Seminarium om en lönebildningsprocess med lönesättande samtal

2018-09-13 Partsrådet bjuder härmed in till en partsgemensam inspirationsdag som stöd till lokala parters lönebildningsarbete. Seminariet vänder sig till företrädare för arbetsgivare och Saco-S. Dagen ger även utrymme till erfarenhetsutbyte, allt i syfte att ge stöd i att utveckla arbetet med den lokala lönebildningsprocessen.

OM SEMINARIET

Seminariet kommer att beröra lönebildningsprocessens olika beståndsdelar såsom förberedelsearbetet, differentiering ur olika aspekter, dialogen som verktyg, lönesättande samtal inkl. möjligheten till en alternativ slutstation samt uppföljning av den genomförda löneöversynen.

Under dagen kommer partsföreträdare att dela med sig av sina erfarenheter av en lönebildningsprocess med lönesättande samtal.

 

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Seminariet vänder sig till lokala parter, arbetsgivarföreträdare och lokala fackliga företrädare, som aktivt arbetar med lönebildningsfrågor inom det statliga avtalsområdet. Företrädare för arbetsgivaren och företrädare för Saco-S föreningen deltar tillsammans från respektive verksamhet.

Tid och plats: Tisdag den 9 oktober 2018, kl. 10.00 – 16.00, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 Stockholm. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30.

Anmälan: Avsikten är att företrädare för både arbetsgivare och lokala företrädare för Saco-S deltar, respektive part kan dock bara anmäla två personer.

Anmäl dig HÄR senast den 28 september. Antalet platser är begränsade.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Maria Made Arbetsgivarverket, e-post: maria.made@arbetsgivarverket.se eller Mats Eriksson Saco-S, e-post: mats.eriksson@srat.se

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-post rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkomna!

Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde centrala parters stöd till lokal lönebildning

När du anmäler dig till en Partsrådsaktivitet samtycker du till att dina personuppgifter i anmälan kommer att användas för att administrera din anmälan och följa upp vad du tycker om aktiviteten efteråt. Partsrådet kan komma att skicka information t.ex. om liknande aktiviteter, till din mejladress. Partsrådet behåller uppgifterna som längst två kalenderår efter att du lämnat dem. Sedan tas de bort. Som deltagare kommer du att bli medlem i Partsrådets lösenordskyddade intranät och där få tillgång till framför allt deltagarlistor, presentationer och annat material från aktiviteten du deltagit i. Där är namn och mejladress samt uppgifter som du själv lägger till, tillgängliga för alla som har tillgång till intranätet. Du har tillgång till materialet i två kalenderår efter året du deltog.

Du kan avsluta ditt medlemskap i intranätet tidigare genom att meddela Partsrådet på info@partsradet.se. Läs Partsrådets integritetspolicy HÄR.