Hur agerar vi och bedriver vår verksamhet i en värld i ständig förändring och utveckling?

Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete den 18 mars. Temat för dagen är en omvärld i ständig förändring och utveckling. Seminaret kommer att inledas med en föreläsning följt av en paneldiskussion.

En utblick i framtiden – vad ligger bakom hörnet?

Henrik Mattsson har mer än 40 års erfarenhet av att forska om framtiden. Han har kallats för omvärldsanalytiker, framtidsforskare, trendinformatör och i vissa kretsar till och med guru. Han har dedikerat sitt liv åt att förstå vilka framtidstrender som ligger framför oss och hur dessa kommer att påverka privat och offentlig verksamhet. Henrik kommer att ge oss en utblick in i framtiden och även ge tips och förslag på hur du i din partsroll med enkla medel kan göra din egen enkla omvärldsanalys. Henrik förenar teoretiska resonemang med praktiska exempel för att kunna nå ut till en bred publik.

Vad innebär utblicken i framtiden för statlig verksamhet? – en paneldiskussion

Efter Henriks föresläsning följer en paneldiskussion med Henrik Mattsson och lokala partsrepresentanter från ett antal myndigheter. Diskussionen kommer att modereras av Susanne Tillqvist. Diskussionen kommer att fokusera på hur myndigheter påverkas av den ständiga omvärldsutvecklingen, framtida förändringar som t ex införande av så kallade ”robotics” och digitalisering, samt på vilket sätt det påverkar den lokala partsrollen i form av att stödja chefer, medarbetare och medlemmar i arbete kring förändring och utveckling.

Varför du som arbetsgivarrepresentant ska delta i seminariet: Seminariet syftar till att skapa beredskap och förståelse för hur du som arbetsgivarrepresentant kan stötta chefer och medarbetare i kontinuerlig förändring och utveckling. Du får dels inblick i framtidstrender, samt tips och förslag som du sen kan använda i din roll på din myndighet.

Varför du som arbetstagarrepresentant ska delta i seminariet: Seminariet syftar till att inspirera, skapa beredskap och förståelse för hur du som arbetstagarrepresentant kan stötta medlemmar i frågor som avser kontinuerlig förändring och utveckling. Du får dels inblick i framtidstrender, samt tips och förslag som du sen kan använda i din roll på din myndighet.

Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Tid: Fredag 18 mars kl. 09.00-13.00.

Lunch serveras från kl. 12.00 (bokas i förhand i samband med anmälan). Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för eventuella logi- och resekostnader.

Anmälan

Anmäl dig HÄR senast den 7 mars.

Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kr vid avbokning senare än tio dagar före seminariet. Deltagare som uteblir utan att avboka eller som inte överlåter platsen till annan deltagare debiteras en avgift på 1 000 kr.

Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd är ett av Partsrådets fyra arbetsområden. Inom arbetsområdet får lokala parter stöd i sitt arbete med att stärka bl.a. chefers och medarbetares förmåga och beredskap att leda och verka under ständig förändring och utveckling.

Om du har frågor om seminariet, kontakta:

Susanne Tillqvist, tfn 070-318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller

Venus Shahriari, tfn 070-236 15 43, e-post venus.shahriari@partsradet.se

Om du har frågor kring anmälan, kontakta:

Irene Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.