Samverkan för framtiden — HUR?

2018-10-03 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till en halvdag om hur det praktiskt kan gå till vid framtagande och implementering av lokala avtal utifrån Samverkan för framtiden.

OM SEMINARIET

Parternas uppfattning är att en samverkan som syftar till att utveckla verksamheten förutsätter en väl fungerande dialog och samspel mellan chef och medarbetare och mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Genom samverkansprocessen ges berörda medarbetare möjlighet att bidra med sin kompetens i diskussionen inför beslut. Därigenom skapas en ökad insikt och ett ökat engagemang för verksamhetens behov av förändring och utveckling. En sådan samverkan skapar förutsättningar för såväl en effektivare och bättre verksamhet för arbetsgivare och arbetstagare som en god arbetsmiljö.

Under detta seminarium kommer lokala parter att berätta om sina erfarenheter av att implementera Samverkan för framtiden lokalt. Praktiska exempel kommer att kompletteras med Partsrådets processbaserade utvecklingsverktyg. Frågeställningar som kommer att lyftas är exempelvis:

  • Varför samverkan?
  • Vad samverka om och inte? Samverkan i förhållande till MBL?
  • Hur kan det gå till att skriva ett lokalt avtal och frågeställningar i utvecklingsarbetet?
    Hur kan implementeringen gå till?
  • Hur fungerar samverkan längst ut i organisationen? Hur förändras roller i organisationen?

Förhoppningen är att halvdagen skall ge stöd åt myndigheterna att komma vidare i sitt arbete att teckna lokala avtal med utgångspunkt i Samverkan för framtiden.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Lokala parter på strategisk nivå. Anmälan ska ske partsgemensamt, dvs. arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare ser till att samtliga lokala parter är med på samma konferens. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.

Tid och plats: Måndag den 5 november 2018, kl. 13.00 – 16.00, 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6 Stockholm, lokal Tor

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 22 oktober. Antalet platser är begränsat.
Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Sara Haag: 0702 99 11 69, Arbetsgivarverket: Ken Johnsson, 08 700 13 93, OFR/S,P,O: Susanne Nyberg, 08 440 83 30, Saco-S: Magnus Berg, 08 480 040 15 eller Seko: Roger Pettersson, 08 791 42 86.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08 562 862 03, e-post rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070 558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!