Klokare beslutsfattande i en komplex värld

Partsrådets arbetsområde Förändring och Utveckling bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete den 
7 oktober. Temat för dagen är beslutsfattande i ständig förändring och utveckling.

Hur fattar vi bättre beslut? Hur stödjer vi andra att fatta bättre beslut? Och kanske viktigast av allt – vad är ett bra beslut?

Dr Mona Riabacke kommer under en förmiddag att hålla en inspirerande föreläsning om hur människor fungerar när de kommunicerar, leder och fattar beslut, både som individer och i grupp. Hon kommer att ge dig som partsföreträdade en ökad insikt i hur och varför beslut fattas, och hur du kan påverka och arbeta för att bättre beslut ska fattas.

Mona Riabacke är doktor i risk-och beslutsanalys och medlem i Decide Research Group vid Stockholms Universitet. Hon driver företaget Riabacke & Co som erbjuder workshops, utbildningar och föreläsningar om beslutsfattande.

Varför du som arbetsgivarrepresentant ska delta i seminariet:


De beslut vi fattar påverkar allt fler och får allt mer långtgående konsekvenser. Arbetsgivaren måste ta hänsyn till fler och fler faktorer i sitt beslutsfattande. För att kunna fatta bättre beslut ges här ett tillfälle för dig som arbetsgivarrepresentant att utveckla och bättre förstå de mekanismer som påverkar ditt och andras beslutsfattande.

Varför du som facklig företrädare ska delta i seminariet:


Även som facklig företrädare fattar du beslut i din fackliga roll som påverkar förhållandet till medlemmar och arbetsgivare. Det finns med andra ord ett stort värde för dig som arbetstagarrepresentant att förstå vilka mekanismer som påverkar beslutsfattande vilket ger dig större möjlighet att vara ett stöd för dina medlemmar.

Plats: 7A Odenplan, Odengatan 65, Stockholm

Tid: Fredag 7 oktober  kl. 09.00-13.00. Lunch serveras från kl. 12.00
(bokas i förhand i samband med anmälan).

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för eventuella logi- och resekostnader.

Anmälan


Anmäl dig HÄR senast den 26 september. Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud


Partsrådet debiterar en avgift på 500 kr vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. Deltagare som uteblir utan att avboka eller överlåta platsen till annan deltagare debiteras en avgift på 1 000 kr.

Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd är ett av Partsrådets fyra arbetsområden. Inom arbetsområdet får lokala parter stöd i sitt arbete med att stärka bl.a. chefers och medarbetares förmåga och beredskap att leda och verka under ständig förändring och utveckling.

Om du har frågor om seminariet, kontakta:
Susanne Tillqvist, tfn 070-318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Venus Shahriari,
tfn 070-236 15 43, e-post venus.shahriari@partsradet.se

Om du har frågor kring anmälan, kontakta:
 Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se eller Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03,
e-post: halina@blickmoteskonsult.se 

Välkommen!Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd