Arbetsmiljö

Seminarium: Evidensbaserad riskbedömning för hot och våld

Person stående framför åhörare under seminariet.

onsdag 9 november 2016

När det uppstår en hotfull situation på jobbet är det arbetsgivarens skyldighet att hantera den. Lagen ställer bland annat krav på evidensbaserade hot- och riskbedömningar. Henrik Belfrage, professor i kriminologi vid Linköpings universitet och professor vid psykologiska institutionen vid universitetet i Bergen, berättar hur du gör.

Seminariet hölls den 12 oktober 2016.