva aspekterna av det nya sättet att arbeta.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en belysning av arbetsmiljöaspekter som är relaterade till arbetslivets nya gränser, bland annat hur arbetstagare förhåller sig till förväntningar på tillgänglighet
 • insikt i teknikanvändning, normer och individuella strategier för att hantera de nya kraven och möjligheter i arbetslivet
 • diskutera verklighetsbaserade händelser
 • handlingsstrategier att ta med sig tillbaka till den egna arbetsplatsen.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsarna

Calle Rosengren, fil.dr i arbetsvetenskap, bedriver forskning kring arbetsvillkoren i kunskapsintensiva arbeten, med ett särskilt fokus på frågor som rör arbetstid. Han har kompetens inom områdena organisationskultur, psykosocial arbetsmiljö, work-life balance samt self-leadership.

Mikael Ottosson, fil dr i historia, bedriver forskning om den förändring arbetslivets villkor och sociala relationer genomgår. I centrum för hans forskning står frågor kring vilken roll som förtroende och lojalitet har i den normbildning som rör arbetstid. Han har också studerat hur synen på arbetet och dess värde har förändrats.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud från universitet eller högskola deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats                     

När: 24 februari 2016 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Deltagarna kan antingen ha grundläggande kunskaper sedan tidigare eller ha deltagit i Partsrådets grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen omfattar även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsgivare ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan verksamheten organiseras så att många orsaker till ohälsa förebyggs och en god hälsa främjas.

I den här fördjupningsutbildningen får du kunskap och verktyg om hur du praktiskt går till väga så att arbetsmiljöarbetet – även i fråga om den psykosociala arbetsmiljön – blir en del i den dagliga verksamheten.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en kort repetition av grunder och principer samt rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • lyfta aktuella frågeställningar från den egna arbetsplatsen
 • råd och stöd i arbetet med att bedriva ett lösningsorienterat arbetsmiljöarbete på den egna myndigheten

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 23 februari 2016 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö – att bygga robusta samarbetskulturer

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud på universitet och högskola till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på att bygga robusta samarbetskulturer i högskolemiljöer.

Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl även när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Metodiken som lärs ut på utbildningsdagen lämpar sig såväl för den enskilda enheten som för en större organisation.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • insikt i vad som präglar en god samarbetskultur i en kunskapsorganisation
 • pröva en konkret metodik för att kartlägga en verksamhets förutsättningar vad gäller samarbete och konflikthantering
 • hjälp att utveckla och sammanställa förslag på hur man i högskolemiljön kan skapa bättre förutsättningar för en robust samarbetskultur
 • verktyg att ta med sig hem till den egna arbetsplatsen.

Forskaren Thomas Jordan har identifierat åtta egenskaper som kännetecknar ett bra klimat för intern samarbete. Diskussionerna utgår från dessa egenskaper samt från fem dimensioner för att stärka en samarbetskultur. De fem dimensionerna handlar om forum för problemlösning, medarbetarskap, ledarskap, kulturen och organisationen.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud från universitet eller högskola deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats                     

När:

18 februari 2016 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var:

Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö – konflikthantering

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på konflikthantering.

Hur förhindrar man att konflikter uppstår? Och hur agerar man om en konflikt väl uppstår? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Utbildningen utgår från en närmare granskning av vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som uppstår i konfliktsituationer. Arbetsplatskonflikter har oftast rötter på tre olika nivåer: hos individer, i relationer och i system/organisationer.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • ta del av den så kallade ABC-modellen, för att sortera konflikter i olika beståndsdelar
 • en översikt över redskap för att förstå vad konflikter handlar om – och för att kunna hantera och förebygga dem
 • arbeta med ett konkret konfliktfall
 • en översikt över de olika redskap och strategier som finns för hantering av konflikter på hemmaplan.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med bikupereflektioner och diskussion.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 16 februari 2016 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Deltagarna kan antingen ha grundläggande kunskaper sedan tidigare eller ha deltagit i Partsrådets grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud på universitet eller högskola till en fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen omfattar även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsgivare ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan verksamheten organiseras så att många orsaker till ohälsa förebyggs och en god hälsa främjas.

I den här fördjupningsutbildningen får du kunskap och verktyg om hur du praktiskt går till väga så att arbetsmiljöarbetet – även i fråga om den psykosociala arbetsmiljön – blir en del i den dagliga verksamheten.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en kort repetition av grunder och principer samt rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • lyfta aktuella frågeställningar från den egna arbetsplatsen
 • råd och stöd i arbetet med att bedriva ett lösningsorienterat arbetsmiljöarbete på den egna myndigheten

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud från universitet eller högskola deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats                     

När: 4 februari 2016 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

 

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö – konflikthantering

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud på universitet eller högskola till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på konflikter och konflikthantering i kunskapsorganisationer.

Hur förhindrar man att konflikter uppstår? Och hur agerar man om en konflikt väl uppstår? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Utbildningen utgår från en närmare granskning av vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som uppstår i konfliktsituationer. Arbetsplatskonflikter har oftast rötter på tre olika nivåer: hos individer, i relationer och i system/organisationer.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en inblick i de särskilda förutsättningarna för konflikter och konflikthantering i högskolemiljöer
 • ta del av den så kallade ABC-modellen, för att sortera konflikter i olika beståndsdelar
 • en översikt över redskap för att förstå vad konflikter handlar om – och för att kunna hantera och förebygga dem
 • arbeta med ett konkret konfliktfall
 • en översikt över verktygslådan för hantering av konflikter på hemmaplan.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med bikupereflektioner och diskussion.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud från universitet eller högskola deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats                     

När: 3 februari 2016 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Januari 2016

En grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud på universitet eller högskola till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) beskriver hur arbetsgivaren på ett strukturerat sätt ska arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete.

Utbildningen ska ge grundläggande kunskap om det regelverk som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet, så att deltagarna efteråt kan identifiera risker på den egna arbetsplatsen.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • god kunskap om kraven i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), med särskilt fokus på riskidentifiering och genomförande av förebyggande insatser på arbetsplatsen
 • kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt angränsande lagstiftning
 • diskutera arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning, samt hur man kan utveckla arbetsmiljön genom ett lösningsorienterat arbetssätt
 • öva på exempel från den egna verksamheten.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud från universitet eller högskola deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats

När: 27 januari 2016 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) beskriver hur arbetsgivaren på ett strukturerat sätt ska arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete.

Utbildningen ska ge grundläggande kunskap om det regelverk som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet, så att deltagarna efteråt kan identifiera risker på den egna arbetsplatsen.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • god kunskap om kraven i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), med särskilt fokus på riskidentifiering och genomförande av förebyggande insatser på arbetsplatsen
 • kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt angränsande lagstiftning
 • diskutera arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning, samt hur man kan utveckla arbetsmiljön genom ett lösningsorienterat arbetssätt
 • öva på exempel från den egna verksamheten.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 26 januari 2016 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) beskriver hur arbetsgivaren på ett strukturerat sätt ska arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete.

Utbildningen ska ge grundläggande kunskap om det regelverk som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet, så att deltagarna efteråt kan identifiera risker på den egna arbetsplatsen.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • god kunskap om kraven i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), med särskilt fokus på riskidentifiering och genomförande av förebyggande insatser på arbetsplatsen
 • kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt angränsande lagstiftning
 • diskutera arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning, samt hur man kan utveckla arbetsmiljön genom ett lösningsorienterat arbetssätt
 • öva på exempel från den egna verksamheten.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats                     

När: Kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En utbildning om psykosocial arbetsmiljö – Ska du gå hem redan? Om nya gränser i arbetslivet.

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud på universitet eller högskola till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på nya gränser i arbetslivet.

Teknikutvecklingen har bland annat skapat nya förutsättningar att kunna utföra arbete på fler platser och tider. Arbetstidens längd och förläggning har gått från att vara strikt reglerad och avgränsad från fritiden till att bli alltmer uppgiftsorienterad och gränslös. Denna utveckling kan skapa oklarheter kring vad som är att betrakta som arbetstid.

Utbildningen fokuserar på hur arbetsmiljön påverkas av de otydliga gränserna, hur gemensamma spelregler för arbetet kan diskuteras fram på arbetsplatserna samt hur man kan ta tillvara på de positiva aspekterna av det nya sättet att arbeta.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en belysning av arbetsmiljöaspekter som är relaterade till arbetslivets nya gränser, bland annat hur arbetstagare förhåller sig till förväntningar på tillgänglighet
 • insikt i teknikanvändning, normer och individuella strategier för att hantera de nya kraven och möjligheter i arbetslivet
 • diskutera verklighetsbaserade händelser
 • handlingsstrategier att ta med sig tillbaka till den egna arbetsplatsen.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsarna

Calle Rosengren, fil.dr i arbetsvetenskap, bedriver forskning kring arbetsvillkoren i kunskapsintensiva arbeten, med ett särskilt fokus på frågor som rör arbetstid. Han har kompetens inom områdena organisationskultur, psykosocial arbetsmiljö, work-life balance samt self-leadership.

Mikael Ottosson, fil dr i historia, bedriver forskning om den förändring arbetslivets villkor och sociala relationer genomgår. I centrum för hans forskning står frågor kring vilken roll som förtroende och lojalitet har i den normbildning som rör arbetstid. Han har också studerat hur synen på arbetet och dess värde har förändrats.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud från universitet eller högskola deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats                     

När: 20 januari 2016 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En utbildning om psykosocial arbetsmiljö – Ska du gå hem redan? Om nya gränser i arbetslivet.

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud på universitet eller högskola till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på nya gränser i arbetslivet.

Teknikutvecklingen har bland annat skapat nya förutsättningar att kunna utföra arbete på fler platser och tider. Arbetstidens längd och förläggning har gått från att vara strikt reglerad och avgränsad från fritiden till att bli alltmer uppgiftsorienterad och gränslös. Denna utveckling kan skapa oklarheter kring vad som är att betrakta som arbetstid.

Utbildningen fokuserar på hur arbetsmiljön påverkas av de otydliga gränserna, hur gemensamma spelregler för arbetet kan diskuteras fram på arbetsplatserna samt hur man kan ta tillvara på de positiva aspekterna av det nya sättet att arbeta.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en belysning av arbetsmiljöaspekter som är relaterade till arbetslivets nya gränser, bland annat hur arbetstagare förhåller sig till förväntningar på tillgänglighet
 • insikt i teknikanvändning, normer och individuella strategier för att hantera de nya kraven och möjligheter i arbetslivet
 • diskutera verklighetsbaserade händelser
 • handlingsstrategier att ta med sig tillbaka till den egna arbetsplatsen.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsarna

Calle Rosengren, fil.dr i arbetsvetenskap, bedriver forskning kring arbetsvillkoren i kunskapsintensiva arbeten, med ett särskilt fokus på frågor som rör arbetstid. Han har kompetens inom områdena organisationskultur, psykosocial arbetsmiljö, work-life balance samt self-leadership.

Mikael Ottosson, fil dr i historia, bedriver forskning om den förändring arbetslivets villkor och sociala relationer genomgår. I centrum för hans forskning står frågor kring vilken roll som förtroende och lojalitet har i den normbildning som rör arbetstid. Han har också studerat hur synen på arbetet och dess värde har förändrats.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud från universitet eller högskola deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats                     

När: 14 januari 2016 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

 

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Deltagarna kan antingen ha grundläggande kunskaper sedan tidigare eller ha deltagit i Partsrådets grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen omfattar även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsgivare ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan verksamheten organiseras så att många orsaker till ohälsa förebyggs och en god hälsa främjas.

I den här fördjupningsutbildningen får du kunskap och verktyg om hur du praktiskt går till väga så att arbetsmiljöarbetet – även i fråga om den psykosociala arbetsmiljön – blir en del i den dagliga verksamheten.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en kort repetition av grunder och principer samt rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • lyfta aktuella frågeställningar från den egna arbetsplatsen
 • råd och stöd i arbetet med att bedriva ett lösningsorienterat arbetsmiljöarbete på den egna myndigheten

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 12 januari 2016 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

December 2015

En utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö – att bygga robusta samarbetskulturer

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på att bygga robusta samarbetskulturer i högskolemiljöer.

Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl även när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Metodiken som lärs ut på utbildningsdagen lämpar sig såväl för den enskilda enheten som för en större organisation.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • insikt i vad som präglar en god samarbetskultur i en kunskapsorganisation
 • pröva en konkret metodik för att kartlägga en verksamhets förutsättningar vad gäller samarbete och konflikthantering
 • hjälp att utveckla och sammanställa förslag på hur man i högskolemiljön kan skapa bättre förutsättningar för en robust samarbetskultur
 • verktyg att ta med sig hem till den egna arbetsplatsen.

Forskaren Thomas Jordan har identifierat åtta egenskaper som kännetecknar ett bra klimat för intern samarbete. Diskussionerna utgår från dessa egenskaper samt från fem dimensioner för att stärka en samarbetskultur. De fem dimensionerna handlar om forum för problemlösning, medarbetarskap, ledarskap, kulturen och organisationen.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats                     

När:

16 december 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var:

Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö – konflikthantering

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på konflikthantering.

Hur förhindrar man att konflikter uppstår? Och hur agerar man om en konflikt väl uppstår? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Utbildningen utgår från en närmare granskning av vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som uppstår i konfliktsituationer. Arbetsplatskonflikter har oftast rötter på tre olika nivåer: hos individer, i relationer och i system/organisationer.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • ta del av den så kallade ABC-modellen, för att sortera konflikter i olika beståndsdelar
 • en översikt över redskap för att förstå vad konflikter handlar om – och för att kunna hantera och förebygga dem
 • arbeta med ett konkret konfliktfall
 • en översikt över de olika redskap och strategier som finns för hantering av konflikter på hemmaplan.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med bikupereflektioner och diskussion.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 15 december 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Deltagarna kan antingen ha grundläggande kunskaper sedan tidigare eller ha deltagit i Partsrådets grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen omfattar även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsgivare ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan verksamheten organiseras så att många orsaker till ohälsa förebyggs och en god hälsa främjas.

I den här fördjupningsutbildningen får du kunskap och verktyg om hur du praktiskt går till väga så att arbetsmiljöarbetet – även i fråga om den psykosociala arbetsmiljön – blir en del i den dagliga verksamheten.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en kort repetition av grunder och principer samt rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • lyfta aktuella frågeställningar från den egna arbetsplatsen
 • råd och stöd i arbetet med att bedriva ett lösningsorienterat arbetsmiljöarbete på den egna myndigheten

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats                     

När: 10 december 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Deltagarna kan antingen ha grundläggande kunskaper sedan tidigare eller ha deltagit i Partsrådets grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen omfattar även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsgivare ska enligt lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan verksamheten organiseras så att många orsaker till ohälsa förebyggs och en god hälsa främjas.

I den här fördjupningsutbildningen får du kunskap och verktyg om hur du praktiskt går till väga så att arbetsmiljöarbetet – även i fråga om den psykosociala arbetsmiljön – blir en del i den dagliga verksamheten.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en kort repetition av grunder och principer samt rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • lyfta aktuella frågeställningar från den egna arbetsplatsen
 • råd och stöd i arbetet med att bedriva ett lösningsorienterat arbetsmiljöarbete på den egna myndigheten

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 9 december 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö – konflikthantering

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på konflikthantering.

Hur förhindrar man att konflikter uppstår? Och hur agerar man om en konflikt väl uppstår? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Utbildningen utgår från en närmare granskning av vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som uppstår i konfliktsituationer. Arbetsplatskonflikter har oftast rötter på tre olika nivåer: hos individer, i relationer och i system/organisationer.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • ta del av den så kallade ABC-modellen, för att sortera konflikter i olika beståndsdelar
 • en översikt över redskap för att förstå vad konflikter handlar om – och för att kunna hantera och förebygga dem
 • arbeta med ett konkret konfliktfall
 • en översikt över de olika redskap och strategier som finns för hantering av konflikter på hemmaplan.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med bikupereflektioner och diskussion.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 2 december 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

November 2015

”Vad är nyckeln för ett effektivt kommunikationsarbete vid kontinuerlig förändring och utveckling?”

Läs mer

Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete den 13 november. Temat för dagen är kommunikation och att kommunicera i kontinuerlig förändring och utveckling.

image001Sonja Rasin
Sonja kommer att berätta om vikten av ett kommunikativt ledarskap från ett teoretiskt perspektiv, särskilt hur kommunikation och olika kommunikationskanaler kan underlätta förändringsresan. Sonja har 20 års praktisk erfarenhet av att arbeta med kommunikation i förändrings- och utvecklingsprocesser.

image002Göran Rosberg
Göran kommer att dela med sig av sin erfarenhet samt praktiska tips, verktyg och metoder för kommunikation vid kontinuerlig förändring och utveckling. Göran har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med organisationer och företag i förändring. Tydlig kommunikation och ändamålsenliga kommunikationskanaler underlättar för kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete.

Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm (ingång från Odengatan 65, plan2)

Tid: Fredag 13 november kl. 09.00-13.00. Lunch serveras från kl. 12.00 (bokas i förhand i samband med anmälan). Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för eventuella logi- och resekostnader.

Anmälan
Anmäl dig HÄR senast den 6 november 2015.
Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kr vid avbokning senare än tio dagar före seminariet. Deltagare som uteblir utan att avboka eller som inte överlåter platsen till annan deltagare debiteras en avgift på 1 000 kr.

Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd är ett av Partsrådets fyra arbetsområden. Inom arbetsområdet får lokala parter stöd i sitt arbete med att stärka bl.a. chefers och medarbetares förmåga och beredskap att leda och verka under ständig förändring och utveckling.

Om du har frågor om seminariet, kontakta:
Susanne Tillqvist, tfn 070-318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Venus Shahriari,
tfn 070-236 15 43, e-post venus.shahriari@partsradet.se.

Om du har frågor kring anmälan, kontakta:
Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!
Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd

En utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö – att bygga robusta samarbetskulturer

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på att bygga robusta samarbetskulturer.

Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl även när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Metodiken som lärs ut på utbildningsdagen lämpar sig såväl för den enskilda enheten som för en större organisation.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • insikt i vad som präglar en god samarbetskultur
 • pröva en konkret metodik för att kartlägga en verksamhets förutsättningar vad gäller samarbete och konflikthantering
 • hjälp att utveckla och sammanställa förslag på hur verksamheter kan skapa bättre förutsättningar för en robust samarbetskultur
 • verktyg att ta med sig hem till den egna arbetsplatsen.

Forskaren Thomas Jordan har identifierat åtta egenskaper som kännetecknar ett bra klimat för intern samarbete. Diskussionerna utgår från dessa egenskaper samt från fem dimensioner för att stärka en samarbetskultur. De fem dimensionerna handlar om forum för problemlösning, medarbetarskap, ledarskap, kulturen och organisationen.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 10 november 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö – konflikthantering

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på konflikter och konflikthantering i kunskapsorganisationer.

Hur förhindrar man att konflikter uppstår? Och hur agerar man om en konflikt väl uppstår? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Utbildningen utgår från en närmare granskning av vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som uppstår i konfliktsituationer. Arbetsplatskonflikter har oftast rötter på tre olika nivåer: hos individer, i relationer och i system/organisationer.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en inblick i de särskilda förutsättningarna för konflikter och konflikthantering i högskolemiljöer
 • ta del av den så kallade ABC-modellen, för att sortera konflikter i olika beståndsdelar
 • en översikt över redskap för att förstå vad konflikter handlar om – och för att kunna hantera och förebygga dem
 • arbeta med ett konkret konfliktfall
 • en översikt över verktygslådan för hantering av konflikter på hemmaplan.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med bikupereflektioner och diskussion.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats                     

När: 5 november 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö – att bygga robusta samarbetskulturer

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på att bygga robusta samarbetskulturer.

Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl även när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Metodiken som lärs ut på utbildningsdagen lämpar sig såväl för den enskilda enheten som för en större organisation.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • insikt i vad som präglar en god samarbetskultur
 • pröva en konkret metodik för att kartlägga en verksamhets förutsättningar vad gäller samarbete och konflikthantering
 • hjälp att utveckla och sammanställa förslag på hur verksamheter kan skapa bättre förutsättningar för en robust samarbetskultur
 • verktyg att ta med sig hem till den egna arbetsplatsen.

Forskaren Thomas Jordan har identifierat åtta egenskaper som kännetecknar ett bra klimat för intern samarbete. Diskussionerna utgår från dessa egenskaper samt från fem dimensioner för att stärka en samarbetskultur. De fem dimensionerna handlar om forum för problemlösning, medarbetarskap, ledarskap, kulturen och organisationen.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 3 november 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Oktober 2015

En utbildning om psykosocial arbetsmiljö – Ska du gå hem redan? Om nya gränser i arbetslivet.

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på nya gränser i arbetslivet.

Teknikutvecklingen har bland annat skapat nya förutsättningar att kunna utföra arbete på fler platser och tider. Arbetstidens längd och förläggning har gått från att vara strikt reglerad och avgränsad från fritiden till att bli alltmer uppgiftsorienterad och gränslös. Denna utveckling kan skapa oklarheter kring vad som är att betrakta som arbetstid.

Utbildningen fokuserar på hur arbetsmiljön påverkas av de otydliga gränserna, hur gemensamma spelregler för arbetet kan diskuteras fram på arbetsplatserna samt hur man kan ta tillvara på de positiva aspekterna av det nya sättet att arbeta.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en belysning av arbetsmiljöaspekter som är relaterade till arbetslivets nya gränser, bland annat hur arbetstagare förhåller sig till förväntningar på tillgänglighet
 • insikt i teknikanvändning, normer och individuella strategier för att hantera de nya kraven och möjligheter i arbetslivet
 • diskutera verklighetsbaserade händelser
 • handlingsstrategier att ta med sig tillbaka till den egna arbetsplatsen.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsarna

Calle Rosengren, fil.dr i arbetsvetenskap, bedriver forskning kring arbetsvillkoren i kunskapsintensiva arbeten, med ett särskilt fokus på frågor som rör arbetstid. Han har kompetens inom områdena organisationskultur, psykosocial arbetsmiljö, work-life balance samt self-leadership.

Mikael Ottosson, fil dr i historia, bedriver forskning om den förändring arbetslivets villkor och sociala relationer genomgår. I centrum för hans forskning står frågor kring vilken roll som förtroende och lojalitet har i den normbildning som rör arbetstid. Han har också studerat hur synen på arbetet och dess värde har förändrats.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 27 oktober 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En utbildning om psykosocial arbetsmiljö – Ska du gå hem redan? Om nya gränser i arbetslivet.

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på nya gränser i arbetslivet.

Teknikutvecklingen har bland annat skapat nya förutsättningar att kunna utföra arbete på fler platser och tider. Arbetstidens längd och förläggning har gått från att vara strikt reglerad och avgränsad från fritiden till att bli alltmer uppgiftsorienterad och gränslös. Denna utveckling kan skapa oklarheter kring vad som är att betrakta som arbetstid.

Utbildningen fokuserar på hur arbetsmiljön påverkas av de otydliga gränserna, hur gemensamma spelregler för arbetet kan diskuteras fram på arbetsplatserna samt hur man kan ta tillvara på de positiva aspekterna av det nya sättet att arbeta.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en belysning av arbetsmiljöaspekter som är relaterade till arbetslivets nya gränser, bland annat hur arbetstagare förhåller sig till förväntningar på tillgänglighet
 • insikt i teknikanvändning, normer och individuella strategier för att hantera de nya kraven och möjligheter i arbetslivet
 • diskutera verklighetsbaserade händelser
 • handlingsstrategier att ta med sig tillbaka till den egna arbetsplatsen.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsarna

Calle Rosengren, fil.dr i arbetsvetenskap, bedriver forskning kring arbetsvillkoren i kunskapsintensiva arbeten, med ett särskilt fokus på frågor som rör arbetstid. Han har kompetens inom områdena organisationskultur, psykosocial arbetsmiljö, work-life balance samt self-leadership.

Mikael Ottosson, fil dr i historia, bedriver forskning om den förändring arbetslivets villkor och sociala relationer genomgår. I centrum för hans forskning står frågor kring vilken roll som förtroende och lojalitet har i den normbildning som rör arbetstid. Han har också studerat hur synen på arbetet och dess värde har förändrats.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 14 oktober 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) beskriver hur arbetsgivaren på ett strukturerat sätt ska arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete.

Utbildningen ska ge grundläggande kunskap om det regelverk som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet, så att deltagarna efteråt kan identifiera risker på den egna arbetsplatsen.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • god kunskap om kraven i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), med särskilt fokus på riskidentifiering och genomförande av förebyggande insatser på arbetsplatsen
 • kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt angränsande lagstiftning
 • diskutera arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning, samt hur man kan utveckla arbetsmiljön genom ett lösningsorienterat arbetssätt
 • öva på exempel från den egna verksamheten.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 8 oktober 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

 

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) beskriver hur arbetsgivaren på ett strukturerat sätt ska arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete.

Utbildningen ska ge grundläggande kunskap om det regelverk som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet, så att deltagarna efteråt kan identifiera risker på den egna arbetsplatsen.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • god kunskap om kraven i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), med särskilt fokus på riskidentifiering och genomförande av förebyggande insatser på arbetsplatsen
 • kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt angränsande lagstiftning
 • diskutera arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning, samt hur man kan utveckla arbetsmiljön genom ett lösningsorienterat arbetssätt
 • öva på exempel från den egna verksamheten.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats                     

När: Kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö – att bygga robusta samarbetskulturer

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på att bygga robusta samarbetskulturer i högskolemiljöer.

Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl även när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Metodiken som lärs ut på utbildningsdagen lämpar sig såväl för den enskilda enheten som för en större organisation.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • insikt i vad som präglar en god samarbetskultur i en kunskapsorganisation
 • pröva en konkret metodik för att kartlägga en verksamhets förutsättningar vad gäller samarbete och konflikthantering
 • hjälp att utveckla och sammanställa förslag på hur man i högskolemiljön kan skapa bättre förutsättningar för en robust samarbetskultur
 • verktyg att ta med sig hem till den egna arbetsplatsen.

Forskaren Thomas Jordan har identifierat åtta egenskaper som kännetecknar ett bra klimat för intern samarbete. Diskussionerna utgår från dessa egenskaper samt från fem dimensioner för att stärka en samarbetskultur. De fem dimensionerna handlar om forum för problemlösning, medarbetarskap, ledarskap, kulturen och organisationen.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats                     

När:

6 oktober 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var:

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

September 2015

En utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö – konflikthantering

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på konflikter och konflikthantering i kunskapsorganisationer.

Hur förhindrar man att konflikter uppstår? Och hur agerar man om en konflikt väl uppstår? Hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Utbildningen utgår från en närmare granskning av vad konflikter är och vilka reaktioner och drivkrafter som uppstår i konfliktsituationer. Arbetsplatskonflikter har oftast rötter på tre olika nivåer: hos individer, i relationer och i system/organisationer.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en inblick i de särskilda förutsättningarna för konflikter och konflikthantering i högskolemiljöer
 • ta del av den så kallade ABC-modellen, för att sortera konflikter i olika beståndsdelar
 • en översikt över redskap för att förstå vad konflikter handlar om – och för att kunna hantera och förebygga dem
 • arbeta med ett konkret konfliktfall
 • en översikt över verktygslådan för hantering av konflikter på hemmaplan.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med bikupereflektioner och diskussion.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats                     

När: 24 september 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö – att bygga robusta samarbetskulturer

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på att bygga robusta samarbetskulturer.

Begreppet ”robust samarbetskultur” står för en arbetsplats som klarar av att fungera väl även när det finns betydande meningsskiljaktigheter. På sådana arbetsplatser finns redskap för tidig problemlösning för att förhindra att konflikter eskalerar.

Metodiken som lärs ut på utbildningsdagen lämpar sig såväl för den enskilda enheten som för en större organisation.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • insikt i vad som präglar en god samarbetskultur
 • pröva en konkret metodik för att kartlägga en verksamhets förutsättningar vad gäller samarbete och konflikthantering
 • hjälp att utveckla och sammanställa förslag på hur verksamheter kan skapa bättre förutsättningar för en robust samarbetskultur
 • verktyg att ta med sig hem till den egna arbetsplatsen.

Forskaren Thomas Jordan har identifierat åtta egenskaper som kännetecknar ett bra klimat för intern samarbete. Diskussionerna utgår från dessa egenskaper samt från fem dimensioner för att stärka en samarbetskultur. De fem dimensionerna handlar om forum för problemlösning, medarbetarskap, ledarskap, kulturen och organisationen.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är docent, forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Thomas Jordan har forskat och undervisat om konflikthantering, kommunikation, samarbetskulturer och vuxenutveckling sedan 1990-talet och är bland annat författare till webbplatsen Arbetsplatskonflikt (socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt).

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 23 september 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Quality Hotel, Esplanaden 29, Sundsvall

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) beskriver hur arbetsgivaren på ett strukturerat sätt ska arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete.

Utbildningen ska ge grundläggande kunskap om det regelverk som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet, så att deltagarna efteråt kan identifiera risker på den egna arbetsplatsen.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • god kunskap om kraven i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), med särskilt fokus på riskidentifiering och genomförande av förebyggande insatser på arbetsplatsen
 • kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt angränsande lagstiftning
 • diskutera arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning, samt hur man kan utveckla arbetsmiljön genom ett lösningsorienterat arbetssätt
 • öva på exempel från den egna verksamheten.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats

När: 16 september 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) beskriver hur arbetsgivaren på ett strukturerat sätt ska arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete.

Utbildningen ska ge grundläggande kunskap om det regelverk som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet, så att deltagarna efteråt kan identifiera risker på den egna arbetsplatsen.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • god kunskap om kraven i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), med särskilt fokus på riskidentifiering och genomförande av förebyggande insatser på arbetsplatsen
 • kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt angränsande lagstiftning
 • diskutera arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning, samt hur man kan utveckla arbetsmiljön genom ett lösningsorienterat arbetssätt
 • öva på exempel från den egna verksamheten.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats                     

När: Kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) beskriver hur arbetsgivaren på ett strukturerat sätt ska arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete.

Utbildningen ska ge grundläggande kunskap om det regelverk som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet, så att deltagarna efteråt kan identifiera risker på den egna arbetsplatsen.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • god kunskap om kraven i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), med särskilt fokus på riskidentifiering och genomförande av förebyggande insatser på arbetsplatsen
 • kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt angränsande lagstiftning
 • diskutera arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning, samt hur man kan utveckla arbetsmiljön genom ett lösningsorienterat arbetssätt
 • öva på exempel från den egna verksamheten.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 15 september 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Centralstationen, Göteborg

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Ett seminarium om att öka kraften i förändringsarbete genom effektivt teamarbete

Läs mer

Partsrådet bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett seminarium den 11 september om gruppen/teamets betydelse i förändrings- och utvecklingsarbete.

Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete.

Temat för dagen är att leda och stödja andra i kontinuerlig förändring och utveckling med fokus på medarbetarskap.

Om föreläsarna 

Annika Lantz, leg psykolog, leg psykoterapeut och professor i psykologi med särskild inriktning mot arbets- och organisationspsykologi.

Annika Lantz

Organisatoriskt förändringsarbete bygger på individer och gruppers lärande. Det bygger på att medarbetare individuellt och kollektivt av egen kraft initierar och driver utvecklingsarbete i linje med ledningens övergripande mål. Annika Lantz kommer att fokusera på gruppen/teamets betydelse för att lärandet ska omsättas i organisatorisk förändring. Hennes forskningsområde är tillämpad forskning om team, ledarskap, samt organisatoriskt lärande och förändring. Hon har mångårig erfarenhet av konsultativt arbete gentemot privat näringsliv och offentlig sektor.

 

Lisa Ekström, föreläsare med 20 års erfarenhet av ledarskap

Lisa Ekström

Lisa Ekström kommer att bjuda på en föreläsning om förändrings- och förbättringsarbete. Hon skapar förståelse för varje medarbetares ansvar och betydelse och berättar om hur man kan stötta andra i förändringsarbetet. Det svåra görs hanterbart och inspirerande. Hon ger många värdefulla tips att använda i vardagen. Med 20 års erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete inspirerar Lisa Ekström sina åhörare på ett unikt sätt.

Målgrupp

Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare.

Tid och plats

När: Fredag 11 september kl. 09.00-13.00. Lunch serveras från kl. 12.00 (bokas i förhand i samband med anmälan). Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för eventuella logi- och resekostnader.

Var: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm (ingång från Odengatan 65, plan 2)

Anmälan

Anmäl dig HÄR senast den 4 september 2015.
Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kr vid avbokning senare än tio dagar före seminariet. Deltagare som uteblir utan att avboka eller överlåta platsen till annan deltagare debiteras en avgift på 1 000 kr.

Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd är ett av Partsrådets fyra arbetsområden. Inom arbetsområdet får lokala parter stöd i sitt arbete med att stärka bl.a. chefers och medarbetares förmåga och beredskap att leda och verka under ständig förändring och utveckling.

Om du har frågor om seminariet, kontakta:
Susanne Tillqvist, tfn 070-318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Kristin Bertelsen,
tfn 073-040 43 83, e-post kristin.bertelsen@partsradet.se
 
Om du har frågor kring anmälan, kontakta:
Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd

En grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en grundutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) beskriver hur arbetsgivaren på ett strukturerat sätt ska arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete.

Utbildningen ska ge grundläggande kunskap om det regelverk som styr det systematiska arbetsmiljöarbetet, så att deltagarna efteråt kan identifiera risker på den egna arbetsplatsen.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • god kunskap om kraven i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), med särskilt fokus på riskidentifiering och genomförande av förebyggande insatser på arbetsplatsen
 • kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt angränsande lagstiftning
 • diskutera arbetsmiljöansvar och uppgiftsfördelning, samt hur man kan utveckla arbetsmiljön genom ett lösningsorienterat arbetssätt
 • öva på exempel från den egna verksamheten.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsaren

Jan Miörner, fil.kand. i personal- och arbetslivsfrågor, är verksam som konsult och utbildare inom områdena arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsutveckling. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats

När: 10 september 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

 

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En utbildning om psykosocial arbetsmiljö – Ska du gå hem redan? Om nya gränser i arbetslivet.

Läs mer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsmiljöansvarig eller skyddsombud till en utbildningsdag om psykosocial arbetsmiljö med fokus på nya gränser i arbetslivet.

Teknikutvecklingen har bland annat skapat nya förutsättningar att kunna utföra arbete på fler platser och tider. Arbetstidens längd och förläggning har gått från att vara strikt reglerad och avgränsad från fritiden till att bli alltmer uppgiftsorienterad och gränslös. Denna utveckling kan skapa oklarheter kring vad som är att betrakta som arbetstid.

Utbildningen fokuserar på hur arbetsmiljön påverkas av de otydliga gränserna, hur gemensamma spelregler för arbetet kan diskuteras fram på arbetsplatserna samt hur man kan ta tillvara på de positiva aspekterna av det nya sättet att arbeta.

Under utbildningsdagen får deltagarna:

 • en belysning av arbetsmiljöaspekter som är relaterade till arbetslivets nya gränser, bland annat hur arbetstagare förhåller sig till förväntningar på tillgänglighet
 • insikt i teknikanvändning, normer och individuella strategier för att hantera de nya kraven och möjligheter i arbetslivet
 • diskutera verklighetsbaserade händelser
 • handlingsstrategier att ta med sig tillbaka till den egna arbetsplatsen.

Vi tillämpar ett interaktivt arbetssätt, där kortare föreläsningar varvas med gruppövningar och diskussioner.

Om föreläsarna

Calle Rosengren, fil.dr i arbetsvetenskap, bedriver forskning kring arbetsvillkoren i kunskapsintensiva arbeten, med ett särskilt fokus på frågor som rör arbetstid. Han har kompetens inom områdena organisationskultur, psykosocial arbetsmiljö, work-life balance samt self-leadership.

Mikael Ottosson, fil dr i historia, bedriver forskning om den förändring arbetslivets villkor och sociala relationer genomgår. I centrum för hans forskning står frågor kring vilken roll som förtroende och lojalitet har i den normbildning som rör arbetstid. Han har också studerat hur synen på arbetet och dess värde har förändrats.

Målgrupp

Vi ser helst att arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltar gemensamt på utbildningarna. Detta är viktigt för att lärdomar och inspiration från utbildningen ska kunna tas tillvara i det egna arbetsmiljöarbetet.

Tid och plats 

När: 8 september 2015 kl. 09.30-17.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

 

Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Om du har frågor om utbildningen, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Maj 2015

Hur reagerar och agerar individer i en organisation i tider av förändring och utveckling?

Läs mer

Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling bjuder in dig som är arbetsgivare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete den 29 maj. Temat för dagen är att förstå olika individers attityder och förhållningssätt kopplat till förändring och utveckling.

Jon Aarum Andersen kommer att prata om förändringsbenägenhet och hur den skiljer sig åt i organisationer samt belysa attityder, förhållningssätt och ledarskap kopplat till kontinuerlig förändring och utveckling.

Per Bjergestam kommer att bjuda på ett pass innehållande förhållningssätt, modeller och verktyg som kan lägga grunden för ett aktivt förändringsarbete

För mer information kring agenda och medverkande klicka HÄR.

Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm (ingång från Odengatan 65, plan2)

Anmälan
Anmäl dig HÄR senast den 20 maj 2015.
Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd är ett av Partsrådets fyra arbetsområden. Inom arbetsområdet får lokala parter stöd i deras arbete med att stärka bl.a. chefers och medarbetares förmåga och beredskap att leda och verka under ständig förändring och utveckling.

Om du har frågor om seminariet, kontakta:
Susanne Tillqvist, tfn 070-318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Kristin Bertelsen,
tfn 073-040 43 83, e-post kristin.bertelsen@partsradet.se

Om du har frågor kring anmälan, kontakta:
Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!
Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd

Benchmarking och digitalisering – hjälper det eller stjälper det våra myndigheter?

Läs mer

Välkommen till ett spännande och insiktsfullt seminarium inom förändring och utveckling där du får möjlighet att lyssna på de senaste rönen och diskutera med andra myndighetsrepresentanter om deras utmaningar. Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete den 8 maj.

Urban Karlström kommer att berätta om hur utveckling och effektivisering av statliga myndigheters verksamhet kan främjas genom benchmarking. Under en interaktiv session får du träffa Pelle Sommansson för att lära dig mer om digitala trender, hur det påverkar myndigheter och vilka möjligheter som finns. Vidare kommer dagen att bestå av gruppdiskussioner och möjlighet kommer att ges till att nätverka.

image003

För mer information kring agenda klicka HÄR.

Anmäl dig HÄR senast den 30 april. Antalet platser är begränsade till ca 200 personer, ”först till kvarn” gäller.

Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd är ett av Partsrådets fyra arbetsområden. Inom arbetsområdet får lokala parter stöd i sitt arbete med att stärka bl.a. chefers och medarbetares förmåga och beredskap att leda och verka under ständig förändring och utveckling.

Om du har frågor om seminariet, kontakta:
Susanne Tillqvist, tfn 070-318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Kristin Bertelsen, tfn 073-040 43 83, e-post kristin.bertelsen@partsradet.se

Om du har frågor kring anmälan, kontakta:
Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!
Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd

April 2015

Ett seminarium om Arbetsliv i förändring – går våra roller som lokala parter i takt eller i otakt?

Läs mer

Drivkrafter och värderingar i arbetslivet ger konsekvenser för det lokala partsarbetet och det handlar om att skapa förutsättningar för att utveckla rollerna så att de bidrar till en samverkan som stärker och går i takt med utvecklingsarbetet på myndigheten.
Förändringen påverkar såväl förhållningssätt som behov av förändrade arbetssätt.

Seminariet leds av Ulf Boman, KAIROS FUTURE.

Ulf Boman är framtidsstrateg vid Kairos Future och har arbetat med en rad projekt i Sverige och internationellt inom ramen för morgondagens arbete.

Målgrupp
Samverkansgrupper på myndigheterna eller motsvarande lokala parter, partsgemensamt deltagande prioriteras.
Vi ser gärna att de centrala samverkansparterna deltar, men även de som funderar på att börja med samverkan.

Tid och plats
När: Tisdag den 21 april
Tid: 09.30 – 16.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Seminariet börjar kl. 10.00.
Plats: 7A Odenplan, Stockholm

Partsrådet bjuder på seminariedagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan
Anmäl dig HÄR senast den 27 mars 2015. Antal platser är begränsade.

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än fem dagar före utbildningen. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kr.

Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Rune Karlsson, e-post rune.karlsson@partsradet.se, tel: 070-770 48 66

Välkommen!
För arbetsområdets styrgrupp
Ken Johnsson
ordförande

Mars 2015

Ett seminarium om säkerhetskultur – hur påverkar säkerhetskulturen en säker och god arbetsmiljö?

Läs mer

Hur chefer och medarbetare tänker och agerar kring säkerhet på jobbet formar säkerhetskulturen.
När en incident eller olycka inträffar är det ofta samspelet mellan mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer som påverkar situationen.

På seminariet får du bl a ta del av hur man kan utvärdera och utveckla en organisations säkerhetskultur samt om moralisk kompetens, förmågan att hantera och ta ansvar i moraliskt laddade situationer.

 • Hur man utvärderar och utvecklar en organisations säkerhetskultur.
  Lena Kecklund, Fil.dr. Psykologi, VD i MTO Säkerhet, specialist i Människa-Teknik-Organisation
 • Hur kan man med organisationsdesign främja moralisk kompetens?
  Tomas Brytting, Professor i organisationsetik och forskningsledare, Ersta Sköndal högskola

Målgrupp
Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats
När: tisdag 31 mars kl 09.30-16.00. Kaffe och smörgås från kl 09.30. Seminariet börjar kl 10.00.
Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm.
Partsrådet bjuder på seminariedagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan
Anmäl dig HÄR senast 9 mars 2015. Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än tio dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift på 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

November 2014

En seminariedag om digital arbetsmiljö och kränkningar på nätet

Läs mer

Partsrådet inbjuder dig till ett seminarium om hur digitaliseringen av arbetslivet påverkar arbetsmiljön.

Program
Digital arbetsmiljö och dess konsekvenser. Jonas Söderström, informationsarkitekt och författare.
Jonas Söderström är först i Sverige med att skriva om datasystem ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Flera svenskar säger att de har problem med sin digitala arbetsmiljö. Jonas Söderström menar att det hittills varit sällsynt att man ställt krav, gjort riskbedömningar eller inspekterat det digitala arbetet. Han tar upp frågan om hur vi kan arbeta med den digitala arbetsmiljön i enlighet med Arbetsmiljölagen.

Kränkningar på internet. Föreläsare från Institutet för Juridik och Internet.
Institutet för Juridik och Internet är en ideell organisation som arbetar mot internetrelaterade kränkningar. Under föreläsningen behandlas ämnen som rättigheter och skyldigheter i digitala sammanhang, hur man kan agera om man själv eller en kollega har blivit utsatt för kränkningar på nätet samt hur domstolen ser på nätkränkningar. Under föreläsningen får deltagarna aktivt ta ställning till såväl fiktiva som verkliga exempel.

Målgrupp
Arbetsgivarföreträdare, t ex HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats
När: onsdag 19 november kl. 09.30-16.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Seminariet börjar kl. 10.00.
Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm.
Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan
Anmäl dig HÄR senast 5 november 2014. Antalet platser är begränsade till 75 personer, ”först till kvarn” gäller.

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kr vid avbokning senare än tio dagar före seminariet. Deltagare som uteblir utan att avboka eller överlåta platsen till annan deltagare debiteras en avgift på 1 000 kr.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tel. 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tel: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!
Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Oktober 2014

En utbildningsdag om hotfulla situationer och konflikter

Läs mer

Partsrådet bjuder in till en andra utbildningsdag med Alexander Tilly, om hur man kan agera i hotfulla situationer och konflikter. Utbildningen utgår från deltagarnas exempel på svåra situationer och varvar teori och praktiska övningar.

Seminariet är fullbokat.

Alexander Tilly är leg. psykolog. Han har lång erfarenhet av arbete med konfliktsituationer och har specialiserat sig på konflikter och hot och våld i arbetslivet.

Innehåll

På utbildningsdagen tar vi bland annat upp:

 • olika sätt att bemöta aggressivitet
 • hur man tydliggör gränser utan att trappa upp en situation
 • deltagarnas egna styrkor och svagheter i konflikter
 • mentala förberedelser inför svåra situationer
 • hur man kan hantera frågorna i arbetsgruppen, men också på organisationsnivå

Målgrupp

Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats

När: tisdag 14 oktober kl. 09.30-16.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Plats: 7A Odenplan
Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan
Anmäl dig till Annika senast den 17 september 2014. Antal platser är begränsade till 30 personer, ”först till kvarn” gäller.

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än 10 dagar före utbildningen. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kr.
Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

En utbildningsdag om hotfulla situationer och konflikter

Läs mer

Partsrådet bjuder in till en utbildningsdag med Alexander Tilly, om hur man kan agera i hotfulla situationer och konflikter. Utbildningen utgår från deltagarnas exempel på svåra situationer och varvar teori och praktiska övningar.

Seminariet är fullbokat.

Alexander Tilly är leg. psykolog. Han har lång erfarenhet av arbete med konfliktsituationer och har specialiserat sig på konflikter och hot och våld i arbetslivet.

Innehåll

På utbildningsdagen tar vi bland annat upp:

 • olika sätt att bemöta aggressivitet
 • hur man tydliggör gränser utan att trappa upp en situation
 • deltagarnas egna styrkor och svagheter i konflikter
 • mentala förberedelser inför svåra situationer
 • hur man kan hantera frågorna i arbetsgruppen, men också på organisationsnivå

Målgrupp

Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats

När: onsdag 8 oktober kl. 09.30-16.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Var: Waterfront Building, Stockholm.
Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan
Anmäl dig till Annika senast den 17 september 2014. Antal platser är begränsade till 30 personer, ”först till kvarn” gäller.

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än 10 dagar före utbildningen. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kr.
Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

September 2014

Fördjupningsträffar om BESTA-vägen

Läs mer

Centrala parter har utvecklat ett metodstöd för analys av den lokala lönebildningen i syfte att säkerställa att inga osakliga löneskillnader uppstår mellan kvinnor och män. Partsrådet bjuder härmed in lokala parter till en fördjupningsträff i syfte att ge kunskap att lokalt genomföra ett arbete enligt BESTA-vägen.

Fördjupningsträffarna ger tillfälle till fördjupning och erfarenhetsutbyte genom praktisk tillämpning av metodstödet och genom att arbeta med ett konkret exempel.

Målgrupp:

Träffarna vänder sig till lokala parter som aktivt arbetar med lönebildningsfrågor inom det statliga avtalsområdet och som har grundläggande kunskaper både i BESTA-systemet och i BESTA-vägen. Observera att inbjudan gäller myndigheter som inte fått plats på tidigare fördjupningsträffar.

Tider:

24 september Stockholm KonferensHuset, Stockholm

18 november Stockholm KonferensHuset, Stockholm

För samtliga seminarier gäller tidpunkten 09.30 – 16.30. Kaffe serveras från 09.00.

Anmälan:

Inbjudan är riktad till myndigheter som visat intresse att delta på tidigare fördjupningsseminarier men som av olika skäl inte kunnat beredas plats på dessa. Vi önskar svar om intresset kvarstår. Svar samt anmälan lämnas till Irene Öst senast den 15 augusti 2014. OBS! Anmälan ska göras gemensamt av lokala parter och representanter från både arbetstagar- och arbetsgivarsidan ska anges.


Deltagande i programmet är kostnadsfritt. Partsrådet bjuder på för- och eftermiddagskaffe samt lunch. För logi och resekostnader ansvarar respektive myndighet.

För mer information, kontakta gärna Irene Öst, tfn 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se eller någon av kontaktpersonerna för arbetsområdet på följande sida: http://bestavagen.partsradet.se/kontaktuppgifter/

Välkommen!

Monica Dahlbom Ordförande för styrgruppen för Centrala parters stöd till lokal lönebildning

Aktuella aktiviteter