Att arbeta långsiktigt med lönebildningen

2018-10-08

OBS! Fullbokat.

OM SEMINARIET

En framgångsrik lokal lönebildning bygger på några viktiga utgångspunkter. En av dessa är att grunden för lönebildningsprocessen inte begränsas till att enbart omfatta den närmaste verksamhetsperioden utan också innehåller ett långsiktigt perspektiv. Därutöver behöver den lokala lönebildningen ha en tydlig koppling till verksamhetens mål och resultat både på organisatorisk och individuell nivå. När dessa utgångspunkter och samband finns, blir den lokala lönebildningen ett reellt verktyg för verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning.

För att stödja lokala parter i det egna arbetet med att utveckla en framgångsrik lokal lönebildning har centrala parter tagit fram ett inspirationsmaterial som stöd för ett sådant arbete utifrån RALS 2010-T.

I syfte att presentera och diskutera inspirationsmaterialets syfte och innehåll bjuder Partsrådet in till ett seminarium i syfte att stödja och inspirera lokala parter i det egna utvecklingsarbetet.

På seminariet medverkar företrädare från Arbetsgivarverket och Saco-S centralt och företrädare från lokala parter.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: För seminariet förutsätts att lokala parter deltar gemensamt. För att bereda så många lokala parter som möjligt är antalet platser begränsat till två företrädare för arbetsgivare respektive Saco-S

Om du har frågor om seminariet, kontakta Maria Made, e-post: maria.made@arbetsgivarverket.se eller Mats Eriksson Saco-S, e-post; mats.eriksson@srat.se 

Tid och plats: Onsdag den 7 november 2018, kl. 10.00 – 16.00 på Clarion Sign Hotell, Stockholm

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 19 oktober. Antalet platser är begränsat.

Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Deltagande är kostnadsfritt. Partsrådet bjuder på för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. För logi och resekostnader ansvarar respektive myndighet.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-post rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde centrala parters stöd till lokal lönebildning