Om hälsa och friska arbetsplatser

2018-07-03 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om hur man skapar långtidsfriska arbetsplatser och om vad det är som avgör om man känner sig frisk eller sjuk.

OM SEMINARIET

Seminariet är uppdelat i två block. På förmiddagen föreläser Magnus Svartengren om vilka faktorer som kännetecknar en frisk organisation och vad som skiljer organisationer som har en låg andel långtidssjuskrivna från andra organisationer.

Han har i sin forskning kunnat se att viktiga förutsättningar för friska arbetsplatser är att organisationen är medveten om vilka faktorer som påverkar arbetshälsan — och även lyckats ta hänsyn till detta i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

På eftermiddagen pratar Mats Lekander om hur kroppen kan styra och påverka hjärnan, och om hur stress och sömn påverkar om vi känner oss friska eller sjuka. Han forskar kring kommunikationen mellan immunsystemet och hjärnan för att förstå hur hjärnan tar emot och tolkar ”ohälsosignaler”.

OM FÖRELÄSARNA

Magnus Svartengren är professor i arbets-och miljömedicin vid Uppsala universitet samt överläkare. Han forskar sedan många år tillbaka kring vad som kännetecknar friska arbetsplatser, i såväl offentlig som privat verksamhet.

Mats Lekander är professor i hälsopsykologi vid Stockholms universitet och vid Karolinska Institutet, KI. Han är även föreståndare för Stockholm Stress Center som drivs gemensamt av de båda lärosätena. Förutom samverkan mellan hjärnan och immunsystemet forskar Mats kring behandling av stress, störd sömn och hälsoångest.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 11 oktober 2018 kl. 10.00 – 14.30. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00.
Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Lokal: Atlanta

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 27 september. Begränsat antal platser.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor.
Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67,
e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-postirene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.