Arbetsmiljö

Seminarium: Att hitta balans mellan arbete och privatliv

Foto: Jon Flobrant, Unsplash.

onsdag 6 december 2017

Fokusera på att hitta balans istället för att försöka lösa livspusslet. Uppmaningen kommer från forskaren Cecilia Nahnfeldt, som har tagit fram Balansa – en modell för att hantera de utmaningar vi ställs inför i arbetsliv och privatliv. Att sätta gränser och att utbyta erfarenheter med varandra på arbetsplatsen kan vara vägar att hitta balans i livet och i förlängningen skapa en bättre arbetsmiljö, menar hon.

Seminariet sändes den 15 november 2017.