Mentala förberedelser och bemötande i hotfulla situationer

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i
verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium med Alexander Tilly, om hur man kan hantera hotfulla situationer.

Utbildningen utgår från deltagarnas exempel på svåra situationer och varvar teori och praktiska övningar. Alexander Tilly är leg. psykolog. Han har lång erfarenhet av arbete med konfliktsituationer och har specialiserat sig på konfilkter och hot och våld i arbetslivet.

OM SEMINARIET
På seminariet tar vi bland annat upp:

  • Hot och påverkansförsök — olika typer av aggressivitet
  • Hur man kan bemöta hot, aggressivitet och manipulation
  • Förberedelser – att förstå en hotfull situation
  • Så reagerar vi då vi hotas – konfliktpsykologi och krisstöd
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – rutiner, utbildning, organisation, ledarskap

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 11 september 2018 kl. 10.00 – 15.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00.
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Lokal: Atlanta
Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 31 augusti. Begränsat antal platser.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67,
e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se