En utbildningsdag om hotfulla situationer och konflikter

Partsrådet bjuder in till en andra utbildningsdag med Alexander Tilly, om hur man kan agera i hotfulla situationer och konflikter. Utbildningen utgår från deltagarnas exempel på svåra situationer och varvar teori och praktiska övningar.

Seminariet är fullbokat.

Alexander Tilly är leg. psykolog. Han har lång erfarenhet av arbete med konfliktsituationer och har specialiserat sig på konflikter och hot och våld i arbetslivet.

Innehåll

På utbildningsdagen tar vi bland annat upp:

  • olika sätt att bemöta aggressivitet
  • hur man tydliggör gränser utan att trappa upp en situation
  • deltagarnas egna styrkor och svagheter i konflikter
  • mentala förberedelser inför svåra situationer
  • hur man kan hantera frågorna i arbetsgruppen, men också på organisationsnivå

Målgrupp

Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats

När: tisdag 14 oktober kl. 09.30-16.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.

Plats: 7A Odenplan
Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan
Anmäl dig till Annika senast den 17 september 2014. Antal platser är begränsade till 30 personer, ”först till kvarn” gäller.

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än 10 dagar före utbildningen. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kr.
Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.