Att arbeta långsiktigt med lönebildningen

2019-03-25 Partsrådet bjuder härmed in företrädare för arbetsgivaren och Saco-S till en partsgemensam inspirationsdag som stöd till lokala parter i deras lönebildningsarbete. Seminariedagen ger även utrymme till erfarenhetsutbyte allt i syfte att ge stöd i att utveckla arbetet med den lokala lönebildningsprocessen.

OM SEMINARIET

En framgångsrik lokal lönebildning bygger på några viktiga utgångspunkter. En av dessa är att grunden för lönebildningsprocessen inte begränsas till att enbart omfatta den närmaste verksamhetsperioden utan också innehåller ett långsiktigt perspektiv. Därutöver behöver den lokala lönebildningen ha en tydlig koppling till verksamhetens mål och resultat både på organisatorisk och på individuell nivå. När dessa utgångspunkter och samband finns, blir den lokala lönebildningen ett reellt verktyg för verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning.

För att stödja lokala parter i det egna arbetet med att utveckla en framgångsrik lokal lönebildning har centrala parter tagit fram ett inspirationsmaterial som stöd för ett sådant arbete utifrån RALS 2010-T.  Vi ser gärna att du som deltagare har tagit del av innehållet i detta material.

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet bedriver idag ett forskningsarbete kring lönebildning vad som ger legitimitet i lönebildningen. Under seminariet kommer de slutsatser som de dragit hittills att redovisas.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: För seminariet förutsätts att lokala parter deltar gemensamt. För att bereda så många lokala parter som möjligt är antalet platser begränsat till två företrädare för arbetsgivaren respektive Saco-S.

Tid och plats: Tisdag den 28 maj 2019, kl. 10.00-16.00 på 7A Odenplan, lokal Embla, Norrtullsgatan 6, Stockholm.

Anmälan: Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för Saco-S deltar, respektive part kan dock bara anmäla två personer.

Anmäl dig HÄR senast 13 maj. Antalet deltagare är begränsat.

Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Deltagandet är kostnadsfritt. Partsrådet bjuder på för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09:30. För logi och resekostnader ansvarar respektive verksamhet.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor.

Om du har frågor om seminariet, kontakta Åsa Pyka Arbetsgivarverket,  e-post: asa.pyka@arbetsgivarverket.se eller Camilla Gannvik Saco-S, e-post: camilla.gannvik@jusek.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08-556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se eller Irene Öst, tfn 070-558 28 37, e-post, irene.ost@partsradet.se.

Välkommen!
Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde centrala parters stöd till lokal lönebildning