Hur hanterar man alkohol och alkoholproblem på arbetsplatsen?

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare på en statlig myndighet till ett seminarium om hur man tidigt upptäcker och åtgärdar alkoholproblem på arbetsplatsen.

Om seminariet


En hög alkoholkonsumtion ökar risken för sjukfrånvaro, sjuknärvaro, olyckor och arbetsrelaterade skador. Idag finns det dock effektiva metoder för att  förebygga och åtgärda alkoholproblem. På seminariet presenterar Ulric Hermansson kunskapsläget och forskningsresultaten från Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen.

Exempel på frågor som tas upp:

  • Hur omfattande är alkoholproblem i arbetslivet?
  • Varför ska arbetslivet bry sig om alkoholproblem?
  • Vilka är möjligheterna att tidigt upptäcka och åtgärda alkoholproblem?
  • Vad bör man tänka på när man tar fram en alkoholpolicy?
  • Hur hanterar man de ”omöjliga fallen”?

Om föreläsaren


Ulric Hermansson är socionom, med dr och universitetslektor vid Karolinska Institutet. Hans forskning är inriktad på prevention och behandling av alkohol- och narkotikaproblem i arbetslivet. Ulric Hermansson är även verksam som behandlare på mottagningen för alkohol och hälsa i Stockholm.

Målgrupp

Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats

När: Tisdag 22 november 2016 kl. 09.30-14.30.
Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Seminariet börjar kl. 10.00.
Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm.

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan

Anmäl dig HÄR senast 14 november 2016.
Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.
Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet.
För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor.
Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Om du har frågor kring anmälan, kontakta:
Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03, e-post: halina@blickmoteskonsult.se