Utvecklingslabb för ett hållbart arbetsliv

2019-04-24 Vill du utforska arbetsmiljöfrågor och utvecklingsfrågor för att bidra till ett forum om hur vi tar nästa steg i att konkretisera hur inkluderande kompetensförsörjning stöttar utvecklingen av hållbara organisationer? Partsrådets program Hållbart arbetsliv samverkar med Saco-S via Akademikerförbundet SSR:s projekt Lärandeforum UUA, som finansieras av Europeiska Socialfonden.

Vi kommer arbeta i form av ett utvecklingslabb som ger dig möjlighet att få inspiration från andra experter och reflektera kring den egna arbetsplatsens möjligheter. Gemensamt utforskar vi möjligheterna med att organisera arbetsplatsen utifrån en universell utformning som främjar ett hållbart arbetsliv. I samverkan kan vi går från inspiration till att börja ett förändringsarbete med andra intressenter och bilda nätverk. Framförallt får du ta del av den utvecklingspotential som finns i Lärandeforum UUA och i programmet Hållbart arbetsliv.

Var: Stockholm
När: Onsdagen den 22 maj kl. 10.00-12.00
Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 29 april.
Antalet platser är begränsat så anmäl dig snarast möjligt. 

Läs mer om Partsrådets program Hållbart arbetsliv här och Lärandeforum UUA här.