Att förebygga hot och våld – hantera påverkansförsök

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till en workshop om att förebygga och hantera påverkansförsök.

Om workshopen

Workshopen tar sin utgångspunkt i handboken ”Att förebygga och hantera påverkansförsök”, som har tagits fram av Brottsförebyggande rådet och bygger på intervjuer med statliga tjänstemän. Deltagarna i workshopen får med sig ett eget exemplar av handboken.

Johanna Skinnari, projektledare på Brottsförebyggande rådet, berättar om hur man kan använda handboken.

Två myndigheter som har blivit intervjuade inför arbetet med handboken delar med sig av sina erfarenheter. Carl Hedin, verksamhetsskyddschef på Ekobrottsmyndigheten, pratar om strategiskt och operativt säkerhetsarbete – exempel från en myndighet.

Håkan Persson, säkerhetsstrateg, och Maria Marten, verksamhetssamordnare, på Arbetsförmedlingen diskuterar statstjänstemannarollen ur ett säkerhetsperspektiv.

Vidare ger leg psykolog Alexander Tilly råd om bemötande i spända situationer och verktyg att använda då någon är hotfull.

Korta föreläsningar varvas med gruppdiskussioner, under ledning av Jan Platander som processleder dagen. Det finns även gott om tid avsatt för erfarenhetsutbyte med andra myndigheter.

Praktisk information

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 15 maj kl. 10.00-16.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30-10.00.

Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 4 maj.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost @partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.