Säkerhetskultur och interkulturell kommunikation

2018-12-18 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller fackligt företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om säkerhetskultur och interkulturell kommunikation på arbetsplatsen.

OM SEMINARIET
Dagen inleds med att Marianne Törner föreläser om säkerhetskultur. Föreläsningen syftar till att ge deltagarna en förståelse för begreppen säkerhetskultur och säkerhetsklimat, vilken funktion dessa fenomen fyller för de anställda, ledningens roll och hur säkerhetsklimat- och kultur påverkar säkerheten på arbetsplatsen. Marianne Törner presenterar även enkätinstrumentet Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire.

Eftermiddagen handlar om att förstå och hantera kulturskillnader på arbetsplatsen. Många arbetsplatser har idag medarbetare, chefer, kunder eller intressenter med bakgrund i olika kulturer. Gilliz Herlitz talar om kommunikation och relationer på arbetsplatser, värderingar och attityder och om de kulturella skillnader som även finns svenskar emellan. Med kunskap om kulturskillnader och hur de påverkar våra beteenden och värderingar minskar risken för fördomar och missförstånd.

OM FÖRELÄSAREN
Marianne Törner är forskare vid Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet. Hennes forskning rör säkerhet i organisationen ur ett organisationspsykologiskt perspektiv och är främst inriktad på säkerhetskultur och säkerhetsklimat.

Gillis Herlitz är fil dr i etnologi och antropolog och skriver och föreläser om kulturmöten, social kompetens och arbetsplatsrelationer. Han har bland annat arbetat på uppdrag av Sida, UD och FN i Asien och Afrika.

___________________________________________________________________________

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 21 februari 2019 kl. 10.00 – 16.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00. Seminariet avslutas med kaffe. Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm. Lokal: Manhattan

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 11 februari.

Läs mer om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-post rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!