Välkommen till ett seminarium om organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö med fokus på kränkande särbehandling

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare på en statlig myndighet till ett seminarium om kränkande särbehandling. Seminariet tar sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, som träder i kraft 31 mars 2016.

Om föreläsaren

Thomas Jordan är ekonomie doktor och docent vid Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Hans forskning är inriktad på arbetsplatskonflikter och robusta samarbetskulturer.

Om seminariet

Under seminariet får deltagarna reflektera kring hur en rutin vid mobbning/kränkande särbehandling bör utformas på den egna arbetsplatsen. Seminariet är indelat i tre olika så kallade reflektionsblock:

  • olika synsätt på mobbning/kränkande särbehandling och dess
  • orsaker komponenter i handlingsplan/rutin vid
  • mobbning/kränkande särbehandling ställningstaganden kring utredningsmetodik.

Reflektion och dialog blandas med kortare föreläsningar.

Målgrupp

Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats

När: Torsdag 21 april 2016 kl. 09.30-14.30.
Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Utbildningen börjar kl. 10.00.
Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm.
Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan

Anmäl dig senast 12 april 2016. För anmälan, kontakta projektledare Annika Nilsson på annika.nilsson@partsradet.se.

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än tio dagar före utbildningen.
För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor.
Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare. Om du har frågor, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!
Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.