Arbetsmiljö

Skyddsombudens dag 27 oktober 2021

Foto: Fizkes, Shutterstock.

den 18 oktober 2021

Skyddsombud har en unik roll på arbetsplatsen. För att uppmärksamma deras viktiga uppdrag firar parterna varje år Skyddsombudens dag. Dagen utlystes för första gången 2012 och infaller sedan dess årligen under onsdagen i EU:s arbetsmiljövecka, vecka 43. Det här innebär att man i år uppmärksammar skyddsombuden den 27 oktober.

Alla arbetsplatser ska ha ett skyddsombud som i sin roll ska kunna agera för att uppmärksamma arbetsgivaren på hälso- och säkerhetsrisker i arbetsmiljön som arbetsgivaren inte själv har uppmärksammat.

Arbetsmiljöverket förklarar skyddsombudets roll:

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas.

Arbetsmiljölagen ger dig som skyddsombud bland annat rätt att:

Som skyddsombud har du även rätt att agera i förhållande till den som råder över ett arbetsställe och i frågor om arbetsmiljön för inhyrd arbetskraft. Du har även rätt att begära åtgärder om arbetsgivaren inte följer arbetstidslagens bestämmelser om mertid, extra övertid och nödfallsövertid, men bara om arbetstidslagens regler inte ersatts av kollektivavtal. Har reglerna ersatts av kollektivavtal är det istället de fackliga organisationerna och arbetsgivaren som ska bevaka att avtalet följs.

Källa: Arbetsmiljöverket

 

Den 27 oktober 2021 arrangerar flera av parterna föreläsningar och seminarier på temat skyddsombud.

Läs mer om vad hur man utser skyddsombud och vad rollen innebär