Arbetsmiljö

Den 28 april är Världsarbetsmiljödagen!

tisdag 16 april 2024

FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén, började uppmärksamma Världsarbetsmiljödagen 2003. Man ville understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete som bygger på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog. 

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas.

Nyckeln till framgång i arbetsmiljöarbetet är samverkan och ett förebyggande arbete. Det arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare gör tillsammans är centralt för arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Genom Partsrådet kan organisationer inom det statliga avtalsområdet ta del av kunskap, inspiration och stöd av olika slag för att utveckla sitt arbetsmiljöarbete. Allt material är partsgemensamt framtaget.

Vill du veta mer om vad Partsrådet erbjuder lokala parter inom arbetsmiljöområdet? Läs mer här.

Om Världsarbetsmiljödagen

FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén, började uppmärksamma Världsarbetsmiljödagen 2003. Man ville understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete som bygger på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog. Årets tema är klimatförändringarnas påverkan på arbetsmiljö och arbetshälsa.

 

Relaterat innehåll