Välkommen till ett seminarium om lönebildningsprocess med lönesättande samtal

Partsrådet bjuder härmed in till en partsgemensam inspirationsdag som stöd till lokala parter i verksamheter som nyligen infört lönebildningsprocess med lönesättande samtal. Det blir ett tillfälle till erfarenhetsutbyte som syftar till att ge stöd för att utveckla arbetet med den lokala lönebildningsprocessen.

Seminariet kommer att fokusera på lönebildningsprocessen i dess beståndsdelar såsom parternas förberedelsearbete, dialog mellan såväl lokala parter som chef och medarbetare, differentiering på individuell och organisatorisk nivå, prioriteringar, lönesättande samtal och uppföljning. Under dagen kommer partsföreträdare från en verksamhet att dela med sig av sina erfarenheter kring införandet av en lönebildningsprocess med lönesättande samtal.

Målgrupp
Seminariet vänder sig till lokala parter, arbetsgivarföreträdare och lokala fackliga företrädare, som aktivt arbetar med lönebildningsfrågor inom det statliga avtalsområdet. Företrädare för arbetsgivaren och företrädare för Saco-S-föreningen deltar tillsammans från respektive verksamhet.

Tid och plats
När: tisdag 29 november 2016 kl. 10.00-16.00.

Var:7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm.

Information
Deltagande är kostnadsfritt. Partsrådet bjuder på för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09:30. För logi och resekostnader ansvarar respektive myndighet.

Antalet deltagare är begränsat.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Nikki Vagner, Arbetsgivarverket, e-post: nikki.vagner@arbetsgivarverket.se eller Robert Andersson, Saco-S, e-post: ra@sulf.se

Anmälan
Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för Saco-S deltar från respektive myndighet, med i normalfallet max fyra deltagare från respektive myndighet.

Seminariet är fulltecknat.

För mer information om anmälan, kontakta Irene Öst,
tfn 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Välkommen!

Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde centrala parters stöd till lokal lönebildning