Fördjupningsträffar om BESTA-vägen

Centrala parter har utvecklat ett metodstöd för analys av den lokala lönebildningen i syfte att säkerställa att inga osakliga löneskillnader uppstår mellan kvinnor och män. Partsrådet bjuder härmed in lokala parter till en fördjupningsträff i syfte att ge kunskap att lokalt genomföra ett arbete enligt BESTA-vägen.

Fördjupningsträffarna ger tillfälle till fördjupning och erfarenhetsutbyte genom praktisk tillämpning av metodstödet och genom att arbeta med ett konkret exempel.

Målgrupp:

Träffarna vänder sig till lokala parter som aktivt arbetar med lönebildningsfrågor inom det statliga avtalsområdet och som har grundläggande kunskaper både i BESTA-systemet och i BESTA-vägen. Observera att inbjudan gäller myndigheter som inte fått plats på tidigare fördjupningsträffar.

Tider:

24 september Stockholm KonferensHuset, Stockholm

18 november Stockholm KonferensHuset, Stockholm

För samtliga seminarier gäller tidpunkten 09.30 – 16.30. Kaffe serveras från 09.00.

Anmälan:

Inbjudan är riktad till myndigheter som visat intresse att delta på tidigare fördjupningsseminarier men som av olika skäl inte kunnat beredas plats på dessa. Vi önskar svar om intresset kvarstår. Svar samt anmälan lämnas till Irene Öst senast den 15 augusti 2014. OBS! Anmälan ska göras gemensamt av lokala parter och representanter från både arbetstagar- och arbetsgivarsidan ska anges.


Deltagande i programmet är kostnadsfritt. Partsrådet bjuder på för- och eftermiddagskaffe samt lunch. För logi och resekostnader ansvarar respektive myndighet.

För mer information, kontakta gärna Irene Öst, tfn 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se eller någon av kontaktpersonerna för arbetsområdet på följande sida: http://bestavagen.partsradet.se/kontaktuppgifter/

Välkommen!

Monica Dahlbom Ordförande för styrgruppen för Centrala parters stöd till lokal lönebildning