Hur kan lokala parter kvalitetssäkra arbetet med den lokala lönebildningen – centrala parters tankar om tillämpning av RALS mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O

Välkomna till en seminarieserie som avser att ge er som lokala parter stöd och kunskaper kring hur ni kan kvalitetssäkra och utveckla tillämpningen av RALS mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O. Seminarierna tar upp tillämpningen av avtalet i dess helhet, inte bara de delar som är specifika för
OFR/S, P, O. Innehållet i utgår från en tillämpning av RALS som sker på enbart en nivå inom myndigheten.

Upplägget i seminarieserien är sammanhållet men genomförs vid två tillfällen. Det första äger rum tisdagen den 8 november 2016 och det andra och avslutande tillfället är onsdagen den 23 november 2016.

Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för OFR/S, P, O deltar från respektive myndighet.
De olika avsnitten leds av representanter för de centrala parterna. Kursledningen kommer att ge konkreta råd utifrån både avtalet och de partsgemensamma kommentarerna.

Del 1 – Tisdagen den 8 november
Tyngdpunkten ligger på de förberedande och uppföljande momenten
Avsnitt 1: Individuell lönesättning, kl.10.00 – 12.30
Avsnitt 2: De olika stegen i den lokala löneprocessen, kl.13.30 – 16.00

Del 2 – Onsdagen den 23 november
Tyngdpunkten ligger på arbetet med lönebilden och hur man kan stärka den återkommande dialogens roll i den lokala löneprocessen och den individuella lönesättningen
Avsnitt 3: Lönebild och förändring av lönebild, kl.10.00 – 12:30.
Avsnitt 4: Den återkommande dialogen, kl.13.30 – 16.00

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan
Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för OFR/S, P, O deltar från respektive myndighet i normalfallet max fyra deltagare från respektive myndighet. Detta utesluter dock inte att det är möjligt för en enstaka representant från en myndighet att delta om det finns behov av detta.

Seminarieserien är fullbokad.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, tfn: 08-700 14 16, e-post: anders.stalsby@arbetsgivarverket.se eller Marie-Therese Gyllhede, OFR/S,P,O, tfn: 08-790 51 56, e-post: marie-therese.gyllhede@st.org

Om du har frågor kring anmälan, kontakta: Irene Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post: irene.ost@partsradet.se

Välkomna!
Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde centrala parters stöd till lokal lönebildning