Arbetsmiljö

Seminarium 12 januari 2016: Arbetsmiljö med kvalitet

Jan Miörner, filosofie kandidat i personal- och arbetslivsfrågor.

den 29 januari 2016

Arbetsmiljöarbetet måste kopplas ihop med myndigheternas kvalitetsarbete, menade Jan Miörner på Partsrådets fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.